- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 16 березня 2016 р.

Україна — суспільство високої моралі та соціальної справедливості

Утворивши в 1991 році своїм рішенням суверенну демократичну республіку, українці прийняли для себе суспільний договір — Конституцію України, який в той же час є Основним Законом. Норми Конституції є нормами прямої дії.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Нам, громадянам України, подобається жити в країні, де утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Тому ми перейшли до наступного кроку:

Будуємо суспільство високої моралі та соціальної справедливості

Референдум 1991 року став першим народним волевиявленням в історії Нової України та добрим прикладом того, як громадяни України здатні здійснювати владу безпосередньо.
Для того, щоб побудувати нову державу так, як заложив наш спільний договір — Конституція України, розбудувати країну, в якій хоче жити кожен, треба починати з себе.
Перш за все, потрібно уважно прочитати і навіть вивчити Конституцію України (особливо статті, які стосуються кожного з нас: розділи 1, 2 та 11 — про місцеве самоврядування), щоб реалізувати в житті принцип:

Я живу за Конституцією, ми живемо за Конституцією, Україна живе за Конституцією!

Україна є унітарною державою, яка складається з великої кількості адміністративно-територіальних одиниць.
Громадяни України, які проживають на території окремої територіальної одиниці — є територіальною громадою, первинним суб’єктом місцевого самоврядування.
Територіальна громада — це саме та циглинка, з якої починається розбудова демократичної держави — нашого спільного будинку, в якому всі ми живемо.
Всі успішні демократичні країни в світі побудували свій успіх саме завдяки розбудові дієвого місцевого самоврядування — територіальних громад. Як би вони не називались.
Станом на 2016 рік в Україні не існує місцевого самоврядування.

Нажаль, з трьох складових: територіальної громади, представницького органу та органів самоорганізації населення як представницьких органів місцевого самоврядування існують лише ради, які були утворені невідомо ким, щоб наблизити нас до реалізації Європейської Хартії з місцевого самоврядування.
Саме відсутність в Україні місцевого самоврядвання — необхідного фундаменту для демократичної держави — є причиною всіх тих негараздів, з якими кожен день стикаються мільони українців.
Усвідомлюючи права людини і громадянина та стан, в якому знаходиться наша держава, ми добре розуміємо, що без нашої участі Україна не може розвиватись. Саме зараз нам необхідно реалізувати своє право брати участь в управлінні державними справами.
Тому ми, громадяни України, члени територіальних громад, використовуючи своє право
— людини по народженню, згідно міжнародного права та Загальної Декларації прав людини;
— громадянина відповідно до Конституції України;
— члена територіальної громади у відповідності до Європейської Хартії місцевого самоврядування, Конституції Ст. 3, 5, 13, 140-143 та законів України;
… само організувалися, самовизначилися та прийняли рішення здійснювати владу безпосередньо, щоб побудувати таку державу, в якій хоче жити кожен з нас.

Розбудовуємо місцеве самоврядування в Україні

21 травня 2015 року на Харківщині пройшли збори громадян України, членів територіальних громад міста Харкова та Харківської області з утворення ініціативної групи щодо започаткування процесу організації та оформлення територіальних громад у місті Харкові та Харківській області як первинних суб’єктів місцевого самоврядування.
На цих зборах була утворена ініціативна група з присутніх членів територіальних громад, які добровільно висловили бажання прийняти участь у роботі ініціативної групи.
Хоча пройшло ще зовсім небагато часу, але ідея реалізація Конституції України для побудови нової системи керування нашою державою з безпосередньою участю кожного громадянина в процесі прийняття рішень вже прийняла вигляд громадянського руху.

Територіальна громада — первинний суб’єкт самоврядування

Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування — це перш за все люди, громадяни України, об’єднані проживанням на окремій адміністративно-територіальній одиниці, які самоорганізувались, самовизначились, оформили колективні відносини через проведення загальних зборів громадян, прийняли Статут територіальної громади, обрали голову територіальної громади,, утворили виконавчий орган та почали здійснювати місцеве самоврядування відповідно до Конституції — безпосередньо приймаючи участь в процесі прийняття рішень місцевого значення.
Багато громадян України усвідомили, що «ніхто, крім нас» та прийняли рішення про утворення ініціативних груп з членів територіальних громад на відповідних адміністративно-територіальних одиницях для підготовки та проведення Загальних зборів громадян України за місцем проживання з утворення будинкових, вуличних, квартальних комітетів, тощо.

Наша мета — реалізація Конституції України та розбудова в Україні суспільства високої моралі та соціальної справедливості

Інформацію щодо роботи ініціативної групи ви можете знайти на сторінці: http://budmo.in.ua/initsiativna-grupa/.
Також ми підготували повідомлення про початок процесу організації та оформлення територіальних громад як первинних суб’єктів місцевого самоврядування для членів територіальних громад — ви можете ознайомитись з ним за посиланням: http://budmo.in.ua/povidomlennya-pro-zapochatkuvannya-protsesu-organizatsiyi-ta-oformlennya-teritorialnih-gromad-yak-pervinnih-subyektiv-mistsevogo-samovryaduvannya/

Якщо у Вас є бажання приєднатись до організації процесу оформлення спільних відносин членів територіальних громад для спільного керування комунальним майном та землею, яка належить територіальній громаді, відповідно до Конституції України — надішліть Ваші контакти через форму на сторінці http://budmo.in.ua/priyednatis/.

Ми завжди будемо раді надати Вам необхідну інформацію та практичну правову допомогу.

Інформаційно-навчальний центр Людина, громадянин, територіальна громада

В Харкові працює інформаційно-навчальний центр, започаткований членами територіальних громад міста Харкова.
В інформаційно-навчальному центрі ми надаємо консультації та проводимо навчання з питань самоорганізації та спільної дії громадян:
·                                 Що означає правовий статус людини і громадянина України. Як член територіальної громади може приймати участь у здійсненні місцевого самоврядування. Які можливості це надає кожному громадянину України.
·                                 Як здійснювати владу безпосередньо. Як громадянин України може здійснити своє право на участь в вирішенні питань місцевого значення та управлінні державними справами.
·                                 Як утворити Орган Самоорганізації Населення (ОСН) — будинковий, вуличний, квартальний комітети — для вирішення питань місцевого значення та здійснення свого права на участь в місцевому самоврядуванні. ОСН є представницьким органом влади — громадян України, та представляє інтереси людей, які проживають на відповідній території.
·                                 Як організувати та оформлення територіальну громаду як первинного суб’єкту місцевого самоврядування
·                                 Як провести загальних зборів громадян за місцем проживання, скласти Протокол, тощо.
Також Інформаційно-навчальний центр виступає комунікаційним майданчиком для громадян України, громадських об’єднань, депутатів різних рівнів та органів місцевого самоврядування та державної влади.
Детальніше про роботу інформаційно-навчального центру Ви можете дізнатись на сторінці http://budmo.in.ua/informatsijno-navchalnij-tsentr/

Місцеве самоврядування в Україні

Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
В кожного громадянина України є гарантоване державою право приймати участь в вирішенні питань місцевого значення за належністю до відповідних територіальних громад.
Територіальна громада — це люди, об’єднані постійним проживанням у межах адміністративно-територіальної одиниці — села, селища, міста або району в місті з районним поділом.
Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень.

Про добровільне об’єднання територіальних громад

В 2014 році Президентом України було запропоновано програму реформування системи державної влади для здійснення децентралізації влади. Верховною Радою було прийнято закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Для справжнього реформування системи місцевого самоврядування та створення дійсно спроможних територіальних громад перш за все потрібно оформити територіальні громади як первинні суб’єкти місцевого самоврядування.
Після цього члени територіальних громад на Загальних зборах громадян України за місцем проживання зможуть прийняти рішення про об’єднання.
Новини з питань місцевого самоврядування в Україні та додаткову інформацію щодо організацію та оформлення територіальних громад Ви можете знайти на сторінках Події таСтатті.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ