- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 27 квітня 2016 р.

З 1 липня вступає в дію Закон про управління багатоквартирним будинком


З 1 липня 2016 року, якщо власники квартир у будинках не створять ОСББ чи не визначився приватного керуючого, за них кербуда призначать місцеві влади.


1 липня 2015 року, набув чинності Закон № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який був прийнятий 14 травня. Закон декларували як такий, що руйнує монополію жеків, але по суті монополія буде збережена, якщо за управління своїм майном не візьмуться самі мешканці – за допомогою тих же ОСББ, які успішно діяли і до прийняття Закону в тих будинках, в яких їх створили співвласники самостійно. Проблема з ОСББ, створеними недобросовісними забудовниками через підставних осіб, на які зареєстровано право власності (непомірні тарифи на комунальні послуги, членські внески за вступ до ОСББ) вирішена частково.Встановлено, що кожен співвласник (його представник) у ході голосування має кількість голосів, пропорційну частці загальної площі квартири чи нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та / або нежитлових приміщень, загальна площа яких складає більше 50% загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень будинку, кожен співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості всіх співвласників. Відповідні зміни внесено до Закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».Також передбачено, що в одному будинку може бути створено одне ОСББ. Крім того, в Земельному кодексі встановлено, що земля під багатоквартирним будинком буде безоплатно передано у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку.
Але якщо мешканці не створять ОСББ або самостійно не передадуть свій будинок управителю – фізособі-підприємцю або юрособі, – за них це зроблять місцеві влади. Якщо протягом року з дня набрання чинності Законом співвласники багатоквартирного будинку не визначаться, управління будинком буде здійснюватися керуючим, який призначається на конкурсній основі виконавчим органом місцевої ради, на території якого розташований багатоквартирний будинок. У такому випадку ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на 1 рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначений керівник. Якщо за 1 місяць до закінчення зазначеного терміну жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний термін. Ця норма і дає підстави заявляти про перерозподіл монопольного ринку.
Ст. 10 Закону визначає порядок прийняття рішень з управління багатоквартирним будинком зборами співвласників. Так, збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше 3 співвласників або керуючим.Повідомлення про дату і місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири чи нежитлового приміщення, що належить співвласникові в цьому будинку, а також має бути розміщене в загальнодоступному місці при вході в кожен під’їзд багатоквартирного будинку.
Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75% загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень з питань визначення керуючого та відкликання, а також уповноваженої особи для розірвання договору з керуючим, контролю над ним. Ці рішення вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50% загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та / або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50% або більше загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більше 75% загальної кількості співвласників, а рішення по керуючому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% загальної кількості всіх співвласників.
Відзначимо, що якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрало необхідної кількості голосів, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах.Опитування проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього терміну необхідної кількості голосів «за» не набрав, рішення вважаються неприйнятими. Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням.
Письмовий опитування може проводитися в одному або декількох питань одночасно. Питання – це текст, в якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, по якій учаснику опитування пропонується відповісти «за», «проти» або «утримався». Питання має мати чітке і зрозуміле формулювання, не допускає різних тлумачень.
Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними анкет, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири чи нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання, особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.
До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:
1) розпорядженні спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміна та скасування обмежень щодо використання ним;
2) визначення керуючого і його відкликання, затвердження та зміна умов договору з керуючим;
3) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників при укладенні, внесенні змін і розірвання договору з керуючим, здійснення контролю за його виконанням;
4) визначення повноважень керуючого з управління багатоквартирним будинком;
5) проведення поточного та капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;
6) визначення дати та місця проведення наступних зборів співвласників;
7) визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ