- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 8 лютого 2015 р.

Повідомлення ПРО УТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ ПО ВІДНОВЛЕННЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО УСТРОЮ в УКРАЇНІ (шаблон)

   Відредаговане Повідомлення про утворення ініціативної групи по відновленню конституційного ладу в Україні через заснування територіальних громад – первинних суб’єктів місцевого самоврядування – власника держави з назвою Унітарна республіка Україна.

Висловлюємо подяку пані Ріммі Білоцерківській за наданий матеріал.                                            Сєвєродонецька міська рада
                                    вул. Леніна  , буд.32 , м. Сєвєвродонецьк,
                                                           Луганська обл.93404
                                                                  
                                                  Сєвєродонецький МВ ГУМВС  
                                                   України  в Луганській області
                         вул. Партизанська ,  буд.16, м. Сєвєвродонецьк,
                                                         Луганська обл., 93404

                                                 Прокурору м. Сєвєродонецька
                                    вул. 8-го березня , 2,  м. Сєвєродонецьк ,
                                                    Луганської області, 93404
                                                                     
                                      Управління Пенсійного фонду України     
                                     в м. Сєвєродонецьку Луганської області
                                         вул. Шевчеко,  9 , м. Сєвєродонецьк ,
                                                 Луганської області, 93404
                                      
                                          Державна Податкова Інспекція у м. 
                                         Сєвєродонецьку Луганської області 
                                            Державної  Податкової Служби
                                   вул. Енергетиків , буд.72, м. Сєвєродонецьк,
                                                    Луганська області, 93401

                                        Відділу державної виконавчої служби
                           Сєвєродонецького міського управління юстиції 
                                вул. 8-го березня  , буд.1, м. Сєвєвродонецьк,
                                               Луганська область, 93404

                                               Сєвєродонецький  міський суд
                                                         в Луганській області
                                   вул. Леніна ,  буд.19 , м. Сєвєвродонецьк,
                                                    Луганська обл.,   93404

                                         Повідомлення  
про утворення ініціативної групи по відновленню конституційного устрою  республіки України  у місті Сєвєродонецьку                      

   «Україна є республікою», - так визначає ст.5  Конституції  України. Республіка (від лат. res publica) — справа  громади.
  Отже,    держава Україна,  за формою державного правління  - республіка і   є    справою  громади.  Громади  -  це  спільне проживання   громадян України на своїй території   повязаних     спільною власністю   та спільною працею.
Таким чином, республіканський  лад  в Україні передбачає функціонування територіальної громади держави Україна утвореної із  територіальних громад - власників  адміністративно-територіальних одиниць  власності  громадян України за Конституцією України.
   Згідно  статті 4 Конституції  в   державі Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
   Стаття  1.  ЗУ “Про громадянство України “ визначає поняття  «громадянство України», як правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Документом, що підтверджує  громадянство України за ст.5 ЗУ “Про громадянство України” визначено - паспорт громадянина України. Конституцією  республіки  (справа громади)  України  визначено   Український народ,  громадяни   України всіх національностей, як  ВЛАСНИКІВ спільної сумісної власності  на територіальні громади і держави, а  саме:

По – перше, ВЛАСНОСТІ  Українського народу на ВЛАСНІСТЬ  територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах. Для реалізації територіальною громадою свого права на безпосереднє управління  своєю власністю (ст.. 140 Конституції України), ст..142  визначає матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування -  рухоме   і нерухоме  майно, доходи  місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні  ресурси, що є у ВЛАСНОСТІ територіальних громад.
  
     Абз.1 ч.1 ст.1  ЗУ “Про місцеве самоврядування”  визначає:
 «Жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями - область, район, місто, район у місті, селище, село  є територіальною  громадою».  Згідно абз.2  п.1.2  ПОРЯДКУ  реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів (Наказ  МВС України  від 22.11.2012  N 1077  Зареєстрований  в Міністерстві юстиції України18 грудня 2012 р. за N 2109/22421)    відомості про місце проживання та місце перебування особи вносяться до паспорта громадянина України.
     Територіальні громади    села ,селища, міста  (жителі, Український народ, громадяни України, до паспорта яких внесено  місце проживання  у селі, селищі, місті) управляють майном, що є в комунальній (підприємств  (об'єднань), організацій і установ  за нормами ст.126  Основного закону Конституції УРСР) ВЛАСНОСТІ:
1. БЕЗПОСЕРЕДНЬО;
2. або через утворені ними органи місцевого самоврядування;
 (стаття 143 Конституції України). 
       Фактично  ж   жодної територіальної громади – власника в  державі  Україна   не створено, тому, до цього часу  починаючи з 28.06.96 року   республіка Україна проголошена, але не відбулася, як справа громади.
 
  По-друге,  ВЛАСНОСТІ  Українського народу.  Перше   речення  ч.1 статті  13.  Конституції України, яке встанолює, що  : «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права  ВЛАСНОСТІ Українського народу»,    ГРОМАДЯН  України всіх національностей  (за  реченням першим  преамбули Конституції України), що  і є державою Україна за ч.1 ст.14 Конституції України.
     Носієм суверенітету України, що поширюється на всю  територію України, і єдиним джерелом влади в Україні є народ. НАРОД  здійснює  ВЛАДУ:
1.  БЕЗПОСЕРЕДНЬО;
2.  і   через органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
(за нормами ст.2 та 5 Конституції України).
      Власна ВОЛЯ  власника національного багатства України і є джерелом ВЛАДИ Українського  народу  з огляду на наступне.
      За  ст.  317. «Зміст права власності»  ЦК України,  ВЛАСНИКОВІ   належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном та встановлено, що   на зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.
       Поняття права ВЛАСНОСТІ визначено  ст.316  «Право власності» ЦК України, як   право ОСОБИ  на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю ВОЛЕЮ, незалежно від ВОЛІ  інших осіб.
     Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності  ВОЛОДІЮТЬ, КОРИСТУЮТЬСЯ  ним спільно  і РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ за згодою  всіх співвласників, якщо не встановлено  домовленістю  між ними   за нормами  ч.1 та 2  статті  369 «Здійснення   права   спільної сумісної власності» ЦК України.   
    Право  ж спільної сумісної власності    за ч.1 та 2  статті  368 ЦК України  визначено, як  спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності  і  визначено, що  суб'єктами права спільної сумісної  ВЛАСНОСТІ  можуть бути ДЕРЖАВА, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, якщо інше не встановлено законом.
    Стаття  318. «Суб'єкти права власності» ЦК України  визначає, що  суб'єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин,  такі, як  ДЕРЖАВА  УКРАЇНА, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ  та інші суб'єкти ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (за  статтею 2 «Учасники цивільних відносин»   Цивільного кодексу України). 
      Із норм  ст.316 та 318 ЦК України  випливає, що і держава  Україна і територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах держави Україна,  є  юридичними ОСОБАМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА, як це, до речі, існує  у  всьому світі.
  Досягнувши 18 річного віку, ми, громадяни України всіх національностей - Український народ стаємо  виборцями  і здійснюємо своє волевиявлення через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії. (ст..69-70 Конституції України). Ці форми демократії нам потрібні не інакше, як для досягнення спільної згоди у процесі управління нашої спільною власністю – комунальною та власністю територіальних громад у межах територіальних громад, та  державної власності Українського народу, у межах держави унітарної   республіки Україна. Тобто, наше спільне майно, використовується нами спільно для забезпечення матеріальних, духовних умов нашого співжиття та забезпечення суспільного порядку.
  Тому,   НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ на  місцевих  до органів місцевого самоврядування  і загальнодержавних  виборах  до органів державної влади  та  референдумах і є   власною  ВОЛЕЮ 46 млн. Громадян України   та  їх  згодою, як  співвласників по передачі  у керування (управління) обраним органам влади.   ,  щодо здійснення  свого   права володіння, користування  і   РОЗПОРЯДЖЕННЯ   спільною сумісною  власністю   на  обєкти власності  (державу Україну) Українського народу  (громадян  України всіх національностей)  та  власність територіальних громад  адміністративно-територіальних одиниць, де  проживають  громадяни України  і є  джерелом ВОЛІ — ВЛАДИ.
     З огляду на те, що  саме Український НАРОД разом із своєю  власністю на  національне  багатство    за  ст. 13 та 14 Конституції України і є  ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА і як наслідок   НАРОД є джерелом ВЛАДИ і  здійснює  ВЛАДУ   безпосередньо і через органи державної влади  та  органи місцевого самоврядування за ст. 5  Конституції  України.
      То  виходить логічним, що ДЕРЖАВНА ВЛАДА  (ВОЛЯ   Українського НАРОДУ - власника національного багатства держави Україна)  в Україні за  частиною 1 статті 6. Конституції України  здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову та  за частиною  2 ст.6  та ч.2 ст.19  Конституції України   ОРГАНИ державної влади: законодавчої, виконавчої та судової  та органи місцевого самоврядування  їх посадові особи   зобов’язані  діяти лише  на підставі та в межах  повноважень  та у спосіб, що передбачені   Конституцією  та законами  України.
     За  реченням  другим  ч.2 статті 13.  Конституції України  Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
        Порядок  БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО   здійснення  ВОЛІ Українського народу, громадян України, що досягли 18 років  встановлено  Постановою Верховної Ради України  “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні”.
      І коли органи влади  не виконують своїх повноважень  і обовязків встановлених законом  громадяни України зобовязані взяти відповідальність за ради майбутнього  і створити республіку - справу громади держави України.
     Так   фактично жодної територіальної громади – власника  у адміністративно-територіальних одиницях так само і у  державі  Україна   не створено, тому, до цього часу  починаючи з 13.07.96 року   республіка  Україна проголошена, але не відбулася, як справа громад. 
  У тому числі і в адміністративно-територіальній одиниці держави Україна місті Сєвєродонецьку  не створено  територіальну громаду - власника міста Сєвєродонецька, що підтверджується  Витягом Серія АЄ № 758133 та відповіддю лист № Б-16-9 від 15.09.2011р. Головного управління юстиції у Луганській області і таким чином  в м. Сєвєродонецьку  21.05.1997 р. та відповідно до  відповідей СПД з назвою “Сєвєродонецька міська рада“  за  №729 від 05.03.2013 р.  та  №566 від 20.02.2013 р., як наслідок   виникло антидержавне, антиконституційне  самоутворення   з назвою  Сєвєродонецька міська рада від імені якої на територіїї міста  Сєвєродонецька  складаються документи і від імені якої завіряються печаткою.  
    Тому  нами представниками Українського народу, громадянами України справою якого є  захист суверенітету держави Україна  створено за адресою: вул. Гагаріна м. Сєвєродонецька, Луганської області, що є у приватній власності громадянки України, ХХХ ХХХ ХХХ  ініціативну групу по  відновленню конституційного устрою та утворення територіальної громади міста Сєвєродонецька, як власника національного багатства за ст.13,14 та  ст.140-142 Конституції  України.     
      Відповідно  до того, що приміщення за адресою вул. Леніна ,32 м. Сєвєродонецька, Луганської області   немає власника  відповідно  до відповіді  №2863 від 14.09.2012 року самоутвореної Сєвєродонецької міської ради, а відповідно  до ст.142 Конституції України все нерухоме майно на території  адміністративно- територіальній одиниці м. Сєвєродонецька  належить територіальній громаді власнику міста Сєвєродонецька, представниками якої   і є члени ініціативної групи .  Тому вважаємо за можливе  починаючи  з 25.07.2013 року кожний четвер з 09.год. 00 хв. проводити за адресою вул. Леніна, 32 м.Сєвєродонецька, Луганської області  (у сесійній залі)  підготовку    до проведення   загальних зборів  територіальної громади  міста Сєвєродонецька  відповідно до норм  Постанови  Верховної Ради України  “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” у вигляді   просвітницьких семінарів   для членів територіальної  громади міста Сєвєродонецька  за темою “Відновлення конституційного устрою у м. Сєвєродонецьку, шляхом  утворення територіальної громади міста Сєвєродонецька”, як юридичної особи публічного права “   куди і запрошуємо   всіх громадян України  у тому числі і   суб’єктів цього  звернення.

Додатки :
1. Копія Витягу  Серія АЄ № 758133 т від  17.11.2011р.-1 аркуш ;
2. Копія відповіді № Б-16-9 від 15.09.2011р. Головного управління юстиції у Луганській області .-1 аркуш;
3.Копія  відповіді   самоутворення  з назвою “Сєвєродонецька міська рада “  за  №729 від 05.03.2013 р.-1 аркуш;
4.Копія відповіді   самоутворення  з назвою “Сєвєродонецька міська рада “  за    №566 від20.02.2013 р.    -1 аркуш.       
                                                        
            “______”________ 2013р.              

1 коментар:

  1. Україна споконвіків була й залишиться навіки багатонаціональною, поліконфесійною та земельно-демократичною РЕСПУБЛІКОЮ. Нинішня Конституція, як і усі попередні варіанти цього совкомівського основного закону з його братовбивчою «унітарністю», є олігархо-компартійно-адміністративною, антиринковою, антинародною і антиукраїнською (останньою у цьому фарсі) потугою скаредних тримачів влади і власності. НАРОД – це є суверен влади в Україні! Проте нам, народу, ніхто не дає права доступу до ЗМІ задля викладів власної національної, цивілізаційної, демократичної точки зору. Навіть попри те, що жодної з "підсолоджених" маніпуляцій-цяцянок для неосвіченого у конституційному праві народу не виконано досі й ніколи не судилося відбутися реальністю за цього режиму. Ізнов змовні маніпулятори суспільною свідомістю довірливої української громади силкуються закріпити власний нахабний, безжальний і руйнівничий для нації статус-кво всевладдя бездарів, достеменного розграбунку країни нинішнім нувориством і нащадками ненаситних баришників. МАЄМО НАШ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ РИНКОВОЇ ДОБИ: http://vk.com/doc107756497_352241094, http://vk.com/doc107756497_352237623, http://vk.com/doc107756497_352238362, http://vk.com/doc107756497_330135196, http://vk.com/doc107756497_344860756, http://vk.com/doc107756497_352568081.
    Нашого УКРопного, беззубого й плаксивого ЦВІТУ - мільйони мільйонів жебраючих і рабівничих по усьому світу... Невже ми, нащадки найдавніших цивілізацій, вчергове довіримо власну долю і долю ВЕЛИЧНОЇ НАЦІЇ зайдам, пожадливим, скаредним, грабівничим і безсовісним демагогам, що вони відверто глумляться над нами, обзиваючи нас "хохлами"? http://vk.com/doc107756497_376207098, http://vk.com/doc107756497_374200938, http://vk.com/doc107756497_374230542, http://vk.com/doc107756497_376198883, https://www.youtube.com/watch?v=UJIa-MdwdSI&feature=iv..., https://www.facebook.com/pressclublviv, https://www.youtube.com/embed/hprwd0k-Qog..., https://www.youtube.com/watch?v=2btP0AY9kmU... .
    Назви міст і наймення вулиць надихають націю і кожного громадянина!http://vk.com/doc107756497_382828010, http://vk.com/doc107756497_384598918 .
    http://bug.org.ua/.../za-dobrovilnym-objednannyam.../...

    ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ