- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 27 березня 2016 р.

Вимагаємо від голів РАД всіх рівнів реалізувати Конституцію України і попереджаємо

 ( доповнений матеріал методичними рекомендаціями
і юридичним обгрунтуванням )    
про кримінальну відповідальність головних посадових осіб територіальних громад сел, селищ , міст, районів в місті з районним поділом, які не виконають Конституції України на своїй території. Для полегшення справи надаємо вам Алгоритм встановлення Конституційного ладу в територіальних громадах.

           Головні посадові особи територіальних громад, голови сільських, селищних, міських рад, у себе на території села, або добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста, у відповідності до повноважень взятих на себе в порушення конституційних норм МАЮТЬ (!!!) встановити КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД.
Для цього головам територіальних громад потрібно:
1.  Провести загальні збори членів (або представників) Вашої територіальної громади відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3748-12. На цих загальних зборах прийняти Статут територіальної громади, обрати голову та секретаря територіальної громади, а також заснувати органи державної влади відповідно до статті 143 Конституції України.
2. Повідомити органи ,що існують на території територіальної громади про припинення ї діяльності за Протоколом загальних зборів територіальної громади та утворення на загальних зборах територіальної громади конституційних о органів державної влади ( за ст..5 Європейської Хартії місцевого самоврядування ) власності територіальної громади ( за ст.143 Конституції України );
3. Відкрити власний рахунок зареєстрованої територіальної громади (статті 142 та 143 Конституції України):
3.1. В органах Державної казначейської служби України, підготовивши та подавши документи відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1206-12 (для керівництва Указ Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України»http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/460/2011).
3.2. Або відкрити рахунки власності територіальної громади в ПАТ «Державний ощадний банк України» (http://www.oschadbank.ua/ua/), який є ПУБЛІЧНОЮ власністю УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Порядок відкриття рахунку відображено в Інструкції:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
3.3. А можете відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відкрити відділення Ощадбанку на території своєї зареєстрованої територіальної громади.
4. Повідомити податкові органи і платників податків на Вашій території, що саме на ці рахунки ЗОБОВ’ЯЗАНІ всі підприємства, організації, установи платити податки відповідно до статей 142, 143 Конституції України та розділу VI. «Економічна самостійність» Декларації про державний суверенітет України.
5. Повідомити Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів України, окремо повідомити Державну фіскальну службу України, Державну казначейську службу України, Державна архівну службу України, Державну реєстраційну службу України, Державну службу геології та надр України, Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру і особливо її Головне обласне управління Вашої області та районний відділ Вашого району, Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу статистики України, Державну регуляторну службу України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство екологічних інвестицій України, Державне агентство з питань електронного урядування України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство резерву України, Державне агентство рибного господарства України, Пенсійний фонд України, Вашу районну та обласну ради, а також районну та обласну державну адміністрацію про те, що враховуючи прийняття на загальних зборах (або зборах представників) членів Вашої територіальної громади Статуту територіальної громади, який затверджений сесією ради та зареєстрований в державній реєстраційній службі, керуючись Декларацією «Про державний суверенітет України» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12), статтями 2 та 4 Закону України «Про правонаступництво України» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1543-12), Конституцією України (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр), Цивільним кодексом України (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page2), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр) на території Вашої територіальної громади встановлюється Конституційний лад відповідно до Конституції та діючого законодавства України. Враховуючи зазначене, використання любих ресурсів, відображених в статті 13 Конституції України, та фінансів і майна, відображених в статті 142 Конституції України, що знаходяться на території Вашої громади, можливе тільки через погодження даного питання з Вашою територіальною громадою.
6. З метою формування реєстру власності Вашої територіальної громади, направити запити в Державна архівну службу України, Державну реєстраційну службу України, Державну службу геології та надр України, Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу статистики України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство резерву України або до їх територіальних структурних підрозділів, при їх наявності, щодо надання даних про наявність та облік на вашій території ресурсів відповідно до специфіки їх діяльності.
7. Замовити, оформити та затвердити проект інвентаризації майна та ресурсів на території Вашої громади.
8. Сформувати реєстр членів територіальної громади – власників майна та ресурсів на Вашій території.
9. На основі зазначених та затверджених на загальних зборах членів (або представників) територіальної громади матеріалів починати господарювати на своїй території в Конституційному полі України, примножуючи Вашу частку НАЦІОНАЛЬНОГО багатства України.
          Ще раз на знак збереження та реалізації  Конституції України від імені ініціативної групи, звертається юрист, підприємець координатор юридично – правового сектору оргкомітету по встановленню конституційного  устрою в Україні, Голова ВГО «Правовий простір» Римма Миколаївна Білоцерківська.
Всі юридичні висновки, обґрунтування  по темам встановлення самоврядування викладено в наступних відео.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ