- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 20 квітня 2016 р.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ, ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ТА ЖИТЛОВИХ КООПЕРАТИВІВ (документ)

Загальна частина.
Обґрунтування необхідності розроблення Концепції.

Діюча система місцевого самоврядування у м. Києві потребує вдосконалення. Стратегічними напрямками її розвитку є децентралізації та розвиток територіальної самоорганізації населення, що визначено Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Верховною Радою України 15.07.1997 № 452/97-ВР.

Низовими ланками територіальної самоорганізації, що діють в м. Києві є 75 органів самоорганізації населення (ОСН), 325 об'єднані співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та 978 житлових кооперативів (ЖК). Необхідність розробки цілісної програми розвитку щодо них обумовлена наступними обставинами.
Зазначені утворення мають різний правовий статус. ОСН - самостійна ланка в системі місцевого самоврядування і функціонує на підставі Закону України «Про органи самоорганізації населення». Основним завданням ОСН є створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України. Управління  та контроль у сфері самоорганізації населення здійснює Головне управління з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
ОСББ здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку». Основна метою ОСББ є забезпечення реалізації прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном.
ЖК утворені ще в радянські часи діють згідно постанов КМУ «Про затвердження примірного статуту житлово-будівельного кооперативу» №186 від 30.04.1985 р., «Про затвердження положення про порядок організації та діяльності об‘єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні» №588 від 31.07.1995 р. Їх основним завданням є забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку, а також для наступна експлуатації та управління цим будинком. Реалізацію міської політики щодо ОСББ та ЖБК здійснює Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

В діяльності ОСН існує цілий ряд проблем, пов'язаних з недосконалою системою реєстрації та забезпечення виконання власних  та делегованих повноважень. Зокрема, делеговані повноваження, що передбачають надання органами самоорганізації населенню певних адміністративних послуг, досі не надавались. Також  ОСН не передавалось в управління Комунальне  майно  та  бюджетні  кошти. В той же час, законодавство України надає місцевим органам влади можливості фінансування та делегування окремих повноважень щодо управління майном та при будинковими територіями органам самоорганізації населення, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку столиці актуальним є питання розвитку самоорганізації населення за місцем проживання як однієї з умов подальшого успішного розвитку Києва та побудови громадянського суспільства.
Необхідність розвитку самоорганізації населення прямо пов'язана із проблемою реформи ЖКГ. Мета реформи, згідно із „Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” - перевід житлово-комунального господарства на ринкові умови, ліквідація дотаційності цього сектора і формування системи соціального захисту, яка б не була пов'язана з економікою житлово-комунального сектора.
Відмінною рисою житлово-комунальних послуг є те, що це послуги колективного споживання. Тому без механізму узгодження інтересів і самоорганізації населення по споживанню цих послуг ЖКГ просто не зможе працювати. Неможливо індивідуально в багатоквартирному житловому будинку спожити воду, газ, електрику. З іншого боку, самі місцеві громади мало організовані й мало зацікавлені в проведенні реформи ЖКГ, вбачаючи у ній тільки негативні сторони, пов’язані із подорожчанням тарифів на газ, електрику тощо. У результаті - реформа „пробуксовує”. Тому так актуальне питання самоорганізації жителів міста за місцем проживання через об'єднання власників житла, через створення територіальних структур громадського самоврядування.
Завдання органів самоорганізації населення в процесі вирішення цих проблем полягає у захисті прав споживачів комунальних послуг та у допомозі об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житловим кооперативам, які повинні стати повноцінними суб’єктами ринку житлово–комунальних послуг. ОСН повинні стати захисним бар’єром між ринком комунальних послуг та населенням.


Аналіз причин стримування розвитку
територіальної самоорганізації населення.

ОСН – надзвичайно важлива форма територіального громадського самоврядування не тільки відносно житлових і житлово-комунальних проблем, але й відносно керування локальною територією та вирішення соціальних проблем. Сьогодні, на жаль, через відсутність внутрішньої мотивації, населення не приймає повноцінної участі в цих структурах і, якщо вони й створюються, то в більшості випадків - з ініціативи муніципалітету. Функції ОСН обмежуються законодавством до сприяння житлово-комунальним організаціям, участі в добровільних заходах. Тобто, у них немає певних владних повноважень по представництву інтересів жителів певної території. Тому, в основному, їх «прикріплюють» до участі в якихось процесах, що виливається в остаточному підсумку в дуже обмежені форми. Разом з тим, саме органи самоорганізації населення – це той центральний важіль, завдяки якому можна всерйоз зрушити розвиток громадянського суспільства в місті. Тому що, це - саме та форма, у яку неминуче включена маса населення. За різними оцінками до складу територіальних громадських організацій входять або користуються їхніми послугами 15-20% населення.
Самоорганізація населення за місцем проживання можлива у формі ОСББ. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" існує вже не перший рік, але, на жаль, у цілому по Києву кількість об’єднань власників житла менше 1% від обсягу міського житлового фонду. Проблеми організаційного порядку полягають у нерівності відношення районних адміністрацій до муніципального житла з одного боку та до будинків ОСББ з іншого боку; складній системі реєстрації об’єднань; неможливості (всупереч закону) отримати у власність ОСББ землю, на якій стоїть будинок. Крім того, монополісти у постачанні комунальних послуг, такі як „Київенерго” не завжди якісно надають послуги ОСББ, а у разі виникнення аварій взагалі не надають відповідні послуги своєчасно.
Житлові кооперативи є перехідною формою самоорганізації власників житла, адже спеціального закону про житлові кооперативи немає. Закон України "Про кооперацію" не встановлює особливостей для житлово-будівельних кооперативів, а Житловий Кодекс, яким регулюється діяльність житлових кооперативів, прийнятий ще 1983р. і застарілий.


Основні проблемні питання Концепції та шляхи їх вирішення

Метою концепції є виховання громадянина, консолідація громадської участі, впливу й контролю для створення стійкої системи самоуправління територіями (мікрорайонами) в м.Києві. У зв’язку з цим при формулюванні основних напрямків програми розвитку та підтримки органів самоорганізації населення , об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлових кооперативів виокремлюються такі проблеми:

1. ОСН, ОСББ, ЖК діють в різному законодавчому та адміністративно-правовому полі. Їх створення та діяльність визначається різною законодавчо-нормативною базою. Вони підпорядковані різним адміністративним підрозділам міської влади. Разом з тим ОСН, ОСББ, ЖК - це суміжні форми територіальної самоорганізації населення, і вирішують спільні питання забезпечення гідних умов життя для мешканців Києва.
Шляхи вирішення проблеми
·                                Створення механізмів координації ОСН, ОСББ, ЖК у вирішенні спільних питань.
·                                Узгодження нормативно-правої бази, що визначає правий статус та форми діяльність ОСН, ОСББ, ЖК
·                                Побудова багаторівневої системи управління територіями (мікрорайонами) на основі представницьких форм самоорганізації населення.
·                                Створення інституції Управ мікрорайонів

2. У територіальному вимірі створення та діяльність ОСН, ОСББ, ЖК має хаотичний характер. В одних районах міста ОСН, ОСББ взагалі відсутні, а в інших – вони перетинаються та дублюють одне одного. Розмір ОСН варіюється від одного будинку до 200 будинків, від 100 до 50 000 жителів. Разом з тим за законом усі ОСН цілком рівноправні і незалежні.
Шляхи вирішення проблеми
·                                Унормування принципів реєстрації ОСН задля створення єдиної системи управління територіями (мікрорайонами) та запобігання дублювання повноважень різними ОСН.
·                                Визначання меж мікрорайонів в м.Києві (історично усталених та нових) та їх затвердження рішенням Київради.
·                                Стимулювання створення ОСН мікрорайонів

3. Київрадою не визначені системні підходи до проблеми делегування повноважень органам самоорганізації. Разом з тим закон передбачає, що, крім власних повноважень, ОСН отримує і додаткові делеговані повноваження. Децентралізація місцевого самоврядування, як частина адміністративної реформи, має на меті наближення адміністративних послуг до людини, передача повноважень на найнижчі рівні представницької влади, якими є ОСН.
Шляхи вирішення проблеми
·                                Визначення принципів делегування міською владою повноважень органам самоорганізації населення.
·                                Визначення переліку адміністративних послуг, які повинні бути передані ОСН у відповідності із принципом децентралізації місцевого самоврядування.
·                                Створення конкурсної системи визначення ОСН, яким делегуються повноваження по управлінню територією (мікрорайоном)

4. Міська влада повинна визначити  - які сфери управління територіями (мікрорайонами) повинні бути передані до ОСН, ОСББ. Які проблеми багатоквартирного будинку може вирішити ОСН, ОСББ, а які необхідно залишити у компетенції міської влади.
Шляхи вирішення проблеми
·                                Основні проблеми міста, які повинна вирішувати система управління територіями (мікрорайонами) на основі представницьких форм самоорганізації населення: реформування сфери надання житлово-комунальних послуг. Контроль за якістю надання послуг; громадських контроль за формуванням цін на комунальні послуги; правова освіта жителів та прищеплення традицій самоорганізації; благоустрій мікрорайонів;
·                                Основні проблеми власників багатоквартирних будинків, які повинна вирішити системи управління територіями (мікрорайонами) на основі представницьких форм самоорганізації населення:  надання ОСББ законних інструментів впливу на боржників за житлово-комунальні послуги; надання ОСББ бюджетних дотацій для утримання будинків та при будинкових територій; вирішення проблема залучення інвестицій та кредитів у діяльність ОСББ; ефективне залучення ОСББ до програми «Твій дім – твоє подвір’я»; забезпечення виконання закону щодо капітального ремонту будинків, які передаються на баланс ОСББ; захист ОСББ від прямих порушень договірних взаємовідносин в частині розрахунків з боку монополістів, надавачів комунальних послуг; вирішення проблеми передачі на баланс ОСББ цілісних майнових комплексів.

5. До цього часу відсутні принципи бюджетування ОСН, які б були пов’язані із обсягом повноважень. На протязі 2004-2006 років фінансування ОСН здійснювалось лише для їх утримання і ніяк не пов’язувалось із обсягами реальної роботи. Разом з тим за Законом делеговані повноваження ОСН та виконання власних повноважень повинні бути фінансово та матеріально забезпечені за рахунок міського бюджету.
Шляхи вирішення проблеми
·                                Визначення обсягів власних повноважень ОСН та принципів їх майнового та фінансового забезпечення.
·                                Визначення принципів майнового та фінансового забезпечення делегованих повноважень.
·                                Визначення принципів бюджетних відносин у системі управління територіями (мікрорайонами) на основі представницьких форм самоорганізації населення.

6. Контроль за діяльністю ОСН з боку влади є недосконалим та формальним. Разом з тим, без створення об’єктивної системи оцінювання ОСН проблема делегування повноважень та визначення обсягів бюджетного фінансування буде вирішуватись неповно та неефективно.
Шляхи вирішення проблеми
·                                Створення прозорої системи оцінювання діяльності ОСН та ефективності виконання власних і делегованих повноважень.
·                                Запровадження сертифікації якості надання адміністративних послуг
·                                Створення стандартизованої системи фінансового обліку ОСН.
·                                Створення інституту незалежних аудиторів діяльності ОСН.


Основні напрямки реалізації Концепції

1.               Продовжити реалізацію Програми сприяння місцевому самоврядуванню та підтримки діяльності органів самоорганізації населення та прийняти «Програму сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2007-2011 роки».
2.               Здійснити перерозподіл повноважень і ресурсів міського бюджету, наділити ОСН повноваженнями районних у місті рад із виділенням відповідного фінансування під реалізацію переданих повноважень з метою децентралізації влади на місцевому рівні, підвищення прозорості у використанні коштів міського бюджету, а також підвищення рівня ефективності використання цих коштів.

3.               Удосконалити систему соціального захисту населення та захисту прав споживачів у сфері житлово-комунального господарства, зокрема:
·                    у відповідності із законом України „Про житлово-комунальні послуги” надати ОСН повноваження з контролю за дотриманням законодавства із соціального захисту населення у процесі переходу підприємств житлово-комунального господарства на ринкові умови господарювання;
·                    залучити ОСН до системи сертифікації та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг;
·                    запровадити обов’язкову участь ОСН при укладанні договорів про надання житлово-комунальних послуг як третьої сторони, що забезпечує захист прав споживача
4.               Забезпечити участь ОСН у розробці нормативно-правових актів щодо порядку розрахунку та запровадження державних (регіональних) соціальних стандартів стосовно розмірів плати за житло, соціальних нормативів у сфері житлово-комунального господарства.
5.               Забезпечити законодавчу підтримку розвитку органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, зокрема;
·                    забезпечити податкове стимулювання процесу створення і функціонування зазначених об'єднань;
·                    внести зміни до законодавства щодо обов’язковості створення ОСББ у багатоквартирних будинках та входження в об’єднання усіх співвласників житла.
6.               Надати методичну та фінансову допомогу ОСН для проведення тренінгів по створенню служб єдиного замовника, керуючих житловим фондом організацій, формування інституту управителів, проведення конкурсів (тендерів) на право надавати послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконання робіт з благоустрою
7.               Передбачити у міському бюджеті кошти на створення спеціального інвестиційного фонду для фінансування проектів ОСН. Створити міську базу даних інвестиційних проектів у житлово-комунальному господарстві.


Основні програми розвитку органів самоорганізації населення

1.   Програма створення системи атестації ОСН та органів місцевого самоврядування. За основу може бути прийнята міжнародна система якості муніципальних послуг ISO 9001:2001. В рамках програми необхідно підготувати внутрішніх аудиторів, відповідним чином сертифікованих.

2.   Програма розширення повноважень органів самоорганізації населення для розвитку громади.
Програма передбачає проведення експерименту з наділення декількох органів ОСН після проведення комплексної атестації окремими повноваженнями районних органів місцевого самоврядування, передачі їм фінансів і майна. За результатами експерименту – розробка Положення про порядок делегування повноважень райради органам самоорганізації населення.

3.   Програма надання міні - грантів (розміром до 50 тис. грн.) для ОСН.
У рамках програми ОСН одержують можливість довести, що ОСН здатний управляти комплексами комунальної власності, розробляти і реалізовувати проекти, а також, те, що ОСН в стані робити це більш якісно й ефективно, ніж сьогоднішні це роблять районні в місті ради і їхні виконавчі органи. Кращі проекти по розвитку території, представлені ОСН будуть профінансовані. Проекти, подані на конкурс, повинні обов'язково базуватися на інноваційній ідеї й використанні нестандартних підходів до рішення однієї з найбільш актуальних і соціально значимих проблем невеликих, локальних громад міста - вулиці, кварталу, мікрорайону..


Очікувані результати від реалізації Концепції

Системний підхід у реалізації Концепції дасть змогу:
·       органам самоорганізації населення самостійно реалізовувати політику у сфері місцевого самоврядування та управління територій (мікрорайонів) в м. Києві;
·       забезпечити сталий розвиток столиці задля задоволення потреб населення і міста в цілому в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів;
·       забезпечити гласність, громадський контроль та прозорість у прийнятті рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень з питань забезпечення потреб місцевих громад;
·       сформувати конкурентне середовище на ринку комунальний послуг та створити рівні умови для всіх суб'єктів у сфері житлово-комунального господарства, поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;
·       досягти оптимального і справедливого співвідношення у рівні доходів населення і витратах на оплату житлово-комунальних послуг, створити ефективну систему соціального захисту в умовах ринкових відносин у комунальній сфері.

розробити та ухвалити чітку "дорожню карту" адміністративної та адміністративно-територіальної реформ;

Утворити регіональну робочу групу з організації проведення обстеження стану фінансового забезпечення надання місцевими держадміністраціями і органами місцевого самоврядування управлінських, адміністративних (державних) та громадських послуг населенню

Встановлення фактичного переліку послуг, які надаються громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, їхкласифікація по сферах життєдіяльності і розподіл на платні послуги та послуги, що надаються за рахунок бюджетних коштів;

Вивчення досвіду передачі (делегування) повноважень між органами місцевого самоврядування і державними адміністраціями та договірних засад об'єднання матеріальних і фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування для підвищення якості надання послуг;

розробки методичних рекомендацій з питань: визначення типової структури органів місцевого самоврядування;

1 коментар:

  1. Я ЗАРАЗ ВИКОНАЮ ФІНАНСОВО ЗОБОВЛЕНО ПОЗИЦІЇ, ЯКУ Я ОТРИМАВ В LFDS. Я хотів би довести це до відома громадськості про те, як я вступив у контакт із паном Бенджаміном після того, як я втратив роботу і мені відмовили в позиці фінансова установа завдяки моєму кредитному рейтингу. Я не міг платити гонорар своїм дітям. Я відставав від рахунків, яких збирався викинути з дому через неможливість оплатити оренду житла. Саме в цей період мої діти були забрані у мене прийомною сім’єю. Потім я вирішив шукати кошти в Інтернеті, де я втратив 3670 доларів, які я позичив у друзів, і які я зірвав двома компаніями, що займаються позиками. Поки я не прочитав про: позику в Інтернеті (247officedept@gmail.com) десь в Інтернеті, все одно не переконав через те, що я пережив, поки мій родич, який є духовенством, також не повідомив мені про поточну схему позики в дуже низька відсоткова ставка 1,9 %% і прекрасні умови погашення без штрафу за невиплату платежу. У мене немає іншого вибору, ніж також зв’язатися з ними, що я зробив через текст + 1-989-394-3740, і містер Бенджамін відповів мені у відповідь. Цей день був Я найкращим і найкращим днем ​​у моєму житті, який ніколи не можна забути, коли я отримати кредитне попередження в розмірі 400 000,00 доларів США суми позики, на яку я подав заявку. Я ефективно використав позику для погашення боргів та започаткування бізнесу, і сьогодні я та мої діти такі щасливі та задоволені. Ви також можете зв’язатися з ними електронною поштою: (247officedept@gmail.com) Довідкова лінія WhatsApptext: + 1-989-394-3740 Чому я це роблю? Я роблю це, щоб врятувати якомога більше тих, хто потребує позики, щоб не стати жертвою шахрайства в Інтернеті. Дякую і Бог благословить вас усіх, я Олександр Артем з горизонту парку до нашої ери, Україна.

    ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ