- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 7 травня 2018 р.

Яким має бути Статут територіальної громади Українського народу – частина 2

Почніть з прочитання: Яким має бути Статут територіальної громади Українського народу –частина 1

РОЗДІЛ 6
„Право висунення місцевих ініціатив. Право та порядок обговорення місцевих ініціатив. Порядок реалізації місцевих ініціатив”.


Стаття 105

Право висунення місцевих ініціатив з питань порядку денного зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та з інших питань, належить жителям Українського народу Соснівського району міста Черкаси та останніми реалізується через: 1) збори ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами; 2) через збори жителів вуличних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 3) через збори жителів Комітетів самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 106

Право висунення місцевих ініціатив з питань, які стосуються відповідної адреси місця постійного проживання жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, належить зборам жителів вуличних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у межі території яких входить адреса місця їх постійного проживання.


Стаття 107

Право публічного обговорення проектів місцевих ініціатив з питань, які стосуються безпосередньої адреси місця проживання жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, належить безпосередньо зборам жителів відповідних вуличних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, до території існування яких входить або відноситься вищевказана адреса місця їх постійного проживання.

Стаття 108

Право публічного обговорення проектів місцевих ініціатив жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які стосуються конституційних та основних прав Українського народу Самостійної української держави Україна, встановлених Конституцією України, прийнятої 28 червня 1996 року, безпосередньо належить: 1) черговим та позачерговим зборам ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами; 2) черговим та позачерговим зборам Комітетів самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси; 3) черговим та позачерговим зборам виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 109

Результати публічного обговорення проектів місцевих ініціатив, прийнятих черговими та позачерговими зборами: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) вуличних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) Комітетів самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси, підлягають публічному розголошенню через друковані засоби публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 110

Результати обговорення проектів місцевих ініціатив черговими та позачерговими зборами жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси або черговою та позачерговою сесією місцевих депутатів Соснівського району міста Черкаси підлягають публічному розголошенню не пізніше за п’ять діб до дати наступних вищевказаних таких зборів або наступної сесії вищевказаних місцевих депутатів.

Стаття 111

Місцеві ініціативи з питань: 1) висунення кандидатів або єдиного кандидата на посаду голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) прийняття нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) внесення змін у діючий Статут території громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, та з інших питань, встановлених цим статутом, безпосередньо належать жителям територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Це право реалізуються: 1) через чергові та позачергові збори жителів вуличних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) через чергові та позачергові збори Комітетів самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси; 3) через чергові та позачергові збори ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, за участю п’ятдесяти та більше зареєстрованих осіб їх учасників.

Стаття 112

Обговорення проектів місцевих ініціатив, з питань: висунення кандидатів або єдиного кандидата на посаду голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; прийняття нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; внесення змін у діючий Статут території громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та з інших питань, проводяться черговими та позачерговими зборами: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами; 2) вуличних комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) Комітетів самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси; протягом тридцяти діб від дати публічного поширення таких місцевих ініціатив у місцевих засобах друкованої публічної інформації Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 113

З проектами місцевих ініціатив на адресу територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси також можуть звертатись: місцеві державні органи виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області; Черкаська обласна рада та місцеві державні органи виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 114

Проекти місцевих ініціатив жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  які пройшли обговорення, вносяться на адресу : 1) голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 2) головного місцевого державного органу виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з найменуванням - «Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси», після  його створення.

Стаття 115

Публічне розголошення проектів місцевих ініціатив, прийнятих ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами; вуличними Комітетами самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та Комітетами самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси, покладається: 1) на саму ініціативну групу жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, яка безпосередньо виступила з такими місцевими ініціативами; та 2) на органи управління саме тих Комітетів самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси, які безпосередньо їх розглядали та приймали.

Стаття 116

Докази обговорення місцевих ініціатив черговими та позачерговими зборами жителів органів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси або черговими та позачерговими зборами ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, є невід’ємним додатком до протоколу вищевказаних таких зборів, та підлягають обов’язковому приєднанню до нього.

Стаття 117

Прийняття нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, внесення змін та доповнень до нього, покладається на установчі збори територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 118

Скликання установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на ініціативну групу жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси об’єднаних спільними інтересами або на «Комітет виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси після його створення.

Стаття 119

Протокол установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прийнятими рішеннями засвідчується головуючим та секретарем вищевказаних зборів.

Стаття 120

Статут територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, прийнятий установчими зборами територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, засвідчується головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з прикладенням її круглої гербової печатки.

Стаття 121

Легалізація нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається безпосередньо на голову територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та на головуючого і секретаря установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, якими безпосередньо було прийнято її новий Статут.

Стаття 122

Легалізація нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється спільною нотаріально посвідченою заявою голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, головуючого та секретаря установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на адреси Державної реєстраційної служби Соснівського районного управління юстиції Черкаської області; Черкаської обласної ради; Прокуратури Черкаської області; та Соснівського районного відділу Міністерства внутрішніх справ України у Черкаській області.

Стаття 123

Невід’ємним додатком до нотаріально посвідченої заяви головуючого та секретаря установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з повідомленням «Про прийняття нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси » є належно завірені копії наступних документів:
1.Протокол установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з результатами голосування ;
2.Примірник нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
3.Лист реєстрації прибулих учасників установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси ;
4. Протокол лічильної комісії установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 124

Рішення чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які набрали своєї сили, відповідно до положень ст.13 Конституції України та цього Статуту, є обов’язкові та остаточні в межах всієї адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, безпосередньо для всіх суб’єктів цивільного права та державних органів виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування, яких вони безпосередньо стосуються.

Стаття 125

Відкриття виконавчого провадження прийнятих рішень чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на Комітет виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється його безпосередньою постановою.

Стаття 126

Процес здійснення виконавчого провадження прийнятих рішень чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлюється установчими положеннями Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 127

Постанови Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси «Про відкриття виконавчого провадження» на рішення чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, набувають чинності негайно та підлягають публічному розголошенню місцевими засобами публічної друкованої інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 128

Положення нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після його прийняття, поширюється на всю адміністративну територію Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 129

Положення нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є обов’язковими для всіх суб’єктів конституційного права Соснівського району міста Черкаси, у тому числі для державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області Самостійної української держави – України.

Стаття 130

Положення нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та зміни і доповнення до нього повинні відповідати основним положенням Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року; Європейській Хартії місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року (підписаної 6.11.1996 року та ратифікованої Законом України № 452/97-ВР від 15.07.1997 року); Конституції України прийнятої 28.06.1996 році; Рішенням Конституційного Суду України, Змінам Конституції України, встановлених положеннях Розділу ІІІ «Вибори. Референдум» Конституції України, які набули своєї сили у спосіб, встановлений ст.156 Конституції України; Законам України, прийнятих виключно конституційним складом Верховної Ради України, встановленого положеннями розділу 1 ст.76 Конституції України, який безпосередньо складається з представників Українського народу Самостійної української держави – України, з конституційними правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 року.

Стаття 131

Тлумачення положень Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо належить голові територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 132
Найвищим органом державного управління Соснівським районом міста Черкаси є збори територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі збори виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 133
Постійним місцем скликання та проведення зборів ініціативних груп жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, жителів вуличних комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси та виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси повинні бути спеціально обладнані засобами технічного фіксування процесу ведення вищевказаних зборів, відповідні приміщення комунальної власності територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, місцем знаходженням яких у Соснівському районі міста Черкаси є адреса вул. Шевченко, 117.
Стаття 134
Забезпечення чергових та позачергових зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, жителів органів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси та ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, відповідними та спеціально обладнаними приміщеннями, покладається на органи управління саме тієї ініціативної групи жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, якою безпосередньо було ініційовано вищевказані чергові або позачергові збори та на Комітет виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після його створення.
РОЗДІЛ 7
„Система безпосереднього державного управління територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та органи їх управління”
Стаття 135
Між черговими та позачерговими зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосереднє державне управління адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси покладається на місцеві державні органи виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси - Комітети.
 Стаття 136
Місцеві державні органи виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси - Комітети, створюються її безбалансовими відділеннями, які мають свої круглі гербові печатки зі своїми найменуваннями.
Стаття 137
Місцеве самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо покладається на представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Українського народу Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області, встановлені положеннями четвертого розділу ст.140 Конституції України.
Стаття 138
Створення місцевих державних органів виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси - Комітетів, та прийняття їх установчих положень, покладається на відповідну ініціативну групу жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами та реалізується шляхом скликання їх установчих зборів.
Стаття 139
Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається безстроково установчими зборами територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з числа єдиного спільного кандидата ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами та одностайно висунутого на цю посаду.
Стаття 140
У разі створення територіальною громадою Українського народу Соснівського району міста Черкаси місцевих представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування, голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси займає посаду голови Соснівської районної ради та, згідно з положеннями останнього речення другого розділу ст.141 Конституції України, головує в засіданні її виконавчого комітету.
Стаття 141
У разі призначення зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на посаду голови Соснівської районної Ради діючого голову територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, сесійні збори місцевих депутатів з цього питання не проводяться.
Стаття 142
Повноваження діючих голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голови Соснівської районної ради міста Черкаси можуть бути достроково припинені тільки рішенням позачергових зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси за наступних обставин:
1) самовідводу за станом здоров’я ;
2) раптової смерті;
3) грубого порушення положень цього Статуту;
4) за невиконання прийнятих рішень зборами виборців територіальної громади Українського народу після набрання ними своєї сили.
Стаття 143
Забезпечення конституційних прав жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями першого розділу ст.5, четвертим розділом ст.124 та першою і другою частиною ст.143 Конституції України, покладається на місцеві державні органи виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси - Комітети, встановлені цим статутом.
Стаття 144
Система безпосереднього державного управління територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлена цим Статутом, має наступний склад :
1. Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
2. Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
3. Ініціативна група жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами;
4. Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
5. Комітет Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси ;
6. Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
7. Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси ;
8. Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
9. Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
10. Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
11. Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
12. Вуличні комітети самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
13. Мікрорайонні комітети самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
РОЗДІЛ 8
 „Право та порядок скликання зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Порядок реєстрації їх учасників. Порядок голосування у зборах та порядок набрання сили їх рішень”.

Стаття 145
Жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси мають право ініціювати та висувати місцеві ініціативи з будь-якого питання.
Стаття 146
Висунення місцевих ініціатив з питань: 1) прийняття нового Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) внесення змін та доповнень до її Статуту; 3) безпосереднього управління адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси, місцевим бюджетом, місцевими галузевими комунальними підприємствами; 4) створення системи місцевих держаних органів виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на збори ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1, об’єднаних вищенаведеними спільними інтересами.
Стаття 147
Право скликання зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1, об’єднаних вищенаведеними спільними інтересами або зборів інших ініціативних груп жителів Українського народу, об’єднаних з інших питань спільними інтересами, встановленими положеннями ст. 146 цього Статуту, мають безпосередньо жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 148
Ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси об’єднаних спільними інтересами визнається п’ятдесят та більше жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 149
Ініціативні групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднані різними спільними інтересами за своєю організаційно правовою формою є безбалансовими відділеннями територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси зі своїми найменуваннями та персоніфікованими порядковими номерами, призначеними згідно черговості їх створення та кодом КОАТУУ 7110136700.
Стаття 150
Ініціативні групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси об’єднані різними спільними інтересами здійснюють свою діяльність відповідно до своїх Установчих положень зі своїм найменуванням та порядковим номером, які були прийняті установчими зборами, якими їх було створено.
Стаття 151
Ініціативні групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднані різними спільними інтересами мають свої круглі гербові печатки зі своїм найменуванням, порядковим номером та кодом КОАТУУ 7110136700.
Стаття 152
Ініціативна група жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, створюється установчими зборами п’ятдесяти і більше жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які пройшли Комісію з національних питань та конституційних прав територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси створення, яка цим Статутом покладається на ініціативну групу жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700
Стаття 153
Система управління Ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, складається з наступних органів : 1) голова ініціативної групи; 2) Актив (правління) ініціативної групи; та 3) збори ініціативної групи.
Стаття 154
Вищим органом управління створеної Ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси є її чергові та позачергові збори її безпосередніх засновників, об’єднаних спільними інтересами.
Стаття 155
Створення Активу ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, покладається на Установчі збори цієї ініціативної групи та здійснюється з числа зареєстрованих їх учасників.
Стаття 156
Реєстрація учасників установчих, чергових та позачергових зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, проводиться реєстраційною комісією організаторів таких зборів за наявності у прибулих її учасників паспорту громадянина України та доказів, згідно паспортних даних: 1) державної реєстрації адреси місця їх постійного проживання у Соснівському районі міста Черкаси; 2) доказів їх належності, за національним походженням, до Українського народу Самостійної української держави України.
Стаття 157
Реєстраційна комісія установчих, чергових та позачергових зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється з трьох та більше учасників вищевказаних зборів, які безпосередньо виступили з ініціативою їх скликання та проведення.
Стаття 158
Право участі та голосування на установчих, чергових та позачергових зборах ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси мають тільки зареєстровані учасники вищевказаних зборів.
Стаття 159
Голосування на установчих, чергових та позачергових зборах ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси є обов’язковим, прямим і відкритим, та здійснюється у відповідному порядку, встановленому Установчими положеннями цієї ініціативної групи, який не суперечить встановленому цим Статутом порядку для зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 160
Порядок голосування на установчих, чергових та позачергових зборах ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси є відповідно послідовним та передбачає першочергово встановити ту кількість учасників вищевказаних зборів, які не підтримують питання їх порядку денного, поставлені на голосування, і тільки потім встановити саме ту кількість учасників вищевказаних зборів, які підтримують питання, поставлені на голосування.
Стаття 161
Доказами підтвердження дійсності та безпосереднього волевиявлення учасників установчих, чергових та позачергових зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси є відповідні бюлетені для відкритого голосування, у які безпосередньо самі учасники вищевказаних зборів вносять відомості про результати кожного свого голосування та у кожному випадку його дійсність підтверджують власноручно своїм підписом.
Стаття 162
Виготовлення відповідних бюлетенів для відкритого голосування в установчих, чергових та позачергових зборах ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на реєстраційну комісію організаторів вищевказаних зборів та здійснюється безпосередньо належними їй технічними засобами під час проведення реєстрації прибулих учасників на засідання таких зборів.
Стаття 163
Призначення реєстраційної комісії установчих, чергових та позачергових зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на самих організаторів вищевказаних зборів.
Стаття 164
Виготовлення відповідних бюлетенів для відкритого голосування в установчих, чергових та позачергових зборах ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється з ксерокопії першої, другої та одинадцятої сторінки паспорту громадянина України, належного безпосередньо зареєстрованому учаснику вищевказаних зборів.
Стаття 165
Бюлетень для відкритого голосування в установчих, чергових та позачергових зборах ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з трьох аркушів А-4.
Перша сторінка першого аркушу бюлетеня для відкритого голосування складається з ксерокопії першої сторінки та одинадцятої сторінки громадянського паспорту зареєстрованого учасника зборів.
Друга сторінка першого аркушу бюлетеня для відкритого голосування у верхній її частині складається з ксерокопії другої сторінки громадянського паспорту зареєстрованого учасника зборів.
Нижня частина другої сторінки першого аркушу вищевказаного бюлетеня для відкритого голосування та перші і другі сторінки другого та третього його аркушу складаються: 1) з тексту порядку денного скликаних зборів; 2) з окремих розділів порядку денного вищевказаних зборів поставлених на голосування; та 3) з розділів підтвердження результату такого голосування, безпосереднього підпису власника бюлетеня та учасника вищевказаних зборів.
Стаття 166
Засвідчення протоколу установчих, чергових та позачергових зборів ініціативної групи жителів Соснівського району міста Черкаси, з прийнятими у них рішеннями, покладається на головуючого та на секретаря вищевказаних зборів.
Стаття 167
Рішення установчих, чергових та позачергових зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності після засвідчення їх протоколу головуючим та секретарем вищевказаних зборів та після приєднання до їх протоколу наступних невід’ємних додатків: 1) всіх примірників виданих бюлетенів для відкритого голосування у вищевказаних зборах з доказами волевиявлення по кожному прийнятому окремому рішенню ; 2) листа реєстрації прибулих на засідання учасників вищевказаних зборів, засвідченого їх власними підписами; та 3) протоколу лічильної комісії з результатами загального голосування зареєстрованих учасників вищевказаних зборів.
Стаття 168
Головуючим у зборах ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається безпосередньо голова ініціативної групи або його довірена особа з числа членів активу вищевказаної ініціативної групи.
Стаття 169
Секретарем чергових та позачергових зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається один із членів активу вищевказаної ініціативної групи.
Стаття 170
Голова ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, протягом десяти діб від дати проведення її установчих зборів, зобов’язаний провести легалізацію створеної такої ініціативної групи шляхом офіційного повідомлення: 1) Прокуратури Соснівського району міста Черкаси; 2) Прокуратури Черкаської області; 3) Районного відділу внутрішніх справ Соснівського району міста Черкаси Міністерства внутрішніх справ України у Черкаській області; 4) Районного управління юстиції Соснівського району міста Черкаси; 5) Державної адміністрації Черкаської області; та 6) Черкаської обласної ради; - про створення вищевказаної ініціативної групи жителів Українського народу та про спільні інтереси її учасників.
 РОЗДІЛ 9
«Право та порядок скликання зборів вуличних та мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Порядок реєстрації їх учасників. Порядок голосування та набрання сили їх рішень».
Стаття 171
Право скликання установчих зборів жителів вуличних та мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на ініціативні групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, у складі п’ятнадцяти та більше осіб, які проживають у межах однієї вулиці або одного мікрорайону Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 172
Право скликання чергових та позачергових зборів жителів вуличних та мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, покладається на учасників попередніх таких вищевказаних зборів.
Стаття 173
Реєстрація учасників установчих, чергових та позачергових зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на реєстраційну комісією вищевказаних зборів, яка призначається з числа осіб їх організаторів та здійснюється за наявності у прибулих учасників вищевказаних зборів наступного: громадянського паспорту; доказів державної реєстрації у ньому адреси місця постійного проживання у Соснівському районі міста Черкаси його власника безпосередньо у межах однієї вулиці або мікрорайону; та доказів його національної належності безпосередньо до Українського народу, встановленого положеннями ст.13 Конституції України.
Стаття 174
Реєстраційна комісія установчих, чергових та позачергових зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з трьох та більше осіб організаторів вищевказаних зборів, яким безпосередньо належить ініціатива їх скликання.
Стаття 175
Право на волевиявлення в засіданні установчих, чергових та позачергових зборах жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси мають виключно тільки зареєстровані учасники вищевказаних зборів.
Стаття 176
Голосування в установчих, чергових та позачергових зборах жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси є прямим та відкритим, і здійснюється у відповідному порядку, встановленому в їх установчих положеннях або цим Статутом.
Стаття 177
Порядок голосування в установчих, чергових та позачергових зборах жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси є послідовним та передбачає з числа зареєстрованих учасників вищевказаних зборів спочатку встановити ту кількість їх учасників, які не підтримують питання поставлене на голосування, і тільки потім встановити ту кількість їх учасників, які підтримують питання, поставлене на голосування у вищевказаних зборах.
Стаття 178
Доказами, які підтверджують дійсність волевиявлення учасників установчих, чергових та позачергових зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси є відповідні бюлетені, у які зареєстровані учасники вищевказаних зборів власноручно вносять відомості про результати кожного свого голосування, з поставлених на голосування питань порядку денного вищевказаних зборів, та підтверджують його дійсність у кожному його випадку власноручним підписом.
Стаття 179
Виготовлення відповідних бюлетенів для відкритого голосування учасників установчих, чергових та позачергових зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладаються на реєстраційну комісію організаторів вищевказаних зборів та здійснюється належними їй технічними засобами безпосередньо під час реєстрації прибулих учасників на вищевказані збори.
Стаття 180
Виготовлення відповідних бюлетенів для відкритого голосування учасників установчих, чергових та позачергових зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється з ксерокопії першої, другої та одинадцятої сторінки паспорту громадянина України, який безпосередньо належить зареєстрованому учаснику вищевказаних зборів у спосіб, встановлений цим Статутом.
Стаття 181
Засвідчення протоколу установчих, чергових та позачергових зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з результатами голосування їх безпосередніх учасників, покладається на головуючого та на секретаря вищевказаних зборів.
Стаття 182
Рішення чергових та позачергових зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності після затвердження їх протоколу головою вуличного або мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з прикладенням належних їм гербових печаток та після отримання письмових доказів його внесення до Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси після його створення.
РОЗДІЛ 10
„Право та порядок скликання зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Порядок реєстрації їх учасників. Порядок голосування учасників зборів та порядок набрання сили їх рішень”.
Стаття 183
Право скликання установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на відповідну ініціативну групу жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси у складі п’ятдесяти та більше осіб, об’єднаних спільними інтересами, яка була створена та легалізована у спосіб, встановлений цим Статутом.
Стаття 184
Право скликання чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на учасників та організаторів попередніх вищевказаних зборів.
Стаття 185
Реєстрація учасників установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на реєстраційну комісією організаторів вищевказаних зборів.
Стаття 186
Реєстрація прибулих учасників установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється за наявності у прибулих учасників вищевказаних зборів: паспорту громадянина України; доказів у ньому державної реєстрації адреси місця постійного проживання прибулого учасника вищевказаних зборів (безпосередньо у Соснівському районі міста Черкаси) та доказів його національної належності до Українського народу, з правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України.
Стаття 187
Реєстраційна комісія установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з трьох та більше осіб організаторів вищевказаних зборів.
Стаття 188
Право участі та голосування в установчих, чергових та позачергових зборах територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси мають виключно тільки зареєстровані учасники вищевказаних зборів у спосіб та порядок, встановлений цим Статутом.
Стаття 189
Голосування в установчих, чергових та позачергових зборах територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є прямим та відкритим і здійснюється у відповідний порядок, встановлений цим Статутом.
Стаття 190
Порядок голосування в установчих, чергових та позачергових зборах територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є відповідно послідовним та передбачає з числа зареєстрованих учасників вищевказаних зборів першочергово встановити саме ту кількість їх учасників, яка не підтримує питання порядку денного вищевказаних зборів поставлене на голосування і тільки в подальшому встановити ту кількість їх учасників, яка підтримує у вищевказаних зборах питання поставлене на голосування.
Стаття 191
Доказами, які підтверджують дійсність волевиявлення учасників установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є відповідні бюлетені для відкритого голосування, у які безпосередньо самі учасники вищевказаних зборів власноручно вносять результати кожного свого голосування та його дійсність у кожному його випадку підтверджують власним підписом.
Стаття 192
Виготовлення бюлетенів для відкритого голосування учасників установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається безпосередньо на реєстраційну комісію вищевказаних зборів та здійснюється належними їм технічними засобами безпосередньо під час реєстрації прибулих учасників вищевказаних зборів.
Стаття 193
Бюлетені для відкритого голосування учасників установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси виготовляються з ксерокопій першої, другої та одинадцятої сторінки паспорту громадянина України, який пройшов реєстрацію учасника вищевказаних зборів.
Стаття 194
Виготовлення бюлетенів для відкритого голосування в установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється виключно у порядку встановленим цим Статутом.
Стаття 195
Засвідчення протоколу установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з результатами голосування їх учасників, покладається на головуючого та секретаря вищевказаних зборів.
Стаття 196
Рішення установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності після засвідчення їх протоколу головуючим та секретарем вищевказаних зборів та після приєднання до нього належних йому невід’ємних письмових додатків встановлених цим статутом, які підтверджують реєстрацію учасників вищевказаних зборів та результати їх голосування у них.
Стаття 197
Виготовлення копій примірників протоколів установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та підтвердження їх відповідності оригіналу покладається на голову територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та на голову Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси після його створення.
Стаття 198
Встановлення результатів голосування установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на лічильну комісію вищевказаних зборів, склад якої призначається рішенням зареєстрованих учасників вищевказаних зборів.
Стаття 199
Відкриття виконавчого провадження прийнятих рішень чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на Комітет виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, а після його створення здійснюється його відповідною постановою.
Стаття 200
Постанова Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси «Про відкриття виконавчого провадження» прийнятого рішення черговими та позачерговими зборами територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, підлягає публікації у місцевих друкованих засобах публічної інформації Соснівського району міста Черкаси та направленню на адреси осіб, безпосередньо яких остання стосується.
Стаття 201
Постанова Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси «Про відкриття виконавчого провадження рішення» чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси може бути зупинена Постановою голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 202
Підставою для зупинення Постанови Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси «Про відкриття виконавчого провадження рішення» чергових або позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є грубі порушення порядку скликання та проведення вищевказаних зборів та існування у рішенні вищевказаних зборів доказів конфлікту інтересів осіб їх безпосередніх ініціаторів та організаторів з особами їх безпосередніх учасників.
Стаття 203
У випадку зупинення дії Постанови «Про відкриття виконавчого впровадження рішення чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкас» за обставин, встановлених положеннями ст.199 цього Статуту, Комітет виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, зобов’язаний вдруге скликати вищевказані збори, та їх новим рішенням підтвердити чинність попередньо прийнятих рішень або заперечити їх законність або дійсність.

Далі буде…

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ