- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 20 червня 2016 р.

Суб'єкти муніципального управління, їхня компетенція і форми діяльності

Моделі місцевого самоврядування

Суб'єктами місцевого самоврядування є:
> територіальна громада;
> мер (голова);
^ представницькі органи місцевого самоврядування (ради); ^ виконавчі органи місцевого самоврядування.

Проблема побудови системи місцевого самоврядування у загальному вигляді зводиться до розподілу функцій і компетенції між суб'єктами місцевого самоврядування і не має однозначного вирішення. Узагальнення світового досвіду у вирішенні цієї проблеми дає можливість визначити декілька основних моделей місцевого самоврядування, які знайшли практичне втілення в різних країнах (табл. 8).
Таблиця 8
МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Назва моделі
Характеристика моделі
Умови ефективної роботи моделі
"СИЛЬНИЙ
мер - рада"
Мер, як правило, обирається всім населенням, наділений правом вето на рішення ради.
Рада наділена правом відміни вето мера кваліфікованою більшістю. Мер самостійно і одноосібно керує адміністрацією, формує її кадровий склад. Механізм дострокового припинення повноважень мера - місцевий референдум.
Якщо на посаду мера є претендент, який користується підтримкою більшості населення і наділений достатніми адміністративними і управлінськими якостями.
"слабкий мер - рада"
Мер обирається з депутатів ради. Для прийняття окремих правових актів, призначення чи звільнення посадових осіб місцевого самоврядування (МСВ) мерові необхідна згода ради.
Дострокове припинення повноважень мера - з ініціативи ради чи населення.
Якщо неможливо визначити уподобання виборців, або якщо кандидат не має достатніх знань і навичок управління муніципального утворення (МУ).
"рада - управляючий"
Організація діяльності ради здійснюється головою, який обирається з депутатів ради. Формування адміністрації і керівництво нею відноситься до компетенції управляючого, якого за контрактом наймає рада.
За умов невизначеності у відношенні до претендентів на посаду вищої посадової особи МУ.
"комісія"
Базується на виборності ряду посадових осіб МСВ і сполучає представницькі і виконавчі функції.
Керівники органів і структурних підрозділів адміністрації обираються. Повноваження представницького органу виконує комісія, до складу якої входять всі обрані посадові особи.
Для МУ, які мають достатній кадровий потенціал.
"мер - загальні збори"
єдина виборна особа - мер (староста), який здійснює повноваження всіх органів місцевого самоврядування, за виключенням місцевого бюджету, звіту про йото виконання і контрольних повноважень, - для цього призначається або обирається скарбник (бухгалтер)
Тільки для МУ, в яких є реальна можливість організації і проведення зборів з максимальною кількістю виборців

Побудова місцевого самоврядування в Україні

В Україні на рівні базових територій (за винятком м. Київ і Севастополь) місцеве самоврядування будується за моделлю "сильний мер - рада" (рис. 11).


Рис. 11. Модель "Сильний мер - рада"
Особливістю місцевого самоврядування міст Київ і Севастополь є відсутність виконавчих комітетів міських рад народних депутатів. їхні функції делеговані відповідним міським державним адміністраціям. Міський голова цих міст обирається територіальною громадою і очолює міську раду народних депутатів. Разом з тим міський голова призначається Президентом України на посаду голови міської державної адміністрації. Таким чином, міський голова міст Київ і Севастополь одночасно є й посадовими особами місцевого самоврядування, і посадовими особами державного управління.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ