- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 2 травня 2016 р.

Територіальна громада: що це таке?

Що це таке?
Територіальна громада – жителі!
Територіальна громада – це первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень.
Наприклад, в Швейцарії жодне місцеве рішення не може буди прийнято без згоди на те місцевих жителів – територіальної громади, незважаючи на те, яка політична партія має більше сили у парламенті.

Навіть питання стосовно отримання громадянства вирішується жителями, без їхньої згоди ніхто не може набути Швейцарського громадянства, і це факт!
Двома словами – справжнє верховенство права та справжнє народовладдя!
Чим ми – українці гірші?
Нічим! Ми так само як і Швейцарці маємо три гілки влади: народну, чиновницьку та депутатську. (Конституція України Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.)
Про першу нам нічого не відомо, а останні дві гілки не особливо дбали про те, щоб ми про це дізналися та замислилися.
Що означає «Народ здійснює владу безпосередньо»? Як це робиться?
Бути владою на пряму – як народ! ТАК! Це можливо!
І це стосується не тільки людей у якості «виборців» тих чи інших, а дійсно у прийнятті рішень, виборі та затверджуванні програм місцевого розвитку, користуванні разом спільним майном, обранні посадових осіб на відповідні посади, можливість відзиву у будь-який час будь-якого чиновника та багато чого іншого. Нам теж можна жити, як люди, як господарі – на своїй землі, як душа нам каже, і це все можливо!
Конституція України нам це не просто дозволяє робити на пряму, без будь яких посередників (мається на увазі чиновників, депутатів та усіляких юридичних осіб будь якого права з будь якими назвами навіть такими красивими назвами як «юридична особа Територіальна Громада міста такого-то»), а ще й допомагає в цьому. Цілим рядом законів, які треба лише уважно прочитати, щоб зрозуміти.
Наприклад, такі статті, як 7 КУ, 140 КУ, 143 КУ 8 КУ, 69 КУ та 145 КУ
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Тобто це навіть не обговорюється, воно є де-фактом!
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Ця стаття напряму пояснює, що таке територіальна громада та юридично оформлює територіальну громаду – жителів – як суб’єкт безпосередньої демократії
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
В цій статті напряму визначаються сфери безпосереднього впливу жителями на процеси що відбуваються навколо них.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Територіальна громада – жителі мають верховенство права над будь-якою радою.
Стаття 69 КУ Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії
Тобто, необов’язково створювати якісь юридичні особи, громадські об’єднання, та інші юридичні структури, щоб бути почутими, мати вплив на процеси в державі через своє волевиявлення.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Тобто закони які не відповідають Конституції України є нікчемними та не мають юридичної сили при розгляді у суді.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.
Зараз ви знаєте що в нас з законодавчого боку все так само як і в Швейцарії,
але чому нічого цього ще не має?
Відповідь проста – ВОНО Є, але треба його збудувати. З часів розпаду СССР в нас просто не було часу розбиратися в тому, що відбувається, бо треба було годувати сім’ю та шукати шляхи виживання. Зараз же настав час будувати! Об’єднуватися, створювати та творити. Брати управління в свої руки! Розпочинати керувати своїм життям, життям свого будинку, району, міста, села, селища – життям свого середовища.
Тому ГОЛОСУЙ ЗА себе! А не за політиків. Роби своїми руками! Годі чекати месію та сподіватися на краще майбутнє.. ЗБУДУЙ КРАЩЕ МАЙБУТНЄ САМ! ЯК ЛЮДИНА! (Стаття 3. КУ Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.), як господар на своїй землі! А не як фізична особа – раб без будь яких прав з безліччю господарів, яких треба годувати, щоб вони продовжували катувати народ!
В тебе є вибір, продовжувати бути овечкою яку стрижуть або взяти ситуацію в свої руки та воле виявитися, як людина приєднатися по своїх можливостях к безпосередньому управлінню справами, через укладання відповідного договору про приєднання до загального договору територіальної громади (який згідно статті 69 КУ і є іншою формою безпосередньої демократії) з уповноваженим у справах територіальної громади вашого села, селища, міста. Знайти координати уповноважених ви зможете тут gromady.org.ua та самостійно почати вирішувати питання місцевого значення: чи то незаконна забудівля, чи то проблеми з судовою владою або з чиновниками та інші питання місцевого значення,…
Якщо в вашому місті, селі та селищі, немає укладеного договору територіальної громади, то на тому ж сайті ви зможете знайти усю необхідну інформацію для того щоби укласти такий договір, та розпочати безпосередньо здійснювати владу що стосується вас! Тут не треба збирати 50,0001% жителів для укладення договору тому що БЕЗПОСЕРЕДНЯ участь в управлінні справами свого села, селища, міста це справа добровільна і у кожного є право або брати у цьому участь безпосередньо або делегувати ці права чиновникам або депутатам.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ