- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 24 лютого 2018 р.

Вимога про встановлення конституційного ладу


Дякуємо пані Ірині з Кривого Рогу за активну громадянську позицію та наданий для публікації матеріал.

                                                      Голові Центрально-міської  районної у місті ради
                                 м.Кривий Ріг, особі яка себе видає за головну посадову
                                                         особу не існуючої територіальної громади
                                                                     Центрально-міського району
                                                                Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
                                                           вул. Свято-Миколаївська, будинок 27,50000

                                                                     Громадянина(ки)   України ,
                                                              члена територіальної громади міста Кривий Ріг
                                                                     ______________________________________________
                                                                     вул. _____________________________,буд____,кв.___
                                                                     м. Кривий Ріг , Дніпропетровська обл.,_____________
                                                                     тел.___________________________________________


ВИМОГА
про встановлення конституційного ладу на території адміністративно-територіальної одиниці району ….  м.Кривий Ріг

   Відповідно до ч.І статті 142.Конституції України "Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад міст,районів ...у містах..."
    Статтею 143. Конституції України встановлено ,що " 1. Територіальні громади ...міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності".
    Крім того відповідно до ч.2 ст. 141 Конституції України " Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях".
Як видно з Витягу з Державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців №19538568  від 03.11.2014р. Реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровської області, що юридичної особи, власника Територіальної громади міста  Кривий Ріг не існує.
     Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у ВЛАСНОСТІ територіальних громад міст , районів у містах за ст. 142 Конституції України .
     За ст. 317. «Зміст права власності» ЦК України, ВЛАСНИКОВІ належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном .
     Поняття права ВЛАСНОСТІ   визначено ст.316 « Право власності» ЦК України, як право ОСОБИ на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю ВОЛЕЮ, незалежно від ВОЛІ інших осіб.
     Співвласники майна  ,що  є у спільній сумісній  власності ВОЛОДІЮТЬ КОРИСТУЮТЬСЯ ним спільно і РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ за згодою всіх співвласників, якщо не встановлено домовленістю між ними за нормами ч.І та 2 статті 369 «Здійснення права  спільної сумісної власності» ЦК України .
Право ж спільної сумісної власності за ч.І та 2 статті 368 ЦК України визначено, як спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності і визначено, що суб'єктами права спільної сумісної ВЛАСНОСТІ можуть бути ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ , якщо інше не встановлено законом.
 Стаття 318. «Суб'єкти права власності» ЦК України визначає , що суб'єктами права власності є Український народ та ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ та інші суб'єкти ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ( за статтею 2 «Учасники цивільних відносин»  Цивільного кодексу України ).
     Тому територіальна громада є юридичною особою, власником та суб'єктом публічного права .
     Із норм ст.316 та 318 ЦК України випливає , що територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах держави Україна , є юридичними ОСОБАМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА, як це, до речі, існує у всьому світі.
Територіальна громада міста безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування:
        управляє майном, що є в комунальній власності:
      затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку  і контролюють їх виконання;
        затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;
      утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції відповідно до ст. 143 Конституції України.
     Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів міста -самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
     Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста за ч.І ст. 6 Територіальні громади ЗУ "Про місцеве самоврядування" .
     Згідно з ч.1 ст. 5 ЗУ "Про місцеве самоврядування" система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; міську раду; міського голову; виконавчій орган міської ради.
       Фактично  жодної територіальної громади - власника в державі Україна не створено, тому, до цього часу починаючи з 28.06.96 року республіка ( лат. мовою- справа громади ) Україна проголошена, але не відбулася, як справа громади.
  У зв'язку з цим  згідно з ч.І ст. 140 , ч.І с. 142 та ч.І ст. 143 у відсутність територіальної громади міста Кривий Ріг - ОСОБИ власника нікому утворити орган місцевого самоврядування, Криворізьку міську раду, Центрально-Міську районну у місті раду та виконавчий комітет Криворізької міської ради та Центрально-Міської районної у місті ради.. Крім того у відсутність територіальної громади міста  Кривий Ріг не можливо обраному міському та районному голові, очолити неіснуючий виконавчий комітет у відповідності з і ч.2 ст. 141 Конституції України.
У наслідок цього нікому призначити державного реєстратора у порядку ч.2 ст.б ( Державний реєстратор) ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців" і тому 28.06.96 року не проведено жодної реєстраційної дії державним реєстратором при виконавчому комітеті Криворізької міської ради, тому починаючи 28.06.96 року всі юридичні особи , що зареєстровано Державним реєстратором реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців — НЕІСНУЮТЬ .
Таким чином таких юридичних осіб  публічного права ,  як :
50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, будинок 27,
-          Довгинцівська районна в місті рада Код ЄДРПОУ: 34488918
50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.  Дніпровське шосе, будинок 11
-          Тернівська районна у місті рада   Код ЄДРПОУ: 34488840
50077, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Короленка, будинок 1А
-          Покровська (Жовтнева) районна в місті рада Код ЄДРПОУ: 34340062 
50014, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Шурупова, будинок 2
-          Металургійна (Дзержинська) районна у місті рада Код ЄДРПОУ: 34544626
50069, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Проспект Миру, будинок 42
-          Інгулецька районна у місті рада Код ЄДРПОУ: 34489320
50026, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Площа Гірницької Слави , будинок 1
-          Саксаганська районна у місті рада Код ЄДРПОУ: 34488635
 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, будинок 32  
-          Також Криворізькі відділення ПФУ Дніпропетровської області , відділи  виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, відділи Криворізької прокуратури, відділення Криворізької  ОДПІ Головного управління ДФС України  у  Дніпропетровської  області, Управління Державної казначейської служби у  районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, районні суди міста  Кривого Рогу Дніпропетровської області та інші установи.
      -     як і жодного платника податків на території міста Кривий Ріг не існує.
     Тому на території міста Кривий Ріг не існує міської ради, та Центрально-Міської районної у місті ради яка би була органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду-особу власника м. Кривий Ріг та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами за ч.І ст. 10 Ради - представницькі органи місцевого самоврядування ЗУ "Про місцеве самоврядування" .
В місті Кривий Ріг починаючи з 13.06.1997р.  немає представницького органу місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення за абз.1 п.1 ч.1 ст.1 Основні терміни, використані в ЗУ "Про місцеве самоврядування" та був би юридичною особою і наділявся цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діяв би самостійно і ніс відповідальність за свою діяльність відповідно до закону за статтею 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування ЗУ "Про місцеве самоврядування".
В м.Кривий Ріг існує фіктивна юридична особа за Витягом №19538568  від 03.11.2014р із Державного реєстру юридичних і фізичних осіб- підприємців з назвою "Криворізька міська рада", яка зареєстрована 21.05.1997 року у відсутність розпорядчого акту її засновника територіальної громади-юридичної особи публічного права міста Кривий Ріг і у відсутність будь-яких норм на 21.05.1997р. Про органи місцевого самоврядування , оскільки ЗУ “Про місцеве самоврядування вступив в законну силу лише 12.06.1997р. І починаючи з 21.05.1997р. юридична особа з назвою "Криворізька міська рада" веде свою незаконну діяльність з метою розкрадання місцевого бюджету та власності не оформленої територіальної громади.
Також в м. Кривий Ріг існує фіктивна юридична особа за Витягом №22898969  від 01.06.2017р код ЄДРПОУ: 34340036 із Державного реєстру юридичних і фізичних осіб- підприємців з назвою " Центрально-міська   районна в місті рада ", яка зареєстрована  у відсутність розпорядчого акту її засновника територіальної громади-юридичної особи публічного права міста Кривий Ріг. Юридична особа з назвою " Центрально-міська   районна в місті рада " веде свою незаконну діяльність з метою розкрадання місцевого бюджету та власності не оформленої територіальної громади.
     Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження відповідно до статті 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб ЗУ "Про місцеве самоврядування".
     Таким чином починаючи з 28.06.1996 року немає територіальної громади юридичної особи публічного права власника м. Кривий Ріг, та Центрально-Міської районної у місті ради а з 21.05.1997р. на території адміністративно -територіальної одиниці м. Кривий Ріг не існує у законний спосіб утвореного органу місцевого самоврядування , ні його посадових осіб, які би могли реалізовувати свої повноваження за законом.
     Згідно з ч.1 ст. 12  ЗУ "Про місцеве самоврядування "  міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно міста Кривий Ріг.  Оскільки  в м. Кривий Ріг -НЕ ІСНУЄ територіальної громади, юридичної особи публічного права власника, то і прийняти на роботу свою головну посадову особу міського голову пана Вілкула   вона не може.
     Крім цього,  юридична особа приватного права з назвою "Криворізька міська рада" зареєстрована 21.05.1997року і  немає ніякого відношення до органів місцевого самоврядування.
     У даний час, як нам стало відомо, у відсутність посади у територіальній громаді м. Кривий Ріг, пан Вілкул Ю.Г  є посадовою особою юридичної особи з назвою "Криворізька міська рада",  у якій  і отримує заробітну платню.
  На підставі вищезазначеного вважаємо за необхідне запропонувати пану Вілкулу Ю.Г  розпустити суб'єкт господарської діяльності юридична особа приватного права з назвою "Криворізька міська рада ",  утворену 21.05.1997 року без розпорядчого акту її засновника територіальної громади - особи власника м. Кривий Ріг та у відсутність законодавчих норм для її реєстрації,  та утворити орган місцевого самоврядування "Криворізька міська рада " шляхом її заснування територіальною громадою-особою власником м. Кривий Ріг , попередньо провівши загальні збори членів територіальної громади і утворивши таку юридичну особу публічного права, як "територіальна громада м. Кривий Ріг ", та прийняття її статуту.


        "_____"_________________2017 року       _________              __________________

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ