- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 8 травня 2018 р.

Яким має бути Статут територіальної громади Українського народу – частина 3

Почніть з прочитання:

РОЗДІЛ 11
 «Регламент та порядок проведення: 1) зборів ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси», об’єднаних спільними інтересами; 2) зборів жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 3) зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
Стаття 204
Процес реєстрації прибулих учасників зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та процес їх проведення, підлягає повному технічному фіксуванню відео та звукозаписувальними приладами, які безпосередньо належать організаторам вищевказаних зборів.
Стаття 205
Перед початком засідання зборів : 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, на відповідального представника організаторів вищевказаних зборів покладається запропонувати їх учасникам першочергово призначити президію зборів: головуючого, секретаря зборів та рахункову комісію зборів.
Стаття 206
Основною вимогою до кандидатів на посади головуючого та секретаря зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси ; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси та 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, є їх повна обізнаність про порядок ведення засідання вищевказаних зборів, встановлений цим Статутом.
Стаття 207
У випадку участі у зборах: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, запрошених осіб з числа посадових та службових осіб органів місцевої державної виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області, створюється розширена президія вищевказаних зборів, у складі з запрошеними особами.
Стаття 208
Склад президії вищевказаних зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного або мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, разом з запрошеними особами, оголошується присутнім учасникам таких зборів та вноситься до його протоколу.
Стаття 207
Засідання зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, та їх протоколи, ведуться державною мовою.
Стаття 208
На головуючого засідання зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається: 1) ведення вищевказаних зборів з дотриманням порядку їх відкриття, проведення та закриття, та згідно прийнятого порядку денного; 2) організація, підготовка та проведення відкритого та прямого голосування у спосіб, встановлений цим Статутом.
Стаття 209
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, до початку відкриття їх засідання, покладається: 1) повідомити прибулих учасників вищевказаних зборів про загальну кількість зареєстрованих їх учасників; 2) повідомити про досягнутий необхідний кворум для їх відкриття; і тільки потім 3) відкрити засідання вищевказаних зборів.
Стаття 210
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після відкриття засідання зборів покладається: 1) повідомити їх учасників «про порядок денний» вищевказаних зборів; 2) запропонувати зборам його затвердити шляхом голосування; та 3) запропонувати зборам надати пропозиції з розгляду питань у частині Різне.
Стаття 211
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається повідомити учасників вищевказаних зборів про запрошених осіб доповідачів та про інших осіб, які не прийматимуть участі у голосуванні.
Стаття 212
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається встановити регламент виступів їх учасників з питань прийнятого порядку денного вищевказаних зборів, їх порядок та черговість .
Стаття 213
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається встановити порядок, регламент та тривалість оголошення реплік учасниками вищевказаних зборів, після завершення виступу запрошених або призначених осіб доповідачів, з питань порядку денного.
Стаття 214
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається проводити, після кожного поставленого на розгляд питання порядку денного вищевказаних зборів, постійне нагадування їх учасникам про необхідність їх записування для виступу у секретаря зборів.
Стаття 215
На секретаря зборів: ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається: 1) ведення протоколу засідання вищевказаних зборів та 2) записування для виступу  учасників з наступних питань: а) з питань порядку денного вищевказаних зборів та з питань внесення у них змін; б) з питань оцінки доповіді запрошених осіб та призначених осіб доповідачів; в) з питань проекту порядку денного наступних вищевказаних зборів; та г) з питань дати, часу та місця їх проведення.
Стаття 216
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається здійснення контролю: а) за черговістю виступів учасників зборів; б) за кількістю часу їх виступів: по суті та підчас реплік учасників вищевказаних зборів.
Стаття 217
На голосування учасників зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, ставляться тільки обговорені питання їх порядку денного.
Стаття 218
За вичерпаності порядку денного зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, на головуючого у вищевказаних зборах покладається повідомити їх учасників про необхідність: 1) перевірити внесення результатів їх голосування у видані їм бюлетені для голосування у зборах; та 2) усунути можливі там недоліки або пропущений один з результатів голосування.
Стаття 219
За вичерпаності порядку денного зборів : 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, на головуючого у вищевказаних зборах покладається: 1) повідомити їх учасників про необхідність повернути заповнені бюлетені з результатами їх голосування з усіх питань порядку вищевказаних зборів, та 2) доручити лічильній комісії зібрати у присутніх учасників зборів всі видані їм бюлетені з результатами їх голосування для передачі секретарю вищевказаних зборів.
Стаття 220
На секретаря зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після отримання від лічильної комісії зібраних бюлетенів з результатами голосування учасників вищевказаних зборів покладається: 1) здійснити порівняння їх кількості з зареєстрованою кількістю всіх учасників вищевказаних зборів; та 2) оголосити отримані результати такого порівняння учасникам вищевказаних зборів.
Стаття 221
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, за вичерпаності їх порядку денного, покладається: 1) запропонувати секретарю зборів повернути лічильній комісії попередньо зібрані бюлетені для відкритого голосування, 2) доручити лічильній комісії провести загальний підрахунок результатів голосування по кожному питанню порядку денного вищевказаних зборів; 3) скласти з приводу цього відповідний протокол лічильної комісії за підписами її членів, у якому задокументувати отримані відомості всіх результатів голосування у вищевказаних зборах; 4) оголосити учасникам вищевказаних зборів безпосередньо з протоколу лічильної комісії всі встановлені нею результати голосування у зборах.
Стаття 222
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладається: 1) передати секретарю зборів протокол лічильної комісії з результатами голосування та 2) зобов’язати лічильну комісію передати секретарю вищевказаних зборів всі персоніфіковані бюлетені з результатами голосування їх учасників, для їх приєднання до основного протоколу вищевказаних зборів.
Стаття 223
На головуючого зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) та територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, за вичерпаності порядку денного вищевказаних зборів та після отримання загальних результатів голосування у них, покладається: 1) звернутись до учасників зборів з питання їх пропозицій стосовно призначення та порядку денного наступних чергових зборів та їх проекту порядку денного; і тільки потім за вичерпаності останнього; 2) закрити засідання вищевказаних зборів та разом з секретарем зборів власноручно засвідчити протокол їх засідання.
Стаття 224
Доказами проведення зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та 3) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, є 1) Лист персоніфікованої реєстрації прибулих учасників таких зборів; 2) Бюлетені відкритого персоніфікованого голосування зареєстрованих учасників вищевказаних зборів з результатами їх голосування; 3) Протокол лічильної комісії з результатами підрахунків загального голосування всіх учасників зборів; 4) Докази технічного фіксування засідання вищевказаних зборів.
Стаття 225
Протокол проведення зборів: ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси; жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси; та територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, та докази проведення їх засідань, встановлені положеннями статті 224 цього Статуту, підлягають довгостроковому зберіганню, з відповідальністю встановленою законом.
 Стаття 226
Ведення реєстрів проведених зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами, та зберігання доказів їх проведення, встановлених положеннями ст.224 цього Статуту, покладається на голову вищевказаної ініціативної групи, та в наступному підлягають передачі до Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після його створення.
Стаття 227
Ведення реєстрів проведення зборів жителів вуличних та мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси та зберігання документальних доказів їх проведення, встановлених положеннями ст. 224 цього Статуту, покладається на органи управління вищевказаних Комітетів самоорганізації населення, та в наступному підлягають передачі до Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після його створення.
Стаття 228
Ведення реєстрів проведення зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та зберігання документальних доказів їх проведення, встановлених положеннями ст. 224 цього Статуту, покладається на голову територіальної громади, та в наступному підлягають передачі Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після його створення.
РОЗДІЛ 12
„Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження”.
Стаття 229

Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його органи управління створюється його установчими зборами.
Стаття 230
Установчі збори Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси скликаються ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700.
Стаття 231
Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є головним органом місцевої державної виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 232
Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється безбалансовим відділенням територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з кодом КОАТУУ 7110136700 та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Комітет виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси КОАТУУ – 7110136700».
Стаття 233
Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є юридичною особою та свою діяльність у Соснівському районі міста Черкаси здійснює виключно у межах своїх Установчих положень.
Стаття 234
Установчі положення «Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»,приймаються його установчими зборами.
Стаття 235
Установчі положення «Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси» затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням її круглої гербової печатки.
Стаття 236
Голова Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням його установчих зборів.
Стаття 237
Органи управління Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет, мають наступний склад :
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
4. Архіваріус Комітету.
Стаття 238
Вищим органом управління Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання Ради його постійних та призначених членів, у якому ведеться протокол засідання.
Стаття 239
Скликання засідання Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування у ньому покладається на голову Комітету.
Стаття 240
Ведення протоколу засідання Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на секретаря Комітету.
Стаття 241
Право участі у засіданні Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки Члени Ради цього Комітету, які призначаються його установчими зборами.
Стаття 242
Рішення Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято у скликаному засіданні Ради цього Комітету та за результатами відкритого голосування простої більшості присутніх її Членів.
Стаття 243
Рішення Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси оформлюється Постановою Комітету, яку засвідчує Голова Комітету з прикладенням йому належної круглої гербової печатки.
Стаття 244
Рада Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з постійних членів Ради, встановлених цим Статутом та з призначених членів Ради, з правами та повноваженнями, встановленими положеннями ст.173 «Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад» ЦК України.
Стаття 245
Постійними Членами Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені цим Статутом, є наступні його посадові особи:
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
Стаття 246
Призначеними членами Ради Комітету є члени Ради зі статусом Радників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 247
Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, для цього Комітету, призначаються тільки жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які мають вищу юридичну освіту та відповідний стаж роботи у державних органах виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави -України.
Стаття 248
Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для цього Комітету належить голові територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється у спосіб, встановлений положеннями ст. 246 «Довіреність юридичної особи» ЦК України.
Стаття 249
Затвердження списку призначених членів Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 250
Кількість призначених членів Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість діючих постійних Членів Ради цього Комітету.
Стаття 251
Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси має право безпосередньо та з усіх питань приймати участь в засіданні Ради Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правом дорадчого голосу, підчас голосування.
Стаття 252
 Установчою діяльністю Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є :
1) Скликання, організація та проведення зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
2) Забезпечення приміщеннями та технічними засобами фіксування зборів: виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, жителів вуличних та мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, ініціативних груп жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, створених та зареєстрованих у спосіб, встановлений цим Статутом;
4) Введення реєстрів вищевказаних зборів;
5) Публікація прийнятих рішень зборами: виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, жителів вуличних і мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
6) Відкриття виконавчих проваджень прийнятих рішень зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
7) Зберігання та архівація документальних доказів скликання та проведення зборів: виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, вуличних і мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси та ініціативних груп жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами;
8) Призначення перевірок виконання рішень зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо місцевими органами державної виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області;
9) Створення комісій з перевірки виконання рішень зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси органами державної виконавчої та судової влади і органами місцевого самоврядування Черкаського району та Черкаської області.
Стаття 253
Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який в інтересах вищевказаного Комітету відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одній з місцевих установ державного банку.
РОЗДІЛ 13
«Комітет Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
Стаття 254

Комітет Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його органи управління створюється його установчими зборами.
Стаття 255
Установчі збори Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси скликаються ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700.
Стаття 256
Комітет Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється безбалансовим відділенням територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з кодом КОАТУУ 7110136700 та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Комітет народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси КОАТУУ – 7110136700».
Стаття 258
Комітет Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є юридичною особою та свою діяльність у Соснівському районі міста Черкаси здійснює виключно у межах своїх Установчих положень та цього Статуту.
Стаття 259
Установчі положення Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси приймаються його установчими зборами.
Стаття 260
Установчі положення Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням її круглої гербової печатки.
Стаття 261
Голова Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням його установчих зборів.
Стаття 262
Органи управління Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет мають наступний склад :
1. Голова Комітету
2. Заступник голови Комітету
3. Секретар Комітету
4. Реєстратор Комітету
Стаття 263
Вищим органом управління Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання Ради Комітету, у якому ведеться протокол засідання.
Стаття 264
Скликання засідання Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування у ньому покладається на голову цього Комітету.
Стаття 265
Ведення протоколу засідання Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на секретаря Комітету.
Стаття 267
Право участі у засіданні Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки Члени Ради Комітету, які призначаються його установчими зборами.
Стаття 268
Рішення Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято у скликаному засіданні Ради цього Комітету, та за результатами відкритого голосування простої більшості присутніх в засіданні членів Ради Комітету.
Стаття 269
Прийняте Рішення Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси оформлюється Постановою Комітету, яку підписує Голова Комітету.
Стаття 270
Рада Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з постійних членів Ради, встановлених цим Статутом та з призначених членів Ради, з правами та повноваженнями, встановленими положеннями ст. 173 «Представники держави , Автономної Республіки Крим, територіальних громад» ЦК України.
Стаття 271
Постійно діючими членами Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені цим Статутом, є наступні його посадові особи:
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
4. Реєстратор Комітету.
Стаття 272
Призначеними членами Ради Комітету є члени Ради зі статусом Радників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 273
Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для цього Комітету призначаються тільки жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які мають вищу юридичну освіту та відповідний стаж роботи у державних органах виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави - України.
Стаття 274
Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для цього Комітету належить голові територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється у спосіб, встановлений положеннями ст. 246 «Довіреність юридичної особи» ЦК України.
Стаття 275
Затвердження списку призначених членів Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 276
Кількість призначених членів Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з числа її радників не може перевищувати кількість діючих постійних Членів Ради цього Комітету встановлених положеннями ст.271 цього Статуту.
Стаття 277
Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси має право безпосередньо та з усіх питань порядку денного приймати участь в засіданні Ради Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правом дорадчого голосу під час голосування.
Стаття 278
У своїй установчій діяльності Комітет Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси керується положеннями ч.3 ст.244 «Представництво за довіреністю», ст.1000 «Договір доручення» та ст.248 «Припинення представництва за довіреністю» ЦК України та цим Статутом.
Стаття 279
Установчою діяльністю Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є :
1) організація у Соснівському районі міста Черкаси корпусу народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у спосіб, встановлений положеннями ч.3 ст.244 «Представництво за довіреністю» та ст. 1000 «Договір доручення» ЦК України, з метою створення постійно діючого депозитарію представницьких прав виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, безпосередньо у її відбувшихся народних представників.
2) оптимізація за рахунок народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для забезпечення: участі у зборах територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, максимальної кількості її жителів Українського народу (з правами виборців ) та можливості отримання максимально дійсного обсягу їх волевиявлення.
3) створення реєстру відбувшихся народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його обслуговування;
4) створення депозитарію прямих представницьких прав дійсних народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
5) відкриття, ведення та обслуговування депозитарних рахунків представницьких прав зареєстрованим кандидатам народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та відбувшихся її народним представникам.
6) щотижневі публікації у засобах друкованої публічної інформації Соснівського району міста Черкаси відомостей про існуючий обсяг представницьких прав  тільки відбувшихся та діючих народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, утворених у спосіб, встановлений положеннями ч.3 ст. 244 «Представництво за довіреністю» та ст.1000 «Договір доручення» ЦК України та занесених у відповідний Реєстр.
8) виготовлення посвідчень для народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з обсягом зареєстрованої кількості прямих представницьких прав виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
9) організація урочистих заходів з прийняття присяги відбувшихся народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
10) ведення особистих справ та внесення у них змін відбувшихся народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у тому числі які висувались на державні посади за рішенням зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у місцеві державні органи виконавчої та судової влади, прокуратури, правоохоронних та слідчих органів; в представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області та у Центральні державні органи виконавчої, законодавчої та судової влади Самостійної української держави - України.
Стаття 280
Право на отримання звання кандидата народного представника територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо належить її жителям, та останніми набувається самостійно за рахунок власної ініціативи у спосіб, встановлений положеннями ч.3 ст. 244 «Представництво за довіреністю» та ст. 1000 «Договір доручення» ЦК України, шляхом укладення та реєстрації в Комітеті Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, п’ятдесяти та більше договорів доручень з пересічними виборцями територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з питань представлення їх конституційних прав, встановлених положеннями ст.5, ст.13 та ст.143 Конституції України, у зборах виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з усіх питань.
Стаття 281
Виборці територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після їх реєстрації народними представниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, набувають право висунення на ключові державні посади : 1) у місцевих державних органах виконавчої та судової влади, та місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області, 2) у центральних органах державної виконавчої, законодавчої та судової влади Самостійної української держави – України;
Стаття 282
Право висунення на ключові державні посади, встановлені положеннями статті 281 цього Статуту, реалізується народними представниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у межах Установчих положень Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та цього Статуту тільки за рішенням зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 283
 Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який в інтересах вищевказаного Комітету відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одній з місцевих установ державного банку.
РОЗДІЛ 14
«Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси».
Стаття 284
Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його органи управління створюється його установчими зборами.
Стаття 285
Установчі збори Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси скликаються ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700.
Стаття 286
Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється її безбалансовим відділенням з кодом КОАТУУ 7110136700 та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси КОАТУУ – 7110136700».
Стаття 287
Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є юридичною особою та свою установчу діяльність у Соснівському районі міста Черкаси здійснює виключно у межах своїх Установчих положень та цього Статуту.
Стаття 288
Установчі положення Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси приймаються його установчими зборами.
Стаття 289
Установчі положення Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням її круглої гербової печатки.
Стаття 290
Голова Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням його установчих зборів.
Стаття 291
Органи управління Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет мають наступний склад :
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
4. Голова планової комісії.
5. Голова бюджетної комісії.
6. Державний реєстратор.
Стаття 292
Вищим органом управління Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання Ради Комітету, у якому ведеться протокол засідання.
Стаття 293
Скликання засідання Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування у ньому покладається на голову цього Комітету.
Стаття 294
Ведення протоколу засідання Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на секретаря бюджетного Комітету.
Стаття 295
Право участі в засіданні Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки Члени Ради Комітету, які призначаються його установчими зборами.
Стаття 296
Рішення Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято у скликаному засіданні Ради цього Комітету та за результатами відкритого голосування простої більшості присутніх в засіданні членів Ради Комітету.
Стаття 297
Прийняте Рішення Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси оформлюється Постановою Комітету, яку підписує Голова Комітету.
Стаття 298
Рада Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з постійних членів Ради, встановлених цим Статутом та з призначених членів Ради, з правами та повноваженнями, встановленими положеннями ст. 173 «Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад» ЦК України.
Стаття 299
Постійно діючими членами Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені цим Статутом, є наступні його посадові особи:
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
4. Голова планової комісії.
5. Голова бюджетної комісії.
6. Державний реєстратор.
Стаття 300
Призначеними членами Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є члени Ради зі статусом Радників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 301
Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, для Бюджетного Комітету призначаються тільки жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які мають вищу юридичну та економічну освіту та відповідний стаж роботи у державних органах виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Самостійної української держави України.
Стаття 302
Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для Бюджетного Комітету належить голові територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється у спосіб, встановлений положеннями ст. 246 «Довіреність юридичної особи» ЦК України.
Стаття 303
Затвердження списку призначених членів Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 304
Кількість призначених членів Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість діючих постійних Членів Ради цього Комітету.
Стаття 305
Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси має право безпосередньо та з усіх питань порядку денного приймати участь в засіданні Ради Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правом дорадчого голосу під час голосування за прийняті рішення.
Стаття 306
У своїй установчій діяльності Бюджетний комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси керується положеннями ст.13 Конституції України та положеннями ст.324 «Право власності Українського народу», та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України та цим Статутом.
Стаття 307
Установчою діяльністю Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є наступне:
1) зведення проектів бюджетних планів поточного періоду місцевих державних органів влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених цим Статутом;
2) розроблення поточних планів своєї діяльності;
3) розроблення проектів кошторису поточного періоду та затверджених бюджетних планів місцевих державних органів влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених цим Статутом;
4) отримання бюджетних призначень з правом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет територіальної громади українського народу Соснівського району міста Черкаси;
5) доведення в установленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижнього рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомостей про обсяги асигнувань.
6) забезпечення управління бюджетними асигнуваннями;
7) затвердження кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижнього рівня;
8) здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижнього рівня та одержувачами бюджетних коштів, та за витрачанням ними бюджетних коштів;
9) отримання звітів про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижнього рівня та одержувачів коштів;
10) дослідження ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками нижнього рівня та їх одержувачами коштів;
11) ведення реєстрів платників всіх видів податків;
12) ведення реєстрів розпорядників бюджетних коштів нижнього рівня та самих одержувачів бюджетних коштів.
Стаття 308
Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є реєструючим, організуючим, регулюючим та контролюючим органом місцевої державної влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, всіх можливо допустимих та існуючих джерел бюджетних доходів, які плануються, створюються, існують та приховуються у межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси суб’єктами всіх видів платників податків.
Стаття 309
Учасниками бюджетного процесу територіальної громади Соснівського району міста Черкаси є органи та посадові особи місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування, які в межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси мають бюджетні повноваження та безпосередньо несуть відповідальність за свої дії на кожній стадії бюджетного процесу.
Стаття 310
Бюджетними повноваженнями в межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси визнаються права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин, які документально підтверджуються.

Стаття 311

Доходами місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) операції з капіталом; 4) трансферти.

Стаття 312

Бюджетними надходженнями територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є: 1) місцеві податки, 2) місцеві збори, 3) обов’язкові платежі, 4) доходи місцевих комунальних установ, та 5) доходи місцевих галузевих комунальних підприємств.
Стаття 313
Фінансове забезпечення установчої діяльності Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який, в інтересах вищевказаного Комітету, відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одній з місцевих установ державного банку.

РОЗДІЛ 12
«Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
Стаття 314

Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його органи управління створюються його установчими зборами.
Стаття 315
Установчі збори Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси скликаються ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700.
Стаття 316
Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється її безбалансовим відділенням з кодом КОАТУУ 7110136700 та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси КОАТУУ – 7110136700».
Стаття 317
Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є юридичною особою та свою установчу діяльність у Соснівському районі міста Черкаси здійснює виключно у межах своїх Установчих положень та цього Статуту.
Стаття 318
Установчі положення Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси приймаються його установчими зборами.
Стаття 319
Установчі положення Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням її круглої гербової печатки.
Стаття 320
Голова Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням його установчих зборів.
Стаття 321
Органи управління Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет, мають наступний склад :
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
4. Голова планової комісії Комітету.
5. Голова ревізійної комісії Комітету.
6. Головні контролери Комітету.
7. Контролери Комітету.
Стаття 322
Вищим органом управління Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання його Ради, у якому ведеться протокол.
Стаття 323
Скликання засідання Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування у ньому покладається на голову Комітету.


Стаття 324
Ведення протоколу засідання Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на секретаря Комітету.
Стаття 325
Право участі в засіданні Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому, мають Члени Ради цього Комітету, які призначаються його установчими зборами.
Стаття 326
Рішення Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності, якщо їх було прийнято у скликаному засіданні Ради та за результатами відкритого голосування простої більшості присутніх в засіданні Членів його Ради.
Стаття 327
Прийняте Рішення Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси оформлюється Постановою цього Комітету, яку підписує Голова Комітету.
Стаття 328
Постійно діючими членами Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правом голосу в засіданні Ради, є наступні його посадові особи:
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
4. Голова планової комісії Комітету.
5. Голова бюджетної комісії Комітету.
Стаття 329
Призначеними членами Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є члени Ради зі статусом Радників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.


Стаття 330
Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у цей Комітет призначаються тільки жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які мають вищу юридичну та економічну освіту та відповідний стаж роботи у державних органах виконавчої та судової влади, та місцевого самоврядування Самостійної української держави Україна.
Стаття 331
Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у цей Комітет належить голові територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється у спосіб, встановлений положеннями ст. 246 «Довіреність юридичної особи» ЦК України.
Стаття 332
Затвердження списку призначених членів Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 333
Кількість призначених членів Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість діючих постійних Членів Ради цього Комітету.
Стаття 334
Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси має право безпосередньо та з усіх питань порядку денного приймати участь в засіданні Ради Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правом дорадчого голосу під час голосування.
Стаття 335
У своїй діяльності Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси керується своїми Установчими положеннями та цим Статутом.
Стаття 336
Установчою діяльністю Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є:
1) здійснення контролю за виконанням в Соснівському районі міста Черкаси існуючими установами та організаціями державної виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування положень ст.5, ст.10, ст.13, ст.16, розділу 2 та 3 ст.15, розділу 6 ст.17, розділу 1 та 2 ст.19, ст.20, розділу 3 ст.22, ст.24, ст.27, ст.28, ст.30, ст.31, ст.32, розділу 3 ст.35, ст.37, розділу 4, 6 та 7 ст.41, ст.42, ст.43, розділу 1 ст.55, ст.56, ст.60, ст.61, ст.63, ст.71, розділу 1 ст.76, ч.7. ст.85, ст.94, розділу 1 ст. 103, ч.15 ст.106, ст.112, розділу 2 ст.114, ч.6 ст.119, розділу 4 ст.124, розділу 1 та ч.7 розділу 3 ст.129, розділу 5 ст.140, розділу 2 ст.141, розділу 1 ст.143, розділу 12 «Перехідних положень» Конституції України, у межах положень ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, та Розділу 1 «Самовизначення Української нації» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» від 16.07.1990р., яка є основою нової Конституції України, та її нових законів;
2) здійснення контролю за належністю в Соснівському районі міста Черкаси існуючих установ та організацій державної виконавчої та судової влади, прокуратури, правоохоронних та слідчих органів до державних органів виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Самостійної української держави – України;
3) здійснення контролю за належністю посадових та службових осіб існуючих установ та організацій державної виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування в Соснівському районі міста Черкаси до посадових та службових осіб державної виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Самостійної української держави – України;
4) здійснення перевірок за існуванням у посадових та службових осіб установ та організацій державної виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси письмових доказів встановлених законом, які підтверджують складання присяги на адресу Українського народу, встановленого положеннями ст.13 Конституції України та ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України;
5) здійснення перевірок за існуванням у посадових та службових осіб установ та організацій державної виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси письмових доказів, встановлених цим Статутом, які підтверджують існування у них письмових доказів конституційних прав, встановлених положеннями ст.13 Конституції України та ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України;
6) здійснення контролю за адресними надходженнями коштів місцевих податків та зборів до місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
7) здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
8) здійснення контролю за своєчасним витрачанням коштів місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси за обсягами, структурою та цільовим призначенням.
9) здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
10) здійснення контролю за ефективністю та доцільністю видатків місцевого бюджету, бюджетних запозичень, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, проведених окремими місцевими державними органами влади територіальної громади Українського народу Соснівського району та окремими її комунальними, соціальними установами та підприємствами;
11) здійснення фінансових перевірок та ревізій місцевих державних органів влади територіальної громади Українського народу Соснівського району та належних їй комунальних, соціальних установ та галузевих підприємств з питань цільового використання коштів місцевого бюджету згідно: а) з виданими призначеннями, та б) касовими операціями з готівкою та цінними паперами.
Стаття 337

Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснює свою установчу діяльність самостійно та незалежно від будь-яких державних органів виконавчої та судової влади Черкаської області, юридичні адреси яких знаходяться у Соснівському районі міста Черкаси.
Стаття 338
Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є контролюючим органом в Соснівському районі міста Черкаси всіх можливих та встановлених законом джерел бюджетних доходів та джерел їх наповнення.
Стаття 339
Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є контролюючим та перевіряючим органом всіх без винятку в Соснівському районі міста Черкаси державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування на предмет виявлення та викриття їх незаконного або неконституційного створення та існування, на відсутність: 1) ознак та доказів, встановлених положеннями ч.1 ст.2 «Учасники цивільних відносин», ч.1 ст.80 «Поняття юридичної особи», ч.4 ст.91 «Цивільна правоздатність юридичної особи» та ч.1 ст.92 «Цивільна дієздатність юридичної особи» ЦК України; та 2) доказів створення, встановлених положеннями ч.3 розділу 2 ст.81 «Види юридичних осіб», ч.3 ст.90 «Найменування юридичної особи», та ч.2 ст.93 «Місцезнаходження юридичної особи» ЦК України.
Стаття 340
На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення комплексних перевірок всіх без винятку державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування, які знаходяться в Соснівському районі міста Черкаси, з питань: 1) законності їх створення у Соснівському районі міста Черкаси; 2) законності їх створення юридичними особами публічного права Самостійної української держави - України, з належними їм назвами; 3) законності їх юридичних адрес в Соснівському районі міста Черкаси; 4) законності їх суб’єктності та суб’єктності засновників, 5) дійсної їх належності до центральних органів державної виконавчої та судової влади Самостійної української держави – України.
Стаття 341
На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення перевірок всіх без винятку в Соснівському районі міста Черкаси службових та посадових осіб державних органів виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування з питань законності : 1) їх громадянства Самостійної української держави - України, 2) їх повноважень та права, в частині діяти від імені державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави - України, в інтересах територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) їх права на фінансування коштами платників податків Самостійної української держави – України, територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у відсутності доказів укладення з нею адміністративних угод про співпрацю, встановлених положеннями ч.6 ст.119 Конституції України.
Стаття 342
На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення перевірок дійсності повноважень у посадових та службових осіб місцевих та обласних державних органів виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування у розпорядженні бюджетними коштами, рухомим та нерухомим майном, землями та ресурсами, які згідно положень ст.5, ст.13 та ст.143 Конституції України та ст.324 «Право власності Українського народу» та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України, є державною власністю Українського народу в межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 343

На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення перевірок в Соснівському районі міста Черкаси місцевих та обласних державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування з питань відповідності їм належних нормативних актів, рішень та розпоряджень, положенням Конституції України, ЦК України, цьому Статуту, національним інтересам самої територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України та ст.324 «Право власності Українського народу» та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України, а також: 1) Рішенню Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «За конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, 2) Рішенню Конституційного Суду України від 5.10.2005 року № 6-рп/2005р. у справі № 1-5/2005 «Про здійснення влади народом» та 3) Постанові Пленуму Верховного суду України № 9 від 1.11.1996р. «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя».
Стаття 344
На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення перевірок у Соснівському районі міста Черкаси місцевих та обласних державних органів виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування з питань законності застосування останніми неконституційного законодавства України, прийнятого неконституційним складом Верховної Ради України, вибори якого відбулися шляхом невиконання Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «За конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV».
Стаття 345
На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення перевірок у Соснівському районі міста Черкаси приватизованих державних підприємств Української РСР з питання законності їх приватизації: 1) у відсутності інтересів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правами безпосереднього власника Національного багатства, встановлених положеннями ст.13 Конституції України; та 2) у відсутності доказів проведення безпосередньо з нею відповідних розрахунків.
Стаття 346
На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається невідкладно повідомляти: державні органи виконавчої та судової влади Соснівського району та Черкаської області; місцеві державні органи виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені цим Статутом, про результати проведених перевірок та про виявлені порушення її Конституційних прав, встановлених положеннями ст.13 Конституції України, ст.324 «Право власності Українського народу» та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України, в частині привласнення та розтрати об’єктів її галузевої державної та комунальної власності та державного житлового фонду, створеного безпосередньо Українським народом у Соснівсьому районі міста Черкаси до 16 липня 1990 року.
 Стаття 347
Фінансове забезпечення установчої діяльності Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який, в інтересах вищевказаного Комітету, відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одній з місцевих установ державного банку.

РОЗДІЛ 15
«Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
Стаття 348

Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його органи управління створюються його установчими зборами.
Стаття 349
Установчі збори Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси скликаються ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700.
Стаття 350
Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється її безбалансовим відділенням з кодом КОАТУУ 7110136700 та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси КОАТУУ – 7110136700».
Стаття 351
Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є юридичною особою та свою установчу діяльність у Соснівському районі міста Черкаси здійснює виключно у межах своїх Установчих положень та цього Статуту.
Стаття 352
Установчі положення Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси приймаються його установчими зборами.
Стаття 353
Установчі положення Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням її круглої гербової печатки.


Стаття 354
Голова Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням його установчих зборів.
Стаття 355
Органи управління Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет мають наступний склад :
1. Голова Комітету
2. Заступник голови Комітету
3. Секретар Комітету
4. Головний старшина народних засідателів та присяжних Комітету.
5. Голова комісії «З досудового урегулювання адміністративних та цивільних спорів».

Стаття 356

Секретар Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 357

Заступник голови Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 358

Головний Старшина засідателів та присяжних Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 359

Голова Комісії «з питань досудового урегулювання адміністративних та цивільних спорів» Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 360
Вищим органом управління Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання Ради Комітету, у якому ведеться протокол засідання.
Стаття 361
Скликання засідання Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування у ньому покладається на голову цього Комітету.
Стаття 362
Ведення протоколу засідання Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на секретаря Комітету.
Стаття 363
Право участі в засіданні Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки Члени його Ради.
Стаття 364
Рішення Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято у скликаному засіданні Ради цього Комітету, та за результатами відкритого голосування простої більшості присутніх в засіданні членів Ради Комітету.
Стаття 365
Рішення засідання Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси оформлюється Постановою Комітету, яку засвідчує Голова Комітету.
Стаття 366
Рада Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з постійних членів Ради, встановлених цим Статутом та з призначених членів Ради, з правами та повноваженнями, встановленими положеннями ст. 173 «Представники держави , Автономної Республіки Крим, територіальних громад» ЦК України.Стаття 367
Постійно діючими членами Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені цим Статутом, є наступні його посадові особи:
1. Голова Комітету
2. Заступник голови Комітету
3. Секретар Комітету
4. Головний старшина народних засідателів та присяжних Комітету.
5. Голова комісії «З досудового урегулювання адміністративних та цивільних спорів».
Стаття 368
Призначеними членами Ради Комітету є члени Ради зі статусом Радників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 369
Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у цей Комітет призначаються тільки жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які мають вищу юридичну освіту та відповідний стаж роботи у державних органах виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Самостійної української держави - України.
Стаття 370
Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для цього Комітету належить голові територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється у спосіб, встановлений положеннями ст. 246 «Довіреність юридичної особи» ЦК України.
Стаття 371
Затвердження списку призначених членів Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 372
Кількість призначених членів Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість постійних Членів Ради цього Комітету.

Стаття 373
Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси має право безпосередньо та з усіх питань порядку денного приймати участь в засіданні Ради Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правом дорадчого голосу під час голосування.
Стаття 374
У своїй установчій діяльності Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси керується положеннями ст.5, ст.13 та ст.124 Конституції України.

Стаття 375

Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно до положень ст.5 Конституції України, здійснює свою діяльність виключно в межах положень розділу 4 ст.124 Конституції України, розділу 1 ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та цього Статуту.

Стаття 376

Основною діяльністю Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, згідно з положеннями розділу 4 ст.124 Конституції України та розділу 1 ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», є забезпечення громадян України Українського народу їх конституційного права у здійсненні місцевого правосуддя.

Стаття 377

Установчою діяльністю Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є :
1) створення корпусу народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
2) забезпечення безпосередньої участі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у здійснені місцевого правосуддя;
3) складання списків народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та їх публічне обговорення;
4) внесення змін у списки народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
5) складання проекту присяги народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його затвердження;
6) організація та проведення урочистих заходів з прийняття присяги народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
7) ведення особових справ народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та внесення у них відповідних відомостей;
8) ведення обліку участі народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у розгляді цивільних, адміністративних та кримінальних справах місцевого суду і апеляційного суду та результатів їх голосування;
9) організації досудового урегулювання адміністративних та цивільних спорів жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
10) ведення відповідного реєстру народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
11) проведення зборів народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
12) забезпечення конституційних прав учасникам протилежних сторін судового Процесу, встановлених положеннями розділу 4 ст. 124 та ст. 129 Конституції України, в частині основних засад судочинства в Україні;
13) забезпечення конституційних та процесуальних прав учасникам протилежних
сторін судового процесу, встановлених положеннями ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на отримання судового рішення тільки законно утвореного суду;
14) забезпечення виконання судом положень ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» приєднанням до матеріалів судового розгляду справи, письмових доказів суддів, встановлених ст.22 «Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду» Закону України «Про судоустрій в Україні», ст.9 «Обрання (призначення) суддів» та розділом 3 ст. 10 «Присяга судді» Закону України «Про статус суддів», або ст.55 «Присяга судді» Закону України «Про судоустрій та статус суддів»;
15) забезпечення виконання судом положень ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», приєднанням до матеріалів судового розгляду справи, письмових доказів суду, встановлених положеннями ст. 8 «Порядок утворення судів» та ст.68 «Печатка судів України» Закону України «Про судоустрій України» та п. 23 ст. 106 Конституції України;
16) забезпечення виконання судом положень ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», приєднанням до матеріалів судового розгляду справи, письмових доказів суду, встановлених положеннями розділу 3 п.2 ст.81 «Види юридичних осіб», розділом 4 ст. 91 «Цивільна правоздатність юридичної особи» та розділом 2 ст.93 «Місцезнаходження юридичної особи» ЦК України;
17) забезпечення виконання судом положень ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», приєднанням до матеріалів судового розгляду справи, письмових доказів суду, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», за адресами: вул. Шевченка, 117, вул. Шевченка, 307, та вул. Гоголя,316, за безпосередньою участю сторін орендодавців - територіальних громад Українського народу Соснівського та Придніпровського районів міста Черкаси.
18) внесення місцевих ініціатив до Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з питання внесення недовіри суддям місцевого, апеляційного та адміністративного суду за доказами порушення присяги судді, порушення обов’язків суду (суддів) та підроблення матеріалів судового розгляду справи в інтересах однієї з процесуальних сторін.

Стаття 378

Переважним правом висунення та призначення на посаду народного засідателя та присяжного територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси користуються представники Українського народу територіальної громади Соснівського району міста Черкаси та її народні представники, встановлені цим Статутом.

Стаття 379

Народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси розглядають та вирішують судові справи у складі місцевого суду, апеляційного, господарського та адміністративного суду, спільно з професійними суддями (суддею).

Стаття 380

Народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси під час розгляду судових справ у місцевому, апеляційному, господарському та адміністративному судді та під час голосування за прийняті рішення користуються повноваженнями судді.

Стаття 381

Правом висунення у народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси користуються її жителі, які досягли п’ятдесятирічного віку, або які набули статусу її народного представника.

 Стаття 382

У народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу
 Соснівського району міста Черкаси не можуть висуватись її жителі, які є діючими народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, слідчими правоохоронних органів МВС України, місцевими прокурорами, суддями, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, адвокатами, нотаріусами та державними службовцями.

Стаття 383

У народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу
 Соснівського району міста Черкаси не можуть висуватися її жителі, які досягли семидесятип’яти років.

Стаття 384

У народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не можуть висуватися кандидати, які не володіють державною мовою.

Стаття 385

Перевага для висунення у народні засідателі та присяжні територіальної громади
Українського народу Соснівського району міста Черкаси, надається таким кандидатам, які мають вищу юридичну освіту та відповідний за нею стаж роботи у державних органах виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування.

Стаття 386

Висунення кандидатів у народні засідателі та присяжні територіальної громади
Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на ініціативну групу жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється Постановою Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 388

Призначення кандидатами народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та складання їх списків покладається на Раду Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 389

Списки кандидатів народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які пройшли затвердження Комітетом Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, підлягають публікації у місцевих друкованих засобах публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 390

Списки народних засідателів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у разі необхідності, можуть переглядатись зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси один раз протягом двох років.
Стаття 391

Списки народних присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у разі необхідності, можуть переглядатись зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси один раз протягом двох років.


Стаття 392

Внесення змін у затверджені списки народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси відбуваються у випадку припинення одного та більше народних засідателів та присяжних, за обставин встановлених цим Статутом, та підлягають перезатвердженню Комітетом народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 393

З ініціативою перегляду списків народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси можуть виступити також: 1) територіальне управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області; та 2) Комітет народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 394

Підставою для припинення повноважень діючих народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є наступне:
1) порушення присяги народного засідателя та присяжного;
2) рішення зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси про недовіру окремим або окремому народному засідателю або присяжному;
3) рішення зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси про недовіру всьому складу діючих народних засідателів та присяжних у попередньо затверджених списках;
4) внесення заяви народним засідателя та присяжного про припинення своїх повноважень за власним бажанням на адресу голови Комітету народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
5) обставини непереборної сили - раптової смерті, отриманого каліцтва або тяжкої хвороби народного засідателя або присяжного;
6) обставини, за яких висунутий кандидат на посаду народного засідателя та присяжного територіальної громади Українського народу Соснівського району міста
Черкаси, згідно закону або цього СТАТУТУ, не міг бути включеним до списків народних засідателів та присяжних, які підлягали затвердженню.
7) обставини, за яких особа народного засідателя або присяжного перебуває: у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами; у відпустці по догляду за дитиною; у відпустці по догляду дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку, або утримує дітей інвалідів, інших хворих або членів сім’ї похилого віку;

Стаття 395

Порядок звільнення від виконання обов’язків народного засідателя та присяжного територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у конкретній судовій справі може відбутись внаслідок заявленого йому відводу (самовідводу) за обставин, встановлених відповідним процесуальним законом.

Стаття 396

Народний засідатель та присяжний територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси зобов’язаний вчасно прибути на запрошення місцевого суду для участі у судовому засіданні.
Неявка у судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду та порушенням присяги таким народним засідателем та присяжним.

Стаття 397

На народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси поширюються: 1) гарантії незалежності і недоторканості суддів, встановлені законом на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя; та 2) заходи безпеки, передбачені законом.

Стаття 398

Призначені народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають свої повноваження після складання присяги та затвердження їх списків.

Стаття 399

Народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складають присягу перед головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на урочистому засіданні Ради Комітету народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 400

Присяга народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається на адресу Українського народу


Стаття 401

Текст присяги народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджується установчими зборами Комітету народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 402

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих відділень державного банку.

РОЗДІЛ 16

«Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
Стаття 403

Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його органи управління створюються його установчими зборами.
Стаття 404
Установчі збори Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси скликаються ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700.
Стаття 405
Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється її безбалансовим відділенням з кодом КОАТУУ 7110136700 та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси КОАТУУ – 7110136700».
Стаття 406
Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є юридичною особою та свою установчу діяльність у Соснівському районі міста Черкаси здійснює виключно у межах своїх Установчих положень та цього Статуту.
Стаття 407
Установчі положення Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси приймаються його установчими зборами.

Стаття 408
Установчі положення Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з прикладенням її круглої гербової печатки.
Стаття 409
Голова Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням його установчих зборів.
Стаття 410
Органи управління Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет, мають наступний склад:
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
4. Голова слідчої комісії.
5. Голова комісії з громадської безпеки.
6. Голова комісії з надзвичайних ситуацій.

Стаття 411

Секретар Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 412

Заступник голови Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.
Стаття 413

Голова слідчої комісії Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 414

Голова комісії з громадської безпеки Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 415

Голова комісії з надзвичайних ситуацій Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.
Стаття 416
Вищим органом управління Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання Ради Комітету, у якому ведеться протокол засідання.
Стаття 417
Скликання засідання Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування у ньому, покладається на голову цього Комітету.
Стаття 418
Ведення протоколу засідання Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на секретаря Комітету.
Стаття 419
Право участі в засіданні Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому, мають тільки Члени Ради Комітету, які призначаються його установчими зборами.
Стаття 420
Рішення Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято у скликаному засіданні Ради цього Комітету та за результатами відкритого голосування простої більшості присутніх в засіданні членів Ради Комітету.
Стаття 421
Прийняте Рішення Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси оформлюється Постановою Комітету, яку підписує Голова Комітету.
Стаття 422
Рада Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з постійних членів Ради, встановлених цим Статутом та з призначених членів Ради, з правами та повноваженнями, встановленими положеннями ст. 173 «Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад» ЦК України.
Стаття 423
Постійно діючими членами Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси встановлені цим Статутом, є наступні його посадові особи:
1.Голова Комітету.
2.Заступник голови Комітету.
3.Секретар Комітету.
4. Голова слідчої комісії.
5. Голова комісії з громадської безпеки.
6. Голова комісії з надзвичайних ситуацій.
Стаття 424
Призначеними членами Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є члени Ради з статусом Радників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 425
Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у цей Комітет призначаються тільки жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які мають вищу юридичну освіту та відповідний стаж роботи у державних органах виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Самостійної української держави - України.
Стаття 426
Право призначення Радників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для цього Комітету належить голові територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється у спосіб, встановлений положеннями ст. 246 «Довіреність юридичної особи» ЦК України.
Стаття 427
Затвердження списку призначених членів Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 428
Кількість призначених членів Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість діючих постійних Членів Ради цього Комітету.
Стаття 429
Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси має право безпосередньо та з усіх питань порядку денного приймати участь в засіданні Ради Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правом дорадчого голосу під час голосування.
Стаття 430

У своїй установчій діяльності Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси керується положеннями ст.5, ст.13, розділом 2 ст.15, розділом 1 ст.17, ст.37, ст.112 та ст.157 Конституції України; Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV; Рішенням Конституційного Суду України від 5.10.2005 року № 6-рп/2005р. у справі № 1-5/2005 «Про здійснення влади народом »; та Постановою Пленуму Верховного суду України № 9 від 1.11.1996р. «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя.

Стаття 431

Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснює свою установчу діяльність у межах положень ст.5 , ст.13, розділу 1 ст.17 Конституції України, розділу 1 «Самовизначення української нації» Декларації Верховної ради УРСР «Про державний суверенітет України» № 55 від 16.07.1990 року, яка є основою нової Конституції України та її нових законів.

Стаття 432

Установчою діяльністю Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є забезпечення та охорона конституційних прав територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями ст.4, ст.5, ст.7, розділу 1 ст.10, ст.13, ст.16, ст.27, ст.28, ст.30, ст.32, ст.34, розділу 1 ст.37, розділами 1, 3, 4, та 6 ст.41, першого речення розділу 3 ст.43, розділу 3 ст.47, розділом 2 ст.52, та першого речення розділу 1 ст.143 Конституції України та цим Статутом, в безпосередньому управлінні адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси через місцеві державні органи виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, Комітети, встановлені цим Статутом.
Стаття 434

Основним завданням Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є підтримання конституційного громадського порядку в Соснівському районі міста Черкаси, у спосіб, встановлений цим Статутом, та забезпечення територіальній громаді Українського народу Соснівського району міста Черкаси конституційних прав, встановлених положеннями ст.5, ст.7, ст.10, ст.13, ст.14, ст.19, ст.71, розділом 1 ст.76, розділу 1 ст.103, ст.124, першим реченням розділу 1 ст.143 Конституції України та цим Статутом, Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV; Рішенням Конституційного Суду України від 5.10.2005 року № 6-рп/2005р. у справі № 1-5/2005 «Про здійснення влади народом » та Постановою Пленуму Верховного суду України № 9 від 1.11.1996р. «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя.
Стаття 435

На Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для виконання завдань, встановлених цим Статутом, покладається створення в Соснівському районі міста Черкаси правоохоронної системи конституційних прав територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у складі: місцевої територіальної міліції (поліції) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та відповідних комісій: а) з адміністративних правопорушень; б) з корупційних правопорушень; в) з кримінальних правопорушень; та г) з надзвичайних ситуацій.
Стаття 436

На місцеву територіальну міліцію (поліцію) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається здійснення приводів посадових та службових осіб місцевих державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування; жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та жителів інших національностей, підозрюваних у адміністративних, корупційних та кримінальних правопорушеннях на засідання комісій Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівкого району міста Черкаси, встановлених положеннями ст.435 цього Статуту.
Стаття 437

На комісії Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями ст. 434 цього Статуту, у відкритому засіданні покладається: 1) надання встановленої законом юридичної та правової оцінки (кваліфікації) незаконним діям підозрюваним особам у вчинені: а) адміністративних, б) корупційних та в) кримінальних правопорушень; 2) прийняття рішень про необхідність застосування попередніх запобіжних заходів, щодо підозрюваних осіб у вищевказаних правопорушеннях; прийняття рішення про внесення у відповідний державний реєстр відповідного повідомлення, про вчинене правопорушення.

Стаття 438

Рішення комісії Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлене ч.2 ст. 437 цього Статуту, прийняте за результатами її засідання, вноситься у відповідний реєстр Комітету та оформлюється відповідним протоколом, який засвідчується всіма членами такої Комісії цього Комітету.

Стаття 439

Матеріали з результатами засідання комісії Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівкого району міста Черкаси (з Протоколом іі засідання та прийнятим рішенням) направляються на адресу відповідних місцевих державних органів виконавчої та судової влади, прокуратури, слідчих органів та дільничих РВВС Соснівського району міста Черкаси, для подальшої з ними роботи.
 .
Стаття 440

Комісія Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси встановлена ст.437 цього Статуту, складається з голови комісії та двох засідателів, один з яких виконує функції секретаря комісії.

Стаття 441

Члени комісії Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначаються безпосередньо Радою Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з числа професійних юристів, які мають відповідний стаж роботи, у державних органах виконавчої та судової влади, прокуратури та у слідчих органах внутрішніх справ та Служби безпеки України.


Стаття 442

На Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси цим Статутом, покладається:
1) заслуховування звітів голів комісій Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, щодо проведеної роботи, встановленої положеннями ст. 437 цього Статуту та результатів реагування, встановленого законом: а) місцевих держаних органів виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси; б) слідчих та правоохоронних органів Соснівського району міста Черкаси, та в) місцевих органів прокуратури на протоколи вищевказаних комісій Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
 2) заслуховування звітів начальників структурних підрозділів місцевої міліції (поліції) та дільничих інспекторів про стан та результати боротьби з кримінальними, адміністративними правопорушеннями та місцевою організованою злочинністю в Соснівському районі міста Черкаси або в окремому його мікрорайоні, у тому числі, згідно протоколів комісій Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями ст. 437 цього Статуту;
3) заслуховування звітів начальників структурних підрозділів місцевої міліції (поліції) та дільничих інспекторів про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку в Соснівському районі міста Черкаси або в його окремому мікрорайоні, у тому числі, на підставі Протоколів комісій Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями ст. 424 цього Статуту;
4) внесення місцевих ініціатив: з призначення та звільнення начальника місцевої міліції ( поліції); з призначення та звільнення начальників структурних підрозділів місцевої міліції (поліції); з призначення та звільнення дільничих інспекторів місцевої міліції (поліції); з заохочення, нагородження або притягнення останніх до відповідальності, встановленої законом, та цим Статутом.

Стаття 443

Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси свою установчу діяльність здійснює самостійно та незалежно від будь-яких державних органів виконавчої та судової влади Черкаської області, юридичні адреси яких знаходяться у Соснівському районі міста Черкаси.
Стаття 444
Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, правоохоронні функції: 1) з захисту конституційних та цивільних прав територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та її жителів; 2) з захисту об'єктів її соціальної та комунальної власності; 3) з захисту джерел її бюджетних доходів, коштів місцевого бюджету та державних субвенцій; 4) з захисту об'єктів її державного житлового фонду; та 5) з захисту об'єктів зі статусом безхазяйного майна, здійснює, як безпосередньо, так і через органи місцевої територіальної міліції (поліції), органи СБУ, прокуратури Черкаської області та місцевого суду у спосіб, встановлений Законом та цим Статутом.
Стаття 445
Комітет Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є контролюючим та перевіряючим органом в Соснівському районі міста Черкаси суб’єктів юридичного права з назвами державних органів виконавчої та судової влади, та місцевого самоврядування Самостійної української держави – Україна з питань: 1) законності їх створення юридичними особами публічного права з належними їм назвами ; 2) законності їх державної реєстрації юридичними особами публічного права; 3) законності їх фінансування з місцевого та державного бюджету Самостійної української держави – України; 4) законності відкриття їм казначейських рахунків у місцевих установах державного казначейства України; 5) законності надання їм юридичної адреси в Соснівському районі міста Черкаси ; 6) законності їх місця знаходження та перебування у будівлях та приміщеннях комунальної власності територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 7) існування суб'єктності у їх засновників; та 8) законності належності їх засновників до органів державної влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави – України.
Стаття 446

Місцева територіальна міліція (поліція) Соснівського райну міста Черкаси є юридичною особою та діє у межах тільки своїх Установчих положень та цього Статуту.

Стаття 447

Засновником місцевої територіальної міліції ( поліції) Соснівського району міста Черкаси, згідно цього Статуту, виступає безпосередньо територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 448

Рішення про створення місцевої територіальної міліції ( поліції) Соснівського району міста Черкаси безпосередньо належить територіальній громаді Українського народу Соснівського району міста Черкаси.


Стаття 449

Установчі положення місцевої територіальної міліції (поліції) Соснівського району міста Черкаси приймається зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 450
Ініціатива скликання установчих зборів місцевої територіальної міліції ( поліції) Соснівського району міста Черкаси, належить Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється після обговорення її Установчих положень зборами ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700.

Стаття 451

Установчою діяльністю місцевої територіальної міліції (поліції) Соснівського району міста Черкаси є наступне:
1) забезпечення охорони конституційних прав жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
2) боротьба з злочинністю та корупцією у Соснівському районі міста Черкаси;
3) охорона громадського порядку;
4) забезпечення громадської безпеки ;
5) боротьба з антидержавною діяльністю та її викликами;
6) боротьба з масовими заворушеннями та відкритими проявами сепаратизму ;
7) виявлення та затримання порушників громадської безпеки, учасників масових заворушень та учасників антидержавних акцій;
8) примусове супроводження затриманих порушників громадського порядку, учасників масових заворушень та антидержавних акцій до суду та до місця їх утримання;
9) виведення з місця масових заворушень неповнолітніх, поранених та постраждалих жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, організації їх захисту, надання їм першої медичної допомоги та направлення до медичних закладів невідкладної допомоги;
10) виявлення, розкриття та розслідування злочинів та розшук осіб які їх вчинили;
11) забезпечення безпеки дорожнього руху у Соснівському районі міста Черкаси;
12) захист усіх видів власності від злочинних посягань у Соснівському районі міста Черкаси;
13) виконання, у межах закону та своїх установчих положень, кримінальних покарань та адміністративних стягнень у Соснівському районі міста Черкаси;
14) профілактика різних правопорушень та участь у наданні соціальної та правової допомоги жителям територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
15) сприяння та допомога місцевим державним органам виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у виконанні їх установчих обов'язків та завдань, захист їх посадових осіб та належних їм приміщень;
16) проведення паспортизації жителів територіальної громади Української нації Соснівського району міста Черкаси, з урахуванням вимог цього Статуту та здійснення контролю за дотриманням правил паспортної системи громадянами України інших національностей, безпосередньо в межах адміністративній території Соснівського району міста Черкаси;
17) здійснення контролю за дотриманням еміграційного законодавства України в Соснівському районі міста Черкаси представниками інших національностей не українського народу з не громадян України.

Стаття 452

Кандидатами на посаду начальника місцевої територіальної (поліції) міліції Соснівського району міста Черкаси висуваються жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які досягли сорока п'ятирічного віку, вільно володіють державною мовою, мають статус народного представника, встановленого цим Статутом, мають вищу юридичну освіту та відповідний стаж роботи у правоохоронних органах міліції на посаді не нижче начальника районного відділу УВС МВС України.

Стаття 453

Порядок формування особистого складу співробітників місцевої територіальної (поліції) міліції Соснівського району міста Черкаси безпосередньо встановлюється її Установчими положеннями.

Стаття 454

Посадові особи органів управління місцевої територіальної (поліції) міліції Соснівського району міста Черкаси та її співробітники набувають свої повноваження після складання присяги Українському народу, з правами встановленими положеннями ст.13 Конституції України, текст якої затверджується Постановою Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 455

Підставою для припинення повноважень посадових осіб органів управління Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та окремого складу начальників та співробітників місцевої територіальної міліції Соснівського району міста Черкаси є наступне:
1) порушення присяги народного представника територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
2) порушення присяги співробітника місцевої територіальної міліції (поліції) Соснівського району міста Черкаси;
3) виявлення недовіри зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на адресу окремих членів Ради Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та окремим посадовим особам та співробітникам місцевої територіальної міліції (поліції) Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 456

Фінансове забезпечення Установчої діяльності Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих відділень державного банку.

Стаття 457

Фінансове забезпечення Статутної діяльності місцевої територіальної міліції ( поліції) Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих відділень державного банку.

Далі буде…

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ