- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 4 березня 2016 р.

Вступне Слово до Проекту Народної Конституції України

Чому обидва Великі Майдани зазнали поразки?
Маємо усвідомити, що «кучму геть» і «банду геть» – це лише півшляху.

В обох випадках наш патріотизм використали конкуруючі олігархічні клани в боротьбі за місце біля владної годівниці. Ми маємо це усвідомити і не повторяти старих помилок. Для перемоги необхідно поставити ясну і для всіх прийнятну стратегічну мету.
Всяким «програмам» та іншим обіцянкам люди вже не вірять.
Тому.
Маємо усвідомити, що перемога – це радикальні зміни системи
соціальних відносин в країні через прийняття нової конституції.
Тому замість порожніх обіцянок людям потрібно одразу запропонувати проекти нової Конституції і нових ключових законів.

Читайте: НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Проект)


1. Конституція України 1996 року написана побутовою мовою, неначе вона писалася під час мітингу на коліні.
Цитата. «…особливість мови законодавства – досягнення найбільшої відповідності між ідеєю, думкою законодавця і втіленням цієї думки в законодавчій формулі. В юриспруденції помилка, неточний, розплив-частий вираз можуть спричинити серйозні наслідки. В законі все сут-тєво: текст, структурне оформлення, і навіть графічна подача тексту». Кінець цитати. («Язык закона» под ред. А.С.Пиголкина Москва 1990).
Низька якість формулювань Конституції України-96 відкрила можливості безкарного правового нігілізму і сваволі можновладців. Конституційний Суд почав торгувати тлумаченнями на забаганки влади: узаконив переходи депутатів до провладної коаліції (хоча обрані вони за списками і програмними засадами опозиційних партій); обґрунтував повернення до чину Конституцію кучмівських часів… І взагалі, якщо видрукувати всі тлумачення Конституції, то об’єм тлумачень набагато перевершить об’єм самої Конституції.
І зараз все діється не за Конституцією, а за її шахрайськими тлумаченнями і свавіллям влади.
2. Пропонований проект Народної Конституції відноситься до «жорст-ких», так як приймається референдумом і внесення змін до Конституції також вимагає референдуму, який має проводитися що два роки.
Чи нормально це?
Нам вперто нав’язується стереотип, що конституція має бути коротка і незмінна, «як Білль про права». «Білль» – це перші 10 поправок до Конституції США. Конституція США – це форма договору між штатами, де кожен штат має ще й свою конституцію.
Наш проект Конституції формувався, як реакція на попрання наших прав; як реакція на свавільне пограбування народних багатств агресивною меншістю; як мета побудови мирним шляхом суспільства свободи, рівних можливостей і злагоди в Україні. Особлива увага в проекті приділялася формуванню антикорупційного імунітету у всіх його розділах.
Це проект сьогодення, але і в майбутньому він буде засторогою від повернення до свавілля минулого. Зробити «навіки» неможливо. Звичайно, не всі виклики сьогодення враховані; напевне час пред’явить нам нові проблеми, які мають вирішуватися на конституційному рівні – то ж цей процес вдосконалення Конституції буде продовжуватися. Це не ідеал – до ідеалу будемо рухатися постійно. І це природно. Але затримка з прийняттям нової конституції може допустити тяжкі наслідки.
3.Цитата з підручника конституційного права:
«Конституція – це головний юридичний закон, спрямований на регулювання життєдіяльності суспільства і держави».
Далі в підручнику мова йде про централізацію та ієрархічне підпорядкування носіям владних повноважень знизу до верху.
В пропонованому проекті все концептуально інакше. Преамбула:
«Народна Конституція – це Суспільний Договір громадян України між собою про правові основи соціальної організації життя народу України»
Далі мова йде про трирівневий адміністративний поділ з наділенням кожного рівняавтономними повноваженнями і автономною податковою базою. Кожен рівень буде змушений розвивати свою місцеву! податкову базу і жити за своїм статутом. Це і є справжня децентралізація!!
4.Цитата з підручника конституційного права:
«Політичні відносини складаються між великими соціальними утвореннями (класами, соціальними верствами, макрогрупами і т.д.), АЛЕ
в якості суб’єктів політичних відносин великі соціальні спільноти виступають лишеопосередковано в силу того, що вони як такі неорганізовані».
В пропонованому проекті вирішується питання організованості великих соціальних спільнот на теренах політики через
організаційне структурування жителів базових адміністративних одиниць – Територіальних громад, а це значить здійснюється організованість (правосуб’єктність) всього населення України.
І ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЦЬОГО (і не раніше!) МОЖНА ВВОДИТИ ЕЛЕКТРОННІ ВИБОРИ І ПРЯМЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ.

Читайте: НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Проект)


Це здійснюється через:
– відновлення квот народного представництва в місцевих радах радянських часів (м.Павлоград – 360 депутатів [останнє скликання – 36]) (Докладніше: http://lelekanews.blogspot.com/2013/07/blog-post_5.html )
– введення цензу осілості депутатів усіх рівнів (Константа 18.4.2. Проекту Народної Конституції)
– широкого і системного застосування засобів прямої демократії – референдумів, опитувань, збирання підписів, обов’язковість розгляду громадських ініціатив, участь в обговоренні проектів та інше.
5. Але.
Й досі працює «кіло гречки» – продуктові набори, дитячі майданчики, асфальт напередодні виборів та інші подачки, які обходяться олігархам дешевше, ніж нам коробок сірників – а їм вони відкривають шлях до великого грабежу. Оця продажність багатьох наших людей – це спадок іуди, і його наслідки для продажних – такі сáмі.
Тому.
Щоб побороти цю біду, в проекті змінено виборчу систему таким чином, щоб підкуп виборців втратив сенс. Це повернення до виборчої системи прямих виборів депутатів місцевих рад радянських часів (представництво народу в яких було в 10 разів більше, ніж зараз), доповненої вимогою постійного проживання депутата в своєму виборчому окрузі. (Олігархи в хрущовках не живуть).
А вибори депутатів Народної (Верховної) Ради здійснюють депутати місцевих рад, бо успішність їх роботи напряму залежить від зв’язків з законотвóрцями. Така виборча система, будучи закріплена конститу-ційно, не буде піддаватися шулерським маніпуляціям перед кожними черговими виборами і буде легко контрольованою.
6. Цитата з підручника конституційного права:
«Як правило, адекватне застосування в законі загальних положень забезпечується юридичними гарантіями і механізмом його втілення в життя, передбаченим самим законом. …В демократичних країнах існує тенденція до видання широких, доклáдних формулювань законів, які самі безпосередньо регулюють різні відносини. Це не потребує додаткових тлумачень і підзаконних актів та надає найбільшу юридичну силу закону. …
В законах недемократичних країн проголошуються загальні положе-ння, які часто зводяться нанівець доклáдними підзаконними актами».
В пропонованому проекті, де необхідно категорично перекрити можливості зловживання влади – застосовуються формулювання прямої дії, які мають протикорупційний імунітет.
7. В пропонованому проекті передбачено, що для отримання українського громадянства особами національних меншин, країни походження яких знаходяться за межами нашої країни, необхідне принесення присяги вірності народу України, і це накладає деякі обмеження в політичних правах і обов’язках для тих, хто відмовиться присягнути і тягне особливу відповідальність для тих, хто присягнув. Для іноземців – спеціальна процедура отримання громадянства; для осіб з подвійним, потрійним і … громадянствами – сувора юридична відповідальність. (Такі норми є в законах країн, де є такі проблеми).
8. Права і обов’язки громадянина України. Положення розділу 5 проекту Народної Конституції України майже в повному обсязі перенесено з чинної Конституції-96. До цього зобов’язує ст.3 та ст.22 цієї Конституції. Деякі права додані, деякі розширені, деякі перенесені в інші розділи. Все інше – редакційні правки, доповнення та форматування.
9. Цитата: «Що поробиш, панове! Споконвічна істина, яка говорить, що право, не підкріплене матеріальною силою, зневажається, не зробила для нас винятку». Кінець цитати.
(Мустафа Кемаль Ататюрк до депутатів меджлісу Туреччини)
Тому за пропонованим проектом, Збройні Сили України і їх очільник – Президент (Гетьман) наділяються функціями Гаранта Конституції і її захисником від внутрішніх і зовнішніх посягань.
Якщо в цивільному секторі проектом передбачена децентралізація, то в Збройних Силах централізація поєднується з демократизмом в мирний час і єдиноначальність – в час війни.
Докладніше: http://lelekanews.blogspot.com/2013/03/blog-post_9684.html
10. Цитата: «Гвинтівка – це зброя демократії. Озброєні громадяни є
найпершим, найкращим і остаточним захистом від тиранії». Кінець
цитати. (Едвард Пол Еббі)
В пропонованому проекті передбачається організація військового резерву екстреного призову з правом зберігання кожним бійцем вдома легкої стрілецької зброї та боєкомплекту до неї. (Швейцарсько-ізраїльська модель – осучаснена модель запорізького війська).
11. В пропонованому проекті особлива увага приділена збереженню всіх природних ресурсів у власності Українського народу – без права приватизації і продажу. Крім того, передбачено повернення в народну власність базових галузей економіки і доведення державного сектора до 30-70%. Без вирішення цих питань – люди опиняться в становищі рабів-пролетарів. Тільки народна власність може утримувати людину до кінця її природного віку. Ми це закріплюємо в проекті.
Наша країна має найкращі чорноземи. Перенаселена планета вже голодує і ситуація з харчами в світі буде лише погіршуватись. Нафта, золото, доллари, діаманти – не їстівні, їх вартість буде понижатись порівняно з вартістю продуктів харчування. Саме тому узурпатори мають намір присвоїти найцінніше – землю. Саме для цього в 2,5-3 рази інфляцією знецінили наші зарплати і пенсії, щоб ми радо продали землю (а швидко проїсти отримані гроші нам допоможуть черговою інфляцією). Земля, яка як слід не використовується – завалящий товар. І саме тому, після встановлення влади народу пріоритетним завданням є відродження і розвиток сільського господарства.
До теми: «Вселенська катастрофа – страшилка, чи реальність?»http://lelekanews.blogspot.com/2013/06/blog-post_16.html
12. Оплата праці.
Робоча сила – це приватна власність працівника, і як всяка приватна власність, має бути захищена.
Тому.
Проект конституції передбачає введення єдиної тарифної сітки мінімальних гарантій оплати кваліфікованої праці і доплат за тяжкість, шкідливість, небезпечність, інтенсивність, відповідальність. Така система оплати праці справедлива, прозора, зрозуміла, безконфліктна.
13. Післяслово. За 25 років партноменклатурна та кримінальна «еліта» підвели народ і самі себе до крайнього рубежу. Тільки усвідомлення смертельної загрози може об’єднати націю. В українців немає іншої батьківщини. Ми можемо стати вигнанцями НА НАШІЙ ВЖЕ НЕ СВОЇЙ ЗЕМЛІ. ВСІ. ВКЛЮЧАЮЧИ «ОЛІГАРХІВ».
Якщо всі ми – ліберали, комуністи і націоналісти; капіталісти і пролетарі; люди різних поколінь, віросповідань і національностей не усвідомимо, що ми потрібні самі собі лише в Україні, що лише тут ми вдома – різні, але «свої» і захищені «своїми».
Тому, найкоротшим шляхом, ігноруючи пустопорожні програми і обіцянки всіх учасників різних передвиборних «перегонів» –
ЧЕРЕЗ КОНСТИТУЦІЙНИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ ЗДІЙСНИТИ ПЕРЕЗАСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ НА ПРИНЦИПАХ НАЦІОНАЛЬНОГО СОЛІДАРИЗМУ.
Це повинно стати ОСОБИСТОЮ СПРАВОЮ кожного патріота!
http://lelekanews.blogspot.com/2012/04/blog-post_25.html
Володимир Степаненко 16.01.2016

Читайте: НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Проект)


                                                           ТЕЗИ ВИСТУПУ
на зборах Павлоградської партійної організації «Республіканська платформа»

1.В Україні в 2013 році налічувалось 224 партії. На 26.03.2015 року – 290 зареєстрованих політичних партій. 71 партія додалась, 5 партій припинили офіційне існування. (чисельність партій зросла на1/3)
Нам нав’язано безглузду (з людської точки зору [добра] і продуману з точки зору паразитизму [зла]) багатопартійну систему.
І нами, за нав’язаним стереотипом «багатопартійності», як втілення плюралізму ідеологій, (яких у нас насправді всього три: олігархічна, національного солідаризму, комуністична) бездумно здійснюється фрагментація суспільства – реалізується старий, як цивілізація, принцип: «Розділяй і володарюй!».
2.Це відбувається тому, що відсутня єдина, для всіх прошарків суспільства прийнятна державотворча ідеологія, як ОСНОВА для об’єднання і ліквідації підстав для розбрату.
Хтось вважає, що це неможливо?
Ні, така ідеологія є. В її основу покладено принцип: «СВОБОДА ВСЬОМУ ЛЮДЯНОМУ І НЕПЕРЕБОРНА ЗАБОРОНА ВСЬОМУ НЕЛЮДСЬКОМУ».
ЦЕ ІДЕОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СОЛІДАРИЗМУ.
http://lelekanews.blogspot.com/2012/06/blog-post_11.html
3.Коли існуватиме єдина державотворча ідеологія, тоді ідеології усіх партій мають бути підпорядковані цій ідеології і матимуть спрямування на захист, чи контроль за дотриманням прав і свобод свого соціального прошарку. Всі ідеології, які будуть спрямовані на вивищення об’єднаних нею людей над іншими; чи на забезпечення переваг щодо решти суспільства, чи спрямованих на насильницькі зміни республіканської системи децентралізованого державного самоврядування (рес-публіка – це справа-народна, громадська) – будуть вважатися «руйнівними» і ОБГРУНТОВАНО підпадуть під заборону.
4.В цій системі комуністи можуть не насиллям, а на добровільних началах організовувати колгоспи, народні підприємства; ініціативні люди можуть розбудовувати приватні підприємства, чи працювати одноосібно; владні структури держави будуть зобов’язані ефективно управляти державними підприємствами, раціонально використовувати природні ресурси, примножувати і зберігати загальнонародні багатства
Та частина суспільства, яка схильна до паразитизму і злочину – буде стримуватись загрозою невідворотного і жорсткого насилля, що зро-бить утратним використання злочину, як інструменту досягнення мети.
Та частина суспільства, яка неправдами захопила загальнонародні багатства, якщо вони не заплямовані кров’ю, ─ будуть поставлені в умови, за яких вони будуть змушені ефективно працювати на загальне благо. І тоді їх будуть поважати люди, і їх діяльності сприятиме держава. (Ми не маємо бути настільки дурні, щоб у слабкій державі плодити собі сильних ворогів).
5.Путін заперечує агресію Росії в Україну тим,що в Україні відбувається «громадянська війна». Ми, патріоти України, не повинні допустити втілення мрії цього виродка в життя. Основна маса людей аполітичні і не мають чітких життєвих орієнтирів; значна частина людей, які відносяться вороже до ідей націоналізму – підступно дезорієнтовані. Кожен справжній патріот-націоналіст не повинен вважати іншого українця ворогом, а застосовуючи Христове мірило, що вони «не відають, що творять» терпляче вислухати їх претензії, вибачитись за неправомірні порушення їх прав, роз’яснити переваги пропонованої системи національного солідаризму і з потенційного ворога зробити друга.
Краща перемога – із потенційного ворога зробити друга і подвоїти сили добра; ніж з потенційного друга зробити ворога і подвоїти сили зла.
Ми зобов’язані запобігти самознищенню українців.
Для цього ми маємо спрямувати основні зусилля на створення єдиної міжпартійної платформи патріотичних сил на побудову
ДЕРЖАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО СОЛІДАРИЗМУ
І нехай нам допоможе Бог!
Проект такої Народної Конституції: http://grom-kozak.16mb.com

Читайте: НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Проект)


          МОТИВАЦІЇ ПОШУКІВ І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.
Будь-які намагання розбудови реального народовладдя: чи то теоретичні пошуки, чи практичні потуги – в межах реальної системи олігархічної влади – утопія. Діюча система проводить послідовну політику повної ліквідації народовладдя.
Якщо відкинути нюанси партійності, то ми маємо вибір із трьох систем соціального устрою держави: олігархія, солідаризм, комунізм.
Олігархія і комунізм диктатури: одна – грошей, друга – пролетаріату (точніше – партійна диктатура групи покидьків від імені пролетаріату). Будь-яка диктатура у всіх керівних структурах спирається на насильників і паразитів. Схемно: еліта, сторожа, раби. Вихід є – це національний солідаризм, опертий на широку демократію.
Встановлення реального народовладдя можливе лише разом зі зміною політичної системи.
29 січня 2012 року на нашому блозі (LELEKA NEWS) було розпочато публікацію і обговорення перших розділів проекту Народної Конституції України – конституції солідаризму. За рік ми вийшли на «ескізний проект».
Коли я пишу «ми вийшли на ескізний проект», то маю на увазі всіх, хто подавав коментарі, зауваження, доброзичливі відгуки – це надихало; і особлива подяка за злі відгуки, які часто починалися словами: «маячня», «дурня», «утопія» і т.п. Це був хороший допінг. Від злих коментарів думка прискорювалася в рази.
Щира подяка активним учасникам обговорень, чиї коментарі, пропозиції я собі копіював, обдумував, використовував: Олексію Бабенку, Валерію Добродєєву, Олександру Сутуло, Володимиру Горбу, Миколі Дмитренку, Евгену Гігаурі, Анатолію Войтко, Добруші, Олексію Кляшторному, Марку Зобову та іншим учасникам обговорення.
Ну і звичайно ж, дописувачам блогу «LELEKA NEWS», моїм найближчим друзям, з ким ми вели обговорення «за круглим столом», електронною поштою та по телефону: Миколі Осіпчуку, Сергію Філіпенку, Леоніду Тартасюку, Миколі Зарембі, Артуру Литвиненку, Сергію Кубряку та іншим.
Особлива подяка учасникам проектів «Вільний простір», «Правовий простір», «Вихід є» – Станіславу Сураю, Римі Білоцерківській, Ігорю Гурняку, Святославу Грабовському, Інні Плотніковій та іншим, чиї безцінні напрацювання і практичні дії враховані в частині місцевого самоврядування територіальних громад.
Душевна подяка авторам проекту нового Славеня України (Гімну України): авторці слів Валентині Лісіній-Яворенко та авторці музики і пристрасній виконавиці Жанні Арішаці.
Також щира подяка тим, хто працює в різних сегментах конституційного права, з чиїми напрацюваннями я звіряв свої думки, читаючи і копіюючи їхні статті та коментарі до них: Віталію Комову, Валентину Колядинському, ЛАЛАКУ, Олександру Томасевичу, та іншим.
Також важливим джерелом потрібної інформації були аналітичні статті різних авторів на різних сайтах, форумах, в інтернет-виданнях і коментарі до них на які мене чисто випадково виводили пошуковики.
Всі думки враховано. Це означає, що думки, які концептуально вписувалися в дану розробку, були реалізовані в відповідних константах; думки ж, які опонували концептуальним засадам проекту – допомогли передбачити обґрунтування і захист цих засад, що не менш важливо.
Також було багато побажань, що конституція повинна викладатися стисло і зрозуміло для кожного пересічного українця. І це було би добре, якби така коротка конституція була ще й ефективною. Я скрізь керувався викликами сучасного життя і логікою їх рішень.
В пошуку канонічної форми конституції та визначення місця нашого проекту серед конституцій інших держав, виявив, що єдиного канону не існує – конституція кожної держави ставить завдання вирішення своїх специфічних проблем.
Особливий вплив на форму і зміст пропонованого проекту справили конституції України-96, УРСР, Туреччини, Греції, Швейцарії (список основних джерел додається). Але найбільший вплив на зміст спричинила наша катастрофічна внутрішньополітична ситуація.
Нині діюча Конституція-96 має два суттєвих недоліки – відсутність в формулах статей механізмів реалізації їх положень (декларативність) і велика кількість мовно неясних формулювань. В Польщі абсолютно декларативна Конституція, але в умовах структурованого суспільства від територіальних громад (гмін) до найвищого адміністративного рівня та польського гонорового патріотизму – цього виявилось достатньо.
Кілька поколінь нашого народу привчалися до того, що їм диктували коли орать, коли сіять і коли жнивувать. Тоталітаризм відучив людей шукати шляхи, самостійно думати і брати на себе відповідальність за свої дії.
Саме тому нами від часу прийняття Конституції в 1996 році не було реалізовано здавалося б коротких і ясних положень розділу 11 Конституції про місцеве самоврядування. Навіть зараз на семінарах по правовій формалізації територіальних громад, при наявності достатньої правової бази рядові активісти просять шаблон статуту ТГ, і покрокового алгоритму дій; а теоретики в межах чинної Конституції не можуть створити ясні механізми правової формалізації ТГ.
Тому в своїй редакції я ставив завдання, щоб формулювання майбутньої конституції забезпечували здійснення першого практичного кроку. Це зокрема – вибори, структура і функції апарату самоврядування територіальних громад в Проекті Конституції та порядок формування апарату самоврядування, як шаблон в Типовому Статуті територіальної громади.
І Народна Конституція України, і Типовий Статут територіальної громади мають бути прийняті одночасно референдумом.
Крім того, зараз є нагальна необхідність перекрити всі конкретні канали чинних зловживань і маніпуляцій влади нормами конституції і важливих законів.
Сучасна вульгарна олігархія, через відсутність організованого громадського спротиву, демонструє абсолютний правовий нігілізм і сваволю, тому маємо прийняти жорстку конституцію і референдумом «вкорінити» її в народ. Жорсткі конституції приймаються, змінюються і доповнюються в особливому порядку, з дотриманням ускладненої процедури (порівняно зі звичайною законодавчою).
Саме тому запроваджено найменування конституційних положень «константа», і введена обов’язковість конституційних референдумів що два роки.
Інше, не менш важливе завдання конституції – це структурувати суспільство і зробити процес олюднення суспільних відносин між соціальними групами незворотнім.
На мою думку, цей проект Народної Конституції України вирішує ці питання. Справа за практичним втіленням.

Читайте: НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Проект)


Джерела:
1. Koнституція Peспубліки Пoльщa від 2 квітня 1997 р.
2. Народна Конституція України 29.08.2001 р. м. Львів Проект склав кандидат біологічних наук Здравко Броніслав Йосипович.
3. Конституція Ісландії В конце апреля 2013 новая Конституция находится в процессе обсуждения Альтингом, за которым вновь должен последовать референдум.
4. НАЦІОНАЛЬНА КОНСТИТУЦІЯ (проект ВО “Свобода”)
5. КОНСТИТУЦИЯ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 21 марта 1933г., (В редакции от 15 октября 1998 г)
6. КОНСТИТУЦИЯ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 25 октября 1992г.
7. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.)
8. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ принята всенарод-ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.)
9. Конституция Республики Коми
10. КОНСТИТУЦИЯ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ от 23 мая 1949 г.
11. КОНСТИТУЦИЯ ЭСТОНИИ принята на референдуме 28 июня 1992 года
12. НАРИС ПРОЄКТУ ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ (КОНСТИТУЦІЇ) УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (Опрацював інж. М. Сціборський 1939р.)
13. КОНСТИТУЦИЯ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ Принята референду-мом 7ноября 1982 г.
14. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (проект) Розробка О.М.Соколова.http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3330157-konstytutsiia-ukrainy
15. ЯКОЮ МОГЛА БУТИ УКРАЇНСЬКА КОНСТИТУЦІЯ. Проекти громадянського суспільства/ШПА при НаУКМА, УНЦПД, КВУ: За заг. ред. Н.В. Линник. – К.: «Лікей», 2008. – 64 с.
16. СОЮЗНАЯ КОНСТИТУЦИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ от 18 апреля 1999 года.
17. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ та додатковий протокол до Хартії від 16.11.2009р.
18. КОНСТИТУЦИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
19. КОНСТИТУЦИЯ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Принята 17 сентября 1787 года (полный текст с 26 поправками)
20. КОНСТИТУЦИЯ ГРЕЦИИ вступила в силу 11 июня 1975 года.
21. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між ВР та Президентом України про основні засади організації […] від 08.06.1995 № 1к/95-ВР
22. КОНСТИТУЦИЯ (основной закон) Союза СССР 5 декабря 1936 г.
23. Конституція УРСР (Редакція від 19.11.1976)
24. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР
25. Граждане и подданные
http://grom-kozak.16mb.com/громадянство-набуття-втрата/
26. Гражданство (подданство). Правовое положение иностранцев
http://3ys.ru/pravovaya-ontologiya-politiki/grazhdanstvo-poddanstvo-pravovoe-polozhenie-inostrantsev.html
27. Открытое письмо президенту СССР – “Земельная рента, как источник госдоходов” 1991 год. . http://land-question.narod.ru/misc/olae_1.html
28. ВЕСЬ МИР ПОГРЯЗ В ДОЛГАХ…КОМУ И СКОЛЬКО?
http://www.rcb.ru/rcb/2010-10/61319/
29. ПРАВОВАЯ ОНТОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ
http://3ys.ru/pravovaya-ontologiya-politiki.html
30. ГОСУДАРСТВО В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ
http://institutional.narod.ru/dementiev/dementiev6.htm
31. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АЗБУКА
http://www.pr0zrenie.narod.ru/Html/ek_azbuka.htm
http://www.koob.ru/efimov_v/yekonomicheskaya_azbuka
32. Дацюк. Жесткий вызов мышления.
http://hvylya.net/analytics/society/sergey-datsyuk-zhestkiy-vyizov-myishleniya.html
33. С НАШИМИ НЫНЕШНИМИ ЦЕННОСТЯМИ
МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ БОГАТОЙ СТРАНОЙ
http://reinvent.platfor.ma/aleksandr-paskhaverr/
34. ПРО СТАТУС ГРОМАДСЬКОГО ДЕПУТАТА ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ
http://lelekasicheslav.blogspot.com/2014/07/blog-post_8.html
35. ДОДАТКОВО ПРО СТАТУС ГРОМАДСЬКОГО ДЕПУТАТА
http://tergromada.blogspot.com/2014/07/blog-post_23.html
36. ПАЛЕОПСИХОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
http://lelekanews.blogspot.ru/2012/12/blog-post_27.html
37. Кривавий цемент (“BLUTKITT”)
http://lelekanews.blogspot.com/2013/07/blutkitt.html


Джерело: ГРОМКОЗАК

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ