- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 28 січня 2017 р.

Власна думка: Проект «Створення партії «Влада територіальних громад»

Програма партії «Влада територіальних громад»

Вла́да — це сила, яка з допомогою авторитету, заохочення та примусу, має здатність зі своєї волі впливати на інших.


Полі́тика — цілеспрямована діяльність, пов'язана з прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами, пов'язана із боротьбою за здобуття або утримання державної влади, як знаряддя регулювання і формування цих стосунків.
Партія – громадська організація, яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є володіння політичною владою в державі або участь своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Конституція – Основний державний документ (закон), що визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило спираються на конституцію.
Проблема — ситуація, що потребує активних дій і є побуджуючим чинником для діяльності людини, щоб ліківдувати наслідки чи запобігти їх виникнення.
Мета — означає стан в майбутньому, котрий можливо змінити відносно теперішнього та варто, бажано або необхідно досягнути. З досягненням мети пов'язаний успіх проекту, або важливої роботи. 
Ідіот – людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян полісу та інших формах державного і громадського демократичного управління.

Мета, цілі і завдання партії

Метою діяльності партії є – побудова правової держави Україна, в якій життя громадян відповідає чинній Конституції, шляхом формування та розвитку територіальних громад – як самостійних державо утворюючих одиниць, подолання корупції – «ракової пухлини» українського народу, шляхом оформлення у власність територіальних громад національного багатства України.

Завдання:

Створити партію, яка має згуртувати громадян України навколо спільної мети – правової держави Україна. Для успішної діяльності та створення умов плодотворної роботи партії скерувати і активізувати роботу всіх юристів, громадських діячів, громадських організацій та об’єднань, як підґрунтя для правового захисту громадян України та практичного впровадження норм Конституції в життя.

План роботи: 

1. Створення партійних осередків в кожній територіальній (ТГ) громаді України;
2. Правова та організаційна підтримка оформлення , діяльності та розвитку ТГ;
3. Формування фахових постійно діючих конференцій в усіх сферах діяльності громадян, з метою визначення проблем та запровадження новітніх досягнень людства в наше життя;
4. Розробити та втілити в життя загально державну систему громадського контролю за дотриманням норм та законів України усіма суб’єктами права;
5. Розробляти проекти законів, які будуть необхідні в період реформування економіки та соціальної інфраструктури, проводити ревізію діючих законів на відповідність Конституції;
6. Введення системи державного регулювання економіки та фінансової сфери, контролю над паливно-енергетичним комплексом , землекористуванням, видобуванням корисних копалин; 
 7. Розгорнути просвітницьку діяльність з роз’яснення норм Конституції та шляхів впровадження їх в наше життя;
8. Виявлення та залучення до співпраці всіх громадян України, маючих активну життєву позицію;
9. Розробити методологію залучення нових сил до виконання реальних зрозумілих дій, спрямованих на досягнення мети партії; 
Основою успіху діяльності партії є громадська активність. Відсутність реального правового захисту громадян України в бажанні свого вільного волевиявлення суттєво стримує ініціативу і активність громадян. Тому першочерговим завданням партії є створення умов по реальному правовому та фізичному захисті прав громадян. Цілями партії є ті процеси, які допоможуть здійснити мету, які будуть сприяти досягненню реальної державної влади територіальних громад та влади права в повсякденному житті громадян України.

Сучасна ситуація 

Починаючи писати цю програму, постало питання – а на що треба спиратися при її розробці? На досвід інших партій? – Ні, це однозначно. Але ж потрібна якась точка опори. Відповідь з’явилась одна – це може бути лише Конституція України. Добра вона, чи погана вирішувати ми це будемо згодом. А зараз це наш спадок, чи не єдиний. Все розкрадено. Ще лишилася земля, і то це не факт. Прочитавши Конституцію України, приходить одна думка – де та Конституція, а де наше життя? Очевидно, що основною проблемою нашого життя є відсутність відповідності норм Конституції нормам нашого життя. Але ж Конституція – це правила за якими ми, українці, повинні співіснувати. Отак ми і існуємо!
Все наше життя перевернуто з ніг на голову, бо національним багатством по факту володіє і користується наш розпорядник – совєти, а не господар – це ми в особі територіальних громад.
В статті 140 зазначено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Оце «через» і є дуже потужним чинником замулювання прав громадян, визначених Конституцією України.
Бо якщо у нас є майно і ним треба управляти, то для цього вправний господар наймає фахових менеджерів, які повинні виконувати передані їм обов’язки з управління, отримувати відповідну своїй роботі заробітну платню та нести за результати своєї роботи реальну матеріальну відповідальність.
Совєти – це така корупційна схема узурпації інтересів громадян, а вибори – це така гра, в якій любий результат виявляється на користь совєтів. 
Мало хто замислювався над тим, чому ми опинились в такій складній ситуації. А справа в тому, що ми забули про своє майно та свої господарські обов’язки по нагляду за ним, адже з дати 28.06.1996 року вступу в законну силу нового засновницького договору (статуту) держави Україна - Конституції України, за якою 46 мільйонів громадян України всіх національностей, власники національного багатства України, народ України домовились, що національне багатство УРСР за нормами ст. 10 та 11 глави 2 "Економічна система" Конституції УРСР та розділом «VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ» Декларації про державний суверенітет України з дати 28.06.1996 року вступу в законну силу ст.13, ст.14 та 142 і 143 Конституції України є національним багатством України, об’єктом права власності Українського народу та є власністю держави Україна за нормами статей:
- 14. право власності на землю, основне національне багатство набувається та реалізується державою виключно відповідно до закону;
- 13. земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу;
- 142. матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад;
- 143. територіальні громади безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності (комунальними підприємствами, організаціями і установами).
Відсутність права власності народу на національні багатства України є основним чинником всіх наших проблем, адже: 
- Відсутність господаря у любого майна веде до крадіжки цього майна, або до його занедбання, якщо це майно дуже коштовне, то за владу над ним утворюються цілі конкурентні полювання. Це всім відомі рейдерські захоплення. Змагання – хто спритніший;
- Відсутність законного власника національної політики, захисту національних інтересів, веде до захоплення цієї політики олігархами. Бо захист інтересів є там, де є майно, кошти – одним словом чинник інтересів. Майно та кошти знаходяться під щільним контролем та в реальному розпорядженні олігархів. Тому ми стали не господарями на своїй землі, а свідками того, як на нашій Україні господарюють та воюють олігархи нашим майном, нашими руками, нашою кров’ю;
Поява матеріального забезпечення, фінансових можливостей, господарських повноважень, соціальної справедливості швидко та безсумнівно призведе до активізації діяльності людей, економічного зростання і як наслідок до вирішення питань, що потребують фінансового підґрунтя, це освіта, наука, медицина, оборона, ЖКГ, культура…
Партія «Влада територіальних громад» - як політична партія
Ми створюємо партію як середовище, що породжує таку свідомість людини, коли кожному з нас не кажуть, що робити, а навпаки, кожен самостійно діє зі знанням справи на благо себе та спільноти.
Партія – це зброя захисту інтересів кожного громадянина та держави, як сукупності інтересів всіх громадян.
Структура партії складається з осередків у кожній територіальній громаді, які є основою побудови партії. Стратегічним завданням кожного осередку є формування та захист інтересів громади відображених у вигляді партійної політики. На базі та з урахуванням політичних вимог територіальних громад формується загальнодержавна політика партії.
Власником парії є територіальні громади України.
Принципи побудови партії полягають в дотриманні сурової дисципліни, норм моралі та права. Адже результатом роботи партії є реальне виконання всіх норм Конституції. Організація партії передбачає налагодження системи спілкування, коли кожен громадянин матиме змогу реально приймати участь та впливати на прийняття будь яких місцевих та державних рішень, шляхом участі в діяльності партії, територіальної громади, громадських правозахисних організаціях, створення громадського телебачення, газет, ресурсу інтернет видання. Для уникнення «базару» в лавах партії та дотримання високих моральних стандартів члени партії матимуть дисциплінарний відбір та проходитимуть навчальні курси з державного управління.
Фінансується діяльність партії за рахунок членських внесків, пожертв громадян, бізнесу, благодійних фондів, тощо. Суб’єкти, що фінансують партію, мають рівні права впливу на діяльність партії на рівні члена партії, незалежно від розміру внесків в фонд партії.
Діяльність кожної людини підпорядкована здійсненню своїх особистих потреб та захисту своїх інтересів. Ці потреби та інтереси дуже різні, але їх об’єднує спільний інтерес до комфортного зовнішнього середовища, в якому людина почуває себе вільною, захищеною та рівною з іншими громадянами держави. Для цього потрібно впровадження політики гуртування і захисту правових та моральних цінностей суспільного життя. У кожного з нас є свої клопоти, бізнес, плани, проблеми. Але поки ми зайняті ділки, які лізуть у владу, розкрали все що можна і привели нашу державу до зубожіння. Доки ми не займемось політикою, тобто вивченням законів та захисту своїх спільних інтересів, доки не бачити нам ладу в нашій державі. А для цього всього лише потрібно приєднатись до нашої спільної справи – побудови правової держави Україна.

Фейсбук, Vasily Sheludyakov

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ