- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 7 травня 2018 р.

Яким має бути Статут територіальної громади Українського народу – частина 1

(Створить щось краще - опублікуємо - редакція)

ПРИЙНЯТО Установчими зборами
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
СОСНІВСЬКОГО РАЙОНУ        
МІСТА ЧЕРКАСИ  № 7110136700
КОАТУУ
/Протокол № 1 від 23 березня 2016 року/

                                                             
                                                      СТАТУТ

територіальної громади Українського народу
Соснівського району міста Черкаси  № 7110136700 КОАТУУ
 Самостійної  української держави – України

місто Черкаси – 2016 р.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ  1…………………………………………………………………………………ст. 4
«Основні  терміни   та  юридичні назви  використані  в цьому  Статуті»
РОЗДІЛ  2………………………………………………………………………………….ст.5
„Історична та правова довідка територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»”.
РОЗДІЛ  3………………………………………………………………………………...ст. 15
«Основні засади Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
РОЗДІЛ 4…………………………………………………………………………………ст. 41
«Загальні положення та правова основа Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
РОЗДІЛ 5…………………………………………………………………………………ст. 42
«Право на місцеві ініціативи. Суб’єкти місцевих ініціатив територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Право та порядок обговорення місцевих ініціатив. Порядок реалізації місцевих ініціатив».
РОЗДІЛ 6…………………………………………………………………………………ст. 43
«Система державного управління територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його органи».
РОЗДІЛ 7…………………………………………………………………………………ст. 49
«Право та порядок скликання зборів вуличних та мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Порядок реєстрації їх учасників. Порядок їх голосування та набрання сили їх рішень».
РОЗДІЛ 8…………………………………………………………………………………ст. 52
«Право та порядок скликання зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Порядок реєстрації їх учасників. Порядок голосування у зборах та порядок набрання сили їх рішень».
РОЗДІЛ 9…………………………………………………………………………………ст. 56
«Порядок ведення: 1) зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси»; 2) зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 3) зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
РОЗДІЛ 10………………………………………………………………………………..ст. 59
«Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
РОЗДІЛ 11………………………………………………………………………………..ст. 62
«Комітет Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
РОЗДІЛ 12………………………………………………………………………………..ст. 68
«Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
РОЗДІЛ 13………………………………………………………………………………..ст. 72
«Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
РОЗДІЛ 14………………………………………………………………………………..ст. 78
«Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
РОЗДІЛ 15………………………………………………………………………………..ст. 91
«Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
РОЗДІЛ 16………………………………………………………………………………ст. 101
«Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
РОЗДІЛ 17…………………………………………………………………………ст.112
«Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
РОЗДІЛ 18………………………………………………………………………………ст. 129
«Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
РОЗДІЛ 19………………………………………………………………………………ст. 133
«Місцеве самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, його основа та його органи управління».
РОЗДІЛ 20………………………………………………………………………………ст. 137
«Власні повноваження територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, та повноваження які можуть бути делеговані місцевим представницьким та виконавчим органам місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси».
РОЗДІЛ 21………………………………………………………………………………ст. 138
«Порядок створення місцевих та обласних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Соснівського району та Черкаської області. Порядок делегування їм представницьких та делегованих прав та порядок їх припинення».
РОЗДІЛ 22………………………………………………………………………………ст. 140
«Місцевий бюджет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Доходи та видатки місцевого бюджету та порядок розпорядження ними. Місцеві податки і збори. Утворення цільових фондів та участь у фінансово-кредитних відносинах».
РОЗДІЛ 23………………………………………………………………………………ст. 145
«Правонаступність територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
                                                                 ===
 РОЗДІЛ 1
«Основні  терміни   та  юридичні назви  використані  в цьому  Статуті»

   1) Самостійна українська держава – Україна,  -  це  унітарна   національна  держава  українського  народу,  яку  було  створено   24 серпня  1991 року  АКТом проголошення  незалежності України  та  1 грудня 1991 року  результатами  Всеукраїнського  референдуму  українського  народу  на той час  Української Радянської  Соціалістичної   Республіки.
  / У підтвердження ДИВИСЬ Постанову Верховної Ради України   від 11 жовтня № 1661-12 «про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі» /
  2) Самостійна українська держава – Україна   є  юридичною   назвою   унітарної     національної    держави    українського  народу,   яка    не   підлягає   скороченню   за обставин   що   була   об»єктом   безпосереднього  волевиявлення  українського  народу    1 грудня  1991 року  на  Всеукраїнському  референдумі.   
  / У підтвердження ДИВИСЬ Постанову Верховної Ради України   від 11 жовтня № 1661-12 «про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі» /
                                                                --- 
  3) Український  народ  це  етнічні  українці  які  до  1 грудня  1991 року  в складі  Союзу  Радянських Соціалістичних  Республік   спільно   проживали  на державній території  Української  Радянської Соціалістичної Республіки  будучі  єдиним  її  народом   засновником  з   правами   національної   державності   та   українською  державною мовою.
     / У підтвердження ДИВИСЬ положення Розділу 1 та Розділу 2 Декларації про державний суверенітет  України  від 16 липня 1990 року  № 55  проголошену Верховною Радою УРСР/ 
  4) Первинний  державний  суб»єкт   Самостійної української держави – України,  -  це територіальна  громада  українського народу  села , селища,  міста  в районі,  міста обласного значення  та  району  у  місті обласного центру Самостійної української держави – України,  яка  1 грудня 1991 року  прийняла  участь  у Всеукраїнському референдумі українського  народу Української Радянської  Соціалістичної   Республіки,  з підтримання  АКТа проголошення незалежності  та створення  Самостійної  української держави - України; 
   5) Територіальна  громада  українського  народу  це  група   етнічних   українців, які до  24 серпня 1991 року  спільно  проживали  на державній території Української Радянської Соціалістичної  Республіки   з  конституційними правами   встановленими  положеннями Розділу 1 та Розділу 2 Декларації про державний суверенітет  України  від 16 липня 1990 року  № 55,   ст.13 та ст.17 Конституції України  та  ст. 324 «Право власності Українського народу» Цивільного кодексу України,  які  після 1 грудня 1991  року  до цього  часу  об»єднанні   постійним  спільним   проживанням   у  межах  однієї  неподільної  адміністративної  території   села , селища,  міста  в районі,  міста обласного значення  та   району  у  місті  обласного центру  Самостійної української держави –України;
   6) Самостійна адміністративно - територіальна одиниця - це неподільна  адміністративна   територія   села , селища,  міста  в районі,  міста обласного значення  та  району  у  місті обласного центру  Самостійної української держави –України,  створена  Указом  Президії  Верховної Ради Української РСР  до 24 серпня  1991 року  або Постановою  Верховної Ради України  до 28 червня 1996 року,  у  адміністративних  межах  якої  існує  відповідна  територіальна  громада  українського  народу ;
  6) Загальні  збори  жителів  (виборців)   територіальної  громади  українського народу  це зібрання  всіх  або  частини  жителів  територіальної  громади  українського  народу  які  спільно  проживають  у межах  однієї  відповідної  самостійної  адміністративної  території   села, селища, міста в районі, міста обласного значення, в районі міста  обласного центру з районним  поділенням  Самостійної української держави – України; 
 7) Місцевий референдум  це форма  спільного  ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ  громадян Самостійної української держави – України   українського  та   неукраїнського  народу  з  питань  місцевого  САМОВРЯДУВАННЯ,    які   спільно   проживають  після 1 грудня 1991 року   у  межах  однієї   самостійної  неподільної   адміністративної    території   села , селища,  міста  в районі,  міста  обласного значення  та  району  міста  обласного центру  Самостійної української держави –України;
  9) Безпосереднє місцеве державне управління -  це  ФОРМА   прямого  управління жителів  територіальної громади  українського народу з  конституційними правами встановленими положеннями ст.5, ст.13, ст.17, ч.1 ст.143 Конституції України  та  ст. 324 «Право власності Українського народу» Цивільного кодексу України,  власною  адміністративною  територією  села,  селища, міста в районі, міста обласного значення, району міста обласного центру з районним  поділенням Самостійної української держави – України,   встановлена   її   Статутом.

РОЗДІЛ 2    
«Історична та правова довідка територіальної громади Українського народу Соснівського   району міста Черкаси Самостійної  української держави - України».

    22 грудня 1973 році  Указом Президії Верховної Ради Української РСР  № 2314-8   у місті Черкаси  було   утвореного  Соснівський   та  Придніпровський  райони   з статусом   самостійних   адміністративних  територіальних  одиниць  Української  РСР.  
    На  виконання  Указу  Президії  Верховної Ради Української РСР від 22 грудня 1973 р. № 2314-8  виконавчий комітет Ради народних депутатів Черкаської області  24 грудня 1973 року ухвалив рішення № 728 «Про проведення виборів до районних Рад депутатів трудящих у місті Черкаси».
   / - До Рад депутатів трудящих Соснівського та Придніпровського районів міста Черкаси/.
    13 січня 1974 року, згідно з вищевказаного рішення  Ради народних депутатів Черкаської області,  вперше  в  Соснівському  районі  міста Черкаси   відбулись вибори  до   Соснівської   Ради  депутатів трудящих у місті Черкаси  та  вперше   був обраний  її  склад та сформований її виконавчий комітет.
   16 липня  1990 року Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію «Про державний суверенітет України», положеннями частини 1 та 2 Розділу 1 «Самовизначення Української нації» та положеннями її останньої частини було визначено наступне:
   1) «(Україна)...як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення;
   2) «(Україна) …… здійснює захист та охорону національної державності українського народу…… .
   3) «Декларація «Про державний суверенітет України» є основою нової Конституції України та її нових законів».
                                                                ---
    24 серпня 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки,  у  складі  громадян  СРСР   не українського  народу  своєю  Постановою № 1427-12 проголосила Українську РСР незалежною демократичною  державою -  України  та  призначила   на  1 грудня 1991 рік   республіканський   референдум   з  підтвердження  її   незалежності.
    24 серпня 1991 року Народні депутати Української РСР з Українського народу, НАВПАКИ  керуючись  національною державністю  Українського народу  та  обов»язком  її  захисту   прийняли Акт «Проголошення незалежності України»,  яким   припинили  Українську Радянську Соціалістичну Республіку  та  її  проголошення  «Незалежною демократичною  державою – України»  громадян  України  всіх  національностей   та  від  імені Українського народу   створили    власну  Самостійну  українську  державу  – Україну.
    / У підтвердження ДИВИСЬ  Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991р. в частині  створення   Самостійної  української  держави   –України).
                                                                  ---
    26 серпня 1991 року не зважаючи на вищевказані  обставини  створення  24 серпня  1991 року  українським  народом власної Самостійної української держави – України та припинення  Української Радянської Соціалістичної Республіка  а тим більше припинення  її  проголошення  «Незалежною демократичною державою – України», представники окремих   національних меншин   УРСР та СРСР,  отримавши   вищенаведеним  загрозу своєму  незаконному пануванню  не тільки у місті Києві,  а і  безпосередньо  на всій державній території щойно створеної Самостійної української держави – України,  шляхом державного заколоту негайно створили у місті Києві, власну без українців  інтернаціональну «Президію Верховної Ради України»,  незаконно  діючи   від   імені  не існуючих  на той час   «Громадян України  всіх  національностей»,  а  не  від  імені  українського народу.
   / У підтвердження ДИВИСЬ Постанову Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 року № 1442-12 « Про звернення до громадян України всіх національностей та державо - утворюючих націй»,  в частині де - «Відтепер наша Республіка – незалежна демократична держава (не Самостійна українська держава – Україна). На її території проживає більш ніж як 110 національностей, серед яких: росіяни /громадяни Росії/, євреї /віруючі іудеї/, білоруси, молдавани, поляки, болгари, угорці, кримські татари, румуни, греки, гагаузи, та ІНШІ»(???! ) (- без українців)/.
                                                                ---
   Метою  вищевказаної  незаконної  «Президії»,  першочергово   було   здійснити  :
 1) захоплення приміщень  законодавчого органу щойно створеної Самостійної української держави – України;
 2) не допустити  призначення  та  проведення   виборів    Народних депутатів   щойно створеної  Самостійної української держави – України, / -  тільки  з  представників Українського народу/;
 3) прийняти  в  період   26 серпня 1991року. по 1 грудня  1991р.  власну Конституцію України;
 ( У підтвердження ДИВИСЬ  фотознімок в газеті Урядовий Кур’єр № 38-39(43-44) від 5.12.1991р.)
  4) організувати  масове  виготовлення   незаконних  бланків   паспортів   громадян України   всіх  національностей  СРСР та УРСР  – без відомостей про національність,  які  до  громадянства  Самостійної української держави –України   не мають  жодного  відношення  та   останніми   на державній території Самостійної української держави  - України,   незаконно   та  першочергово  забезпечити   себе  та  свої численні національні  меншини  скориставшись  відсутністю  існування  на той час   Закону Української РСР «Про громадянство УРСР», Закону Самостійної української держави  України «Про громадянство України»  та   Конституції  Самостійної української  держави – України;
  5) призначити  1 грудня 1991 року  власного  Президента  «Незалежної  демократичної держави – України»  з  представника  неукраїнського народу,   не зважаючи   на можливість  її   припинення   вищевказаною   датою  Результатами   Всеукраїнського референдуму  українського народу  1 грудня 1991 з  підтримання  АКТу  «проголошення незалежності України»  від 24 серпня  1991 року в частині створення  Самостійної української держави – України,   та  на   відсутність  доказів   призначення   виборів  жодних  «Президентів України»;
   ( У підтвердження  ДИВИСЬ  фотознімок в газеті Урядовий Кур’єр № 38-39(43-44) від 5.12.1991р.).
                                                           ---
     11 жовтня 1991 року  Верховна Рада України  керуючись  АКТом   «Проголошення незалежності України»  від 24 серпня  1991 року,  своєю  Постановою № 1661-12 затвердила  форму бюлетеня для голосування  1 грудня 1991 року  на  Всеукраїнському  референдумі  українського народу   в основу  якого  було  покладено   вищевказаний    АКТ проголошення  незалежності  України  від 24 серпня 1991 року   в частині  створення   Самостійної  української держави – Україна.
   ( У підтвердження  ДИВИСЬ  Постанову Верховної Ради України  від 11 жовтня 1991 року  № 1661-12 « про  форму бюлетеня для голосування  на  Всеукраїнському  референдумі  українського народу  1 грудня 1991 року )
.                                                            ---
     1 грудня 1991 року  відповідно до  Постанови  Верховної Ради  України  від 11 жовтня  1991 року  № 1661-12,   відбувся  Всеукраїнський референдум  українського  народу,  за  результатами   якого  територіальні  громади   українського народу  сіл, селищ, міст у районах, міст обласного значення  та  районів у містах обласних  центрів  Української  РСР  в  межах  своїх   адміністративно  територіальних  одиниць   своєю  переважною  більшістю  підтримали    створення    24 серпня  1991  року   Самостійної  української  держави  -  Україна,   та   вийшли   з  Української   РСР    увійшли   до  складу  щойно  створеної   Самостійної  української держави – України  на  правах   народу  її  засновника,   припинивши  останнім   державну  територію  Української  РСР.
    ( У підтвердження  ДИВИСЬ  відомість ЦДАВО України ф.1, оп.28, спр.144, аркуш  6,  «про результати Всеукраїнського референдуму   українського народу  1 грудня 1991 року  )
                                                             ---    
    1 грудня 1991 року  відповідно  до  Результатів  ЦДАВО  Всеукраїнського референдуму   українського  народу,   з   підтримання   АКТу  проголошення незалежності України    від 24 серпня 1991 року,  в частині створення  Самостійної української держави – України,  територіальна  громада  українського народу  Соснівського району  міста  Черкаси  у  межах  своєї   адміністративної  територіальної  одиниці   увійшла  до складу  Самостійної  української  держави – України  на правах   народу  її  засновника  та  первинного  її  державного  суб»єкта  безпосередньо  у  межах власної  самостійної  неподільної  адміністративної  території  Соснівського району  міста Черкаси.

    Незаконна  після  26 серпня 1991 року організація  масового штучного  «Громадянства України»  не  громадян  Української  РСР  не українського  народу   безпосередньо  з   громадян  СРСР   всіх  національностей   перетворилась  на державній  території  Самостійної  української держави – України   у  тривалий  та  відкритий  ДЕРЖАНИЙ ЗАКОЛОТ  національних  меншин  СРСР та Української РСР  проти національної  державності  українського  народу  та  проти  його  щойно  створеної  Самостійної  української держави – України.
   З  виходом з Української Радянської Соціалістичної Республіки  1 грудня 1991 року всіх  територіальних громад  українського народу її  сіл, селищ, міст районних центрів, міст обласного значення та районів у містах обласних центрів  та   їх   входження до складу Самостійної української держави – України,  це  призвело  до  повного припинення  їх попередніх територіальних Статутів   та  до  припинення   їх   законної     участі   1 грудня  1991 року   та   ще   до цього   часу    у   виборах    жодних  Президентів  та  народних  депутатів  припиненої  Незалежної  демократичної  держави -  України,   з  припинених  її  «громадян України  всіх  національностей». 
      Разом  з цим   у  територіальних  громад  українського народу Української РСР,    які      згідно  результатів   Всеукраїнського  референдуму  1 грудня 1991 року  припинили   інтернаціональну  «Незалежну демократичну державу – Україну»  та   Українську РСР  увійшовши   до   щойно   створеної  24 серпня  1991 року   Самостійної української держави – України,   після  1 грудня  1991 року   виникла  необхідність  прийняти  нові  територіальні Статути  та  останніми  офіційно  завершити  своє   перетворення  з  первинних  державних суб’єктів Української РСР  у межах  своїх  самостійних неподільних  адміністративно-територіальних одиниць Самостійної української держави –України  ВЖЕ  у   її   первинні державні  суб’єкти   та  керуючись   власною  національною  державністю  перейти  до  розбудови    законодавчої,   виконавчої  та  судової   держаної  влади  та  місцевого  самоврядування  власної  Самостійної української держави - України.
     23 липня 1996 року у  Відомостях Верховної Ради України  № 30  було   офіційно  опубліковано  нову  Конституцію України  прийняту  в ночі   28 червня  1996 року  Верховною Радою України  2 – го скликання   з  припинених  1 грудня 1991 року  «громадян України  всіх національностей»  припиненої  «Незалежної демократичної держави – України».  / - До виборів   яких   27 березня 1994 року  український  народ  Самостійної української держави України  не мав  жодного відношення/;
     З положень  останньої  у  Відомостях Верховної Ради України  № 30 від 23 липня 1991 року   виявилось  що  саме  Український народ   неконституційним складом  Верховної Ради України  2-го  скликання   було  визнано  єдиним джерелом державної влади  саме  припиненої  1 грудня  1991 року  «Незалежної демократичної  держави – України»  громадян України всіх національностей  СРСР та УРСР  та  єдиним власником  її  національного багатства.
      /У підтвердження ДИВИСЬ  положення   ст.1 ,  розділу 1 ст.10, розділу 1 ст.13 та ст.5 Розділу 1 «Загальних засад» Конституції України/.
   
-         23 липня 1996 року  з  положень опублікованої  Конституції України  прийнятої
 28 червня 1996 року неконституційним складом Верховної Ради України  2-го  скликання  безпосередньо  з  громадян  СРСР,  також   викрилось  наступне:
    1)  до  її  опублікованого  тексту    її   організаторами   свідомо  було  не  внесено  Результати Всеукраїнського референдуму  українського народу  1 грудня 1991 року  в частині   дійсної   НАЗВИ   створеної   безпосередньо   українським  народом  24 серпня 1991 року  його Самостійної української  держави – України  та  її  відповідного  громадянства    не зважаючи   що  ОСТАННІ  є   довічно  ВИЩИМИ  ніж   жодна  в  наступному  Конституція  України   на  державній території  Самостійної української держави – Україна  тим   Конституція   припиненої  ще  1 грудня  1991 року  Незалежної  демократичної держави – України  з  незаконних  громадян  України  всіх  національностей  СРСР  та  УРСР;
    2)  опублікований   офіційний  текст  Конституції  України    не  мав  доказів  його  попереднього  засвідчення   Президентом  ( Незалежної) України  Кучмою  Л.Д. та  головою її  Верховної Ради України  Морозом О. з громадян  України всіх  національностей   СРСР та  УРСР; 
    -  23 липня 1996 року  опублікований  у Відомостях  Верховної Ради України  офіційний  текст  Конституції України  від 28 червня 1996 року   був  свідомо  не  ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ  щоб  у такий   спосіб   в майбутньому  дати  ОСТАННІМ   уникнути   від   відповідальності   за    участь    у   ДЕРЖАВНОМУ  ЗАКОЛОТІ  на державній території  Самостійної української держави – України,   пов»язаного   з захопленням   державної влади  Українського народу   та  з   державною  зрадою.;
     Де  останнє  сьогодні    повністю   звільняються   від  ДОКАЗУВАННЯ  в СУДІ  саме  тими  непереборної  сили     обставинами    що   до   ЇХ   виборів   в   період   1 грудня 1991 року  та  1 грудня  1994  року  Український  народ   Самостійної української держави   – України   вже  НЕ МАВ  жодного відношення.   
    -  23 липня 1996 року з тексту  опублікованої  Конституції України у Відомостях Верховної Ради України,   викрилось  що  її  свідомо  було    опубліковано     грубим   порушенням   положень   ст.94 самої  Конституції України,  -   у відсутність    доказів   її  засвідчення    підписами    «діючих»   на   той  час   Президента  України  Кучми Л.Д. та  голови  Верховної Ради України   Мороза  О.,   з   незаконними   паспортами  громадян   України  всіх   національностей  СРСР  та  УРСР.
      /У підтвердження  ДИВИСЬ Результати Всеукраїнського референдуму українського народу 1 грудня 1991 року   у  відомості  ЦДАВО України ф.1, оп.28, спр.144, аркуш  6,  «про результати Всеукраїнського референдуму   українського народу  1 грудня 1991 року, у порівнянні з  положеннями   ст.1,  розділу 2 ст.76,  розділу 2 ст.103 Конституції України та з доказами у ній  відсутності її  введення  в дію  до цього часу/.
       Так як   після  23 липня 1996 року  на державній  території  Самостійної української держави – України,  стало  вже  неможливо  приховувати   вищевказаний  державний заколот  представників  національних меншин  СРСР та УРСР  з незаконними паспортами  громадян  ( незалежної)  України  всіх  національностей   та  відсутність участі   українського  народу  Самостійної української держави – України   у  виборах  Народних депутатів (незалежної)  України  з  незаконних  громадян  України всіх національностей  колишньої  СРСР   та   УРСР,   державними  заколотниками  26 березня  1998  року,  було  в  друге   організовано   наступні    неконституційні   вже   пропорційні  вибори,   -   у  яких  відсутність  Українського народу Самостійної української держави – України,  було  незаконно   замінено  начебто   участю   політичних  партій   «Незалежної  демократичної  держави – України»,  не  зважаючи   на  її  припинення  Результатами  Всеукраїнського референдуму українського народу   1 грудня  1991 року.       
    Так   18  січня  2001 року  на державній   території   Самостійної української держави – України,   антидержавна    та    неконституційна    Верховна Рада України  26 березня 1998 року скликання  від політичних  партій  з громадян  СРСР  не українського народу грубим порушенням положень ч.2 ст.76 та ст.94 Конституції України    вперше  після 24 серпня 1991 р.  прийняла та ввела   в  дію Закон України «Про громадянство України»,  викривши   останнім себе,    що  в  період  після  1 грудня  1991 року  та  18 січня  2001 року у  Верховній раді  України  1-го, 2-го та 3-го скликання  незаконно  засідали  неконституційні   Народні депутати ( незалежної) України  та Президенти  ( незалежної) України   безпосередньо   з  громадян  СРСР всіх  національностей  з  незаконними  паспортами  «Громадян  України всіх  національностей».
    /  В підтвердження  ДИВИСЬ розділ  3  Постанови  Верховної  Ради  Української  РСР  від 5 липня 1991 року  № 1299-12 «Про вибори  Президента  Української РСР»  та розділ  2  Перехідних  положень  ЦК України   від 16 січня 2003 року № 435-ІV  шляхом порівняння  з ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року  2235-ІІІ  та  Рішенням Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі № 1 -45/2010 «Про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV/  
                                                              ---
     29 червня 2001 року у відповідності до положень ч.1 п.3 Розділу 15 «Перехідні положення» Конституції України, повністю припинив своє існування Верховний суд України,  що у свою чергу в наступному стало непереборною перешкодою жодному Президенту /незалежної/ України  виконати на державній території Самостійної української держави – України,  положення   п.15 та п.23 ст.106 «Президент України» Конституції України,  в частині  створення на державній території Самостійної української держави – України  -  у конституційний спосіб центральних, обласних та місцевих державних  органів судової та виконавчої влади саме  припиненої  ще 1 грудня 1991 року  Незалежної  демократичної   держави – України.
   1 січня 2004 року набув чинності новий Цивільний кодекс України, положеннями якого у ст.324 «Право власності Українського народу» було ще раз підтверджено та закріплено виключне  право власності  тільки   Українського народу «на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які находяться в межах території України, в межах її континентального шельфу та в межах морської економічної зони».

   1 січня 2004 року з веденням Цивільного кодексу України,  вперше  відбулось припинення  положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР та вперше на державній  території   Самостійній українській державі – України   «набув   своєї сили»   Закон  / незалежної / України «Про громадянство України» від 18 січня 2001р. № 2235-ІІІ. 
    1 січня 2004 року з «набранням чинності»   на державній  території   Самостійній українській державі – України   Закону /незалежної/ України «Про громадянство України» від 18 січня 2001р.  набрали  сили положення ч.26 ст.106 «Президент України»  Конституції України, згідно яких  національні меншини  Української РСР,  які мали за межами Самостійної української держави – України власні національні держави,  тільки  після 1 січня  2014 р.  уперше  вже   на «конституційних підставах»  отримали  право  на притулок  в межах   державної   території  Самостійної української держави  – Україні   або  на   її  громадянство  безпосередньо  згідно  Указу   такого  Президента  Самостійної української держави - України,  який  відповідно до  положень ч.2 ст.103 Конституції України,   саме   як  громадянин  Самосійної  української держави – України,  безпосередньо  після 1 січня 2004 року  не тільки   прожив в Самостійній українській державі – Україні   протягом останніх  десяти років  до дня  своїх   виборів   а  і  публічно  склав   присягу   безпосередньо  на адресу   Українському  народу Самостійної  української держави  - України.
      / У підтвердження ДИВИСЬ положення ч.2 ст.103 незасвідченої  Конституції України та Результати Всеукраїнського референдуму  українського народу у  відомості ЦДАВО України ф.1, оп.28, спр.144, аркуш  6,  «про результати Всеукраїнського референдуму   українського народу  1 грудня 1991 року /
                                                                 ---
    Оскільки  Українська Радянська Соціалістична Республіка – Незалежна демократична держава – Україна  та  Самостійна українська держава - Україна  є  абсолютно  різними державами,   тому  можливість   вищенаведеного    після   1 грудня 1991 року,  а тим більше після  23 липня 1996 року  на державній території  Самостійної української держави – України,  в  подальшому   окремому колу  громадян СРСР  не українського народу  у відсутність  доказів  прийняття  до 1 січня  2004 року    Закону УРСР «Про громадянство Української РСР»  стала   непереборною  конституційною перешкодою для отримання  не тільки громадянства /незалежної/ України  / - припиненої ще 1 грудня 1991 року/  а  і  безпосередньо  громадянства  Самостійної української  держави – України,   НАРІВНІ   з   представниками  територіальних  громад  Українського народу. 
    Такою  нездоланною   перешкодою  були   саме   ті    непереборної сили   обставини    за яких   після   24 серпня 1991 року по 1 січня 2004 року  а тим більше по 1 січня 2014  року   на  державній   території  Самостійної української держави - України  не могли  на  законних підставах  існувати  не тільки  «Народні депутати та Президенти  «Незалежної демократичної держави – України»   безпосередньо  з  громадян  СРСР  не Українського народу  з  паспортами  «громадян України всіх національностей»   незаконно  виготовленими   ще  до 1  січня 2004 року  а   і   такі  ж    їм   подібні   та  ними  ж  призначені   СУДДІ  «Незалежної демократичної держави – України».

    Фундаментальність   незмінність   вищевказаних конституційних прав Українського народу після 28 червня 1996 року  сьогодні  безпосередньо  оберігається  не  положеннями  розділу  2 ст. 8 та розділу 3 ст.22  не засвідченої  Конституції України,  а  навпаки   саме   Результатами   Всеукраїнського референдуму  українського  народу  1 грудня  1991 року  в частині  створення  останнім   власної  Самостійної української держави – України   без  жодних   національних  меншин  СРСР  та  Української  РСР,  будучі   довічною  основою   не тільки   Конституцій України  від  28 червня 1996 року  а  і  всіх  інших  майбутніх  Конституцій  Українського  народу  саме Самостійної  української  держави – України.
   З оглядом на останнє,  тільки  Український народ  Самостійної  української держави – України   сьогодні   безпосередньо   здійснює  ВЛАДУ на державній  території  Самостійної  української  держави  -  України,  та    тільки   через  власні  місцеві   органи  державної влади  та  органи місцевого самоврядування;
   Підтвердженням цього є також ст.17 Конституції України, положеннями якої закріплено, що «захист суверенітету і територіальної цілісності Україниє справою всього Українського народу».
    Також вищевказані   конституційні права українського народу   у   здійсненні безпосереднього  державного  управління   у   межах   всієї   державної  території   Самостійної  української держави  – України,  визначено   іншими   нижче  вказаними  положеннями   не  засвідченої   Конституції України   прийнятої  28  червня  1996 року,    а саме:
1) положеннями ст.10 Конституції України, якими встановлено, що «Державною мовою в Україні є українська мова»;
2) положеннями розділу 1 ст.142 Конституції України, якими встановлено, що «Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад  тільки  Українського народу  сіл, селищ, міст, районів у містах…»,  так як  положеннями  ст.13  Конституції України,   встановлено  що  безпосередньо  тільки    український   народ   та   його   територіальні    громади   сіл, селищ, міст районів, міст обласного значення  та  районів  міст  обласних  центрів  Самостійної української держави – України,   є   конституційними   суб»єктами     права   безпосередньо    на   всій   державній   території   Самостійної української держави – України, - безпосередньо у межах   всієї  системи   адміністративного    територіального  устрою  України  безпосередньо  встановленої   положеннями  ст.133 «Територіальний устрій України»  вищевказаної  не засвідченої  Конституції  України.    
3) положеннями  розділу 4 ст.124 Конституції України, з оглядом   на положення  ст.13 та ст.17 Конституції  України  та  на  Результати Всеукраїнського референдуму  Українського народу 1 грудня 1991 року,   якими  встановлено, що тільки  « Український народ  після  1 грудня  1991 року  безпосередньо  бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів та присяжних»;
4) положеннями п.12 «Перехідних положень» Конституції України, якими встановлено, що «29 червня 2001р повністю припиняється Верховний суд України ;
5) положеннями другого речення розділу 2 ст.8 Конституції України, якими встановлено, що « Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй».
6) положеннями п.1)  ст.106 Конституції України, якими встановлено, що тільки «Президент України забезпечує державну незалежність  та національну безпеку...»;
7) положеннями п.6) ст.106 Конституції України, якими встановлено, що  тільки «Президент України … 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою…»;
8) положеннями першого та останнього речення розділу 1 ст.156 Конституції України, якими встановлено, що «Законопроект про внесення змін до розділу 1 «Загальні засади», розділу ІІІ «Вибори, Референдум» і Розділу 8 «Внесення змін до Конституції України», затверджується тільки Всеукраїнським референдумом, який призначається тільки  Президентом України»;
9) положеннями розділу 1 ст.157 Конституції України, якими встановлено, що «Конституція України  не може бути змінена , якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію  самостійності  та незалежності  чи на порушення територіальної цілісності»;
11) положеннями розділу 2 ст.157 Конституції України, якими встановлено, що «Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану».
    Фундаментальність та незмінність вищевказаних конституційних прав Українського народу після 1 грудня 1991 року   була ще раз незаперечно підтверджена Цивільним Кодексом України від 16 січня 2003р., а саме:
1) положеннями розділу 2 ст.2 «Учасники цивільних відносин» ЦК України, якими встановлено, що «Учасниками цивільних відносин є держава Україна, Автономна республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права».
2) положеннями розділу 1 ст. 4 «Акти цивільного законодавства України» ЦК України, якими встановлено, що «Основу цивільного законодавства України становить Конституція України»;
3) положеннями розділу 2 ст. 4 «Акти цивільного законодавства України» ЦК України, якими встановлено, що «Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний Кодекс України»;
4) положеннями другого речення розділу 2 ст.4 «Акти цивільного законодавства України» ЦК України, якими встановлено, що «Актами цивільного законодавства є також інші закони, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Цивільного Кодексу України»);
5) положеннями розділу 1 ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України, якими встановлено, що «У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, які належать територіальній громаді»;
 6) положеннями розділу 2 ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України, якими встановлено, що «Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені НЕЮ органи місцевого самоврядування»;
7) положеннями розділу 2 ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, якими встановлено, що «від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України»;
8) положеннями ст.80 «Поняття юридичної особи» ЦК України, якими встановлено, що « Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку»;
9) положеннями розділу 2 ст.93 «Місцезнаходження юридичної особи» ЦК України, якими встановлено, що «Місцезнаходження юридичної особи вказується в її установчих документах».
10) положеннями розділу 5 ст.176 «Розмежування відповідальності за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб», якими встановлено, що «Територіальна громада не відповідає за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим та інших Територіальних громад».

   Крім того фундаментальність та незмінність вищевказаних конституційних та цивільних  прав саме Українського народу та тільки   його територіальних громад   незаперечно ще раз   підтверджуються  наступними Рішеннями Конституційного Суду України:
1. Рішенням Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005;
2. Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010.
                                          
   Таким чином необхідність прийняття нового Статуту територіальної  громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та необхідність введення його положеннями її безпосереднього управління у межах своєї адміністративної  територіальної  одиниці  стали обставини  виникнення  на державній  території  Самостійної української держави – України,   ще одного після 26 серпня 1991 року державного заколоту окремого кола політичних  партій  національних меншин  СРСР  та  УРСР .
    В результаті  останнього   в період 26 березня 2002 року та 18 вересня 2010 року у Соснівському  районі міста Черкаси  представниками окремого кола вищевказаних  політичних партій національних меншин  СРСР  та  Української РСР,  були незаконно припинені та ліквідовані конституційні представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування  та  територіальні органи внутрішніх справ Придніпровського району міста Черкаси, які безпосередньо створювались  та  належать територіальній громаді українського народу Соснівського  району міста Черкаси,  що  у свою чергу призвело до захоплення та привласнення   представницьких   органів  місцевого  самоврядування  територіальної громади українського народу  Соснівського району міста Черкаси  та   її   комунальної   власності   та   місцевого  державного  житлового  фонду.
 (В підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005року № 6-рп/2005 по Справі № 1-5/2005 та 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010).

                                                                ---
     Незаконне припинення вищевказаних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування та територіальних органів внутрішніх справ Соснівського  району  міста Черкаси Самостійної української держави – України,  їх сьогоднішня   відсутність та численні штучні перешкоди окремих політичних сил  поновити їх конституційну діяльність у Соснівському районі міста Черкаси  сьогодні  незаконно  супроводжуються свідомим невиконанням безпосередньо Президентом /незалежної/України,  Верховною Радою /незалежної/ України та Генеральним прокурором /незалежної/  України  з  громадян України  всіх  національностей  СРСР всіх  вищевказаних  Рішень Конституційного Суду України;
   У свою чергу  вищенаведеним останніми свідомо  грубо порушуються конституційні права жителів та виборців територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси Самостійної української держави – України,  гарантованих положеннями ст.5, ст.7, ст.13, ст.22 та ч.2 ст.102 не засвідченої Конституції України від 28 червня 1996 року,  в результаті чого у Соснівському  районі міста Черкаси  Самостійної  української держави – України    в період 18 вересня 2010 року та до цього часу  ТРИЧІ  не проводились  вибори місцевих депутатів Соснівської  районної Ради міста Черкаси, які  ТРИЧІ офіційно призначалися  Верховною Радою незалежної  України   та  її  виборчим законом;
   У свою чергу вищенаведені обставини  є  конституційною підставою  територіальній  громаді  українського народу Придніпровського району міста Черкаси  та  іншим територіальним  громадам  українського народу  -  засновникам Самостійної української держави – України  з статусом  її  первинних  державних  суб»єктів,    для  введення  безпосереднього державного управління  у  межах  належних їм  самостійних  адміністративних територіальних одиниць  з назвами  сіл,  селищ, міст у районах, міст обласного значення  та  районів   у містах з районним поділенням обласних центрів  Самостійної української держави – Україна,  вже  діючі  відповідно до  положень  ст.17 Конституції України,   якими  встановлено   що   захист    національної  державності   українського народу  на  державній  території   Самостійної української  держави – України   та   безпосередньо   його   Самостійної  української держави – України,   створеної  24 серпня 1991 році,  є  виключною  справою  тільки  самого   Українського  народу та  його  територіальних  громад. 

РОЗДІЛ 3
«Основні засади Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»”.

Стаття 1

Адміністративна територія Соснівського району міста Черкаси Черкаської області Самостійної української держави – Україна складається з земель поселення територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених проектом планування та його забудови, та земель іншого призначення, які безпосередньо відносяться до засобів  виробництва, природного забезпечення та природного існування вищевказаної територіальної громади Українського народу.

Стаття 2

До земель територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси належать усі землі, які знаходяться у межах адміністративних кордонів адміністративної території Соснівського району міста Черкаси зі статусом самостійної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 3

Межа адміністративної території Соснівського району міста Черкаси є межею, яка відокремлює землі адміністративної території Соснівського району міста Черкаси від земель інших неподільних адміністративних територій районів у місті Черкаси та сіл і селищ інших районів Черкаської області.
Землі поселення жителів територіальної громади Українського народу Соснівсього району міста Черкаси є землі, встановлені проектом планування та забудови Соснівського району від інших земель адміністративної території Соснівсього району міста Черкаси.

Стаття 4

Включення нових земельних ділянок до існуючих земель поселення жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси може здійснювались за рахунок інших земельних ділянок жителів територіальної громади Українського народу Соснівсього району міста Черкаси, які знаходяться за межами земель існуючого її поселення, встановлених проектом планування та забудови Соснівського району міста Черкаси, але які мають спільну межу з землями сучасного її поселення.

Стаття 5

Включення нових земельних ділянок, до земель сучасного поселення жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених проектом планування та забудови Соснівського району міста Черкаси, у жодному випадку не тягне за собою припинення їх права власності та права постійного користування та може бути припинено тільки у випадку викупу таких земельних ділянок безпосередньо у їх власників на умовах їх збереження у складі національної скарбниці Українського народу  у межах тієї ж адміністративної території Соснівського району міста Черкаси Черкаської області Самостійної української держави - України.

Стаття 6

Переважне право викупу земельних ділянок у жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на умовах їх збереження у складі національної скарбниці Українського народу у межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, мають безпосередньо жителі (члени) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та жителі інших територіальних громад Українського народу Самостійної української держави - України.

Стаття 7

Вся земля адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, відповідно до положень ст.324 «Право власності українського народу» ЦК України, ст.5 та ст.13 Конституції України від 28 червня 1996 року, перебуває у повному віданні тільки територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 8

Використання всіх існуючих земель адміністративної території Соснівського району міста Черкаси: «Земель сільськогосподарського призначення»; «Земель населених пунктів; «Земель природоохоронного, оздоровчого рекреаційного та історико- культурного призначення»; «Земель лісового фонду; «Земель водного фонду»; та «Земель запасу», встановлених положеннями ст.2 «Склад земель України, віднесення їх до категорій і переведення з однієї категорії до іншої» Земельного Кодексу України, здійснюється тільки у відповідності з ПРОЕКТАМИ планування та забудови адміністративної території Соснівського району міста Черкаси та його земельно-господарського устрою, які пройшли обговорення та затвердження відповідними ЗБОРАМИ жителів (виборців) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 9

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси,
відповідно до положень ст. 324 «Право власності українського народу» ЦК України, ст.5 та ст.13 Конституції України, безпосередньо розпоряджається всіма землями своєї адміністративної території, з дотриманням прав законно утворених користувачів, в існуючих межах наданих їм земельних ділянок.


Стаття 10

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно положенням ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, ст.4 «Лісовий фонд України», ст.5 та ст.13 Конституції України, безпосередньо розпоряджається всіма лісами та лісовими масивами, які безпосередньо входять у межі адміністративної території Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 11

Рішення про віднесення земель адміністративної території Соснівського району міста Черкаси до різних категорій: до 1) «Землі сільськогосподарського призначення»; 2) «Землі населених пунктів»; 4) «Землі природоохоронного, оздоровчого рекреаційного та історико-культурного призначення»; 5) «Землі лісового фонду»; 6) «Землі водного фонду»; та 7) «Землі запасу», встановлених ст.2 «Склад земель України, віднесення їх до категорій і переведення з однієї категорії до іншої» Земельного Кодексу України, відповідно до положень ст.5 та ст.13 Конституції України та ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, відноситься до виключної компетенції місцевих державних органів виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси Самостійної української держави - України, встановлених цим Статутом.

Стаття 12

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо встановлює особливі правила землекористування землями адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, незалежно від їх виду, форми користування, власності та господарського призначення.

Стаття 13

Територія земель садово-городніх товариств, які належать жителям територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, є безпосередньою зоною спільних інтересів її жителів Українського народу.

Стаття 14

Межі територій садово-городніх товариств, міського водосховища та водогону визначаються безпосередньо територіальною громадою Українського народу Соснівського району міста Черкаси у відповідності до положень цього Статуту та чинного законодавства Самостійної української держави - України.

Стаття 15

Територіальній громаді Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо на правах власності належать 1) водні ресурси, 2) підземні водоносні горизонти, 3) повітря, 4) корисні копалини, 5) рослинний та тваринний світ та всі інші види природних ресурсів, які знаходяться у межах адміністративних кордонів адміністративної території Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 16

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається зберігання, захист та примноження всіх природних ресурсів та світів, які безпосередньо знаходяться у межах адміністративних кордонів її адміністративної території.

Стаття 17

Територіальній громаді Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо належить право повного розпорядження всіма природними ресурсами та світами, які існують та знаходяться у межах адміністративних кордонів земель її адміністративної території.

Стаття 18

Територія поселення жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлена проектом планування та забудови її адміністративної території, поділяється на території мікрорайонів, вулиці та провулки.

Стаття 19

Межі вулиць та провулків території поселення жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та їх назви встановлюються тільки відповідним РІШЕННЯМ зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 20

Для забезпечення місцевої ініціативи жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у складі п’ятдесят та більше осіб, створюють: 1) ініціативну групу жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами; 2) вуличні Комітети самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 3) Комітети самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 21

Ініціативна група жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами; Вуличні Комітети самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та Комітети самоорганізації населення мікрорайонів Соснівського району міста Черкаси, створюються безбалансовими відділеннями територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси зі своїми: 1) найменуваннями; 2) установчими положеннями; та 3) круглими гербовими печатками.

Стаття 22

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно Декларації «Про Державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року, у межах неподільної адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, одночасно є суб’єктом владних повноважень та первинним державним суб’єктом Самостійної української держави - України з правами, встановленими положеннями Розділу 1 «Самовизначення Української нації» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 р., ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, ст.5 та ст.13 Конституції України.

Стаття 23

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси згідно положень Розділу 1 «Самовизначення Української нації» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990р., яка є основою нової Конституції України та її Законів, та ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, за жодних обставин не являється територіальною громадою Соснівського району міста Черкаси громадян України всіх національностей.

Стаття 24

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси, серед первинних державних суб’єктів Самостійної української держави - України, є єдиною у Соснівському районі міста Черкаси такою територіальною громадою, з такою назвою та конституційними правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України.

Стаття 25

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси відповідно положенням розділу п.2 ст. 2 «Учасники цивільних відносин» ЦК України, є учасником цивільних відносин та суб’єктом юридичного права, має власну круглу гербову печатку з її повним найменуванням та КОДОМ № 7110136700 КОАТУУ адміністративної території Соснівського району міста Черкаси Черкаської області Самостійної української держави - України.

Стаття 26

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси, як учасник цивільних відносин відповідно положень розділу п.2 ст. 2 «Учасники цивільних відносин» ЦК України та як суб’єкт юридичного права з найменуванням «Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси», набуває права, встановлені положеннями ст.13 Конституції України та ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, від часу прийняття проекту нового Статуту безпосередньо її установчими зборами та після його засвідчення обраним або діючим головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням її гербової печатки та його легалізації шляхом направлення його примірників Верховній Раді України, Черкаській обласній раді, Прокурору Черкаської області, Придніпровському районному суду міста Черкаси та Головному управлінню юстиції Черкаської області.

Стаття 27

Державна реєстрація юридичної особи публічного права з найменуванням «Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси» з правами, здійснюється відповідно до положень ст.89 «Державна реєстрація юридичної особи» ЦК України та цього Статуту, шляхом офіційного звернення її уповноважених осіб до місцевих органів Державної реєстраційної служби Самостійної української держави –України, у спосіб, встановлений цим Статутом.

Стаття 28

Юридичною адресою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є вул. Шевченка, 117, у Соснівському районі міста Черкаси, поштовий індекс - 18 000.

Стаття 29

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси у своїй діяльності керується новим Статутом територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, тому після його прийняття всі інші її попередні Статути припиняються.

Стаття 30

Право внесення змін і доповнень до Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси належить безпосередньо зборам виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 31

Найвищою державною посадовою особою в Соснівському районі міста Черкаси є голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 32

Право висунення кандидатом на посаду голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси мають безпосередньо жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, яким виповнилося сорок п’ять років.

Стаття 33

Право висування своїх кандидатів на посаду голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси мають жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, яким виповнилося шістнадцять років.

Стаття 34

Висунення спільного кандидата на посаду голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, здійснюється шляхом місцевої ініціативи безпосередньо п’ятдесяти та більше жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами у відповідну ініціативну групу жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 35

Призначення спільного кандидата на посаду голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на учасників установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, якими безпосередньо було прийнято цей Статут.

Стаття 36

Призначення спільного кандидата на посаду голови територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється рішенням простої більшості учасників установчих зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, якими безпосередньо було прийнято цей Статут.

Стаття 37

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси без доручення та безпосередньо представляє територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси перед іншими територіальними громадами Українського народу сіл, селищ, міст в районах, міст обласного значення та районів у містах з районним поділенням обласних центрів Самостійної української держави України та територіальними громадами інших Держав.

Стаття 38

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси без доручення та безпосередньо представляє територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси перед Президентом України та перед його уповноваженими представниками у Черкаській області.

Стаття 39

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси без доручення та безпосередньо представляє територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси та її кожного жителя, перед місцевими державними органами виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області Самостійної української держави - України.

Стаття 40

Найвищим суб’єктом місцевої державної влади Соснівського району міста Черкаси з правами, встановленими положеннями другого розділу ст.5 та ст.13 Конституції України, та ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, є територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 41

Найвищим місцевим державним органом безпосереднього державного управління адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси є чергові та позачергові збори територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з конституційними правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України, та надалі збори виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 42

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси без доручення та безпосередньо представляє її інтереси в установчих, чергових та позачергових зборах: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів органів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, та 3) виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 43

Найвищим адміністративно-правовим Актом державного управління адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси є Статут територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, прийнятий установчими зборами її жителів.

Стаття 44

Найвищим нормативно-адміністративним Актом територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є рішення зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі рішення зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 45

Безпосереднє державне управління адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси, встановлене положеннями першого та другого речення ст.5 та ст.13 Конституції України, покладається на територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється виключно у межах:
1. Статуту «Територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 7110136700 згідно КОАТУУ»;
2. Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року;
3. Конституції України, прийнятої 28.06.1996 року;
4. Європейської Хартії місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року (підписаної 6 листопада 1996 році та ратифікованої Законом України № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року);
5. Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2003 року;
6. Законів України, прийнятих конституційним складом Верховної Ради України, створений шляхом виконання Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010р. № 20-рп/2010 по справі № 1-45/2010, в основі яких є:
1) Декларація «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року; 2) Конституція України від 28 червня 1996 року;3) Цивільний Кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 року; та народні депутати, які є громадянами України Українського народу, які після 1 січня 2004 року на законних засадах стали вперше громадянами України та прожили п’ять років громадянами України.
7. Законів України, прийнятих та введених в дію з дотриманням положень ст.94 Конституції України, та засвідчених таким Президентом України з громадян України Українського народу, який після 1 січня 2004 року прожив в Україні громадянином України десять років.
8. Судовими рішеннями таких судів України, які були створені у відповідності з положеннями п.23. ст.106 Конституції України, за участю Президента України, голови Верховного суду України та Міністра юстиції України, які з Українського народу вперше стали громадянами України після 1 січня 2004 року.
9. Судовими рішеннями таких суддів, які з Українського народу вперше стали громадянами України після 1 січня 2004 року.
10. Судовими рішеннями таких суддів, які вперше набули повноваження судді після 1 січня 2014 року у відповідності з положеннями ч.1 ст.7 «Право на займання судової посади» Закону України «Про статус суддів» та ч.2 ст.55 «Присяга судді» Закону України «Про судоустрій та статус суддів», та підтверджують свої повноваження судді письмовими доказами Адміністрації Президента України з призначення та проведення урочистих заходів з прийняття присяги судді за безпосередньою участю Президента України та безпосередніх осіб вказаних суддів.

Стаття 46

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті Верховною Радою України з грубим порушенням положень розділу 3 ст. 22 Конституції України, якими було обмежено первинно існуючі конституційні права жителів та виборців територіальних громад Українського народу, встановлені Конституцією України від 28 червня 1996 року та Розділом 1 «Самовизначення Української нації» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року, яка є основою нової Конституції України.
 (У підтвердження дивись Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами).

Стаття 47

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони та Постанови Президії такої «Верховної Ради України», яка виникла 26 серпня 1991 році «революційним шляхом» окремого кола громадян Української РСР не українського народу, порядок створення якої суперечить та грубо порушує положення Розділу І «Самовизначення української нації»; Розділу ІІ «Народовладдя» та Розділу IV «Громадянство Української РСР», Декларації «Про державний суверенітет України» № 55 від 16.07.1990 року, Конституції Української РСР, ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК УРСР, Закону УРСР «Про вибори Президента УРСР» № 1297-12 від 5.07.1991 року; ст.2, ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.8, ст.9 ,ст.10, ст.13, ст.14, ст.16, ст.17, розділу 3 ст.22, розділу 1 ст.76, п.4 ст. 81, ст.94, ст.103, ст.106, ст.112 та ст.156 наступної Конституції України прийнятої 28 червня 1996р.
підтвердження дивись Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами).


Стаття 48

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 1998 року скликання, який було незаконно створено шляхом проведення неконституційних пропорційних виборів (за прямою участю політичних партій не українського народу та на підставі закритих списків їх кандидатів з громадян Української РСР не українського народу) з грубим порушенням положень ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.8, ст.9, ст.10 ст.13, ст.14, ст.16, ст.17 розділу 3 ст.22, розділу 1 ст.76, п.4 ст. 81, ст.94, ст.103, ст.106, ст.112 та ст.156 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 році, у відсутності письмових доказів перетворення первинних державних суб’єктів Української РСР в первинні державні суб’єкти Самостійної української держави –України, у відсутності виборців, встановлених законом.
  підтвердження дивись Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами).

Стаття 49

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 2002 року скликання, який було незаконно створено шляхом проведення неконституційних пропорційних виборів (за прямою участю політичних партій не українського народу та на підставі закритих списків їх кандидатів з громадян Української РСР не українського народу), з грубим порушенням положень ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.8, ст.9, ст.10 ст.13, ст.14, ст.16, ст.17 розділу 3 ст.22, розділу 1 ст.76, п.4 ст. 81, ст.94, ст.103, ст.106, ст.112 та ст.156 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 році, у відсутності письмових доказів перетворення первинних державних суб’єктів Української РСР у первинні державні суб’єкти Самостійної української держави –України, у відсутності виборців, встановлених законом.
підтвердження дивись Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами).

Стаття 50

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 2006 року скликання, який було незаконно створено з грубим порушенням положень ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.8, ст.9, ст.10 ст.13, ст.14, ст.16, ст.17 розділу 3 ст.22, розділу 1 ст.76, п.4 ст. 81, ст.94, ст.103, ст.106, ст.112 та ст.156 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 році, шляхом незаконного проведення неконституційних пропорційних виборів (за прямою участю політичних партій не українського народу та на підставі закритих списків їх кандидатів з не українського народу, які до 1 січня 2004 року та після незаконно набули громадянство України з грубим порушенням ст. 4 та п.26 ст.106 «Президент України» Конституції України), у відсутності письмових доказів перетворення первинних державних суб’єктів Української РСР у первинні державні суб’єкти Самостійної української держави - України, у відсутності виборців, встановлених законом.
підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами; 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 3) положення ст.37 та ст.156 Конституції України).

Стаття 51

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України 18 вересня 2008 року скликання, який було незаконно створено з грубим порушенням положень ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.8, ст.9, ст.10 ст.13, ст.14, ст.16, ст.17 розділу 3 ст.22, розділу 1 ст.76, п.4 ст. 81, ст.94, ст.103, ст.106, ст.112 та ст.156 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 році, шляхом незаконного проведення неконституційних пропорційних виборів (за прямою участю політичних партій не українського народу та на підставі закритих списків їх кандидатів з не українського народу, які до 1 січня 2004 року та після незаконно набули громадянство України з грубим порушенням ст. 4 та п.26 ст.106 «Президент України» Конституції України), та у відсутності письмових доказів перетворення первинних державних суб’єктів Української РСР у первинні державні суб’єкти Самостійної української держави –України, у відсутності виборців, встановлених законом.
підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами; 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 3) положення ст.37 та ст.156 Конституції України).

Стаття 52

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року скликання, який було незаконно створено з грубим порушенням положень ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.8, ст.9, ст.10 ст.13, ст.14, ст.16, ст.17 розділу 3 ст.22, розділу 1 ст.76, п.4 ст. 81, ст.94, ст.103, ст.106, ст.112 та ст.156 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 році, шляхом незаконного проведення неконституційних пропорційних виборів (за прямою участю політичних партій не українського народу та на підставі закритих списків їх кандидатів з не українського народу, які до 1 січня 2004 року та після незаконно набули громадянство України з грубим порушенням ст. 4 та п.26 ст.106 «Президент України» Конституції України), у відсутності письмових доказів перетворення первинних державних суб’єктів Української РСР у первинні державні суб’єкти Самостійної української держави –України, у відсутності виборців, встановлених законом.
підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами; 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 3) положення ст.37 та ст.156 Конституції України).

Стаття 53

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року скликання, який було незаконно створено з грубим порушенням положень ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.8, ст.9, ст.10 ст.13, ст.14, ст.16, ст.17 розділу 3 ст.22, розділу 1 ст.76, п.4 ст. 81, ст.94, ст.103, ст.106, ст.112 та ст.156 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 році, шляхом незаконного проведення неконституційних пропорційних виборів (за прямою участю політичних партій неукраїнського народу та на підставі закритих списків їх кандидатів з неукраїнського народу, які до 1 січня 2004 року та після незаконно набули громадянство України з грубим порушенням ст. 4 та п.26 ст.106 «Президент України» Конституції України (у відсутності письмових доказів перетворення первинних державних суб’єктів Української РСР у первинні державні суб’єкти Самостійної української держави –України.
(У підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами; 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 3) положення ст.37 та ст.156 Конституції України).

Стаття 54

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України 25 травня 2015 року скликання, який було незаконно створено грубим порушенням положень ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.8, ст.9, ст.10 ст.13, ст.14, ст.16, ст.17 розділу 3 ст.22, розділу 1 ст.76, п.4 ст. 81, ст.94, ст.103, ст.106, ст.112 та ст.156 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 році, шляхом незаконного проведення неконституційних пропорційних виборів (за прямою участю політичних партій неукраїнського народу та на підставі списків їх кандидатів з неукраїнського народу, які до 1 січня 2004 року та після незаконно набули громадянство України з грубим порушенням ст. 4 та п.26 ст.106 «Президент України» Конституції України), у відсутності письмових доказів перетворення первинних державних суб’єктів Української РСР у первинні державні суб’єкти Самостійної української держави –України.
підтвердження дивись 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами; 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 3) положення ст.37 та ст.156 Конституції України).

Стаття 55

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті Верховною Радою України з грубим порушенням положень розділу 3 ст. 22 Конституції України, які суперечать положенням ст.5, ст.8 та ст.13 Конституції України, ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України та Розділу 1 «Самовизначення Української нації» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16.07.1990 року.
підтвердження дивись Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами).

Стаття 56

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України, п’ятдесят відсотків народних депутатів якого було незаконно створено з грубим порушенням розділу 3 ст.22, ст.71, розділу 1 ст.76, розділу 2 ст.78 та ст. 156 Конституції України,  225 «народних депутатів» якого виключно представляють тільки політичні партії (не представляють за місцем своєї державної реєстрації та постійного проживання первинні державні суб’єкти Самостійної української держави – України з конституційними правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України, територіальні громади Українського народу сіл, селищ, міст районів, міст обласного значення та районів міст обласних центрів Самостійної української держави - України.
підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами; 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 3) положення ст.37 та ст.156 Конституції України).

Стаття 57

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної Ради України 450 народних депутатів якого виключно представляють тільки політичні партії (не представляють за місцем своєї державної реєстрації та постійного проживання первинні державні суб’єкти Самостійної української держави – України з конституційними правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України, територіальні громади Українського народу сіл, селищ, міст районів, міст обласного значення та районів міст обласних центрів Самостійної української держави - України.
(У підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами; 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 3) положення ст.37 та ст.156 Конституції України).

Стаття 58

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті Верховною Радою України з грубим порушенням розділу 3 ст.22 Конституції України в інтересах політичних партій та громадських організацій неукраїнського народу, програмні документи яких передбачають безпосередню їх участь та участь їх представників українського та не українського народу у центральних державних органах виконавчої, законодавчої та судової влади Самостійної української держави - України, шляхом штучного створення їм конституційних прав, встановлених безпосередньо Українському народу положеннями ст.5, ст.6, ст.7, ст.13, ст.76, ст. 102, ст.106, ст.107, ст.113, ст.121, ст.124, ст.131, ст.140, ст.141, ст.143 та ст.147 Конституції України.
(У підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами; 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 3) положення ст.37 та ст.156 Конституції України).

Стаття 59

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони прийняті Верховною Радою України з грубим порушенням положень ст. 8 Конституції України від 28 червня 1996р.

Стаття 60

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони прийняті Верховною Радою України з грубим порушенням положень ст.3 «Загальні засади цивільного законодавства», п.1 та розділом 2 п.2 ст.4 «Акти цивільного законодавства України», ст.324 «Право власності Українського народу» та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України.

Стаття 61

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Постанови неконституційної Президії «Верховної Ради України» 26 серпня 1991р. скликання (з громадян Української РСР не українського народу), звернуті до неіснуючих на той час «громадян України» всіх національностей.
(У підтвердження дивись: 1) Постанову Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991р. № 1442-12 «Про звернення Президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностей», та 2) «Фотознімок на першій сторінці газети «Урядовий Кур’єр» № 38-39(43-44) за грудень 1991 року, шляхом порівняння з Рішенням Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами).

Стаття 62

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони, прийняті в період 26 серпня 1991р. та квітня 1994 р. неконституційним складом «Верховної Ради України» з громадян Української РСР не українського народу.
(У підтвердження дивись: 1) Постанову Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991р. № 1442-12 «Про Звернення Президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностей», шляхом порівняння з Рішенням Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено,  що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами).

Стаття 63

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закон «Про політичні партії» від 5 квітня 2001р. № 2365-ІІІ, прийнятий неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 1998 року скликання з громадян Української РСР не українського народу, з грубим порушенням положень розділу 2 ст.76 Конституції України від 28 червня 1996 року.

 Стаття 64

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються положення Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222, прийнятого неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 2002 року скликання з громадян Української РСР не українського народу.
(У підтвердження дивись: 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, що «Конституція України забороняє узурпацію належного тільки українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні самою державою, її органами та її посадовими особами;
 2) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання не конституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222;
3) Положення ст.37, розділу 1 ст. 76 та ст.156 Конституції України).

Стаття 65

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюється Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157- VIII, прийнятий неконституційним складом Верховної Ради України 26 жовтня 2014р. скликання, пропорційні вибори яких були незаконно проведені з грубим порушенням положень ст.5 та ст.13 Конституції України та шляхом не виконання: 1) Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010р. у справі №1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 2) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року у справі № 1-5/2005.


Стаття 66

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони та Постанови, прийняті після 1.01.2004 року, «законодавчими органами» такого суб’єкта юридичного права з найменуванням «Верховна Рада України», який «виник» у відсутності письмових доказів його створення, у спосіб, встановлений положеннями п.15 ст.106 Конституції України та розділом 3 п.2 ст.81 «Види юридичних осіб» ЦК України, розпорядчим Актом Президента України, відповідно до яких «юридичною особою є організація або установа, яка створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
(У підтвердження дивись: Витяг № 445407 від 28.08.2014 року Державної реєстраційної служби України, згідно якого в єдиному державному реєстрі юридичних осіб України записів про юридичну особу з назвою «Верховна Рада України» не значиться ).

Стаття 67

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони та Укази, засвідчені «Президентами України» з громадян Української РСР не українського народу, які незаконно виникли в Самостійній українській державі - Україні після 1 грудня 1991 року, після 26 червня 1994 року та після 5 березня 1999 року на підставі Закону УРСР «Про вибори Президента України» від 5 липня 1991 року № 1297-12, який ніколи не приймався Верховною Радою Української РСР.
підтвердження дивись Відомості Верховної Ради України за вказаний період: 1) Закон Української РСР «Про Президента Української РСР» від 5.07.1991 року № 1295-12; 2)Закон Української РСР «Про вибори Президента Української РСР» від 5.07.1991 року № 1297-12.; 3) Постанову Верховної Ради Української РСР від 5.07.1991 року № 1299-12 «Про призначення виборів Президента Української РСР на 1 грудня 1991р.».

Стаття 68

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони та Укази засвідчені Президентами України з громадян Української РСР не українського народу, які незаконно виникли в Самостійній українській державі - Україні  в період 5 грудня 1991 року по 26 червня 1994 рік,  грубим порушенням положень розділу 2 ст. 102 Конституції України,  у відсутність  доказів складання присяги на адресу Українському народу ( -  на адресу народу засновника Самостійної української держави – України та власника її Національного багатства), встановленого положеннями ст.13 Конституції України.
 (У підтвердження дивись: 1) Фотознімок на першій сторінці газети «Урядовий кур’єр» №38-39( 43-44) від грудня 1991року, на якому громадянин УРСР Кравчук Л.М., учасник «Президії Верховної Ради України громадян України всіх національностей» приймає «присягу» на примірнику власної Конституції України на адресу народу України всіх національностей; 2) Постанову Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991року № 1442-12 «Звернення Президії «Верховної Ради України» до громадян України всіх національностей»).

Стаття 69

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони та Укази, засвідчені Президентом України, який обирався в період 1 січня 2005 та 10 січня 2010 років, грубим порушенням розділу 2 ст.103 Конституції України ( -   який після 1 січня 2004 року в Самостійній українській державі –Україні не прожив громадянином України десять років до дня своїх виборів).

Стаття 70

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються Закони та Укази засвідчені Президентом України, який обирався в період 1 січня 2005 та 10 січня 2010 років, грубим порушенням п.12 «Перехідних положень» Конституції України, (-  на підставі не чинного : 1) Рішення від 3.12.2004 року та 2) Ухвали від 14 січня 2005 року «Верховного Суду України «Про призначення повторних виборів Президента України» за обставин, що 29 червня 2001 року у виконання  положень п.12 «Перехідних положень» Конституції України  припинив  своє існування Верховний Суд України,  який  після 1 січня 2004 року залишається  нествореним  до цього часу.

Стаття 71

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення, ухвали та постанови Верховного суду України за відсутності  існування після 29 червня 2001 року письмових доказів його наступного створення у спосіб, встановлений ст.8 «Порядок утворення судів» та ст.68 «Печатка судів України» Закону України «Про судоустрій України», п.23 ст.106 «Президент України» Конституції України, розпорядчим Актом особи такого Президента України з громадян України українського народу, який, згідно положень розділу 2 ст.103 Конституції України, після 1 січня 2004 року прожив громадянином України в Самостійній українській державі –Україні  десять років до дня своїх виборів.

Стаття 72

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів України, які виникли після 28 червня 1996р. у відсутності письмових доказів їх створення суб’єктами юридичного права у спосіб, встановлений п.23 ст.106 Конституції України, положенням ст.8 «Створення судів» та ст. 68 «Печатка судів України» ЗУ «Про судоустрій України» та відповідним Указом Президента України.

Стаття 73

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, які виникли після 29 червня 2001р., у відсутності  письмових доказів їх створення у спосіб, встановлений ст.8 «Порядок утворення судів» та ст.68 «Печатка судів України» Закону України «Про судоустрій України», -  у відсутність  письмових   доказів відповідного подання Голови «Верховного Суду України» та Міністра юстиції України на адресу Президента України.

Стаття 74

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, які виникли після 1 січня 2004р. у відсутності письмових доказів їх створення суб’єктами юридичного права з їх назвами у спосіб, встановлений положеннями п. 23 ст.106 Конституції України, ст.8 «Створення судів» та ст. 68 «Печатка судів України» ЗУ «Про судоустрій України», розділом 3 п.2 ст.81 «Види юридичних осіб» ЦК України та у відсутності відповідного Указу Президента України.

Стаття 75

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, апеляційних, спеціалізованих та вищих судів, які після 1 січня 2004р. існують у відсутності письмових доказів з їх назвою, встановлених положеннями п.23 ст.106 Конституції України, ст.80 «Поняття юридичної особи», п.3 ст.90 «Найменування юридичної особи» та п.2 ст.93 «Місцезнаходження юридичної особи» ЦК України, - у відсутність  ознак  державної установи  судової влади Самостійної української держави – України.

Стаття 76

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів, які на посаду судді були рекомендовані таким складом «кваліфікаційної комісії суддів», члени якої безпосередньо як «громадяни України» виникли ще до 1 січня 2001 року (до часу припинення у конституційний спосіб дії положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР, якими встановлено, що «Здатність мати права і обов’язки ( цивільна правоздатність ) визначається в однаковій мірі за всіма громадянами Української РСР …».

Стаття 77

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів, які на посаду судді були рекомендовані таким складом «кваліфікаційної комісії суддів», члени якої безпосередньо, як громадяни України, на посадах суддів існують у відсутності письмових доказів Адміністрації Президента України з призначення урочистих заходів, встановлених положеннями ст.10 «Присяга судді» ЗУ «Про статус суддів» або ст.55 «Присяга судді» ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» з датами після 1 січня 2014 року за безпосередньою участю Президента України та вищевказаних суддів.

Стаття 78

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів з громадян України, які на посаду судді були рекомендовані  грубим порушенням положень ч.1 ст.7 «Право на займання судової посади» ЗУ «Про статус суддів», якими встановлено, що « На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, … який має вищу юридичну освіту … проживає в Україні не менш десяти років та володіє державною мовою».

Стаття 79

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів з громадян України, які на посаду судді були призначенні Указом Президента України  грубим порушенням положень ч.1 ст.7 «Право на займання судової посади» ЗУ «Про статус суддів», якими встановлено, що «1. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, … який має вищу юридичну освіту … проживає в Україні не менш десяти років та володіє державною мовою».

Стаття 80

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів, які на посаду судді були призначенні ще до 1 січня 2004 року Указом Президента України з громадян Української РСР не українського народу,  -   який на посаду Президента України обирався грубим порушенням  положень розділу 3 ст.103 Конституції України,  якими встановлено, що «Президентом України може бути обраний громадянин України …, який … проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років…».

Стаття 81
                                                                                                                            
На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів з громадян України,   які    на посаду судді були призначенні до 1 січня 2014 року Указом такого Президента України з громадян України не українського народу, який  на посаду Президента України обирався після припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР,  грубим  порушенням положень розділу 3 ст.103 Конституції України, у відсутність письмових доказів  отримання після 1 січня 2004 року громадянства України,  встановлених положеннями п.26 ст.106 Конституції України безпосередньо  для громадян СРСР інших національних Республік  та для громадян Української РСР не українського народу.

Стаття 82
                                                                                                                            
На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів з громадян України, які на посаду судді були призначенні до 1 січня 2014 року Указом Президента України з громадян України не українського народу, який  на посаду Президента України обирався до 1 січня 2014 року грубим порушенням положень розділу 3 ст.103 Конституції України, якими встановлено, що «Президентом України може бути обраний громадянин України …, який … проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років…».

Стаття 83
                                                                                                                            
На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів з громадян України, які на посаду судді були призначенні до 1 січня 2014 року Указом такого Президента України з громадян України, який на посаду Президента України  обирався  після   1 січня 2014 року  на підставі   не   чинного  Закону  України  «Про вибори Президента України»  від 5 березня 1999 року № 474-ХІV,  який  засвідчено грубим порушенням  положень  ст.94 Конституції  України   не чинним   Президентом України   Кучмою Л.Д.  з  громадян Української РСР неукраїнського народу,  який  на посаду  Президента  України, обирався грубим порушенням положень розділу 3 ст.103 Конституції України,  на підставі   не  чинного   Закону Української РСР «Про вибори  Президента  України»  від 5 липня 1991 року  № 1297-12,   який  ніколи  не приймався  Верховною Радою УРСР.

Стаття 84
                                                                                                                            
На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів з громадян Української РСР, які на посаду судді були обрані Верховною Радою України після 28 червня 1996 року в період до 1 січня 2004 року, на підставі положень п.2 ст.9 «Обрання (призначення) суддів» ЗУ «Про статус суддів», шляхом грубого порушення положень розділу 2 ст.76 Конституції України, ст.9 «Правоздатність громадян» Цивільного кодексу Української РСР від 18.07.1963р. ( у виданні Верховного Суду України станом на 1 серпня 1998 рік ), Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001р. № 2235-ІІІ; ч.2 «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України, розділу 2 ст.76 та розділу 2 ст.103 Конституції України; були обрані неконституційним складом Верховної Ради України.

Стаття 85
                                                                                                                            
На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених грубим порушенням Постанови Пленуму Верховного суду України № 9 від 1 листопада 1996р. «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя».

Стаття 86

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти центральних державних органів виконавчої влади встановлених положеннями ст.114 Конституції України, які після 1 січня 2004р. незаконно виникли у місті Києві з  грубим порушенням положень ст.80 «Поняття юридичної особи» Цивільного Кодексу України та п.15 ст.106 «Президент України» Конституції України, - у відсутності ознак суб’єктів юридичного права Самостійної української держави – України, з назвами вищевказаних центральних державних органів виконавчої влади, встановлених положеннями ст.114 Конституції України.

Стаття 87

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти місцевих державних органів виконавчої влади встановлених положеннями ст.118 Конституції України та місцевого самоврядування, які після 1 січня 2004р. незаконно виникли у Соснівському районі міста Черкаси з  грубим порушенням положень ст. 80 «Поняття юридичної особи» Цивільного Кодексу України та п.15 ст.106 «Президент України» Конституції України, у відсутності ознак суб’єктів юридичного права Самостійної української держави – України, з назвами вищевказаних місцевих державних органів виконавчої влади, встановлених положеннями ст.118 Конституції України.

Стаття 88

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти, засвідчені посадовими особами центральних державних органів виконавчої влади встановлених положеннями ст.114 Конституції України, які на вищевказані державні посади були призначені після 28 червня 1996 року у відсутності письмових доказів з проведення урочистих заходів складання безпосередньо вищевказаними посадовими особами присяги на адресу Українського народу.

Стаття 89

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти, засвідчені посадовими особами місцевих державних органів виконавчої влади, встановлених положеннями ст.118 Конституції України, які на вищевказані державні посади були призначені після 28 червня 1996 року у відсутності письмових доказів з проведення урочистих заходів складання безпосередньо вищевказаними посадовими особами присяги на адресу Українського народу.

Стаття 90

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно до її конституційних прав, встановлених положеннями ст.5, ст.13 та ст.17 Конституції України, покладається подолання наслідків неконституційної діяльності в період з 24 серпня 1991р. по 1 січня 2016р. неконституційного складу : 1) Верховної Ради України; 2) Черкаської обласної ради; та 3) Соснівської районної ради; незаконно утворених за участю Комуністичної та Соціалістичної партії України та політичних партій громадян Української РСР не українського народу, представники яких, безпосередньо приймали участь після 26.03.1998 року, у захоплені, припинені та ліквідації місцевих державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси Самостійної української держави – України, які забезпечували в межах самостійної неподільної адміністративної території Соснівського району міста Черкаси зі статусом адміністративної одиниці національну державність територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та її конституційне право на безпосереднє її управління.

Стаття 91

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається подолання наслідків неконституційної діяльності у період з 24 серпня 1991р. по 20 січня 2016р., місцевих осередків політичних партій, які безпосередньо прийняли участь у незаконному створені неконституційного складу Верховної Ради України 26 березня 1998р. скликання; 26 березня 2002р. скликання; 26 березня 2006р. скликання; 18 вересня 2008р. скликання; 28 жовтня 2012р. скликання; 26 жовтня 2014р. скликання та 25 травня 2015р. скликання, з грубим порушенням положень частини 2 ст. 152 Розділу ХІІ «Конституційний суд України» Конституції України, шляхом проведення за вищевказаними датами неконституційних пропорційних виборів, визнаних неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV.

Стаття 92

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих судів, постановлених за участю таких суддів з громадян України, які на посаду судді обиралися неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 1998р. скликання; 26 березня 2002р. скликання; 26 березня 2006р. скликання; 18 вересня 2008р. скликання; 28 жовтня 2012р. скликання; 26 жовтня 2014р. скликання та 25 травня 2015р., пропорційні вибори яких визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV.

Стаття 93

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються судові рішення місцевих, спеціалізованих, апеляційних та вищих СУДІВ, виготовлених з використанням законів, прийнятих неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 1998р. скликання; 26 березня 2002р. скликання; 26 березня 2006р. скликання; 18 вересня 2008р. скликання; 28 жовтня 2012р. скликання; 26 жовтня 2014р. скликання та 25 травня 2015р., пропорційні вибори яких визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV.

Стаття 94

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти засвідчені посадовими особами центральних державних органів виконавчої влади, встановлених положеннями ст.114 Конституції України, виготовлених з використанням законів, прийнятих неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 1998р. скликання; 26 березня 2002р. скликання; 26 березня 2006р. скликання; 18 вересня 2008р. скликання; 28 жовтня 2012р. скликання; 26 жовтня 2014р. скликання та 25 травня 2015р., пропорційні вибори яких визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV.

Стаття 95

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти, засвідчені посадовими особами місцевих державних органів виконавчої влади, встановлених положеннями ст.114 Конституції України, виготовлених з використанням законів, прийнятих неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 1998р. скликання; 26 березня 2002р. скликання; 26 березня 2006р. скликання; 18 вересня 2008р. скликання; 28 жовтня 2012р. скликання; 26 жовтня 2014р. скликання та 25 травня 2015р., пропорційні вибори яких визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV.

Стаття 96

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти, засвідчені посадовими та службовими особами місцевих районних, міських та обласних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування, встановлених положеннями ч.4 ст.140 Конституції України, виготовлених з використанням законів, прийнятих неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 1998р. скликання; 26 березня 2002р. скликання; 26 березня 2006р. скликання; 18 вересня 2008р. скликання; 28 жовтня 2012р. скликання; 26 жовтня 2014р. скликання та 25 травня 2015р., пропорційні вибори яких визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV.

Стаття 97

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти, засвідчені посадовими та службовими особами Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, які згідно положень ч.4 ст.140 Конституції України не представляють та не можуть представляти у місті Черкаси територіальну громаду українського народу Соснівського району міста Черкаси, так як не входять у його адміністративних межах у коло її представницьких органів місцевого самоврядування з конституційними правами представляти у місті Черкаси спільні інтереси територіальних громад українського народу зі статусом первинних державних суб’єктів Самостійної української держави – України.

Стаття 98

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси не поширюються нормативні та розпорядчі акти, засвідчені посадовими та службовими особами Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, які обирались та призначались після 28 червня 1996 року в Соснівському районі міста Черкаси з грубим порушенням положень ч.4 ст.140 Конституції України з використанням виборчих та інших законів, прийнятих неконституційним складом Верховної Ради України 26 березня 1998р. скликання; 26 березня 2002р. скликання; 26 березня 2006р. скликання; 18 вересня 2008р. скликання; 28 жовтня 2012р. скликання; 26 жовтня 2014р. скликання та 25 травня 2015р., пропорційні вибори яких визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV.

Стаття 97

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається подолання наслідків незаконної діяльності в період 24 серпня 1991р. по 20 січня 2016р. місцевих осередків політичних партій, які безпосередньо прийняли участь у незаконному створені неконституційного складу Черкаської обласної ради 26.03.1998р. скликання; 26.03.2002р. скликання; 26.03.2006р. скликання; 18.10.2010р. скликання; 26.10.2014р. скликання, та 25.05.2015р. скликання, шляхом неконституційного захоплення приміщень Ради народних депутатів Черкаської області.

РОЗДІЛ 4
«Основні засади державного управління територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його порядок”.

Стаття 98

Державне управління адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси, відповідно до положень ст.5 Конституції України, безпосередньо покладається на територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси та, згідно положень ст.13 Конституції України, здійснюється безпосередньо через   належні їй місцеві державні органи виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування, встановлені Конституцією України та цим Статутом.

Стаття 99

Право створення місцевих державних органів виконавчої влади Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями ст.5 та ст.6 Конституції України, відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та положень ст.13 Конституції України, безпосередньо належить територіальній громаді Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється шляхом скликання їх установчих зборів.

Стаття 100

Найвищим в Соснівському районі міста Черкаси місцевим державним органом виконавчої влади є Комітет виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, на який безпосередньо покладається забезпечення територіальній громаді Українського народу, безпосереднє її управління належною їй адміністративною територією встановлене положеннями другого речення першого розділу ст.5 Конституції України.

Стаття 101

Переважне право висунення у органи управління місцевих державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області Самостійної української держави – України, встановлених положеннями ст.5 та розділом 4 ст.140 Конституції України та цим Статутом, безпосередньо належить жителям територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України, ст.324 «Право власності Українського народу» Цивільного Кодексу України та Розділом 1 «Самовизначення Української нації» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» від 16.07.1990 року.

Стаття 102

Право висунення у органи управління місцевих державних органів виконавчої та судової влади та у органи місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси, та Черкаської області Самостійної української держави - України з правами, встановленими положеннями ст.5 та розділу 4 ст.140 Конституції України, відповідно до положень другого речення першого розділу «Самовизначення української нації» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16.07.1990 року № 50, також поширюється на громадян України інших національностей  у випадку: 1) якщо останні зареєстровані та постійно проживають у Соснівському районі міста Черкаси; 2) не мають за кордоном власних національних держав; 3) мають статус народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 4) представляють безпосередньо на підставах встановлених цим Статутом, п’ятдесят і більше жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 5) мають у своєму паспорті «громадянина України» відповідну офіційну відмітку про власне національне походження, підтверджене відповідними документальними доказами.

Стаття 103

Переважне право висунення у місцеві державні органи виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області Самостійної української держави – Україна на посаду: 1) голови районної державної адміністрації; 2) голови обласної державної адміністрації; 3) районного прокурора, 4) прокурора Черкаської області; 5) судді місцевого суду; 6) судді апеляційного суду Черкаської області, у відповідності з положеннями ст.13 Конституції України, другого речення першого розділу «Самовизначення української нації» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року, та ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, належить безпосередньо жителям територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

РОЗДІЛ 5
Правова основа Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси ”.

Стаття 104

Правовою основою Статуту територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є : 1) Декларація «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року; 2) Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року (підписана 6 листопада 1996 році та ратифікована Законом України № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року); 3) Конституція України від 28 червня 1996 року, зі змінами, внесеними у спосіб, встановлений ст.156 Конституції України; та 4) Закони України, прийняті конституційним складом Верховної Ради України, встановленого положеннями розділу 1 ст.76 Конституції України у складі 100 відсотків таких народних депутатів України, які всі до одного є представниками Українського народу Самостійної української держави – України, з правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України та з персональною юридичною відповідальністю за прийняті рішення, які суперечать конституційним правам Українського народу, посягають на належну йому національну державність та суперечать його національним інтересам, встановлених Конституцією України прийнятої 28 червня 1996 року та цим Статутом.

Далі буде…

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ