- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 8 травня 2018 р.

Яким має бути Статут територіальної громади Українського народу – частина 4

Почніть з прочитання:

РОЗДІЛ 17
«Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження».
Стаття 458

Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси його органи управління, створюється його установчими зборами.
Стаття 459
Установчі збори Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси скликаються ініціативною групою жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1/ код КОАТУУ 7110136700.
Стаття 460
Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється її безбалансовим відділенням з кодом КОАТУУ 7110136700 та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси КОАТУУ – 7110136700».
Стаття 461
Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є юридичною особою та свою установчу діяльність у Соснівському районі міста Черкаси здійснює виключно у межах своїх Установчих положень та цього Статуту.
Стаття 462
Установчі положення Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси приймаються його установчими зборами.
Стаття 463
Установчі положення Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням її круглої гербової печатки.
Стаття 464
Голова Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням його установчих зборів.
Стаття 465
Органи управління Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет, мають наступний склад :
1) Голова Комітету;
2) Заступник голови Комітету;
3) Секретар Комітету;
4) Голова слідчої комісії;
5. Голова судової Ради .

Стаття 466

Секретар Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 467

Заступник голови Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.
Стаття 468

Голова слідчої комісії Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 469

Голова судової Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 470
Вищим органом управління Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання Ради Комітету, у якому ведеться протокол.
Стаття 471
Вищим органом управління Надзвичайним Комітетом територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання його Ради у якому ведеться протокол.
Стаття 472
На Раду Надзвичайного комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Надзвичайний Комітет цим Статутом покладається наступне:
1) Порушення справ Надзвичайного Комітету;
2) Створення та припинення слідчих комісій Надзвичайного Комітету;
3) Призначення голів Слідчих комісій Надзвичайного Комітету;
4) Створення судової Ради Надзвичайного Комітету;
5) Призначення голови та членів судової Ради Надзвичайного Комітету;
6) Прийняття постанов Надзвичайного Комітету.
Стаття 473
Скликання засідання Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування у ньому покладається на голову Комітету.
Стаття 474
Ведення протоколу засідання Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на секретаря Комітету.
Стаття 475
Право участі в засіданні Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки члени Ради Надзвичайного Комітету.
Стаття 476
Рада Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складається з постійних членів Ради, встановлених цим Статутом та з призначених членів Ради, з правами та повноваженнями, встановленими положеннями ст. 173 «Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад» Цивільного кодексу України.
Стаття 477
Призначеними членами Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є члени Ради з статусом Радників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 478
Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у цей Комітет призначаються тільки жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які мають вищу юридичну освіту та відповідний стаж роботи у державних органах виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави - України.
Стаття 479
Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для цього Комітету належить голові територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється у спосіб, встановлений положеннями ст. 246 «Довіреність юридичної особи» ЦК України.
Стаття 480
Затвердження списку призначених членів Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
Стаття 481
Кількість призначених членів Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість діючих постійних Членів Ради цього Комітету.
Стаття 482
Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси має право безпосередньо та з усіх питань порядку денного приймати участь в засіданні Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правом дорадчого голосу.
Стаття 483
Рішення Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято у скликаному засіданні Ради цього Комітету та за результатами відкритого голосування простої більшості присутніх в засіданні членів Ради Комітету.
Стаття 484
Прийняте рішення Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси оформлюється Постановою Надзвичайного Комітету, яку підписує Голова Надзвичайного Комітету.

Стаття 485

На Надзвичайний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається усунення штучних перешкод з боку росіян та окремого кола представників національних меншин України та їх політичних партій, конституційним правам територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями ст.5, ст.8, ст.10, ст.13, ст.22, ст.71, 72, розділу 1 ст.76, ст.143 Конституції України, та ст.324 «Право власності Українського народу», ст.326 «Право державної власності» та ст.327 «Право комунальної власності» Цивільного Кодексу України, в безпосередньому управлінні власною адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси та належною їй частиною національної скарбниці, яка знаходиться безпосередньо у адміністративних межах Соснівського району міста Черкаси Самостійної української держави - України.

Стаття 486

Метою установчої діяльності Надзвичайного комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є :

1. Подолання двадцяти п'яти річних наслідків відкритих та постійних посягань росіян, які проживають за межами України та співчуваючим їм громадян Української РСР не українського народу, які в період 26 серпня 1991р. та 1 січня 2004р. незаконно отримали паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України ще до припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР та до часу набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року та належних їм політичних партій, направлених на 1) державну територію Самостійної української держави – Україна, 2) на державну мову Українського народу, 3) на національну державність Українського народу, 4) на національну культуру Українського народу, 5) на національний бюджет Українського народу, 6) на національне багатство Українського народу, 7) на національну скарбницю Українського народу, 8) на національні джерела державних доходів Українського народу, та 9) на Конституцію України Українського народу, прийняту 28.06.1996 році;

2. Подолання наслідків безпосередніх посягань росіян та причетних до них окремого кола громадян Українського РСР не українського народу, які незаконно в період 26 серпня 1991р. та 1 січня 2004р. отримали паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України, ще до припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР, та до набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та належних їм політичних партій, направлених на незаконне припинення конституційних засновників Самостійної української держави – України, територіальних громад українського народу її сіл, селищ, міст районних центрів, міст  обласного значення та районів міст обласних центрів з районним поділенням, з статусом її первинних державних суб'єктів та з неподільними адміністративними територіями зі статусом адміністративних територіальних одиниць;

3. Подолання наслідків безпосередніх посягань росіян та причетних до них окремого кола громадян Українського РСР не українського народу, які в період 26 серпня 1991р. та 1 січня 2004р. незаконно отримали паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України, ще до часу набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та належних їм політичних партій, направлених на незаконне припинення: 1) конституційних прав Українського народу, встановлених положеннями ст.5, ст.7, ст.10 ст.13, ст.17, ст.18, ст.20, ст.124, ст.133, ст.134, ст.143 та ст.156 Конституції України, шляхом випередженого та попереднього незаконного ними захоплення від імені «громадян України» найвищих її державних посад у центральних державних органах виконавчої, законодавчої та судової влади 1) у містах обласних центрів з районним поділенням, 2) у містах районних центрів, та 3) у містах обласного значення Самостійної української держави – України, ще часу припинення положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР.

4. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу, які незаконно отримали в період 26 серпня 1991р. та 1 січня 2004р. паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України ще до часу припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР та набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та належних їм політичних партій, направлених на припинення конституційних прав Українського народу, у безпосередньому управлінні: 1) власним національним багатством, встановленим ст.13 Констиутуції України; 2) власним національним бюджетом, та 3) власним національним банком.

5. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу, які в період 26 серпня 1991р. та 1 січня 2004р. незаконно отримали паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України ще до часу припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР та набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та належних їм політичних партій, направлених на припинення конституційних прав територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями ст.5, ст.7, ст.13, ст.124 та ст.143 Конституції України, в частині її безпосереднього права на безпосереднє управління власною адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси з статусом територіальної адміністративної одиниці Самостійної української держави –України, через власні місцеві державні органи виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування, встановлені цим Статутом та Конституцією України;

6. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу, які в період 26 серпня 1991р. та 1 січня 2004р. незаконно отримали паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України ще до часу  припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР та набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та належних їм політичних партій, направлених на припинення конституційних прав територіальних громад Українського народу у районах міст обласних центрів з статусом первинних державних суб'єктів Самостійної української держави – Україна, встановлених положеннями ст.5, ст.124 таст.143 Конституції України.

7. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу в період 26 серпня 1991 року та 1 січня 2004 року, які незаконно отримали паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України ще до часу припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР та ще до набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та їм належних політичних партій, направлених на припинення конституційних прав територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси в частині безпосереднього нею висунення своїх жителів Українського народу на найвищі державні посади Самостійної української держави – України: 1) Президента України; 2) Народних депутатів України; 3) Генерального прокурора України; 4) Голови Верховного Суду України; 5) Голови Вищої ради юстиції; 6) Прем'єр-міністра України; 7) Міністрів України; 8) Голови та суддів Конституційного Суду України; 9) Голови та Суддів Верховного суду України; 10) Голови та суддів місцевих та обласних апеляційних та спеціалізованих судів; 11) Голови та суддів вищих загальних та спеціалізованих судів.

8. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу, які в період 26 серпня 1991р. та 1 січня 2004р. незаконно отримали паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України ще до часу припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР та набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та належних їм політичних партій, направлених на припинення конституційних прав територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси в частині безпосереднього нею висунення своїх жителів Українського народу у місцеві державні органи виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області, та у органи місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області;

9. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу, які в період 26 серпня 1991р. та 1 січня 2004р. незаконно отримали паспорти «громадян України» грубим порушенням положень ст.4 та п.26 ст.106 Конституції України ще до часу припинення 1 січня 2004 року положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК Української РСР та набрання сили ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та належних їм політичних партій, причетних до незаконного створення 26.08.1991р., шляхом державного заколоту на державній території Самостійної української держави – України, власної інтернаціональної «Президії» Верховної Ради України, з неіснуючих на той час «громадян України всіх національностей», з метою захоплення приміщень Верховної Ради України та таємного прийняття до 1 грудня 1991р. власної Конституції України.
 (У підтвердження дивись Постанову Верховної Ради України від 26.08.1991р. № 1442-12 та фотознімок на першій сторінці Газети «Урядовий Кур’єр», випуск № 38-39 (43-44) за грудень 1991р. / шляхом порівняння з Актом «проголошення незалежності України» від 24.08.1991р. Верховної ради України/.

10. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу та їм належних політичних партій, які 26.08.1991р. у відсутності призначення на 1.12.1991р. виборів «Президента України», шляхом підроблення Закону УРСР «Про вибори Президента Української РСР»1297-12 від 5.07.1991р. в інтересах Російської Федерації, шляхом державного заколоту проти національної державності Українського народу, здійснили у місті Києві - у столиці тільки но створеної Самостійної української держави – Україна, відкрите захоплення її найвищих державних посад: Президента та Народних депутатів Самостійної української держави - України, у відсутності призначення та проведення їх виборів.
 (У підтвердження дивись Закон УРСР «Про вибори Президента Української РСР» від 5.07.1991р. № 1297-12 , та Постанову Верховної Ради Української РСР від 5.07.1991р., №1299-12 «Про призначення виборів Президента Української РСР» на 1.12.1991р., шляхом їх порівняння з фотознімком, на першій сторінці Газети «Урядовий Кур’єр», випуск № 38-39 (43-44) за грудень 1991р.).

11. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу та їм належних політичних партій, які від імені не чинного «Президента» України громадянина УРСР не українського народу Кравчука Л .М., в період 5 грудня 1991 року та червня 1994 року в інтересах Російської Федерації безпосередньо приймали участь: 1) у роззброєнні військових частин збройних сил Самостійної української держави – Україна та 2) у незаконній передачі вилучених озброєнь збройним силам Російської Федерації, з метою залишення Українського народу - засновника Самостійної української держави – України, у смертельній небезпеці.

12. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу та їм належних політичних партій, які в інтересах Російської Федерації, після 26 серпня 1991 року приймали участь у штучному зменшені міжнародного статусу Самостійної української держави – Україна, шляхом припинення її постійного членства у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй та цим припинення її права на вето стосовно Резолюцій Ради Безпеки ООН прийнятих в інтересах Російської Федерації;

13. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу та їм належних політичних партій, які 26 серпня 1991 році в інтересах Російської Федерації, прийняли безпосередню участь у захопленні будівлі Національного банку Самостійної української держави - України, з метою наступного створення штучних перешкод Українському народу відбудувати незалежний національний державний бюджет Самостійної української держави – України, ще до часу прийняття українським народом нової Конституції України;

14. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу та їм належних політичних партій, які в період 26 червня 1991 року та 1 січня 2004 року в інтересах Російської Федерації, прийняли безпосередню участь у захопленні та припиненні загально державних національних галузевих джерел бюджетних доходів Самостійної української держави – України, під виглядом їх приватизації в інтересах окремого кола «громадян України» не українського народу, які вказане «ГРОМАДЯНСТВО» незаконно «отримали» ще до часу прийняття ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р., та до часу припинення 1 січня 2004 року дії положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК УРСР, в результаті набрання сили ЦК України.

15. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу та їм належних політичних партій, які в період 26 червня 1991 року та 1 січня 2004 року в інтересах Російської Федерації, прийняли безпосередню участь у захопленні, припиненні та привласнені загально державних національних галузевих засобів промислового виробництва Самостійної української держави – України, під виглядом їх приватизації в інтересах окремого кола не чинних «громадян України» не українського народу, які вказане «ГРОМАДЯНСТВО» незаконно «отримали» ще до часу прийняття ЗУ «Про громадянство України» від 18 січня 2001р. та ще до часу припинення 1 січня 2004 року, дії положень ст.9 «Правоздатність громадян» ЦК УРСР, в наслідок набрання сили ЦК України.

16. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, які в інтересах Російської Федерації в період з 26 червня 1994 року та 19 липня 1994 року, шляхом державного заколоту, грубим порушенням положень розділу 2 ст. 102 Конституції України, та шляхом посилання на підроблений Закон УРСР «Про вибори Президента України» № 1297-12 від 5.07.1991 року, вдруге здійснили захоплення найвищої державної посади Президента Самостійної української держави – України, яка згідно положень ст.13 Конституції України є безпосередньою власністю громадян України Українського народу.
 (У підтвердження дивись Закон УРСР «Про вибори Президента Української РСР» від 5.07.1991р. № 1297-12 , та Постанову Верховної Ради Української РСР від 5.07.1991р., №1299-12 «Про призначення виборів Президента Української РСР» на 1.12.1991р., шляхом їх порівняння з Фотознімком, на першій сторінці Газети «Урядовий Кур’єр», випуск № 38-39 (43-44) за грудень 1991р./

17. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола громадян Української РСР не українського народу та їм належних політичних партій які шляхом державного заколоту в інтересах Російської Федерації, у неконституційний спосіб, грубим порушенням положень розділів 1 та 2 ст.76 та ст.156 Конституції України, незаконно провели 26 березня 1998 року перші антидержавні пропорційні вибори, метою яких було незаконне та штучне створення неконституційного складу Верховної ради України 26 березня 1998 року скликання безпосередньо з громадян Української РСР не українського народу, завданням яких було грубим порушенням розділу 2 ст.102 та ст.156 Конституції України забезпечити в період листопада 1999 року новим неконституційним ЗУ «Про вибори Президента України», незаконне проведення наступних неконституційних виборів власного нечинного Президента України Кучми Л.Д. з громадян Української РСР не українського народу.
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ пропорційні вибори Народних депутатів України; та
 2) Закон України « Про вибори Президента України» від 5.03.1999р. № 474-ХІV (474-14), засвідченого грубим порушенням ст.94 та розділу 2 ст.103 Конституції України, - попереднім не чинним «Президентом України» Кучмою Л.Д. з громадян УРСР не українського народу).

 18. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної Ради України 26 березня 1998 року скликання з громадян Української РСР не українського народу та належних їм політичних партій, які в листопаді 1999 року шляхом державного заколоту в інтересах Російської Федерації та шляхом посилання на неконституційний новий ЗУ «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV, грубим порушенням положень ст.13, розділу 2 ст.102 та ст.156 Конституції України, незаконно призначили та провели другі неконституційні вибори власного нечинного та неконституційного Президента України Кучми Л.М. - з громадян Української РСР не українського народу, метою яких було за його участю в наступному забезпечити собі 26 березня 2002 року наступні неконституційні пропорційні вибори «Народних депутатів України» з громадян Української РСР не українського народу, безпосередньо за ЗАКРИТИМИ СПИСКАМИ їх політичних партій.

19. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної Ради України 26 березня 1998 року скликання безпосередньо з громадян Української РСР не українського народу та належних їм політичних партій, які в інтересах Російської Федерації, у неконституційний спосіб, грубим порушенням положень розділу 1 та 2 ст.76 та ст. 156 Конституції України та шляхом державного заколоту, вдруге 26 березня 2002 року, незаконно призначили та провели наступні антидержавні пропорційні вибори народних депутатів України неконституційного складу Верховної ради України 26 березня 2002 року скликання безпосередньо з громадян Української РСР не українського народу.
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ пропорційні вибори Народних депутатів –України).

20. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 26 березня 2002 року скликання безпосередньо з громадян Української РСР не українського народу та належних їм політичних партій, які в інтересах Російської Федерації, грубим порушенням положень другого речення ст.2 та ст.156 Конституції України, у неконституційний спосіб, припинити Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських , селищних міських голів» № 14/98 –ВР від 14.01.1998р., та грубим порушенням положень ст.5, ст.13, ст.22, ст.37, ст.71, ст.76 та ст.156 Конституції України, незаконно прийняли новий неконституційний Закон України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських , селищних та міських голів» від 6 квітня 2004р. № 1667-4;
 ( - Щоб вищевказаним неконституційним «ЗАКОНОМ» у місті Симферопіль з районним поділенням та у всіх інших містах обласних центрів з районним поділенням Самостійної української держави – України», за допомогою місцевих депутатів від політичних партій місцевих національних меншин, припинити безпосереднє державне управління територіальних громад Українського народу з статусом первинних державних суб'єктів, та шляхом державного заколоту створити у Кримській області, безпосередньо вже з громадян Росії всіх національностей, спочатку Автономну Республіку Крим, без кримських татар та в наступному останнім підготувати її вихід з Самостійної української держави – України, саме вже як «Автономної Республіки Крим» до складу Російської Федерації).

21. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 26 березня 2002 року скликання безпосередньо з громадян Української РСР не українського народу та належних їм політичних партій, які в інтересах Російської Федерації грубим порушенням положень ст.5, ст.13, ст.22, ст.37, ст.71, ст.76 та ст.156 Конституції України, незаконно прийняли новий неконституційний Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, з метою легалізації своєї неконституційної діяльності протягом 26 березня 1998 року та 8 грудня 2004 року, в частині незаконного державного фінансування статутної діяльності власних політичних партій, безпосередньо з державного бюджету Самостійної української держави - України;
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ пропорційні вибори Народних депутатів –України).

22. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 26 березня 2002 року скликання безпосередньо з громадян Української РСР не українського народу та належних їм політичних партій, які в листопаді 2004 року шляхом державного заколоту в інтересах Російської Федерації та посилання на неконституційний новий ЗУ «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV, - грубим порушенням ст.13, розділу 2 ст.102, ст.156 та п.12 Розділу 15 «Перехідні положення» Конституції України, незаконно призначили та провели ТРЕТІ неконституційні ВИБОРИ власного нечинного та неконституційного Президента України Ющенка В.А. з громадян України українського народу, метою яких було за рахунок його державної зради в наступному забезпечити собі проведення наступних неконституційних пропорційних виборів «Народних депутатів України» 26 березня 2006 року скликання вже безпосередньо з нечинних «громадян України» не українського народу за ЗАКРИТИМИ СПИСКАМИ своїх політичних партій.

23. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 26 березня 2002 року скликання безпосередньо з громадян Української РСР не українського народу та належних їм політичних партій, які шляхом державного заколоту в інтересах Російської Федерації грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції України, незаконно призначили та провели наступні неконституційні пропорційні вибори неконституційного складу Верховної ради України 26 березня 2006 року скликання з нечинних «громадян України» не українського народу та в четверте здійснили таємне захоплення законодавчого органу державної влади Самостійної української держави – України, з метою приховати в період з 26 березня 2002 року по 26 березня 2006 року незаконне вилучення, розтрати та привласнення з її національного бюджету 15 млрд. 497 млн. 175 тис. 180 грн., для незаконного фінансування статутної діяльності власних політичних партій не українського народу.
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ пропорційні вибори Народних депутатів –України).

24. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 26 березня 2006 року скликання безпосередньо з нечинних «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, які шляхом державного заколоту в інтересах Російської Федерації грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції України, незаконно призначили та провели позачергові неконституційні пропорційні вибори неконституційного складу Верховної ради України 18 жовтня 2008 року скликання з нечинних «громадян України» не українського народу та вп'яте здійснили таємне захоплення законодавчого органу державної влади Самостійної української держави – Україна, з метою приховати в період з 26 березня 2006 року по 18 жовтня 2008 року незаконне вилучення, розтрати та привласнення з її національного бюджету 30 млрд. 895 млн. 350 тис. 360 грн., для незаконного фінансування статутної діяльності власних політичних партій не українського народу. (???)
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ пропорційні вибори Народних депутатів України).

25. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 28 жовтня 2008 року СКЛИКАННЯ безпосередньо з нечинних «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, які в інтересах Російської Федерації, шляхом посилання на неконституційний новий ЗУ «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV, грубим порушенням ст.13, розділу 2 ст.102, ст.156 та п.12 розділу 15 «Перехідні положення» Конституції України, незаконно призначили та провели 17 січня 2010 року ЧЕТВЕРТІ неконституційні вибори власного нечинного та неконституційного Президента України Януковича В.Ф., з нечинних «громадян України» не українського народу, метою яких було за рахунок його державної зради в наступному забезпечити собі проведення наступних неконституційних пропорційних виборів «Народних депутатів України» 28 жовтня 2012 року скликання з нечинних «громадян України» не українського народу за ЗАКРИТИМИ СПИСКАМИ своїх політичних партій.
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ пропорційні вибори Народних депутатів України).

26. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 28 жовтня 2008 року скликання безпосередньо з нечинних «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, які шляхом державного заколоту в інтересах Російської Федерації, грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції України, незаконно призначили та провели позачергові неконституційні пропорційні вибори неконституційного складу Верховної ради України 28 жовтня 2012 року скликання з нечинних «громадян України» не українського народу та вшосте здійснили таємне захоплення законодавчого органу державної влади Самостійної української держави – України, метою яких було в наступному забезпечити собі проведення наступних неконституційних пропорційних виборів «Народних депутатів України» з нечинних «громадян України» не українського народу за ЗАКРИТИМИ СПИСКАМИ своїх політичних партій.
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ пропорційні вибори Народних депутатів –України).

27. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 28 жовтня 2014 року скликання безпосередньо з нечинних «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, які в інтересах Російської Федерації, шляхом посилання на неконституційний новий ЗУ «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV, грубим порушенням ст.13, розділу 2 ст.102, ст.156 та п.12 розділу 15 «Перехідні положення» Конституції України, незаконно призначили та провели 25 травня 2014 року неконституційні п`яті вибори власного нечинного та неконституційного Президента України Порошенка П. О. з нечинних «громадян України» не українського народу, метою яких було за рахунок його державної зради в наступному забезпечити собі проведення наступних позачергових неконституційних пропорційних виборів «Народних депутатів України» - з нечинних «громадян України» не українського народу за закритими списками своїх політичних партій.
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано неконституційними пропорційні вибори Народних депутатів України).

28. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 28 жовтня 2012 року скликання безпосередньо з нечинних «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, які шляхом державного заколоту грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції України незаконно призначили та провели позачергові неконституційні пропорційні вибори неконституційного складу Верховної ради України 26 жовтня 2014 року скликання з нечинних «громадян України» не українського народу та вшосте здійснили таємне захоплення законодавчого органу державної влади самостійної української держави – України, метою якого було безпосередньо самим собі та своїм політичним партіям в наступному забезпечити проведення наступних неконституційних пропорційних виборів «Народних депутатів України» з нечинних «громадян України» не українського народу членів своїх політичних партій.
 (У підтвердження дивись:
 1) Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано неконституційними пропорційні вибори Народних депутатів України.

29. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетних до них окремого кола не чинних «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, якими в період 18 вересня 2010 року, шляхом незаконного посилання на неконституційний ЗУ «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим , та місцевих рад та сільських , селищних , міських голів» від 6 квітня 2004 року № 1667-ІV, / - який ще до цього часу не набув своєї конституційної сили за обставин відсутності у Президента України, у Верховної ради України та у Конституційного суду України письмових доказів встановлених положеннями ст.156 Конституції України, - якими б документально підтверджувалось: 1) проведення Всеукраїнського референдуму, з питання підтримання вказаного виборчого закону більшістю чинних громадян України, українського народу та 2) конституційне припинення попереднього Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських , селищних , міських голів» № 14/98-ВР від 14 січня 1998 року/; було, грубим порушенням положень другого речення розділу 1 ст.143 Конституції України, незаконно створено у районах міст обласних центрів з назвами Черкаси, Київ, Вінниця, Львів та інших самостійної української держави – Україна, власні неконституційні «міські» представницькі та виконавчі органи «місцевого самоврядування», у відсутності існування у них безпосередньо належних їм 1) установчих положень, з безпосереднім їх найменуванням, юридичною адресою та обсягом належних їм представницьких прав від територіальної громади українського народу; 2) власних міських жителів українського народу з конституційними правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України; 3) власної неподільної міської адміністративної території, з статусом адміністративної територіальної одиниці; 4) власної міської територіальної громади українського народу з статусом первинного державного суб’єкта самостійної української держави – України; та 5) примірника безпосередньо належного їй Статуту.
 (У підтвердження дивись: Рішення Конституційного Суду України від 5.10.2005 року № 6-рп/2005р. у справі № 1-5/2005 «Про здійснення влади народом»).

30. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 28 жовтня 2008 року скликання безпосередньо з нечинних «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, які в інтересах Російської Федерації, у відсутності доказів конституційного припинення дії Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських , селищних , міських голів» № 14/98-ВР від 14 січня 1998 року, грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції України, незаконно 10 липня 2010 року прийняти новий неконституційний Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів» № 2487-7, щоб вже за рахунок незаконного посилання на нього створити штучні законодавчі підстави переходу Кримської області самостійної української держави – Україна, безпосередньо вже як «Автономної республіки Крим» до складу Російської Федерації .

31. Подолання наслідків безпосередніх замахів росіян та причетного до них неконституційного складу Верховної ради України 26 листопада 2014 року скликання безпосередньо з нечинних «громадян України» не українського народу та їм належних політичних партій, які в інтересах Російської Федерації, прийняли неконституційний Закон України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-8, з метою припинення існуючого конституційного адміністративно територіального устрою самостійної української держави – України, встановленого положеннями Розділу ІХ «Територіальний устрій України» Конституції України, та останнім отримати можливість ліквідувати  конституційні права територіальних громад  українського народу з статусом засновників та первинних державних суб`єктів Самостійної української держави - України, встановлені положеннями ст.5, ст.7, ст.13 та ст.143 Конституції України, а з цим і належні їм на правах власності адміністративні території їх сіл, селищ, міст районних центрів, міст обласного значення та районів міст обласних центрів з районним поділенням з статусом самостійних адміністративних територіальних одиниць, з метою їх наступної передачі до складу Російської Федерації.

Стаття 487

На судову Раду Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, покладаються функції місцевих державних органів судового слідства територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з питань національної безпеки конституційних прав Українського народу самостійної української держави – України, в межах Соснівського району міста Черкаси встановлених положеннями ст.4, ст.5, ст.7, ст.13, ст. 143 Конституції України, та Розділом 1 «Самовизначення Української нації», Розділом ІІ «Народовладдя», Розділом V «Територіальне верховенство», Розділом VІ «Економічна самостійність», Розділом VІІ «Екологічна безпека», та Розділом ІХ «Зовнішня та внутрішня безпека» Декларації «Про державний суверенітет України» № 55 від 16 липня 1990 року, яка є основою нової Конституції України та її нових законів.

Стаття 488

У члени судової Ради Надзвичайного комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, висуваються та призначаються представники тільки територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які мають відповідний стаж роботи у органах прокуратури та суду самостійної української держави – Україна, які відстоюють національну державність Українського народу та його самостійну українську державу – Україну, які є народними представниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та які прийняли присягу члена судової Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та присягали на адресу Українському народу та його самостійній українській державі – Україні.

Стаття 489

Порядок висунення та призначення голови та членів судової Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, безпосередньо встановлюється установчими положеннями Надзвичайного комітету.
Стаття 490

Підставою для припинення повноважень посадових осіб 1) органів управління Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, 2) діючих членів його Ради та 3) членів його судової Ради, є наступне:
1) порушення присяги народного представника територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
2) порушення присяги члена судової Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
3) виявлення недовіри членам Ради Надзвичайного Комітету, черговими та позачерговими зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
4)виявлення недовіри членам Слідчої Комісії Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, черговими та позачерговими зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
5) виявлення недовіри членам судової Ради Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси черговими та позачерговими зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 491

Фінансове забезпечення установчої діяльності Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, здійснюється, через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих відділень державного банку.РОЗДІЛ 18
«Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»
Стаття 492

Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно положенням ст.5 Конституції України є постійно діючим місцевим державним органом виконавчої влади.
Стаття 493
На Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається випуск щотижневої місцевої газети територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та створення її постійно діючої редакційної колегії.
Стаття 494
На редакційну колегію Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається доведення безпосередньо до її жителів, наступної публічної інформації:
1) про місцеві ініціативи зареєстрованих «ініціативних груп» жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
2) про місцеві ініціативи мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
3) про прийняті рішення попередніх чергових та позачергових зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
3) про час, день та місце скликання наступних чергових та позачергових зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та їх порядок денний;
4) про відкриття виконавчого провадження набувших сили рішень установчих , чергових та позачергових зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про осіб яких стосується їх виконання;
5) про новопризначених народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про питому вагу їх представницьких прав безпосередньо на день публікації такої інформації;
6) про стан та кількість представницьких прав на депозитарних представницьких рахунках народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на день публікації такої інформації;
7) про бюджетні витрати за відповідний період та законність їх призначення державним органам виконавчої та судової влади Самостійної української держави - України, юридичні адреси яких знаходяться в Соснівському районі міста Черкаси.
8) про бюджетні витрати місцевих державних органів виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та законність їх призначення;
9) про результати перевірок бюджетних витрат державних органів виконавчої та судової влади Самостійної української держави – України, юридичні адреси яких знаходяться у Соснівському районі міста Черкаси та про їх цільове використання;
10) про установчу діяльність Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про її результати;
11) про установчу діяльність Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про її результати;
12) про установчу діяльність Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про її результати;
13) про діяльності комісій народного контролю Рахунового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про результати проведених перевірок;
15) про установчу діяльність Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про її результати.
Стаття 495
Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з кодом КОАТУУ-7110136700 створюється її безбалансовим відділенням та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси» КОАТУУ – 7110136700».
Стаття 496
Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснює у Соснівському районі міста Черкаси свою установчу діяльність у межах своїх Установчих положень.
Стаття 497
Установчі положення Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси приймаються його установчими зборами.

Стаття 498
Установчі положення Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням її круглої гербової печатки.
Стаття 499
Голова Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням його установчих зборів.
Стаття 500
Органи управління Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет, мають наступний склад :
1. Голова Комітету.
2. Заступник голови Комітету.
3. Секретар Комітету.
4. Голова Редакційної колегії Комітету.
Стаття 501
Вищим органом управління Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є засідання Ради Комітету, у якому ведеться протокол.
Стаття 502

На Раду Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається:
1) розгляд та затвердження проектів щотижневих випусків місцевої газети територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
2) планування та затвердження тематичних завдань Редакційній комісії Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
3) розгляд заяв, звернень та повідомлень жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
4) призначення та проведення журналістських розслідувань Комітетом Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
5) призначення голови та членів Редакційної колегії Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
6) висвітлення урочистих заходів з прийняття присяги Українському народу посадовими та службовими особами державних органів виконавчої та судової влади Самостійної української держави – Україна, юридичні адреси яких знаходяться в межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси.
7) висвітлення урочистих заходів з прийняття присяги Українському народу народними представниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
8) висвітлення урочистих заходів з прийняття присяги Українському народу посадовими особами місцевих державних органів виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
9) публікація адміністративно розпорядчих актів прийнятих місцевими державними органами виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
10) публікація адміністративно розпорядчих актів прийнятих органами місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

Стаття 503

Постійно діючими членами Ради Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та надалі Комітет, є наступні його посадові особи:
1. Голова Комітету;
2. Заступник голови Комітету;
3. Секретар Комітету;
4. Голова Редакційної колегії Комітету;
Стаття 504
Право участі в засіданні Ради Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правом дорадчого голосу мають 1) Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) Голова Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 3) Голова Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 4) Голова Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 5) Голова Комітету Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 6) Голова Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 7) Голова Комітету народних засідателів та присяжних; 8) Голова Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 505

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих відділень державного банку.

РОЗДІЛ 19
„Місцеве самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, його основа та його органи управління”.

Стаття 506

Основою місцевого самоврядування у Соснівському районі міста Черкаси є Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22 грудня 1973р. № 2314-8 та Рішення виконавчого комітету Ради народних депутатів Черкаської області № 728 «Про проведення виборів до районних Рад депутатів трудящих у місті Черкаси».

Стаття 507

Основою системи місцевого самоврядування жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, Статут територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року, підписана 6 листопада 1996 році та ратифікована Законом № 452/97 від 15 липня 1997 року.

Стаття 508

Місцеве самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, в межах адміністративної території Соснівського району з статусом адміністративної одиниці у місті Черкаси є частиною її безпосереднього управління, яке здійснюється у межах положень ст.7 та Розділу ХІ «Місцеве самоврядування» Конституції України та цим Статутом.

Стаття 509

Створення системи місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси відбувається у спосіб встановлений положеннями ст.143 Конституції України та цим Статутом та покладається безпосередньо на територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правами первинного державного суб`єкту самостійної української держави – України в межах неподільної адміністративної території Соснівського району зі статусом адміністративної територіальної одиниці у місті Черкаси.

Стаття 510

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси, набуває права створення системи місцевого самоврядування у Соснівському районі міста Черкаси встановленої положеннями ст.143 Конституції України тільки після завершення процесу створення у Соснівському районі міста Черкаси власної місцевої системи безпосереднього державного управління, встановленої положеннями ст.5 Конституції України та цим Статутом.

Стаття 511

Система місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району створюється безпосередньо жителями територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на основі загальних, прямих та рівних виборів депутатів Соснівської районної Ради та Черкаської обласної Ради у спосіб встановлений положеннями розділу 1 ст. 141 Конституції України.


Стаття 512

Кандидатами у депутати Соснівського району міста Черкаси висуваються виключно жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, на підставі рішення зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 513

Система представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Українського народу Соснівського району міста Черкаси створюється безпосередньо територіальною громадою Українського народу Соснівського району міста Черкаси у спосіб, встановлений положеннями другої частини першого речення ст.143 Конституції України від 28 червня 1996 року.

Стаття 514

Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Соснівсього району міста Черкаси, міста Черкаси та Черкаської області, юридичні адреси яких знаходяться в Соснівському районі міста Черкаси, та до створення яких не має відношення територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси, припиняються.

Стаття 515

Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування органи управління яких виникли в Соснівському районі міста Черкаси всупереч розділу 1 ст.141 та першій частині першого речення ст.143 Конституції України, - на пропорційній основі та за безпосередньою участю політичних партій - грубим порушенням положень розділу 1 ст.156 Конституції України та шляхом невиконання Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV, яким визнано неконституційними пропорційні вибори Народних депутатів –України», припиняються відповідною Постановою Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси після його створення, або відповідним розпорядженням голови територальної громади Соснівського району міста Черкаси та їх безпосередні учасники підлягають кримінальному переслідуванню на підставі рішення Слідчої комісії Надзвичайного комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 516

Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Українського народу, встановлені положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, приймають рішення виключно тільки за існування доказів відповідної місцевої ініціативи жителів територіальної громади Українського народу Сонівського району міста Черкаси, яка виникла тільки в організований спосіб встановлений цим Статутом, на підставі рішення зборів: 1) ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об`єднаних спільними інтересами; 2) вуличного комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, або 3) мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які легалізовані у спосіб, встановлений цим Статутом.

Стаття 518

На представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Українського народу Соснівського району міста Черкаси встановлені положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, згідно цього Статуту, поширюються Закони прийняті тільки конституційним складом Верховної ради України, за участю 450–ти народних депутатів України з персоніфікованими правами, встановленими положеннями ст.13 Конституції України, та обраних у спосіб встановлений положеннями розділу 1 ст.76 Конституції України.

Стаття 519

На представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, згідно цього Статуту, поширюються законодавчі акти «про місцеве самоврядування», основу яких складають положення Конституції України, Цивільного кодексу України та Європейської Хартії «Про місцеве самоврядування» від 15 жовтня 1985 року, ратифікованої Законом № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року.

Стаття 520

На представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, згідно цього Статуту не поширюються законодавчі акти «про місцеве самоврядування», які:
 1) суперечать положенням Конституції України, Цивільного кодексу України, Європейській Хартії «Про місцеве самоврядування» від 15 жовтня 1985 року, ратифікованої Законом № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року та положенням цьому Статуту; та  2) були прийняті неконституційним складом Верховної ради України з нечинних «громадян України» не українського народу, який було створено шляхом проведення неконституційних пропорційних виборів за участю політичних партій не українського народу грубим порушенням положень ст.13, розділу 1 та 2 ст.76, розділу 2 ст.152 та ст.156 Конституції України, шляхом невиконання Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 року № 2222-ІV,  яким визнано неконституційними пропорційні вибори Народних депутатів України від політичних партій.
 .

Стаття 521

Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, згідно цього Статуту приймають рішення тільки у межах своїх Установчих положень і тільки на підставі зареєстрованих місцевих ініціатив жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, підтверджених письмовими доказами їх обговорення, у спосіб встановлений цим Статутом.

Стаття 522

Право місцевих ініціатив з будь-якого питання місцевого самоврядування на адресу представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, належить безпосередньо жителям територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з правами встановленими положеннями ст.13 Конституції України, та реалізується зборами: 1) Ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, об’єднаних спільними інтересами; 2) вуличних Комітетів самоорганізації населення Соснівського району міста Черкаси та 3) мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 523

Право внесення місцевих ініціатив не поширюється на місцевих депутатів та на посадових і службових осіб представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси, встановлених положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України та останніми реалізується безпосередньо на загальних засадах та в порядку встановленому цим Статутом.

Стаття 524

Право місцевих ініціатив не поширюється на посадових та службових осіб державних органів виконавчої та судової влади та прокуратури Соснівського району міста Черкаси та останніми реалізується безпосередньо на загальних засадах, та в порядку встановленому цим Статутом.

Стаття 525

Система місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси має наступний склад :
1. Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста
Черкаси.
2. Вуличні комітети самоорганізації населення Соснівського району міста Черкаси.
3. Мікрорайонні Комітети самоорганізації населення Соснівського району міста Черкаси.
4. Соснівська районна рада міста Черкаси.
5. Виконавчий комітет Соснівської районної ради міста Черкаси.
6. Територіальна виборча комісія Соснівського району міста Черкаси.
7. Черкаська обласна рада.
8. Виконавчий комітет Черкаської обласної ради.

Стаття 526

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси може створювати з територіальними громадами Українського народу інших районів міста Черкаси спільні міські виконавчі органи місцевого самоврядування та спільні органи їх управління.

 РОЗДІЛ 20

«Власні повноваження територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та повноваження, які можуть бути делеговані місцевим представницьким та виконавчим органам місцевого самоврядування Українського народу Соснівського району міста Черкаси».

Стаття 527

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси має власні повноваження та у разі необхідності може частину своїх повноважень передати власним представницьким та виконавчим органам місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області, з правами, встановленими положеннями розділу 4 ст.140 та другою частиною першого речення ст.143 Конституції України.

Стаття 528

До власних повноважень територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси належать наступні повноваження, встановлені Законом та цим Статутом:
1) управління місцевим бюджетом, фінансами та цінами;
2) управління місцевою комунальною власністю;
3) управління місцевим житловим-комунальним господарством, місцевим державним житловим фондом, місцевим побутовим та торговельним обслуговуванням, місцевим громадським харчуванням, транспортом і зв`язком;
4) управління місцевим будівництвом.
5) управління місцевою освітою, охороною здоров’я, культурою та спортом.
6) управління місцевими земельними відносинами та охороною навколишнього середовища.
7) управління соціального захисту населення.
8) управління зовнішньо-економічною діяльністю.
9) управління питаннями місцевої оборони, оборонної діяльності та роботи.
10) управління питаннями місцевого адміністративного територіального устрою.
11) управління питаннями забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
12) управління питаннями з відзначення державними нагородами України.
13) спеціальні повноваження з питань захисту місцевого населення від кримінальних та корупційних посягань посадових та службових осіб центральних, обласних та місцевих державних органів виконавчої та судової влади.
14) утворення та управління місцевих спеціальних та цільових фондів.
15) участь у фінансово-кредитних відносинах.
16) створення та управління місцевих галузевих та промислових комунальних підприємств.
17) утворення та управління місцевих територіальних правоохоронних органів.
18) організація та проведення місцевих виборів.
19) організація та проведення місцевих референдумів.
20) встановлення безпосередніх відносин з центральними державними органами законодавчої, виконавчої та судової влади Самостійної української держави – Україна та Президентом, у тому числі на рівні адміністративних угод, з питань співпраці, встановлених положеннями п.6 ст.119 Конституції України.

РОЗДІЛ  21

 Порядок створення місцевих та обласних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Українського народу Соснівського району та Черкаської області. Порядок делегування їм представницьких та делегованих прав та порядок їх припинення.

Стаття 529

Порядок створення місцевих та обласних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Українського народу, встановлених положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, у межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, покладається безпосередньо на територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правами встановленими положеннями ст.13 Конституції України, та здійснюється у спосіб, встановлений положеннями другої частини першого речення ст.143 Конституції України та цим Статутом, шляхом скликання їх установчих зборів.

Стаття 530

Установчі збори місцевих та обласних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Українського народу, встановлених положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, які створюються у межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси скликаються у спосіб, встановлений цим Статутом.

Стаття 531

Установчі збори місцевих та обласних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Українського народу, встановлені положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, які створюються у межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, скликаються Постановою Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, за результатами розгляду місцевих ініціатив жителів територіальної громади Українського народу у спосіб, встановлений цим Статутом.

Стаття 532

Адреси місцезнаходження та юридичні адреси, та правовий статус місцевих та обласних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Українського народу, встановлених положеннями розділу 4 ст.140 та ст.141 Конституції України, які створюються у адміністративних межах Соснівського району міста Черкаси, відповідно з положеннями ст.93 «Місцезнаходження юридичної особи» ЦК України, вказуються безпосередньо у їх Установчих положеннях.

Стаття 533

Установчі положення місцевих та обласних представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Українського народу, які створюються межах Соснівського району міста Черкаси, приймаються їх установчими зборами, у спосіб, встановлений цим Статутом та затверджуються головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з прикладенням її гербової печатки після оприлюднення відповідної Постанови Комітету виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси про їх створення.

Стаття 534

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правами встановленими положеннями ст.5 та ст.13 Конституції України, у будь-який час, згідно цього Статуту, може достроково припинити повноваження посадових та службових осіб місцевого самоврядування та державних органів виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси, встановлені Законом та їх Установчими положеннями, у випадку, якщо діями їх посадових або службових осіб у неконституційний або у незаконний спосіб або шляхом зговору обмежуються права та свободи жителів та виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені Конституцією України та цим Статутом.

Стаття 535

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правами встановленими положеннями ст.5 та ст.13 Конституції України, у будь-який час може припинити юридичні особи з назвами представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування та місцевих державних органів виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси та їх юридичні адреси у випадку, якщо діями їх органів управління незаконно обмежуються конституційні права та свободи жителів та виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені Конституцією України, ЦК України та цим Статутом, або такі права останніх свідомо не забезпечуються у повному обсягу.

Стаття 536

Контроль за установчою діяльністю представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області, встановлених цим Статутом, безпосередньо покладається на місцеві державні органи виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси – Комітети, встановлені цим Статутом.

РОЗДІЛ  22
«Місцевий бюджет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси. Доходи та видатки місцевого бюджету та порядок ними розпорядження. Утворення цільових фондів. Місцеві податки і збори та участь у фінансово-кредитних відносинах».

Стаття 537

На територіальну громаду Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правами встановленими ст.13 Конституції України безпосередньо покладається розроблення, затвердження та виконання місцевого бюджету Соснівського району міста Черкаси, з урахуванням положень цього Статуту.

Стаття 538

Територіальній громаді Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правами встановленими ст.13 Конституції України, безпосередньо належить право одноосібно визначати напрями використання коштів власного місцевого бюджету.

Стаття 539

Самостійність місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з урахуванням цього Статуту, гарантується власними та закріпленими за ним на стабільній основі законом та загальнодержавними доходами.

Стаття 540

Втручання державних органів виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області у процес складання , затвердження і виконання місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не допускається законом та цим Статутом.

Стаття 541

Мінімальний розмір місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району визначається на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного її жителя з урахуванням економічного, соціального , природного та екологічного стану адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановлених законом та цим Статутом, або рішенням зборів виборців самої територіальної громади.

Стаття 542

Доходи місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або на підставі окремої адміністративної угоди з державною адміністрацією Черкаської області.

Стаття 543

Втручання представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Соснівського району та Черкаської області, до створення яких територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси не має відношення, у процес складання, затвердження та виконання місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, не допускається та передбачає кримінальне переслідування.

Стаття 544

Втручання місцевих державних органів виконавчої та судової влади Соснівського району міста Черкаси, до створення яких у Соснівському районі міста Черкаси територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси не має відношення, у процес складання, затвердження та виконання місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, не допускається та передбачає кримінальне переслідування.

Стаття 545

Втручання політичних партій та їх представників, до створення яких у Соснівському районі міста Черкаси територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси не має відношення, у процес складання, затвердження та виконання місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, не допускається та передбачає кримінальне переслідування.

Стаття 546

У дохідній частині місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси окремо виділяються доходи, необхідні для виконання її власних повноважень та доходи необхідні для забезпечення та виконання делегованих повноважень місцевим державним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених цим Статутом, через які останньою здійснюється безпосереднє управління власною адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси, встановлене положеннями ст.5 та ст. 143 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 року та цим Статутом.

Стаття 547

Місцевий бюджет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси поділяється на поточний бюджет та бюджет розвитку.

Стаття 548

Доходи місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів залучених від місцевих позик та доходів її власних галузевих комунальних підприємств.

Стаття 549

Доходи місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси можуть також формуватися за рахунок інвестиційних субсидій з інших бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст районів, міст обласного значення та районів міст з районним поділенням Черкаської області та інших областей Національної держави - України.

Стаття 550

Доходи місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси відповідно з положеннями Закону України «Про транскордонне співробітництво» також формуються за рахунок інвестиційних субсидій з бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст районів, міст обласного значення та районів міст з районним поділенням інших держав: 1) держав Європейського Союзу; 2) Сполучених штатів Америки; 3) Канади, 4) Японії, 5) Австралії, 5) Нової Зеландії, 6) Китаю, 7) Англії та 8) Росії.

Стаття 551

У видатковій частині місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси окремо передбачаються видатки поточного її бюджету та видатки бюджету її розвитку.

Стаття 552

Кошти поточного бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, спрямовуються на фінансування установ та закладів, що утримуються тільки за рахунок бюджетних асигнувань і не належать до бюджету розвитку.

Стаття 553

Кошти бюджету розвитку територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, спрямовуються на фінансування програм соціально-економічного розвитку адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, пов`язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності безпосередньо самої територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, та на фінансування субвенцій та інших видатків, пов`язаних з розширеним відтворенням.

Стаття 554

Видатки місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси поділяються на дві частини: 1) на видатки, пов`язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування та безпосереднього управління, та 2) на видатки, пов`язані з виконанням делегованих законом та цим Статутом повноважень місцевих державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 Стаття 555

Доходи місцевого бюджету територіальної громади Українського народу міста Черкаси, додатково отримані в процесі виконання власного місцевого бюджету, та суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до її бюджету чи економії у видатках, не підлягають вилученню та направляються на фінансування інших прийнятих нею програм.


Стаття 556

Територіальна громада Українського народу міста Черкаси може утворювати цільові фонди, які становляться складовою спеціального фонду її місцевого бюджету.

Стаття 557

Збори виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, своїм рішенням можуть встановлювати місцеві податки та збори, які зараховуються у її місцевий бюджет.


Стаття 558

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси може безпосередньо випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери та отримувати кредити в банківських установах.

Стаття 559

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси може створювати власні комунальні банки та інші фінансово-кредитні Установи.

Стаття 560

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси може виступати гарантом кредитів для власних галузевих комунальних підприємств, установ та організацій.

Стаття 561

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси може розміщувати належні їй кошти прибутків, отримані в результаті економії та ефективного використання місцевого бюджету, отримані від власних галузевих комунальних підприємств та отримані у банках інших суб`єктів права власності; з метою отримання відсотків від їх доходів, з зарахуванням останніх до дохідної частини власного місцевого бюджету.

Стаття 562

Органи місцевого самоврядування, Держава та її органи державної виконавчої та судової влади Соснівського району та Черкаської області, юридичні адреси яких знаходяться у межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, не є суб’єктами господарювання.
 (У підтвердження дивись положення розділу 1 ст.8 «Участь держави, органів державної влади, та органів місцевого самоврядування в господарській діяльності» Цивільного Кодексу України).

Стаття 563

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси на умовах договору оренди забезпечує держані органи виконавчої та судової влади, прокуратури, місцевого самоврядування та власні місцеві державні органи виконавчої влади відповідними службовими приміщеннями у випадку, якщо їх юридичні адреси, згідно їх Установчих положень, знаходяться у межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси.
 (У підтвердження дивись положення розділу 3 ст.52 «Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури. ЗУ «Про прокуратуру»).

Стаття 564

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси на умовах договору оренди забезпечує відповідними службовими приміщеннями:
1) держані органи виконавчої та судової влади, 2) прокуратури, та 3) місцевого самоврядування, юридичні адреси яких, згідно їх Установчих положень, знаходяться за межами адміністративної території Соснівського району міста Черкаси, тільки у разі існування стосовно останніх, попередньо укладеного з державною адміністрацією Черкаської області, відповідного адміністративного договору «Про співпрацю», встановленого положеннями п.6 ст.119 Конституції України.

РОЗДІЛ  23
«Правонаступність територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»

Стаття 567

Територіальна громада Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 7110136700 КОАТУУ є правонаступником юридичної особи з найменуванням «Територіальна громада Соснівського району міста Черкаси» з кодом ЄДРПОУ № 26358561.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ