- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 26 квітня 2016 р.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення
Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють:

- сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада та її виконавчі органи;
- виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;
- збори (конференція) жителів за місцем проживання;
- органи державної влади.
Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення
Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:
- невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету - за рішенням відповідної  сільської, селищної, міської, районної у місті (у  разі її створення) ради,  яка  дала  дозвіл  на його створення;
- невиконання рішень зборів (конференції) жителів за  місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску;
- за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;
- порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду.
Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації  будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах,  сіл, селищ, у межах яких вони діють, якщо така перебудова,  реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням)  жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.
Дострокове припинення повноважень  органу  самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.  
Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення
- Діяльність органу самоорганізації  населення  припиняється відповідно до цього Закону та його Положення.
- У разі припинення  діяльності  органу  самоорганізації населення фінансові  ресурси  та  майно  повертаються  відповідній сільській, селищній, міській, районній у місті (у  разі її створення) раді, що дала згоду на утворення  зазначеного органу самоорганізації населення. 

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ