- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 4 травня 2015 р.

Правовий статус територіальних громад

Правовий статус територіальної громади визначений Конституцією України, Зако­ном України «Про місцеве самоврядування», Цивільним кодексом України, іншими нормативними актами.


Територіальній громаді надається статус юридичної особи. Вона виступає як:

1. Суб'єкт цивільно-правових відносин. Відповідно до цього компетенцією територіальної громади є:
^ створення юридичних осіб публічного права — комунальних підприємств, навчальних закладів тощо;
^ створення юридичних осіб приватного права — підприємни­цьких товариств тощо;
^ здійснення господарських операцій;
^ майнові відносини;
^ входження у зобов'язання (територіальні громади відповіда­ють за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернене стягнення); > ведення процесів;
^ стягнення зборів зі своїх членів для задоволення суспільних потреб.

2. Суб'єкт бюджетного процесу з такими повноваженнями:
^ формування власного бюджету;
^ створення позабюджетних, валютних, страхових, резервних і інших цільових фондів грошових ресурсів;

3. Суб'єкт підприємницької діяльності у сфері надання суспі­льних послуг:
^  створення підприємств комунальної власності;
^ спільна діяльність з іншими суб'єктами підприємницької дія­льності на правах сумісної оперативної діяльності або отримання доходу у вигляді дивідендів.

4. Суб'єкт фінансово-кредитних відносин
^ розміщення місцевих позик;
^ отримання кредитів у банківських установах;
^ створення комунальних банків, трастових, страхових товариств;
^ гарантування кредитів.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ