- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 3 березня 2015 р.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – ЦЕ: (формат інфолистівки)

  Конституція Українивід 28.06. (червня) 1996  254к/96-ВР 
  Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
   Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
   Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу.
   Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, є об’єктами права власності Українського народу.
   Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. (травня) 1997  280/97-ВР
   Стаття 2., п.2., цього Закону, місцеве самоврядування здійснюється Територіальними громадами.
   Згідно статті 5., система місцевого самоврядування включає: Територіальну громаду.
  Відповідно до статті 6.,  первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності.
   Відповідно до статті 10., Ради - представницькі органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.  
   Відповідно до  статті 16., всі органи місцевого самоврядування є юридичними особами.  
   Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах.   
   Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад.

  Цивільний кодекс України від 16.01. (січня) 2003  435-IV
   Відповідно до статті 318., суб'єктами права власності в Україні є фізичні та юридичні особи, держава Україна, територіальні громади та інші суб'єкти публічного права.
  Стаття 327. визначає, що у комунальній власності є майно, яке належить  територіальній громаді (юридичній особі) Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – ЦЕ:

-              Відкритий реєстр комунальної власності;
-              Відкритий реєстр власників комунальної власності;
-              Самостійні від Державного місцеві бюджети;
-              Безпосереднє або через утворені органи управління комунальним майном;
-              Управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку;
-              Здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;
-              Організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;
-              Створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання;
-              Утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади;
-              Органи та посадові особи місцевого самоврядування, які є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами;
-              У будь-який час дострокове припинення повноваженнь органів та посадових осіб, якщо вони порушують Конституцію або закони України;
- Місцевий референдум як форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення;
-              Можливість створювати юридичні особи публічного та приватного права.

ПРАВО ВЛАСНИКА КОРИСТУВАТИСЬ СВОЄЮ ВЛАСНІСТЮ!


ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ПО ВСТАНОВЛЕННЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ