- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 1 травня 2018 р.

«Думки про народовладдя, або про реалізацію ст.5 Конституції України, як захід перебудови майбутнього України» - проект

«Носієм суверенітету і  єдиним  джерелом  влади  в  Україні  є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади  та  органи місцевого самоврядування.
Право визначати і  змінювати  конституційний  лад  в  Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою,  її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.» 
(ст.5 Україна є республікою. Конституції України)


Нажаль, підсумки 27-ї річниці, як незалежної держави України, дуже погані. Влада народу узурповане посадовими особами державних органів. Як, держави України немає. В України не існує державних органів, а є приватні компанії. Де-факто вони імітують свої функціональні дії, а де-юре вони не створені і не мають державної реєстрації. В Україні не створені територіальні громади, які і повинні за Конституцією України безпосередньо керувати державою, через створені ними місцеві та центральні органи. Тільки тоді, коли будуть створені територіальні громади, коли вони рішенням своїх зборів утворять місцеві органи, а обираючи своїх представників до міських і центральних органів, будуть створені державні органи тими, кого на місцях вони обрали. Такого не сталося. Якщо немає територіальних громад, тоді Народу України не існує, який би був здатний володіти природними надрами та існуючою промисловістю на свою користь, бо Народ України складається з територіальних громад, а територіальні громади з громадян України та фізичних осіб, які безпосередньо проживають на місцях у своїх багатоквартирних будинках та у приватному секторі. Що може об’єднувати людей за місцем їх мешкання, це створення будинкових комітетів. Саме будинкові комітети, як не суб’єкти господарювання здатні нести і відтворювати ідею народовладдя на Україні. Територіальні громади складаються з будинкових комітетів, які і висувають своїх представників до обрання їх до місцевих і центральних органів. Все, це не відбувається тому, що громадяни України не визначили себе, як суб’єктом первинного права і не реалізували своє право на власність всієї землі, і всього, що є природними ресурсами на землі і під землею. Їх правом і багатством володіють олігархи, які узурпували всі гілки влади і економіки.
Требо все починати з початку! Так жити далі неможна! Україна, це квітуча і багата країна, а не майданчик для злочину. Початок перетворень в кожному з нас! Кожний здатний змінити своє відношення до України. Спільними зусиллями, ми громадяни України, здатні змінити сьогодення України і здобути своє віковічне майбутнє, продовжуючи історію визвольної боротьби своїх предків, щоб стати гідними своїх нащадків і зберегти себе, як народ.       

Ми, громадяни України, як суб’єкти первинної влади, що об’єднанні у народ України, через створенні нами територіальні громади сіл, селищ, міст, районних громад у містах, районні та обласні ради, беремо на себе безпосереднє керівництво держави, надрами і природними ресурсами, які належать народу України, через створені ними представницькі органи місцевих органів, та загальнодержавні органи, які мають статус аналітично-корегувального керівництва у адміністративно-господарській, фінансовій, правоохоронній, оборонній, медичній, аграрній, природозахисній, видобутку природних копалин, судовій та міжнародних, між територіальних системних галузях.  
Україна, це демократична республіка, суверенність, її незалежність і унітарність, створюється громадянами України, які є складовою частиною, єдиного і не подільного народу України, права і обов’язки яких реалізуються за місцем їх постійного мешкання, за місцем їх територіальних громадах, та через міжтеріторіальні центральні органи.
Вся влада на Україні належить громадянам України і реалізується через створені ним представницькі органи на місцях, загальнодержавні, що мають права не володіння, а корегування всіма нерухомим і рухомим майном держави України, від імені народу України.
Президентська гілка влади, законодавча влада Верховної Ради України та виконавча влада скасовується. Замість Президентської, Верховної Ради та Уряду України, створюється Палата представників територіальних громад України (Палата представників).  Палата представників приймає рішення по всім сферам діяльності держави, які обов’язкові для використання всіма територіальними громадами для, корегування, врегулювання, порядку діяльності і прийняття рішень ними створених органів, та встановлення міжнародних відносин, прийняття рішень у правоохоронних питаннях, оборони і державної безпеки. Місцевими та обласними територіальними представницькими органами обираються представники до Палати представників, та законотворчої і виконавчої палати.
Законотворча і виконавча палата формується виключно із фахівців різних сфер діяльності, об’єднує в собі всі існуючи наукові і учбові інститути, де розробляються і надаються наукові проекти реформ і керування всіма галузями держави. Учбові та наукові заклади, це єдина наукова лабораторія, де досліджуються і створюються наукові проекти по всім державним галузям. Де проводиться зародження законотворчої ініціативи, та надаються наукові висновки імплементації кожного закону до всього чинного законодавства. Науковий розвиток України у всіх галузях, це пріоритетний напрям. Наукові дослідники захищаються державою.  Створюються всі належні умови для їх наукової діяльності та особистого життя. Вся світова наукова спадщина людства повинна служити народові України. Законодавча і виконавча палата має представництво усіх місцевих територіальних громад України. Інфраструктура законодавчої і виконавчої палати має свою розвинуту систему і представницькі органи у кожній територіальній громади. Кожна територіальна громада має законодавчу ініціативу, яка обговорюється та приймається на загальних зборах або на місцевому референдумі. Рішення місцевих і загально територіальних референдумів, є обов’язковою підставою для створення нормативно-правових актів, палатою представників приймається, як закон, а виконавчою палатою, розробляються заходи реалізації цих Законів, що є обов’язковим для керування своєї діяльності кожною територіальною громадою.          
Нерухоме і рухоме майно громадян України, фізичних і юридичних осіб, що постійно мешкають і діють у відповідності до Конституції і Законів України, у межах територіальних громад, захищаються самими територіальними громадами та ними створеними представницькими місцевими органами, центральними органами та створеними ними окружними територіальними судами, та правоохоронними органами.   
Кожне положення прямої дії Конституції України має своє зведення Законів та нормативно-правових актів, які в цілому складають цивільне, господарське, адміністративне, судове та кримінальне законодавство. Порушення положень прямої дії Конституції і Законів України, має тільки кримінальне покарання. Ніхто не може бути звільнений від кримінального покарання, крім за рішенням територіальної громади, якщо скоєний злочин не має тяжких наслідків, та має ознаку не свідомого вчинку, що не тягне за собою нанесену шкоду конкретної людині.
Найбільшим покаранням буде не позбавлення волі, а громадянства, конфіскації всього майна, та проведення депортації з країни. Громадянин України має всебічні права і обов’язки, і має привілеї над фізичними особами. Тільки громадянин України має бути суб’єктом первинної влади, мати права на власність, мати право голосу, обирати і бути обраним до всіх органів створених територіальними громадами, громадських і державних установ. Кожний громадянин України – це управитель спільного і неподільного нерухомого всього майна, що існує в межах територіальних громад України. Тільки громадянину буде наданий сертифікат його частки власності від всієї власності природних копалин, та промислових виробництв. Людина без громадянства, це фізична особа, яка буде мати свої права і свободи, але не володіти тим, що має громадянин України. З громадян України і фізичних осіб буде складатися народ України. Декларація прав і свобод громадян України буде мати основний перелік цих засад. Діяльність фізичних осіб буде регулюватися окремим Законом і встановлювати їх права і свободи не порушуючи всесвітні права людини. Кожні п’ять років, громадянство має бути підтверджене.  Люди, що скоїли злочин, який визначений судом, і мають строк покарання, позбавлені громадянства, а після закінчення строку покарання будуть депортовані з країни. Діти, віком 14 – 16 років, які мають належного рівня успіхів у початкових закладах, і не мають належну до поведінки людини, не будуть надаватися громадянство. Країні потрібні освідченні, та належної поведінки громадяни, з достатнім рівням їх національній свідомості відтворювати незалежність України. Ті хто має не  традиційну орієнтацію, або має одностатевий брак, або заробляє не за родинними стосунками не може бути громадянином, і не може проживати на Україні. Честь і гідність країни починається від кожного громадянина. Ознаки злочинності кожний повинен побороти самостійно усередині себе.
Судову владу і недоторканість суддів скасовуємо. Є влада Народу України, яка реалізується через створені представницькі місцеві органи самими територіальними громадами, які створюють свою територіальну судову систему, як засіб захисту прав громадян, фізичних і юридичних осіб, їх права споживачів, Кожна створена територіальною громадою судова система, діє і виконує свої обов’язки у відповідності до затверджених Палатою представників Законів. Виконавча палата зберігає систему апеляційного і верховного судочинства, з органом контролю за правильною діяльністю усіх гілок суду. До корупційної діяльності суддів, будуть вживатися жорсткі заходи аж до смертної кари, конфіскації родинного майна та депортації всієї родини. До суддів, прокурорів, правоохоронців, слідчих, представників фіскальних та податкових служб, фінансових установ, буде вживатися смертна кара за хабарі та злочин, що має вплив на соціальний стан усіх членів місцевої та обласної територіальної громади.
Формування державного бюджету, його розподіл, здійснюється через формування місцевих бюджетів, їх потреб, та реалізацією владних повноважень до видобутку, переробку та вживання продуктів видобутку надр та природних ресурсів, виробництва промисловості та підприємництва, для створення сприятливих умов життя для кожної родини, для кожної людини. Головним розпорядником міського та державного бюджету будуть місцеві територіальні громади, через свої представницькі органи. Одержувачами коштів з місцевих і державних бюджетів будуть тільки установи, об’єднання громадян, які були створені за рішенням територіальних громад, що не мають статусу господарської діяльності. Для підприємств малого і середнього бізнесу, будуть створюватися диференційні податки. Кожне підприємство має своє особисте податкове навантаження. Кожне підприємство, яке має соціальне значення, і в розвитку в якому зацікавлена територіальна громада, будуть надаватися податкові знижки. Кожна установа, кожний суб’єкт господарювання буде мати податкові знижки у разі створення профспілкових організацій і прозорості нарахування заробітної платні своїм працівникам. Люди без статусу громадянина України не можуть вести підприємницьку діяльність, а працювати тільки за наймом.  
Громадянин України реалізує своє право на власність, через створені ними представницькі органи, громадські та профспілкові об’єднання. Ніхто не має монопольного права на володіння і користування територією суверенної, незалежної і унітарної держави України, всієї землі, природними копалинами та ресурсами, лісами і водними просторами. Будь-яка монополія заборонена. Є один монополіст – це люди, які мають статус громадянина України. Інших монополістів, що утримують контроль над часткою власності, що належить Україні, не може бути.   Підприємства, які належали, або належать державі, народові України, можуть тільки за рішенням територіальної громади надаватися у оренду на визначений строк. Все, що належить Народу України, не продається і не закладається.  Енергетичний комплекс країни належить територіальним громадам України.
Кожне підприємство яке має найманих працівників, обов’язково надає умови для створення профспілкових організацій, які використовуючи умови колективного договору, здійснюють свою участь у перерозподілу прибутку підприємства, створені належних умов праці, та гарантованої зарплатні. Обмеження і заборона діяльності профспілкових організацій буде мати ознаки злочину. Створені профспілкові організації будуть мати правовий захист від державних установ. Профспілки створюються во всіх галузях держави, крім оборонної, та виробництва атомної енергетики.
Медичні установи надають свої послуги громадянам України безоплатно. В Державі створюються умови для розвитку профілактичної медицини, яка в собі вбирає питання стану здоров’я кожної людини від заходів порядку харчування, виробництва продуктів харчування, хімічному стану землі, дотримання аграрних технологій і тваринництва, екологічного середовища, зниження стресової завантаженості, створення побутових умов життя, якості встановлення діагнозів, якості та доступності ліків і біологічно активних додатків. Профілактична і страхова медицина, це пріоритетний напрям реформування медичної галузі. Фармацевтичні вироби повинні відповідати світовим стандартам і мати найменшу собівартість. Для людей похилого віку, які мають трудовий стаж, та людей з ознакою інвалідності, ліки надаються безкоштовно. Санаторне лікування кожної людини буде обов’язковою умовою, один раз на рік. Людям похилого віку, кожні півроку. Кожна територіальна громада повинна буде піклуватися за кожну людину похилого віку. Люди, що мають ознаки інвалідності, різних форм і ступенів, будуть мати турботу територіальної громади. Амбулаторне і стаціонарне лікування працівників здійснюється за рахунок підприємств та профспілкових внесків. Навчання людини, як буди здоровою, проводити у навчальних установах. Наукові дослідження та стандарти санітарії повинні вживатися у всіх галузях українського суспільства. Медичний захист кожної людини, це головний напрямок захисту прав людини.
Держава не відокремлює релігійні православні церкви. В Україні створюються умови для створення єдиної помісної церкви. Діяльність інших конфесій регулюються окремим Законом. Єдина помісна церков створюється на підставі існуючих українських православних церков, як Київського та Московського патріархату. Майно кожної церкви недоторкане. Громадянин України може бути тільки у єдиній помісній української церкві. У початкових і вищих учбових закладах обов’язково вивчається слово БОЖЕ, та кожного ранку проводиться молитва вдячності. Україна, це християнська держава, що сповідає православ’я. Наукове підґрунтя історії релігії та історії України, повинно стати основою у заходах навчання та виховання молодої людини бути справжнім громадянином України. Моральний кодекс громадянина України буде базуватися на Біблійних істинах.
         
30.04.2018рік
Пропозиції від правозахисника Ю.Калюжного  

2 коментарі:

  1. З приводу статусу християнської релігії в Україні це принципово взагалі не прийнятно вона є духовна отрута режиму іноземної внутрішньої окупації (а по факту це гібридна російсько-єврейська окупація) що автором замовчується Калюжним.Слона він не бачить.А є причини і наслідки.

    ВідповістиВидалити
  2. Ні пану Микола, все навпаки, я багато що знаю і багато що не можна говорити. Я пропоную свої думки, а не наукову, або дослідницькі висновки з приводу державотворення. Як звичайна людина, я можу в чомусь помилятися, але відчуйте той настрій, той характер бійця за ту Україну, яку ви товчите і не помічаєте головного, це об’єднання різних думок, ради однієї України. Взагалі напишіть докладніше свої думки ми побачимо хто ви за людина. Дякую за ваш коментар.

    ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ