- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 5 травня 2016 р.

Повноваження виконавчих органів влади

Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад здійснюються в таких сферах діяльності:
• управління соціально-економічним і культурним розвитком певної території;

• в галузі бюджету, фінансів і цін;
• управління комунальною власністю;
• управління житлово-комунальним господарством, побутовим, торговельним обслуговуванням, громадським харчуванням, транспортом і зв'язком;
• управління будівництвом;
• у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;
• у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
• у сфері соціального захисту населення;
• в галузі зовнішньоекономічної діяльності;
• в галузі оборонної роботи;
• стосовно адміністративно-територіального устрою;
• в галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
У визначених сферах виконавчі органи рад здійснюють власні (самоврядні) повноваження, а також повноваження, що делеговані їм центральним органом державної влади.

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

До власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі основні повноваження:
· підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших напрямів діяльності, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про результати виконання цих програм;
· забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
· складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території;
· розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення контролю за їх виконанням;
· розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій щодо розвитку підприємницької діяльності; подання до районних, обласних рад пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів і областей, а також до планів підприємств та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території;
· залучення на договірних засадах підприємств, організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст; розміщення на договірних засадах замовлень підприємствам на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, необхідних для територіальної громади. До делегованих повноважень належать:
· узгодження та подання пропозицій щодо вдосконалення планів роботи підприємств, організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки;
· статистичний облік громадян, які проживають на відповідній території.

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

До власних повноважень належать:
складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, після затвердження забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді звітів про результати виконання бюджету; подання до відповідних, обласних рад пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів; встановлення відповідно до діючого законодавства тарифів за надання побутових, комунальних, транспортних та інших послуг підприємствами комунальної власності; погодження у встановленому порядку з підприємствами, які не належать до комунальної власності, розмірів їх тарифів на виконання вказаних послуг; здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету; залучення коштів підприємств незалежно від форм власності, розташованих на території громади, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на впровадження заходів щодо охорони навколишнього природного середовища. До делегованих повноважень належать:
здійснення контролю за дотриманням зобов'язань підприємствами незалежно від форми власності щодо платежів до місцевою бюджету;
здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів; сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

Матеріали по темі:

 

Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Склад та структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування

Розмежування функцій і повноважень між державними органами регіонального управління та органами місцевого самоврядування

Місцеві ради — представницькі органи місцевого самоврядування України

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції

Повноваження обласних та районних рад

Представницькі органи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради

Повноваження виконавчих органів влади

Регіональне управління і місцеве самоврядування

Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту місцевих фінансів

Порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування

Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування

Місцеві ради — представницькі органи місцевого самоврядування України

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Конституційні засади місцевого самоврядування

Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах


Загальні положення щодо участі автономної республіки крим та територіальних громад у цивільних правовідносинахНемає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ