- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 14 грудня 2016 р.

Вимога Ради конституційних громад України щодо невідкладного прийняття закону про місцевий референдум

Враховуючи гарантоване Конституцією України, Законом про місцеве самоврядування, Європейською хартією місцевого самоврядування право територіальної громади на місцевий референдум, той факт, що місцевий референдум є звичайною практикою держав – сусідів, зокрема Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Словенії і у всіх цих державах є необхідним інструментом при здійсненні об’єднань територіальних громад, вважаємо за необхідне

– невідкладне прийняття Закону України про місцевий референдум
– врахування практики зазначених держав при розгляді зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів.
Подальше ігнорування в Україні цього інструменту безпосереднього вирішення громадою питань місцевого значення, зокрема питань про дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад (у містах з районним поділом), сільських, селищних, міських голів; розміщення екологічно шкідливих виробництв та полігонів зберігання твердих побутових відходів, тощо, вважаємо неприйнятним та свідомим ігноруванням європейської практики місцевого самоврядування.


Заява відкрита для підписання партнерськими організаціями.
Від Львівської області Ігор Гурняк, Роман Олексевич,
Від Івано-Франківської області Олександр Вуйцик, Любомир Волосянко
Від Запорізької області Олександр Павленко, Юлія Тютюнник,
Від Дніпропетровської області Світлана Дьякова,
Від Хмельницької області Лілія Крайчинська,
Від Кіровоградської області Ігор Степура,
Від Черкаської області Анатолій Ковальов,
Від Одеської області Інна Перун,
Від Донецької області Олександр Лук’янов,
Від Херсонської області Олександр Базилєв,
Від Вінницької області Олександр Коц,
Від Харківської області Андрій Лобян,
Від Сумської області Наталія Залавська.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ