- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 16 липня 2020 р.

Юрій Калюжний: Відновити конституційний устрій через конституційні територіальні громади


ПРОЕКТ

ПОЧАТКОВА ПРОГРАМА
ДІЙ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ВІДТВОРЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ!
11.07.2020рік                                                                                                   м. Дніпро
ПРЕАМБУЛА 
До широкого загалу громадськості пропонується початковий перелік загальних заходів можливих дій, які будуть або потрібно їх буде спрямовувати на відтворення Конституційного ладу в Україні. Основою початкової програми – є Конституція України в редакції 28 червня 1996року!

Чому саме Конституція України в редакції 28 червня 1996року стає початком запропонованих дій? Тому, що з початку прийняття Конституції України у 1996 році до тепер, основний закон – Конституція України не виконується, а внесені зміни Верховною Радою України до Конституції України вносяться без додержання положень самої Конституції України. Законодавча, виконавча і судова гілки влади діють, залишаючись бути створені не в Конституційний спосіб. Держава України потерпає від не Конституційного ладу. В Україні діє гібридний лад, а не Конституційний лад, це коли не верховенство право здійснюється, а здійснюється все на розсуд тих, хто здійснює свою владу, а не відтворює владу Українського народу відповідно до Конституції України в редакції 28 червня 1996 року.
Зміни до Конституції України можливі, якщо вони внесені Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України у відповідності умов перехідних положень Конституції України. Повноваження Верховної Ради України і Президента України не приведені у відповідності до Конституції України. Тобто, у березні 1998 року Український народ України мав обирати депутатів до сільських, селищних, міських та районних у місті рад, районних і обласних рад та голів цих рад, а також обирати депутатів до Верховної Ради України, після набуття чинності Конституцією України, територіальними громадами, як до їх представницьких органів, які повинні були бути створені у відповідності і у спосіб до Конституції України. Депутати до Верховної Ради України повинні були обиратися, як до представницького органу територіальних громад всієї України, висунутими до обрання територіальними громадами, а ні від політичних партій. До березня 1998 року по всій Україні повинні були бути проведені заходи щодо створення територіальних громад, з визначенням їх земельних меж і переліку надр, водних та інші природних ресурсів, що належать кожній окремо створеної сільської, селищної, міської та районних у місті, районних і обласних територіальних громад. Кожна створена територіальна громада приймає до своєї комунальної власності відведені їй землі, надра, водні та інші природні ресурси, а також атмосферне повітря, та використовують їх не на власний розсуд, а відповідно до врегульованого порядку, управляють цією власністю, яке належить всьому Українському народу, за умовами якого порядку кожний громадянин, кожний рік отримує свою частку від прибутку за використання всіма територіальними громадами землі, надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів, які знаходяться в межах території України, від природних ресурсів її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, що є об'єктами права власності Українського народу.
   Призначення виборів повинно було бути за умовами закону, який на той час склад народних депутатів Верховної Ради України, мав прийняти. З врахуванням затвердження порядку формування комунальної власності кожною територіальною громадою, та призначення кожному Громадянину України його частки від загального прибутку нерухомого і рухомого майна, що знаходиться у власності Українського народу. Крім того, до редакції чинного на той час законодавства повинні були внесені зміни до законів, які би встановлювали порядок державної реєстрації територіальних громад юридичною особою публічного права, а також прийняті такі Закони України про Кабінет Міністрів України та про Президента України. Обрання Президента України, в останню неділю жовтня 1999 року, за умовами перехідного положення Конституції України, повинно було відбуватися за новим Законом України про Президента України, з врахуванням його відповідальності за виконання ним його повноважень. Однак, нажаль, такого не сталося.
Отже, з моменту набуття чинності Конституції України, право на владу Українського народу було узурпована органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які залишалися не утвореними не у Конституційний спосіб, та депутатами обраними від політичних партій, які обирали посадовців до цих органів.
Наслідком таких політичних подій, Український народ не реалізував своє Конституційне право бути джерелом влади. Український народ опинився у «клітці політичних партій». Дозволивши політичним партіям стати представником своїх прав, свобод і інтересів, обираючи депутатів до всіх рівнів рад, які не були ним, Українським народом, створеними.
Україну проголосили  суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, але фактично суверенітет і незалежність поглиблювалася і поглиблюється Росією - агресором, Америкою, і державами  Європи, а також  впливовим Китаєм, які і висловлюють свою дружність до України, але політично і економічно «відгризали і відгризають» частку суверенітету та незалежності від України, захоплюючи свою «частку» впливу на Україну.    
На сьогодні Україна не є демократичною, соціальною і правовою державою. В Україні діє підмінна цих понять. В Україні тільки імітують демократію, а на справді її немає. Народ не управляє, а навпаки народом управляють, свідомістю народу маніпулюють. Відсутня національна ідея зміцнення України. Знищуються національні цінності, історичні та культурні традиції, не виховується прикладами історичного патріотизму молодь України, що призведе до знищення не тільки етнічних коренів, а об’єднуючих факторів багатонаціонального народу України, що проживає на території сучасної України, який саме і мав би стати носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні.     
За положеннями Конституції України  носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто, Український народ мав здійснювати безпосередньо і через утворені ним органи державної влади та органи місцевого самоврядування, але такого не сталося. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування Український народ не утворював.
Відповідно до Конституції України, Український народ не утворював законодавчу, виконавчу і судову владу. Органи місцевого самоврядування в Україні не утворювалися, а голів сільських, селищних, міських, районних у місті, районних і обласних рад не обиралися відповідно до Конституції та законів України. В Україні на протязі 24 років продовжує діяти радянська система влади, де уся влада віддана радам, коли за положеннями Конституції України, вся влада в Україні повинна належати територіальним громадам.
Саме, територіальні громади утворюють свої представницькі органи самоврядування, утворюють представницький орган законодавчої влади - Верховну Раду України, яка змінює і приводить до відповідності Конституції України чинне законодавство та утворює органи виконавчої влади – Кабінет Міністрів України, разом з Президентською владою, утворюється судова влада від Конституційного Суду України до районних у місті судів. 
Отже, законодавча, виконавча, судова влада і органи місцевого самоврядування не утворені і діють не в спосіб визначений Конституцією України.
За положенням Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу, але всі гілки влади разом з органами місцевого самоврядування узурповані державними органами їх посадовими особами, які за квотами політичних партій були обрані до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Створена олігархатом виборча система за списками політичних партій дозволила поступово захопити усю владу в Україні, зберігаючи радянську систему влади, управління усіма нерухомим і рухомим майном, що належить Українському народові, через створені ними радами і державних органів.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади не здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і без відповідних законів України. Закони України про Державний Прапор України та про Великий Державний Герб України, за 24 роки, не затверджені відповідно до Конституції України.
Отже, на сьогоднішній час Український народ не має затверджених відповідно до Конституції України цих Державних символів України. Український народ користується затвердженими Законами України і нормативно правовими актами, які не відповідають положенням Конституції України. Судову владу здійснюють судді, які не мають відповідно до Конституції України повноважень.
Призначення суддів не закріплене Великою Державною Гербовою печаткою України. У суддів відсутня печать судової влади, яка саме і відтворює Велику Державну Гербову печатку України. Їх рішення не можуть мати законної сили. Структура судової влади створена з порушенням Конституції України. Бо сама Президентська влада в Україні не відповідає Конституції України. Тому, Президент України не може бути гарантом виконання Конституції України. Президент України не може призначати суддів, змінювати судову систему, підписувати закони не маючи Велику Державну Гербову печатку України.
Президент України та органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, але таке не відбувається. Для них положень Конституції України не існує. Ніхто з них їх не помічає.
В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. В Україні визнається і діє принцип верховенства права, за яким Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, однак такого не здійснюється, таке не відбувається.
 В Україні відсутнє місцеве самоврядування у відповідності до Конституції України. В Україні відсутнє верховенство права, тому в Україні не забезпечене виконання Конституції України і правове державотворення не відтворюється. За думкою патріотів України, справжнім історичним початком відтворення державотворення відбувалося у часи 1918року. Потім і до тепер діє окупація радянського режиму, у різних політичних і економічних формах прояву цієї окупації. Першим і останнім Президентом України, на сьогоднішній час, був і залишається М.Грушевський. Сучасні Президенти Україні, були обрані і діяли не у спосіб Конституції України. Як підтвердження, вони не відтворили початкове державотворення і не повернули Громадянам України їх право суб’єкта на об’єкт власності, і не змінили виборче право, де суб’єктом виборчого процесу повинна бути територіальна громада, а ні політична партія, а ні громадська організація.  Саме, за цими ознаками ми не маємо до тепер гарантованого виконання Конституції України і справжнього державотворення тому, що продовжуємо жити в умовах окупації. Не ми, а нами керують, а ми боїмося бути вільними громадянами, бо окупаційна влада нас знищить. Отже, ми не господарі у своєї країні, бо вона належить окупанту. Ми продовжуємо жити у страхі, цей страх схожий на страх людини, яка живе в окупації.      
За цими та іншими політичними ознаками Український народ не в змозі приймати участь у безпосередньому або через органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснювати свою владу. Права, свободи і інтереси Українського народу замінені правами, свободами та інтересами політичних партій, які керовані фінансовими угрупованнями, діяльність яких не спрямована на зміцнення економічної і політичної незалежності України, та відтворення державотворення.  
За положеннями Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, які не утворені у межах і спосіб відповідно до Конституції України. Відсутній Закон України, яким врегульоване право громадян користуватися своїми об'єктами права власності. Громадяни України, 24 роки не одержують прибуток від користування своїм об’єктом права власності. Громадяни України на протязі 24 років відсторонені від користування своїм об’єктом власності. Держава вже не гарантує і не забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, та соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності не рівні перед законом тому, що самого закону, який надає рівність не має. Тому, знищується малий та середній підприємець, а разом  ним знищується належний рівень життя людини. Людині заважають, самотужки, використовуючи Конституційні свої права, свободи і інтереси забезпечувати себе та свою родину, надавати робітничі місця та поповнювати бюджет свого села, селища, міста, району у місті, району і області. Гідність людини не поважають.
На сьогоднішній час державна влада узурпована посадовцями органів державної влади та органів місцевого самоврядування обраними політичними партіями за їх квотами, та представленими від політичних партій керованими депутатами, фінансових угрупувань, а тому відсутня національна соціально спрямована економіка в Україні. Як наслідок такої політики В Україні відбувається занепад економіки і розвиток малого і середнього бізнесу. Відсутність національної ідеї сприяє економічний та політичний занепад в Україні. Від куди взятися зростанню економіки, коли політично суб’єкт власності знешкоджений. Політично Громадянина України не існує, є тільки фізична особа. Фізична особа, це особа без громадянства. Оформлення біометричних паспортів – це напрям на знищення Конституційних прав, свобод і інтересів Громадянина України. В країні олігархів не потрібні на свідомі люди, які відтворюють Конституційні права Громадян України. Олігархам необхідні фізичні особи, це біологічні потвори, які собою були схожі на біологічних роботів, а тому все спрямоване на «чипизацію». Людина буде керована мобільним зв’язком нового покоління 5G.    
Як наслідок, влада фінансових угрупувань посилюється. Права суб’єкта на об’єкт власності знешкоджені. Громадянина виховують, як залежного і підзвітного до тих, хто узурпував владу. Виборча система утворена так, що замість суб’єкта виборчого права, яке повинно належати  територіальній громаді, це право використовують політичні партії, які Громадян України залишають без вибору обирати. Виборча система за списками політичних партій створює та поглиблює корупційне джерело в Україні, знищуючи основи демократії та державотворення.  Корупція стає «кровоносними сосудами» політики та економіки країни, всмоктуючи, як болото кожного з нас.   
Крім того, Громадянина України, як людину знищують відсутністю безпечних умов життя. Відсутній надійний правовий, військовий і поліцейський захист людини. Людина і її майно не захищена. Людина не захищена від зовнішнього та внутрішнього агресора. Військо знекровлена відсутністю національною ідеї, захищається не Український народ, а майно олігархів. Справжнє національне військо вже знищено внутрішнім ворогом – чиновником узурпатора влади, де головнокомандувач не є токовим. Окупантам, узурпувавши владу в Україні не потрібна сильна армія Українського народу. Окупантам не потрібні ветерани захисники. Окупантам не потрібні націонал-патріоти та їх громадські угруповання, вони їх, або знищують або підмінюють під москальські або під європейські формування. Анексія Криму, і війна на Сході Донбасу, це наслідки такої політики. Окупантам не потрібно турбуватися за ветеранами, надаючи їм заслужені привілеї, вони їх знищують побутовою та бюрократичною зброєю.  Окупанти не будуть надавати патріотичним силам в Україні утворювати свої громадські рухи.      
Наслідком таких подій в Україні відсутній належний рівень життя людей. Люди не забезпечені відповідним прожитковим мінімумом. Людина не захищена від втрати житла і не захищене її право на житло. Люди не мають соціального захисту, що здорові, що ті, що мають ознаки інвалідності. Соціальна сфера поглинута в корупції.
Захисники України, військові, державні службовці, що ризикують своїм життям і служать Українському народу не захищені самим Українським народом, бо у Українського народу відібрані права на владу та на об’єкти його власності. Отже, захисники України не мають до себе виконання гарантованих їм соціальних пільг, бо Український народ не є джерелом влади, і не здатний обрати до влади тих, хто буде виконувати його волю. Український народ обирає тих, хто їх же і знищує.
Відсутні належні умови захисту здоров’я. Громадяни України не забезпечені безкоштовним лікуванням. Лікарі не захищені від корупційних дій влади і самі стають частиною цієї корупції. Ти, хто у владі не розглядають Український народ, як здорову націю. Здоров’я нації перетворене у прибуток. В Державі відсутні профілактичні заходи здоров’я. Розвиток на території України мобільного зв’язку G5, може бути питанням безпеки здоров’я нації. Питанням безпеки також є примусова вакцинація від короновірусної хвороби (COVID-19).  
Відсутній належний державний контроль за екологією  природного середовища в Україні. Фінансові угрупування не тільки узурпували владу, але використовуючи на свою користь підприємства та землю, які належать Українському народу, знищуючи водні і земельні ресурси, створюючи навколо не життєве середовище.
Відсутній Державний контроль за використанням сільськогосподарських земель, природних ресурсів, земель не сільськогосподарського призначення, що знаходяться під промисловими об’єктами та використовуються для будівництва. Відсутній  незалежний контроль за виробництвом сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Відсутній контроль за додержанням у промисловості і у загально громадських місцях санітарних норм. Відсутній належний кадастр земель України. Прийняття ринку землі суперечить національним інтересам держави, призведе до знищення самої держави. Земля повинна залишатися основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується, та регулюється законом, яким не можуть Громадяни України позбавлені свого національного багатства.
Відсутня справжня освіта. Освіта молоді, повинна бути безкоштовною за умовами додержання Конституційних прав, свобод та інтересів. В Державі відсутній захист наукового потенціалу. Науковці, вчителя і вихователі не мають державного захисту. Освіта, повинна стати початком консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Національно-патріотичне виховання молоді, це наявність майбутнього Держави України, знання своєї історії і своєї мови.
З огляду на приведені приклади політичного і соціально-економічного становища в Україні, залишається сподіватися, що можливо початкові заходи до відтворення Конституційних прав, свобод і інтересів Українського народу знайдуть свою підтримку на всій території України не тільки серед громадськості міста Дніпра.


ОСНОВНІ КРОКИ
ПОЧАТКОВОЇ ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ» ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЇХ У МІСТІ ДНІПРО

КРОК ПЕРШИЙ.  Відтворення свідомості. Прийняття Конституції України, як вже програму для дій.
Просвітницька діяльність побудована на свідомості втрачених можливостей і здобуття нових, інших за існуючих умов життя. Зрозуміння, що потрібно не поліпшення, а зміна існуючих умов життя, заходами змін у політичних, економічних і соціальних сферах життя особисто кожного. Участь кожного, це захист кожного. Відтворення свідомості требо пов’язувати з розвитком української мовної культурної з її історичної свідомості, традицій і культури розвитку нації, як етнічного і корінного народу. Зосередити увагу кожного на вигідних для кожного умов змін. В цілому започаткувати консолідацію сучасного суспільства Громадян України на створені сучасної національної програми розвитку України.
У переліку заходів передбачити публічні виступи, проведення тематичних семінарів та конференцій, розповсюдження печатної продукції, як початковий захід донесення існуючої інформації для пробудження свідомості кожної людини. Підготувати запити про відсутність або наявність конституційного власника: міського бюджету, архівних документів, документів на право власності на землю територіальної громади адміністративно територіальної одиниці, зокрема:
- Чи була коли-небудь створена територіальна громада у місті Дніпро та районні територіальні громади?
- Хто, як і коли створював Дніпровську міську раду та районні у місті ради?
- На якій підставі здійснена державна реєстрація Дніпровська міська рада та районних у місті рад?
- За яким принципом формується і розподіляється бюджет міста та бюджети районних у місті радах і яку роль відіграє територіальна громада міста та районні територіальні громади?
- Чиїм власне представницьким органом є Дніпровська міська рада та районні у місті ради?
- Має чи ні, і на який підставі Дніпровська міська рада і районні у місті ради мають право користування землею, в яких межах розташоване місто Дніпро?
- Маю чи ні житлові і не житлові будинки державні акти відводу земельних ділянок, та мають є чи ні вони номера у земельному кадастрі?
- Хто і коли, і на яких підставах сформував комунальну власність, яку використовує у своєї діяльності Дніпровська міська рада та районні у місті ради?
- Існує чи ні державний акт передачі державного нерухомого майна до комунальної власності міста Дніпра (Дніпропетровська)?
- Перелік комунального майна, що знаходиться на балансі Дніпровської міської ради та окремо по кожній районній у місті ради?
- На балансі кого, яких комунальних підприємств, знаходяться внутрішньо будинкові системи водопостачання і водовідведення, тепло-, газо-, електро-, постачання, та ліфтове господарство?
- На балансі яких комунальних підприємств знаходяться зовнішні мережи водопостачання та водовідведення, тепло-, газо-, електро-, постачання, та ліфтове господарство?
-  Існують чи ні договірні відносини, і на яких умовах, комунальні підприємства і підприємства, які не входять до комунальної власності надають комунальні послуги мешканцям міста?
- На яких договірних умовах надаються комунальні послуги мешканцям міста?
На прикладі представлених питань звернутися до державних органів з питанням про підтвердження їх повноважень та законної державної реєстрації.
На одержаних відповідях побудувати семінарську та просвітницьку діяльність про відсутність законних повноважень у Дніпровської міської ради та відсутності законних повноважень у виконуючого повноваження мера міста Дніпра.
На проведеній аналітики звернутися до міст, сіл і селищ про не існування законних повноважень у органах державної влади та органів самоврядування.
Звернутися до Президента України з пропозицією приведення повноважень органів державної влади до відповідності з положеннями Конституції України.
Звернутися до Президента України з пропозицією проводити виборчу компанію з обранням депутатів місцевих органів влади та голів до місцевих рад після приведення чинного законодавства у відповідності до Конституції України.
Не залишити без уваги і звернення до українських діаспор розташованих у різних країнах світу. Звернутися до міжнародної спільноти про відсутність законних повноважень у Президента України, органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
У публічних заходах розкривати різницю між сучасним і майбутнім, яке буде полягати через розуміння, вигідних для кожного Громадянина України або звичайної людини, умов змін, які приведуть до подальшого розвитку України, покращення умов життя кожного, заходами гарантованих положеннями Конституції України в редакції 28 червня 1996 року. Якщо, фактично ми самі будемо виконувати та змушувати до виконання інших, визначених Конституцією гарантій, то наші зміни життя перетворяться у гарантовані умови змін.  Гарантовані положеннями Конституції зміни наддадуть розуміння необхідності початку життя з чистого паперу. Участь кожного, це запорука успішного початку. Президент або Президенти України можуть прийняти участь у відтворені Конституції України 1996 року, це зм’якшить їх відповідальність перед Українським народом за відсутність ними гарантій. 
Положення Конституції України, требо вже приймати, як конкретну і покрокову програму дій. Особисте виконання Конституції України і вимагання її виконання від інших, особистим прикладом, це вже є першим кроком перетворення існуючих умов життя до кращих.
Проведення індивідуальних і масових заходів щодо просвітницької діяльності повинне перетворитися у створення ініціативної групи по створенню районних у місті територіальних громад і міської територіальної громади у місті Дніпро. У кожному районі міста створити ініціативні групи з доведеністю вигідності створення територіальної громади та відтворення прав суб’єкта власника на об’єкт власності, як земля. Перш за все, це питання оренди землі або приміщень.
Створення ініціативної групи може супроводжуватися з підготовкою до місцевої виборчої компанії, але створення територіальних громад може відбуватися вже після виборчої компанії. Визначення Виборчого кодексу таким, що не відповідає Конституції України не завадить прийняти участь у виборчому процесі та створити виборчу групу з назвою «Державотворець» і запропонувати виборцям міста Дніпра протилежну програму від всіх існуючих, у якої започаткувати створення територіальних громад юридичної особи публічного права у кожному районі міста та у місті Дніпро. Рахувати, ліквідацію районних рад у місті Дніпрі, Вінниці та у місті Києві, як намагання змінити територіальний устрій держави.

КРОК ДРУГИЙ. Створення передвиборчої програми виборчої групи «ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ» спрямованої на заклик до відтворення Конституційних прав, свобод і інтересів мешканців Дніпра. Сформувати групу з кількості депутатських мандатів у міській і районних радах, з висуванням свого кандидата на посаду голови міської ради та голів районних рад міста Дніпра. Привести правову і економічну вигідність створення районних територіальних громад юридичних осіб публічного права і міської територіальної громади юридичної особи.   
Виконання другого кроку залежить від зворотних дій на об’єднувальні заклики до громадських організацій та мешканців міста, які відчувають потребу відтворити свої Конституційні права, свободи та інтереси у сучасному політичному та економічному середовищі. Розуміння необхідності створення територіальних громад у районах міста, їх політичну і економічну перевагу від існуючої псевдо децентралізації з наслідками ліквідації районних рад, замість приведення діяльності районних рад і міської ради до відповідності Конституції України.
Виконання другого кроку не може відбудитися від присутності творчих дій однодумців, які створять дружній бойовий настрій виконання запланованої мети. Творчий колектив буде спроможний формувати свідомість кожного до участі у передвиборчої компанії та у практичному створенню передвиборчої програми. В творчому колективі однодумців можлива поява кандидата на посаду голови міста Дніпра та районних рад міста Дніпра.
Створюючи виборчу групу «Державотворець» та їх передвиборчу програму потрібні численні агітатори та члени виборчих комісій. Така чисельна команда дозволить розповсюджувати ідею необхідності створення територіальних громад у відповідності і у спосіб визначений положеннями Конституції та законами України. Завдяки передвиборчої компанії можлива поява ініціативної групи по створенню територіальних громад у місті Дніпро. Створення ініціативної групи  може бути показником конкретної дії виборчої групи «Державотворець».
Виконання другого кроку требо тісно пов’язувати з виконанням першого кроку. Проведення заходів першого кроку можна вважати агітаційними заходами виборчої групи «Державотворець», не оголошуючи її передвиборчу програму і не визначаючи її передвиборчий статус, а зосередити обізнаність кожного у агітаційних заходах по створенню ініціативної групи по створенню територіальних громад.
Виконання першого кроку і другого, їх розвиток і мобільність виконання цілком залежить від матеріально-технічних ресурсів, від вирішення технічних і практичних питань. Залучення технічних виконавців, пошук приміщень для зустрічей та проведення консультацій та переговорів.
Заклик до єднання захисту своїх Конституційних прав, свобод і інтересів, через створення територіальних громад юридичних осіб публічного права, може стати початком Конституційного руху, яке набере своїх справжніх обертів вже після виборчої компанії.
Висновки не відповідності Виборчого кодексу до положень Конституції України може посилити можливість визнання цих виборів, як такими, що не відповідають Конституції та законам України, а з іншого боку надати можливість у разі досягнення результату тільки підвищити можливість створення територіальних громад у місті Дніпрі.
Виконання першого і другого кроків може започаткувати всеукраїнський рух за створення територіальних громад у відповідності до Конституції України у редакції 28 червня 1996 року.  Щоб цей рух мав свій розвиток підготовки проектів законів, які мають безпосереднє відношення до відновлення Конституційних прав, свобод і інтересів Громадян України, та фізичних і юридичних осіб. Початковий перелік запропонованих ідей не є вичерпаний.
Готуємо проект закону про Порядок створення територіальних громад юридичних осіб публічного права.
Готуємо проект закону про Порядок визначення власника земельних меж та визначенням комунального нерухомого і рухомого майна територіальної громади юридичної особи публічного права.
Готуємо проект закону про Порядок утворення територіальними громадами юридичних осіб публічного права органів місцевого самоврядування з наданням повноважень з управління комунальним майном.
Готуємо проекти законів про обрання депутатів до місцевих рад від територіальних громад, а не від політичних партій.
Готуємо проекти законів про посилення вимог до призначення та скасування громадянства України. Визначаємо таке поняття, як Громадянин України його права і обов’язки. Пропонуємо Моральний кодекс Громадянина України.
Готуємо проект закону про державну реєстрацію територіальної громади юридичної особи публічного права за ознакою вже призначеної територіально-адміністративного КОАТУУ (Державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України).
Готуємо проект закону про оформлення банківського рахунку та реєстрацію цього рахунку у регіональному казначействі.
Готуємо проект про Порядок оформлення печаток територіальних громад з відміткою реєстраційного Державного КОАТУУ.
Готуємо проект про Порядок проведення інвентаризації комунального рухомого і не рухомого майна та закріплення цього майна на балансі міської та районних територіальних громад.
Готуємо проект про Порядок формування бюджету територіальної громади міста Дніпра з бюджетних відрахувань бюджетів районних територіальних громад.
В кожному районні створюється перелік донорів бюджету.

КРОК ТРЕТІЙ.  Участь у передвиборчій компанії. Проведення перших загальних зборів по створенню територіальних громад міста та у районах міста Дніпра. Підготовка Статуту територіальних громад юридичної особи публічного права міста Дніпра.
В кожному районні міста проводимо роз’яснювальну роботу по необхідності створення територіальних громад. Проводимо порівняння між сучасним станом та нормативним за положеннями Конституції України. Пропонуємо самотужки провести зміни. Створивши ініціативну групу з мешканців району проводимо загальні збори по кожному або по групі будинків, з визначенням повноважної особи, якої надається доручення прийняти участь у загальних зборах у районні по створенню міської і районної територіальної громади юридичної особи публічного права. Визначається власник комунального майна у місті та районні у місті Дніпра. Приймається один єдиний Статут територіальних громад юридичної особи публічного права міста Дніпра. В статуті визначаються статус кожної районної територіальної громади та міської територіальної громади, яка об’єднує в собі всі, їх земельні межи, не втручаючись у їх самоуправління, але здійснюючи контроль за додержанням норм Конституції і законів України.
Протоколи загальних зборів проведених у районах міста, один екземпляр, накопичується у ініціативній групі міста, а другий екземпляр залишається у ініціативній групі по створенню районної територіальної громади. По протоколам підраховується легітимність створення територіальних громад, і заявляється про право на владу і власність комунального майна, та визначаються повноваження створених органів на управління їх комунального майна.
Діяльність виборчої групи «Державотворець» носить більш роз’яснювальний характер необхідності проведення змін і перетворення неконституційного ладу на шлях перетворень у відповідність Конституції України. Роз’яснювальна робота, проведення загальних зборів, прийняття Статуту може стати основним агітаційним документом за відтворення Конституційного ладу в конкретному районі міста та в цілому у місті Дніпрі.
Людям також пояснюється порядок обрання ними депутатів та голів ради і які мають бути наслідки подій, якщо продовжується неконституційний лад під час виборчої компанії і після оголошення її результатів. Для правового захисту конституційного ладу і участі територіальних громад в цьому процесі готуємо деякі проекти законів. Їх перелік не є вичерпаним.
Готуємо проекти законів про призначення суддів і прокурорів, та керівників поліцейських відділків за погодженням територіальної громади або її представницького органу.
Готуємо проекти законів про скасування кодексу про газорозподільчі системи і утворення нового порядку забезпечення власника природного газу його потреб у природному газі.
Готуємо проекти законів про забезпечення власника електричної енергії його потреб у електричній енергії.
Готуємо проекти законів про відповідальність виконавців та надавачів комунальних послуг за надання або не надання в поновному обсязі якісних комунальних послуг.
Готуємо проекти законів про скасування банківського боргу, який виник у випадку зміни курсу вартості національної валюти до курсу міжнародної валютної одиниці, та зниження золотовалютного запасу у Національному банку України, не з вини кредитора (зміна фінансово-економічних умов кредитного договору не звини кредитора, якщо процентна ставка кредиту за умовами договору була з початку значно вищою від європейських банківських ставок).
Готуємо проект закону про захист прав споживача.
Готуємо проект законів про встановлення власника землі і визначення землі, як національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави, та про надра землі, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Готуємо проект закону про започаткування визначення національної ідеї навколо якої об’єднуються багатонаціональний народ України, з визначенням політичним і соціально-економічним розвитком державотворення України.
  
КРОК ЧЕТВЕРТИЙ. Прийняття загальними зборами Статуту територіальних громад юридичної особи публічного права міста Дніпра. Вплив результатів виборчої компанії на державотворення у місті Дніпрі.
«Їмо мамонта по частинкам», але зрозуміло, що мамонта требо ще «завалити». Є два варіанту розвитку подій. Перший коли до дня виборів до місцевих органів нам не вдасться змінити ставлення людей до додержання ними їх прав, свобод і інтересів. Будуть обрані депутати тільки до міської ради, а виборів до районної ради не відбудуться. Люди, своїм голосуванням підтримують неконституційний лад на місцевому рівні. Підтримка зусиль ініціативних груп буде дуже низькою, а провести загальні збори зовсім не вдасться. Але, роз’яснювальна робота, та проведені семінари не пройдуть дарма. Результат виборчої компанії спрацює проти старої системи, і з’явиться можливість заявляти про порушення прав, свобод та інтересів людей. Відсутність проведення виборів до районних у місті рад надасть підстави для скасування результатів голосування. Грабунок місцевого бюджету та погіршення економічного стану, як у місті так і в цілому в країні надасть можливість до виникнення підстав перетворень. 
Другий варіант розвитку подій може бути ненабагато кращим, завдяки обраню декілька представників виборчої групи «Державотворець» до міської ради. Їх вплив на прийняття рішень Дніпровської міської ради буде дуже низьким, але поява тих, хто чітко уявляє яким саме можуть бути рішення будуть змінювати весь політичний і економічний погляд у місті. Конструктивна критика і наполегливість вимог відносно додержання Конституції та законів України будуть поступово змінювати погляд інших, що вигідно створювати територіальну громаду юридичну особу публічного права і всім додержуватися одних правил «дорожнього руху», коли незалежно від політичних поглядів та соціального стану, всі учасники дорожнього руху додержуються одних правил, а не придумують під час руху свої.
Звернення і публічні виступи, і проведення зустрічей представників у багатьох містах України, а також ініціювання проектів законів наддадуть свій результат і бачення розвитку подальших подій. Головне, шукати і знаходити те, в що ти віриш. Стукати у самі «глухі двері» і вони відроються. Не покидати початку, продовжувати те, з чого почали.
Продовжувати роз’яснювати людям вигідність їх рішень щодо створення територіальних громад. Проводити загальні збори по створенню міської і районних територіальних громад. Приймати цими зборами Статут територіальних громад юридичної особи публічного права міста Дніпра. Продовжувати відтворювати виконання Конституції України в редакції 28 червня 1996 року. Визначати комунальну власність та відтворювати власника міста Дніпра. Територіальними громадами утворювати міську і районні ради. Утворювати свої представницькі органи. Заявляти про нові вибори нового складу депутатів до утворених рад. Обирати своїх голів рад. Наділяти ради повноваженнями управляти своїм майном. Визнавати діючі ради і склад депутатів та існуючого голову такими, що не відповідають положенням Конституції України. Запропоновану програму дій до початку виборчої компанії реалізувати. Захистити права власників комунального майна і права споживачів комунальних послуг урегулював всі відносини згідно договірних умов. Надати можливість районним територіальним громадам через утворені ними органів самоврядування сформувати і розподіляти районний і міський бюджет. Створити умови для розвитку і діяльності малому і середньому бізнесу. Захистити малий і середній бізнес від незаконних посягань державних органів. Запропонувати систему споживчих кооперативів для захисту бізнеса і вирішення міської проблематики. Розвивати вплив на розвиток медичних та освітянських послуг. Започаткувати створення профілактичної медицини. Запропонувати у дошкільних і шкільних учбових і вищих учбових закладах навчання історії і традиціям етнічного українського народу, залишаючи повагу до етнічних національних меншин. Збільшувати мовну політику пов’язуючи з розвитком української культури. Запропонувати зовсім нове бачення прав і обов’язків Громадян України, порядку визнання Громадян України, та започаткувати скасування звання Громадянина України, запропонував новий проект  Закону України про Громадянство в Україні. Вимагати прийняття  Закону України  про Великий Державний Герб України та про Державний прапор України. Відтворювати суб’єкта власності проводячи інвентаризацію об’єктів власності, та визначати щорічну рентну плату кожному Громадянину України від використання його майна.  Розвивати вплив територіальних громад на призначення судів та прокурорів на містах, а також на керівників поліцейських районних відділків. Започаткувати проведення місцевих референдумів, як одну з форм практичної демократії. Мати свій вплив на розвиток благоустрою та комунальну інфраструктуру міста. Запропонувати свою реформу комунального господарства. Забезпечив мешканців міста якісними комунальними послугами. Послуги з надання газопостачання та електропостачання створити їх комунальними. Мережі електропостачання та газопостачання належать територіальній громаді міста, районній і обласній територіальним громадам. Кожний будинок максимально забезпечити автономними комунальними послугами. Розвивати зв'язок міста з фермерськими господарствами з метою забезпечення міста екологічними чистими сільськогосподарськими продуктами. Створити контроль за якістю продуктів харчування у торгових мережах міста. Впливати на екологічний стан міста та на працюючи підприємства додержуючись екологічних норм. Зменшити скидання стічних та каналізаційних вод у річку Дніпро. Зберігати житловий фонд міста. Зберігати учбові і медичні заклади. Покращувати дороги міста. Зберігати дерева та зелені насадження. Надавати членам територіальних громад самостійно вирішувати питання утримання будинків та прибудинкових територій створюючи органи самоорганізації і ОСББ, захищаючи останніх від рейдерських атак. Наповнити проекти підтримки органів самоорганізації (ОСН) постійним бюджетним находженням.
Отже, створення територіальних громад та розвиток їх впливу на вирішення місцевої проблематики має своє суттєве значення у встановлені держави України, та збереження її територіальної цілостності.

КРОК П’ЯТИЙ.  Повідомляємо органи державної влади України та органи виконуючих функції місцевого самоврядування у місті Дніпро про створення територіальних громад та утворюємо міські та районні ради та їх виконавчих органів самоврядування.
Під час створення територіальних громад приймаємо рішення про створення міської та районних рад.
Приймаємо рішення про перелік комунального майна, що належить територіальним громадам.
Управляємо містом і районами безпосередньо обраним органом територіальних громад.
Заявляємо про відтворення безпосередньої влади територіальних громад у місті Дніпрі. Вся влада у місті Дніпрі належить територіальним громадам, яка здійснюється через обраний ними орган влади.
Відкриваємо банківський рахунок, реєструємо рахунок у регіональному казначействі, і виготовляємо печатку міської і районних територіальних громад юридичної особи публічного права.
Займаємо адміністративні будівлі.
Приймаємо рішення про проведення місцевих виборів.
Повідомляємо підприємства і підприємців про створення територіальних громад юридичної особи публічного права та визначеного власника комунального майна, який представлений обраним органом влади. Визначаємо порядок надходження відрахувань податків до бюджету територіальних громад. Формуємо свою податкову політику і економічну безпеку від рейдерських захоплень, та розвиток малого і середнього підприємництва у кожній районній територіальній громаді. Починаємо формувати бюджетні запити потрібних витрат та підраховувати бюджетні надходження. Формує умови для кожного донора районного бюджету.
Для вирішення соціально-економічних питань районів і в цілому міста формуємо майбутній склад кандидатів від територіальних громад. Члени територіальних громад самостійно виходячи із вирішення загальних і конкретних питань, що стосується кожного будинку, прилеглої території, вулиці, висувають своїх кандидатів до міської і районних у місті рад.    

КРОК ШОСТИЙ. Заявляємо до ВРУ про проведення нових виборів депутатів та голови міської ради та депутатів і голів районних у місті рад. Готуємо депутатів і голів до представницьких органів самоврядування від територіальних громад. Проводимо нові вибори до представницьких органів та створюємо виконавчі органи місцевого самоврядування. Починаємо реалізовувати владу територіальних громад, як джерело влади.
Після затвердження результатів виборів, новий склад депутатів створює виконавчі органи і обирає апарат і їх структуру. Новий склад структури виконавчого органу приймає документацію у попередній адміністрації    
Разом з новообраними депутатами визначаємо проблематику по кожному районну. По кожному будинку складаємо дефектну відомість. Перевіряємо раніше спрямовані бюджетні грощі на вирішення питань району з фактичним їх вирішенням. 
Проводимо інвентаризацію земель, що знаходиться у користуванні підприємств. Заявляємо про їх власність територіальній громаді. Вирішуємо питання оренди землі. Визначаємо законність утримання підприємств, що були збудовані до 1996 року, до сучасних власників. 
Проводимо інвентаризацію комунікацій, що проходить по території районних територіальних громад, їх характер утримання, хто утримує, на якому балансі вони знаходяться, з якого бюджету фінансуються.
Проводимо інвентаризацію житлового і не житлового фонду капітальних будівель. Їх технічне утримання та остаточну вартість. Обсяг бюджетних коштів, які були направлені на їх утримання.  Визначаємо прибудинкові території. Визнаємо рівень благоустрою і витрачених коштів на утримання прибудинкових територій, парків скверів, пішохідних і внутрішньо квартальні мережі доріг. Приймаємо технічну документацію по кожному будинку, вулиці, кварталу. Формуємо разом з ОСН і ОСББ дефектні відомості по кожному будинку. Визначаємо обсяг робіт по кожному будинку.
Розроблюємо нову поетапну програму реформування комунального господарства. По кожному житловому і адміністративному будинку максимально для них створюємо автономне забезпечення комунальними послугами.
Ліквідовуємо попередні комунальні утворення і створюємо нові комунальні підприємства по всім видам комунальних послуг. Комунальні підприємства єдині для всього міста. У кожному районні діють їх філії. Приймаємо на баланс всі зовнішні і внутрішні мережі комунікацій, крім магістральних, які належать державі. Пропонуємо державним установам передати магістральні мережи на баланс міста з щорічним перерахуванням з державного бюджету коштів на їх обслуговування, ремонт та адміністративні витрати. Комунальні підприємства будуть надавати послуги з використанням природного газу, електричної енергії, питної води та водовідведення. Постачання теплової енергії буде проводитися з прибудинкових модулів. Наддамо кожному будинку сезоне опалення та кругло добову гарячу воду.
Проведемо, перерахунок боргів за комунальні послуги. Перерахуємо заборгованість попередньої адміністрації боргу споживачам за надання неякісної послуги з утримання будинків, прибудинкових територій, постачання питної води та водовідведення, за зіпсоване майно під час проведення тампонування каналізаційних стоків, за неправдиве нарахування вартості теплової енергії, і за вимикання природного газу під час примусового встановлення будинкових лічильників газу замість квартирних, та вимикання стояків природного газу всього під’їзду за борг однієї особи. Поступово переведемо будинки міста на автономне опалення за рахунок електрики або від модульного газо-нагрівача.
Кожна районна територіальна громада буде самостійно вирішувати тактичні питання благоустрою своєї території, утримання та обслуговування своїх будинків.
Проведемо  укладання договорів надання комунальних послуг.
Міська територіальна громада прийме рішення про власність кожного джерела енергоресурсів.
Сформуємо реєстр власників комунального майна для одержання пільг вартості комунальних послуг. Кожні п’ять років пільги на одержання комунальних послуг будуть переглядатися в залежності від у часті члена територіальної громади у вирішені питань громади. Кожний захищає інтереси громади – громада захищає кожного!
Власник комунального майна буде отримувати безкоштовну медичну допомогу.
Територіальні громади будуть піклуватися за медичними і учбовими закладами, які знаходяться у них на балансі.

КРОК СЬОМИЙ. Інвестиційна політика буде вирішуватися з позиції вигідності інтересів територіальних громад, і одержання прибутку для їх соціально-економічного розвитку. Питання розвитку підприємств. Вирішення питань екології. Одержання субвенцій від державного бюджету на розвиток територіальних громад та питань екології. Захист прав споживачів. Співпраця з фермерськими господарствами області. Розвиток малого і середнього бізнесу. Гнучку податкову політику від обсягу та соціально потрібного продукту виробництва та послуги. Безпека життя і здоров’я. Іпотечне будівництво та ремонт житлового фонду.              

Підготував  Юрій Калюжний (правозахисник ГО «Луганська Правозахисна Група»),
Голова ГО «Державотворець».

4 коментарі:

 1. Нрешті.Багнет Націі нам всім у допомогу !!!

  ВідповістиВидалити
 2. До 1996 уже произошло роздержавлення, приватизация доходов и национализация убытков, а коммунальная собственность в горсовет от УССР не переходила. Лично Грицай ответил.

  ВідповістиВидалити
 3. NAGAQQ: AGEN BANDARQ BANDARQ ONLINE ADUQ ONLINE DOMINOQQ TERBAIK

  Yang Merupakan Agen Bandarq, Domino 99, Dan Bandar Poker Online Terpercaya di asia hadir untuk anda semua dengan permainan permainan menarik dan bonus menarik untuk anda semua

  Bonus yang diberikan NagaQQ :
  * Bonus rollingan 0.5%,setiap senin di bagikannya
  * Bonus Refferal 10% + 10%,seumur hidup
  * Bonus Jackpot, yang dapat anda dapatkan dengan mudah
  * Minimal Depo 15.000
  * Minimal WD 20.000
  * Deposit via Pulsa TELKOMSEL & XL
  * 6 JENIS BANK ( BCA , BNI, BRI , MANDIRI , CIMB

  Memegang Gelar atau title sebagai AGEN POKER ONLINE Terbaik di masanya

  Games Yang di Hadirkan NagaQQ :
  * Poker Online
  * BandarQ
  * Domino99
  * Bandar Poker
  * Bandar66
  * Sakong
  * Capsa Susun
  * AduQ
  * Perang Bacarrat (New Game)


  Info Lebih lanjut Kunjungi :
  Website : NAGAQQ
  Facebook : Facebook
  WHATSAPP : +855977509035
  Line : Cs_nagaQQ
  TELEGRAM :+855967014811

  BACA JUGA BLOGSPORT KAMI YANG LAIN:
  Cerita seks
  Winner NagaQQ
  story world
  Daftar NagaQQ

  ВідповістиВидалити
 4. я не можу достатньо подякувати послузі позики пана Педро та повідомляючи людям, наскільки я вдячний за всю допомогу, яку ви та ваша команда надали, і я з нетерпінням чекаю рекомендації друзям та родині, якщо їм потрібна фінансова порада чи допомога @ 2 ставки на кредит для бізнесу через контакт:. pedroloanss@gmail.com

  ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ