- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 1 жовтня 2016 р.

Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою УкраїниПовна назва
Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України
Коротка назва
КОАТУУ 
Нормативний акт, яким затверджений класифікатор
Набуття чинності
01.01.1998
Організація з ведення
Державна служба статистики України (департамент статистичної інфраструктури).
Гармонізовано з
Історія класифікатора
ДК 014 - 97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", затверджений наказом Держстандарту України від 31.10.97 № 659 зі змінами:
№ 1 – наказ Держстандарту України від 26.03.99 № 163;
№ 2 – наказ Держстандарту України від 09.11.2001 № 546;
№ 3 – наказ Держстандарту України від 29.11.2002 № 19;
№ 4 – наказ Держспоживстандарту України від 28.01.2005 № 23;
№ 5 – наказ Держспоживстандарту України від 04.08.2008 № 270.
Об'єкт класифікації
Одиниці адміністративно-територіального устрою України, визначені Конституцією України та Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженим Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12.03.1981 № 1654-Х, яке є чинним у частині, що не суперечить Конституції України:
Автономна Республіка Крим;
області;
райони;
міста;
райони у містах;
селища міського типу;
сільради;
селища;
села.
Короткий опис; сфера застосування
КОАТУУ складається з кодів та назв усіх адміністративно-територіальних об’єктів України, які згруповані за ознаками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей.
Уся множина об’єктів класифікації розподілена за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні ієрархічної класифікації. До кожного рівня класифікації входять об’єкти, що підпорядковані об’єктам попереднього рівня.
Джерелом інформації для оновлення КОАТУУ є рішення Верховної Ради України, опубліковані у "Відомостях Верховної Ради України", а також оприлюднені дані про адміністративно-територіальні одиниці на порталі Верховної Ради України (рубрика "Ресурси", довідник "Адміністративно-територіальний устрій").
КОАТУУ призначений для забезпечення достовірності, зіставності, цілісності та автоматизованої обробки інформації у територіальному розрізі.
Статистична методологія
 
Таблиці відповідності
 
Попередні версії (архів)© Держстат України, 1998-2016
Дата останньої модифікації: 7/09/116


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ