- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 14 листопада 2014 р.

Місцеве самоврядування у Фінляндії

Повноваження, обов’язки та відповідальність місцевих влад

У Фінляндії місцеві влади відповідальні за надання послуг, які забезпечують щоденне  благополуччя громадян. Дослідження показують, що фіни дуже цінують муніципальні послуги та із задоволенням ними користуються.


Функції та обов’язки місцевих влад у Фінляндії:

·       управління загальноосвітніми та середніми школами, професійною та політехнічною освітою;
·       навчання для дорослих, мистецькі класи, культура та відпочинок, утримання бібліотеки;
·       денний догляд за дітьми, соціальне обслуговування для літніх людей та інвалідів, а також широкий спектр інших соціальних послуг;
·       профілактична та первинна медична допомога, включаючи лікування у спеціалістів та стоматологів;
·       охорона довкілля;
·       контроль за будівництвом та землекористуванням на своїй території;
·       водо-, енергопостачання, водовідведення, управління відходами, утримання доріг та вулиць;
·       підтримка торгівлі та підприємництва, забезпечення зайнятості населення на своїй території.

Загалом у Фінляндії більше 400  територіальних громад. Більшість з них фінськомовні. Кожна десята громада класифікується як двомовна, тобто відповідна кількість громадян на цій території розмовляє фінською та шведською, які є двома офіційними мовами в державі. Двадцять громад користуються тільки шведською.
Фінські місцеві влади постійно удосконалюють свої послуги прагнучи забезпечити їх якість та ефективність. Нині деякі муніципальні послуги можна отримувати через Інтернет та все більше сервісів стають можливими  в режимі он-лайн.
Для надання окремих видів послуг або виконання визначених функцій місцеві влади часто об’єднуються або започатковують окремі організації У Фінляндії діють 230 об’єднаних влад, які надають послуги з освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Кілька органів місцевого самоврядування можуть спільно створювати медичні центри або установи професійної освіти. До об’єднаних органів влади відносяться регіональні ради, які визначають регіональну політику, утримують районні спеціалізовані шпиталі тощо.
Фінські місцеві влади самостійно налагоджують міжнародні стосунки через партнерські та інші контакти по всьому світу. Вони активно залучаються до міжнародної співпраці у різноманітних мережах та організаціях місцевого самоврядування, програмах та проектах Європейського Союзу.


Самоврядування

Фінські органи місцевого самоврядування мають високий рівень автономії, гарантований Конституцією. Кожні чотири роки жителі обирають місцеві ради шляхом вільних та демократичних виборів.
Ради є владами, які приймають рішення щодо муніципальних фінансів та управління ними. Кількість депутатів у радах пропорційна кількості населення на відповідній території. Так найменші мають 13 членів, найбільші – 85. 
Депутати ради призначають виконавчий комітет, який відповідає за щоденну роботу ради, управління місцевими фінансами, підготовку та реалізацію місцевих програм і планів. Також рада призначає муніципального менеджера, який керує роботою виконавчого комітету.


Прозорість та доступність до інформації

Прозорість та відкритість – базові принципи роботи фінського місцевого самоврядування. Акт місцевого самоврядування (закон) наголошує не тільки на представницькій демократії, а також і на можливості мешканців та споживачів послуг приймати участь та впливати на рішення на місцевому рівні. Місцеві влади забезпечують членів територіальної громади інформацією щодо поточних питань своєї діяльності, планів, результатів, прийнятих рішень та їх впливу.
Спеціальні служби консультують громадян щодо подачі заяв, запитань та можливості висловлення свого бачення проблем та шляхів їх розв’язання. Члени громади мають право пропонувати ініціативи з муніципальних питань. З цією метою можуть проводитися й місцеві референдуми.


Муніципальні фінанси

Місцеві влади фінансують свою діяльність з коштів, які формуються за рахунок податків, трансфертів центрального уряду, різноманітних платежів та прибутків  з продаж. Місцевий податок на прибуток, який сплачують мешканці, податок на нерухомість та корпоративний податок складають майже половину доходів місцевих бюджетів. Кожний орган місцевого самоврядування приймає самостійне рішення щодо ставки податку на прибуток громадян, середній показник по країні - 18 відсотків.
Різноманітні платежі та збори складають приблизно чверть прибутків місцевих бюджетів. Більшість платежів збирається з користувачів послуг на покриття  видатків з водо-, енергозабезпечення, вивезення сміття та громадський транспорт.
Послуги із соціального забезпечення та охорони здоров’я лише на десять відсотків фінансуються за рахунок споживачів та пацієнтів, решта – за рахунок держави. Базова освіта в Фінляндії також безоплатна.
Для гарантування широкого діапазону державних послуг центральний уряд надає місцевим владам належну фінансову допомогу. Система трансфертів з державного бюджету спрямована на фінансове вирівнювання між місцевими владами та забезпечення для громадян рівного доступу до послуг по всій країні.
Річні витрати місцевих бюджетів складають 31 мільярдів Євро. Державний бюджет країни становить 38 мільярдів.


Муніципальний персонал

У фінських місцевих органах влади працюють 430 тисяч людей, що складає 17 відсотків всіх трудових ресурсів країни. Чотири п’ятих муніципальних службовців зайняті в охороні здоров’я, освіті, соціальному обслуговуванні.
У наступні кілька років передбачається  суттєве зростання потреби у працівниках в охороні здоров’я та соціальних службах.
Більшість муніципальних службовців наймаються на роботу по постійних контрактах. Тільки один з чотирьох службовців має тимчасовий контракт. У найближчі роки більше тимчасових працівників стануть постійними.
Жінки становлять переважну більшість серед муніципальних службовців, лише два з десяти працівників – чоловіки. Середній вік достатньо високий – біля 46 років.
Для заміни старого за віком персоналу у наступному десятиріччі місцеві та об’єднані влади потребуватимуть 160 тисяч нових компетентних працівників. 
Асоціація місцевих і регіональних влад Фінляндії, Комісія з питань працівників місцевих влад та Пенсійна установа місцевого самоврядування започаткували спільний проект, який має на меті посилити престиж та конкурентоспроможність роботи у місцевих установах, розвинути систему  професійної підготовки та зайнятості відповідних спеціалістів.


Охорона здоров’я та соціальне забезпечення

У Фінляндії місцеві влади  є головними надавачами послуг із соцзабезпечення та охорони здоров’я. Половина всіх муніципальних працівників  зайняті у цих сферах, 48 відсотків видатків місцевих бюджетів спрямовуються на фінансування цих  послуг.

Денний догляд за дітьми
Всі діти дошкільного віку мають право отримувати денний догляд. Дві третини дітей відвідують спеціальні центри, решту доглядають в сім’ях. Плата за відвідання цих установ залежить від рівня доходів родини. Дошкільну підготовку  для шестирічних дітей в цих установах фінансують місцеві влади.

Соціальні послуги
Місцеві влади відповідальні за піклування про літніх людей та послуги для інвалідів і хворих людей. Головні види послуг – домашня допомога, інші види підтримки, неформальне піклування, господарські роботи та встановлена офіційна опіка. Деякі з цих послуг надають різноманітні організації, діяльність яких субсидується з коштів публічних фінансів.
Місцеві влади також відповідальні за благополуччя дітей та попередження поганого поводження з ними.
Для громадян, які неспроможні заробляти на прожиття, передбачена допомога  з муніципального бюджету.
  
Охорона здоров’я та лікування
Надання цих послуг головним чином забезпечують місцеві центри здоров’я та клініки материнства і дитинства. Медичні послуги безоплатні для громадян, також і  консультації та медичні обстеження (рентген, маммаграфія тощо) для певних вікових груп. Інші види первинної медичної допомоги, яку забезпечують місцеві влади, включають спеціальні консультації, стоматологічний догляд, шкільну та студентську медицину.
Стоматологічне лікування у центрах здоров’я доступне для всіх громадян, це найдорожчий вид медичних послуг. Тим не менш, у центрах плата нижча ніж у приватних дантистів. Пацієнт може отримати компенсацію за лікування у приватного лікаря на підставі Акту медичного страхування.
Відповідальність за амбулаторні послуги, санітарно-гігієнічну службу та ветеринарію також покладено на місцеві влади. Послуги лікарів-спеціалістів мешканці отримують у спеціальних районних шпиталях, які утримують регіональні влади.


Освіта і культура

Місцеві влади утримують загальноосвітні школи, вищі середні школи, установи професійної освіти, забезпечують освіту для дорослих, мистецькі класи, роботу бібліотек.

Загальноосвітні школи
Дев’ятирічна загальна освіта обов’язкова для всіх дітей.
Базова освіта, включаючи підручники та посібники, разове щоденне харчування, шкільну медицину та стоматологію, безоплатна. Учні, які проживають далеко від школи, отримують безоплатний проїзд у громадському транспорті.

Вища середня школа
Навчання у цій школі базується на навчальних періодах, а не річних класах. Учні можуть самі обирати предмети і програми, а після закінчення складати вступні іспити до національних університетів. Навчання, харчування, медична та стоматологічна допомога у таких школах безоплатні, але підручники та проїзд треба оплачувати самостійно.

Професійна освіта
Повна професійна освіта передбачає трирічне навчання та включає мінімальні шестимісячні тренінги з однієї спеціальності. У Фінляндії передбачено сім професійних галузей та кілька ступенів кваліфікації. Близько 85 відсотків професійного навчання надається об’єднаними муніципальними владами. Навчання безкоштовне, включаючи  щоденне одноразове харчування.

Освіта для дорослих
Це спеціальні вищі середні школи для дорослих або спеціальні відділення у звичайних вищих середніх школах, де дорослі люди можуть завершити базову освіту та скласти іспити до національних університетів. Предмети навчальних програм цих шкіл можуть також вивчатися у навчальних центрах для дорослих та у літніх університетах.

Вища освіта
Окрім національних університетів, вищу освіту у Фінляндії можна отримати у спеціальних регіональних мультипрофесійних інститутах, які напряму пов’язані з місцевим бізнесом та промисловістю. Більшість з цих навчальних закладів належить органам місцевого самоврядування або об’єднаним муніципальним владам. Освіта у цих закладах безкоштовна. Абітурієнти повинні мати повну середню або вищу середню освіту та скласти іспити на зарахування в національні університети або певну професійну кваліфікацію.

Бібліотеки
Місцеві влади утримують громадські бібліотеки, якими мешканці користуються безкоштовно. Загальнонаціональна мережа бібліотек у Фінляндії найщільніша у світі. Кожна бібліотека використовує у своїй роботі сучасні  інформаційні технології. Громадяни активно користуються бібліотеками - кожний фін у середньому  за рік відвідує їх 12,5 разів та бере 20 книг, звукових записів, журналів та інших видань. Це один з найвищих показників у світі.

Культура та  відпочинок
Місцеві влади утримують та фінансують театри, оркестри, музеї, культурні центри, підтримують діяльність культурних та мистецьких організацій. Фінляндія має дуже широку мережу музичних шкіл. Базова мистецька освіта доступна для дітей та молоді у багатьох сферах мистецтва.

За кошти місцевих бюджетів фінансується діяльність різноманітних спортивних клубів, установ та організацій. Підтримується діяльність дитячих спортивних шкіл та молодіжних  спортивних організацій.
 

Добре для життя середовище

Місцеві влади відповідальні за землекористування, планування та контроль за будівництвом. Муніципальна житлова політика, громадське будівництво, дорожня інфраструктура, громадський транспорт, парки та території безпосередньо впливають на навколишнє середовище. Тому головна мета місцевих влад – створення доброго життєвого середовища та житла для всіх груп населення. Думка членів територіальної громади в обов’язковому порядку враховується при підготовці та прийнятті рішень.
Підприємства з надання муніципальних послуг переважно знаходяться у власності місцевих громад, рідше за утримання мереж водопостачання та каналізації відповідають приватні корпорації. У багатьох районах місцеві влади відповідальні за енергозабезпечення та опалення, а великі муніципалітети мають власні енергетичні компанії. У великих містах майже вся територія міста охоплена мережами районного опалення.
Місцеві влади також відповідальні за управління відходами на своїй території та за організацію переробки сміття.
Органи місцевого самоврядування уповноважені надавати різні екологічні дозволи, стежити за станом довкілля та контролювати шкідливі викиди.


Регіональний та економічний розвиток

Фінляндія поділена на 19 регіонів плюс автономна провінція Аланд  та на 85 суб-регіонів, в яких формуються органи місцевого самоврядування.
Розвиток за напрямами регіональної політики Євросоюзу вимагає співпраці між місцевими владами, суб-регіонами та регіонами. ЄС також підтримує транскордонну регіональну кооперацію через програми громадських ініціатив. Регіональні ради відповідають за генеральні плани розвитку, їх підготовку та моніторинг виконання, координують реалізацію відповідних заходів у регіоні.
Суб-регіональна співпраця стає все більш різноманітною. Вона може охоплювати землекористування та планування, політику економічного розвитку, транспорт і комунікації, охорону довкілля тощо.
Політика місцевих влад щодо економічного розвитку та забезпечення зайнятості населення має на меті забезпечення конкурентоспроможності та життєздатності своїх регіонів, співпрацю з бізнесом для розвитку системи громадських послуг, яких вимагає приєднання до інформаційного суспільства.  
Управління економічним розвитком швидко поширюється за межі муніципалітетів.  Органам місцевого самоврядування доручено управляти грантами ЄС для місцевих влад, відповідальних за розвиток сільських територій. Багато муніципалітетів залучено до проектів ділового партнерства, спрямованих на укріплення місцевих бізнес-операторів.
Політика місцевих влад у минулі кілька років була спрямована на економічне зростання та розвиток з метою забезпечення зайнятості населення та зниження рівня безробіття. Ці заходи включали молодіжні проекти професійної підготовки та партнерські програми. Нові форми управління громадськими послугами, коли послуги надаються спільно місцевими владами, центрами зайнятості та Інституціями соціального страхування, запровадуютьсяі для максимального задоволення індивідуальних потреб клієнтів.

Підготовлено за матеріалами сайту
Асоціації місцевих і регіональних влад Фінляндії

1 коментар:

  1. Прывітанне, я Хелена Хуліё з Эквадора, хачу пагаварыць пра спадара Бенджаміна на гэтую тэму. аказвае мне фінансавую падтрымку, калі ўвесь банк у маім горадзе адмовіўся ад маёй просьбы прадаставіць мне крэдыт у 500 000,00 долараў, я паспрабаваў усё магчымае, каб атрымаць пазыку ў маіх банкаў тут, у Эквадоры, але ўсе яны адхілілі мяне, таму што мой крэдыт быў невялікім, але з Божай ласкай я даведаўся пра містэра Бенджаміна, таму вырашыў паспрабаваць падаць заяўку на крэдыт. Бог жадае, каб яны выдалі мне крэдыт у памеры 500 000,00 долараў на просьбу аб пазыцы, якую мае банкі тут, у Эквадоры, адхілілі мяне, гэта сапраўды было дзіўным з імі, і мой бізнес ідзе добра. Па электроннай пошце / WhatsApp звяжыцеся, калі вы хочаце атрымаць крэдыт ад іх. Lfdsloans@outlook.comWhatsApp Кантакт: + 1-989-394-3740.

    ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ