- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 30 червня 2014 р.

Методичка по утворенню територіальної громади

Які законодавчі акти необхідно прочитати:

Конституція України
Європейська хартія місцеве самоврядування

Положення про порядок проведення загальниз зборів


1.Встановлюємо відсутність або наявність конституційного власника: місцевого бюджету, аріхвних документів. Документів на право власності на землю териоріальної
громади адмінстративно- територіальної одиниці. Запити на наявність чи відсутність конституційного власника тер громади села,селища, міста, району в місті з районним поділом.
1.1.Запит до обласного Міністерства юстиції про наявність теритоіалної громади ст. 142,143 Конституцї України (вивчити)
1.2.Запит на отриманняя витягу з держ.реєстру про реєстрацію юридичних і фізичних осіб підприємців про відсутність чи наявність територіальної громади.
1.3. Запит до місцеврї ради про її засновників та розпорядчий документ про заснування місцевої Ради. (Протокол загальних зборів засновника територіальної громади власника) ( ст 142,143, Конституції України, ст 80.83 Земельного Кодексу України) Встановлюємо відсутність місцевого бюджету власності територіальної громади,відустносПрактиктю перевірено по всій території України місцевий бюджет, документи права власності на землю відсутні
1.4. Запит в ЦВК (або до місцевого державного реєстра виборців)
1.5. Зясовуємо наявність ЄДРПУО державних органів влади ( місцевої ради, управління песнійного фонду, податкової, державної виконавчої служби, пркуратури, міліції,суду, державної казначейської служби) Поянення: відбулась підміна конституційного власника держави
1.6. У випадку відсутності місцевого бюджету, архіву подаємо заяву про їх утворення

Крок 2. Інформуємо про початок утворення великої територіальної громади - власника держави з назвою Унітарна Республіка Україна громадян з кола особистої довіри, кола своїх рідних і друзів з усіх регіонів України. (Як зясувалось через громадську експертизу ми з вами 18 років тому не оформили на себе, як громадян згідно Конституції України національне багатсво (землю, надра, промисловий і економічний потенціал), адже земля належить людині по праву народження.(Біблія Буття 1.28) Кожен громадянин згідно Конституції є рівноправним співвласником землі, всього, що її навповнює і надбання попередніх поколінь. ( Конституція ст.13,14 і 143) Кожен громадянин згідно Конституції України відповідає за свою землю перед Богом, нащадками і співвласниками та отримує з неї прибуток.( Конституція України, Приамбула, ст. 1) Оформившись власниками національного багатства, ми отримуємо свободу, захист і контроль над органами влади, над виборами, над своєю власністю.

Крок 3. Розяснювальна робота з громадянами членами територіальної громади окремої адмінітсративно — территоріальної одиниці ( села, селища, района, міста, района в містах з районним поділом
3.1 Знаходимо ( визначаємо) актуальну для територіальної громади проблему( розпаювання землі, незаконний видоботок, відсутність газу, води,)
3,2 Проводимо зустрічі з людьми і показуємо як вирішується актуальна проблема через офромлення права власності на частку національного багатсва в адміністративно територіальній одиниці та оформлення рееєстру власників громадян власників національного багатства в України
3.3 Зб
ираємо підиси інформаційним листом...

Крок 4. Утворення теріторіальной громади-власника
4.1 Приготувати і попередньо обговорити статут територіальної громади-власника
4.2. Проводим загальні збори , як тільки є кількості 50% + 1 жителів, на цих загальних зборах має бути прийнято рішення: про створення територіальної громади-власника ,як юридичної особи публічного права власності за статутом територіальної громади, порядок безпосереднього управління майном територіальної громади , утворення власних внутрішніх органів влади територіальної громади , про люстрацію чиновників, заснування реєстрів власників , власності , реєстру органів утворених територіальною громадою, архіву власності територіальної громади ,відкриття рахунків місцевого бюджету власності територіальної громади, про прийняття процедури висування і відзиву депутатів і головної посадової особи, про отримання печатки юридичної особи публічного права власності територіальноїгромади , відкриття рахунків територіальної громади-власника , про обрання керівних органів громади про що кладається протокол загальних зборів.. Статус та тип керівних органів регламентується малою конституцією громади – статутом. Взаємодія з органом місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Хартією про місцеве самоврядування, статутом, іншими законодавчими актами, що не суперечать Конституції України .
4.3 Виготовлення печатки відкриття рахункив, починаємо працювати через орган місцевого самоврядування, за законом «Про місцеве самоврядування»,і всі інші органи державної влади працюють за законами країни."

Рімма Білоцерківська

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ