- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 17 листопада 2014 р.

ФІНАНСУЄШ ОЛІГАРХІВ – ФІНАНСУЄШ ТЕРОРИЗМ!

ПОЧНИ РЕФОРМИ З СЕБЕ!!!

РОЗБЕРИСЬ, ЩО І КОГО САМЕ ТИ ФІНАНСУЄШ - БЕЗЛАД в ДЕРЖАВІ?!!!

ПРИПИНИ ФІНАНСУВАТИ ОЛІГАРХІВ!!!

Через :
- не оформлене на БАЛАНСАХ територіальних громад НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ (публічну власність громадян України) ст.13 , 14 та 142 Конституції України;


- податки, що платимо на рахунки, що не належать нам громадянам на правах публічної власності і не є місцевими бюджетами територіальних громад, що передбачено ст.142 Конституції України;
- через платежі (а тако ж субсидіїї із державного бюджета) за комунальні послуги підприємствам, що не належать громадянам України (тобто нам) на правах публічного власника територіальної громади за ст.143 Конституції України.
ТОМУ САМЕ З ТЕБЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТЕРОРИЗМ!

ПОЧИНАЄМО З ПОДАТКІВ

Зробіть запит в податкову інспекцію про розрахункові рахунки на які ви платите податки, кому вони належать і чи належать як місцевий бюджет територіальній громаді?

Державна податкова інспекція 
у м. ____________________ Головного управління 
Міністерства доходів і зборів у_____________ області
вул. _____________ , буд._____, м._______________ ,
___________________ області , ___________
Громадянин(ка) України
ПІБ________________________________
____________________________________
вул. _________________, буд. _______, кв._____
м. __________________, ___________ області,______

Повідомлення 
про відсутність у Державній податковій інспекції у м. _________________ Головного управління Міністерства доходів і зборів конституційних рахунків для сплати _______________ податку власності територіальної громади міста ________________________ , тобто моєї публічної власності громадянина України та члена територіальної громади міста _________________________ .
Місцеві податки і збори є джерелом фінансування місцевого бюджету , який є власністю Територіальної громади міста ____________________ відповідно до ст. 142 Конституції України.
Я ,громадянин України ,_______________________, є членом територіальної громади міста ________________________ відповідно до моєї реєстрації за адресою: вул. _________________ , буд. _______, кв._____, м. __________________ , ___________ області і як наслідок є публічним власником місцевого бюджету за ст.142 Конституції України та ст.2 а 316-318 Цивільного кодексу України.
У зв'язку з цим, до Управління Державної Казначейської Служби України у м. _______________ _______________ області мною було зроблено запит про те чи належить місцевий бюджетний рахунок № ________________ ( одержувач ГУ ДКСУ У _______________ області , МФО _________ ) з кодом бюджетної класифікації __________ , що вказаний для спати ____________ податку у Податковому повідомленні -рішенні від ____._____ 2014 року № _________________ на правах публічної власності Територіальній громаді м. Сєвєродонецька за ст.142 Конституції України та ст.2 та 316-318 Цивільного кодексу України.
З відповіді на мій запит №________________ від ____.______2014р. стало відомо, що Управлінням Державної Казначейської Служби України у м. _______________________не відкривались рахунки власності Територіальної громади м. __________________( копія листа №________________ від ____.______2014р. Управління Державної Казначейської Служби України у м. ________________ з додатком 1 додається). 
Вищенаведені обставини свідчать про істотні юридичні факти:
1. Територіальна громада м. _____________________, як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, носій функцій і повноважень і власник місцевого бюджету за ст.142 Конституції України , не є власником місцевого бюджетного рахунку № _______________ ( одержувач ГУ ДКСУ у _______________ області , МФО _________) з кодом бюджетної класифікації ________________ вказаний у Податковому повідомленні -рішенні від ____._____ 2014 року № ___________.
Таким чином, Державна податкова інспекція у м. _________________ Головного управління Міністерства доходів і зборів у _________________ області у незаконний спосіб перераховує кошти, які є власністю місцевого бюджету Територіальної громади м. ________________ на інші рахунки ,інших юридичних осіб, що є фактично пограбуванням Територіальної громади м. _______________________.
На підставі вищенаведеного, керуючись Хартією місцевого самоврядуванні ст.142 Конституції України та ст.2 та 316-318 Цивільного кодексу України , ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України “ Про інформацію”,
 
ПРОШУ:

1. НЕГАЙНО припинити незаконний перерахунок коштів місцевого бюджету, які є власністю Територіальної громади м. ____________________, на інші рахунки не передбачені Конституцією України.
2. Забезпечити повернення вже перерахованих коштів на рахунки інших осіб коштів та належне зберігання майбутніх надходжень місцевого бюджету, які є власністю Територіальної громади м. ________________________;
3. ТЕРМІНОВО забезпечити перерахування коштів місцевого бюджету, які є власністю Територіальної громади м. _________________________, виключно на рахунки публічної власності Територіальної громади м. _______________________, відкриті у відповідних органах Державної Казначейської Служби України у порядку встановленому законом.
Про відкриття рахунків місцевого бюджету публічної власності територіальної громади міста ________________ для сплати ___________ податку повідомити мене ,____________________________ ,особисто для створення можливості перерахувати в законний спосіб сум за Податковим повідомленням -рішенням від _____._____.2014 року № ___________ .

Додаток: 
1.Копія Податкового повідомлення -рішення від _____._____.2014 року № _______ — 1 аркуш;
2.Копія листа №___________________ від ____._____2014р.
Управління Державної Казначейської Служби України у м. ____________________з додатком 1 - _____ аркуш .
Громадянин(ка) України
“____”_____________ 2014р. ________ ______________________________

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ ВІД ПОДАТКОВОЇ ЗАДАЙТЕ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ ЧИ Є ВЛАСНИКАМИ ЦИХ РАХУНКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА?

Управління Державної Казначейської Служби України
у м.________________ ______________ області 
вул.______________ , буд. _______ 
м. __________________, ___________ області,_____
Громадянин(ка) України
ПІБ________________________________
____________________________________
вул. _________________, буд. _______, кв._____
м. __________________, ___________ області,______
                                        Запит 
про надання публічної інформації за Законом України
"Про доступ до публічної інформації"
Мною гр. _______________, отримано Податкове повідомлення -рішення від ____.____ 2014 року № _______ ДПІ у м. ______________ ГУ Міндоходів у ___________ області про сплату ________________ податку в якому вказано бюджетний рахунок №______________ одержувача ГУ ДКСУ у ___________ області , МФО __________ з кодом бюджетної класифікації _____________________ на який з мене вимагає ДПІ у м. _____________ ГУ Міндоходів у ________________ області перерахувати ______________ у розмірі __________ грн.
Відповідно до того ,що за нормами ст.142 Конституції України та ст.2 та ст.316-318 Цивільного кодексу України публічним власником МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ в м._____________________ є територіальна громада міста ___________________ .
Листом № ________ від ___.____.2014р. ДПІ у м. _________________ Головного управління Міндоходів у __________________ області вказано, що перелік рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів всіх рівнів доведено до ДПІ у м. _________________ листом Державної казначейської служби України у м. _______________ від ___.____ 2013р .№ ___________ .
Керуючись ст.142 Конституції України та ст.2 та ст.316-318 Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України “ Про інформацію”,
 
Прошу : 

1. Протягом п'ятиденного строку надати публічну інформацію про те, чи є Територіальна громада м. _____________ власником місцевого бюджетного рахунку № ________________ ( одержувач ГУ ДКСУ У _______________ області , МФО _______ ) з кодом бюджетної класифікації ___________;
2 . Протягом п'ятиденного строку надати публічну інформацію про те, чи є Територіальна громада м._________________ розпорядником коштів місцевого бюджетного рахунку № _________________( одержувач ГУ ДКСУ У ________________ області , МФО ________ ) з кодом бюджетної класифікації____________ ;
3. Якщо так, протягом п'ятиденного строку надати витяг із протоколу загальних зборів власника територіальної громади міста _______________ про доручення на відкриття у Державній казначейській службі України у м. _________________ місцевого бюджетного рахунку №______________________ з кодом бюджетної класифікації ________________ ( одержувач ГУ ДКСУ У _____________ області , МФО ___________ ) власності територіальної громади міста ___________________ ;
4. Відповідь надати у письмовому вигляді на мою домашню адресу: вул. _________________, буд. _______, кв._____, м. __________________, ___________ області,______

Додаток: 
1.Копія Податкового повідомлення -рішення від ____,_____ 2014 року № ____________ ДПІ у м. _________________ ГУ Міндоходів у ______________ області -1 арк.
2. Лист № ________ від ___.____.2014р. ДПІ у м. _____________ Головного управління Міндоходів у ________________ області — 1 арк.
“_____”______ 2014р. __________ _____________________

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ ВІД ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ , ПРО ТЕ ЩО РАХУНКИ НЕ НАЛЕЖАТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГШГРОМАДЯ ,А ЗНАЧИТЬ НЕ Є МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТОМ, ПЕРЕСТАВАЙТЕ ПЛАТИТИ І ПОВІДОМТЕ ПРО ТЕ,
ЩО НЕМАЄ КУДИ ПЛАТИТИ І ПОРОСІТЬ ПОВІДОМИТИ ВАС ПРО ТЕ, ЯКЩО ТАКІ РАХУНКИ БУДУТЬ ВІДКРИТІ.

Державна податкова інспекція у м. ____________________ Головного управління Міністерства доходів і зборів у_____________ облас вул. _____________ , буд._____, м._______________ ,
___________________ області , ___________
Громадянин(ка) України
ПІБ________________________________
________________________ вул. _________________, буд. _______, кв._____
м. __________________, ___________ області,______

Повідомлення 
про відсутність у Державній податковій інспекції у м. _________________ Головного управління Міністерства доходів і зборів конституційних рахунків для сплати _______________ податку власності територіальної громади міста ________________________ , тобто моєї публічної власності громадянина України та члена територіальної громади міста _________________________ .
Місцеві податки і збори є джерелом фінансування місцевого бюджету , який є власністю Територіальної громади міста ____________________ відповідно до ст. 142 Конституції України.
Я ,громадянин України ,_______________________, є членом територіальної громади міста ________________________ відповідно до моєї реєстрації за адресою: вул. _________________ , буд. _______, кв._____, м. __________________ , ___________ області і як наслідок є публічним власником місцевого бюджету за ст.142 Конституції України та ст.2 а 316-318 Цивільного кодексу України.
У зв'язку з цим, до Управління Державної Казначейської Служби України у м. _______________ _______________ області мною було зроблено запит про те чи належить місцевий бюджетний рахунок № ________________ ( одержувач ГУ ДКСУ У _______________ області , МФО _________ ) з кодом бюджетної класифікації __________ , що вказаний для спати ___________ податку у Податковому повідомленні -рішенні від ____._____ 2014 року № _________________ на правах публічної власності Територіальній громаді м. Сєвєродонецька за ст.142 Конституції України а ст.2 та 316-318 Цивільного кодексу України .
З відповіді на мій запит №________________ від ____.______2014р. стало відомо, що Управлінням Державної Казначейської Служби України у м. _______________________не відкривались рахунки власності Територіальної громади м. __________________( копія листа №________________ від ____.______2014р. Управління Державної Казначейської Служби України у м. ________________ з додатком 1 додається). 
Вищенаведені обставини свідчать про істотні юридичні факти:
1. Територіальна громада м. _____________________, як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, носій функцій і повноважень і власник місцевого бюджету за ст.142 Конституції України , не є власником місцевого бюджетного рахунку № _______________ ( одержувач ГУ ДКСУ у _______________ області , МФО _________) з кодом бюджетної класифікації ________________ вказаний у Податковому повідомленні -рішенні від ____._____ 2014 року № ___________.
Таким чином, Державна податкова інспекція у м. _________________ Головного управління Міністерства доходів і зборів у _________________ області у незаконний спосіб перераховує кошти, які є власністю місцевого бюджету Територіальної громади м. ________________ на інші рахунки ,інших юридичних осіб, що є фактично пограбуванням Територіальної громади м. _______________________.
На підставі вищенаведеного, керуючись Хартією місцевого самоврядуванні ст.142 Конституції України та ст.2 та 316-318 Цивільного кодексу України , ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України “ Про інформацію”,
 
ПРОШУ:

1. НЕГАЙНО припинити незаконний перерахунок коштів місцевого бюджету, які є власністю Територіальної громади м. ____________________, на інші рахунки не передбачені Конституцією України.
2. Забезпечити повернення вже перерахованих коштів на рахунки інших осіб коштів та належне зберігання майбутніх надходжень місцевого бюджету, які є власністю Територіальної громади м. ________________________;
3. ТЕРМІНОВО забезпечити перерахування коштів місцевого бюджету, які є власністю Територіальної громади м. _________________________, виключно на рахунки публічної власності Територіальної громади м. _______________________, відкриті у відповідних органах Державної Казначейської Служби України у порядку встановленому законом.
Про відкриття рахунків місцевого бюджету публічної власності територіальної громади міста ________________ для сплати ___________ податку повідомити мене ,____________________________ ,особисто для отримання можливості перерахувати в законний спосіб сум за Податковим повідомленням -рішенням від _____._____.2014 року № ___________ на рахунки ,що належать мені на правах публічного власника моєї територіальної громади м.__________________.

Додаток: 
1.Копія Податкового повідомлення - рішення від _____._____.2014 року № _______ — 1 аркуш;
2.Копія листа №___________________ від ____._____2014р.
Управління Державної Казначейської Служби України у м. ____________________з додатком 1 - _____ аркуш .
Громадянин(ка) України
“____”_____________ 2014р. ________ ______________________________

Рімма Білоцерківська


3 коментарі:

 1. Це рекомендації вже для ТГ у якій кількісно є половина та ще одна людина міста (населенного пункту, району, села)?
  Чи можливо вже подавати запит при наявності лише двох ініціаторів підписантів договору ТГ в місті?
  Дуже важливо!!!
  І нагально!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Мені здається що можу це робити вже зараз, як представник ТГ Дніпродзержинська, Людиною якої я являюсь і волевиявлення моє підтверджене письмово в договорі про ТГ Дніпродзержинська...

   Видалити
 2. Це перші практичні кроки в Дніпропетровську: http://bagnetnacii.blogspot.com
  Будемо висвітлювати на сайті "Багнет Нації"

  ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ