- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 10 грудня 2014 р.

ПОВЕРНУТИ В ПРАВОВЕ ПОЛЕ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИХ СЛУГ НАРОДУ

За вхідним номером №2853 від 10.12.2014 року Сєвєродонецької міської ради зареєстровано вимогу про проведення загальних зборів територіальної громади міста Сєвєродонецька для прийнятття статуту територіальної громади ,як юридичної оособи публічного права власності Національного багатства України.


Завтра сесія міської ради на якій депутати будуть намагатись проголосувати статут територіальної громади ,який не відповідає нормам ст.5 . ст.13 та 14 , ст.142 та 143 Конституції Укаїни і порушує ПУБЛІЧНЕ право власності 132 тисяч жителів адміністративно-територіальної одиниці міста Сєвєродонецька і 46 млн. Українського народу , громадян всіх національностей України .
До Сєвєродонецької міської ради
вул. Леніна , буд.32 ,м. Сєвєродонецька, 
Луганської області, 93400
Білоцерківської Рімми Миколаївни,
жителя міста Сєвєродонецька і
власника юридичної особи публічного права 
власності територіальної громади міста 
Сєвєродвонцька 
пров. Фабрічний , буд. 32 , м. Сєвєродонецька,
Луганської області, 93400

КОНСТИТУЦІЙНА ВИМОГА 
про проведення загальних зборів територіальної громади міста Сєвєродонецька для прийняття статуту юридичної особи публічного права власності територіальної громади міста Сєвєродонецька самим публічним власником територіальною громадою міста Сєвєродонецька , жителями .
«Україна є республікою», - так визначає ст.5 Конституції України . Республіка (від лат. res publica) — справа громади .
Перше речення ч.1 статті 13. Конституції України ,яке встановлює, що : « Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права ВЛАСНОСТІ Українського народу», ГРОМАДЯН України всіх національностей ( за реченням першим преамбули Конституції України ) , що і є власністю держави Україна за нормами ст.14 Конституції України в якій вказано- земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави і що право власності на землю набувається і реалізується державою виключно відповідно до закону.
Абзац 1 ч.1 ст.1 ЗУ “Про місцеве самоврядування” визначає: 
« Жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями - область, район, місто, район у місті, селище, село є територіальною громадою.» 
Згідно абз.2 п.1.2 ПОРЯДКУ реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів (Наказ МВС України від 22.11.2012 N 1077 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України18 грудня 2012 р. за N 2109/22421) відомості про місце проживання та місце перебування особи вносяться до паспорта громадянина України. Тобто жителями є громадяни України ,які і є Українським народом за першим реченням Преамбули Конституції України.
Стаття 142 Конституції України визначає матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування - рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у ВЛАСНОСТІ територіальних громад.
З огляду на те ,що саме Український НАРОД разом із своєю власністю на національне багатство у тому числі і на власність територіальних громад за ст. 13 та 14 та ст.142 Конституції України і є ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА.
Право ж спільної сумісної власності за ч.1 та 2 статті 368 ЦК України визначено ,як спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності і визначено ,що суб'єктами права спільної сумісної ВЛАСНОСТІ можуть бути ДЕРЖАВА , ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ , якщо інше не встановлено законом.
Стаття 318. «Суб'єкти права власності» ЦК України визначає , що суб'єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, такі , як ДЕРЖАВА УКРАЇНА , ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, іноземні держави та інші суб'єкти ПУБЛІЧНОГО ПРАВА власності ( за статтею 2 «Учасники цивільних відносин» Цивільного кодексу України ). 
Із норм ст.316 та 318 ЦК України випливає , що і держава Україна і територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах держави Україна , є юридичними ОСОБАМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА власності ,як це, до речі, існує у всьому світі.
Цивільним кодексом України визначено публічне , (від лат. Publica- громада )право власності держави України,яке складається з землі, її надр, атмосферноно повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу за статтею 324. Право власності Українського народу ЦК України ; майно, у тому числі грошові кошти ( державний бюджет за ст.95 Конституції ), яке належить державі Україна за статтею 326. Право державної власності ЦК України та майно, у тому числі грошові кошти ( місцевий бюджет за ст.142 Конституці) , яке належить територіальній громаді за ст.327 Право комунальної власності ЦК України.
Від імені власника Українського народу , держави Україна ( юридичної ОСОБИ публічного права ) права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України за ст.13 Конституції України та ст. 324. , ст.325,ст.326 ЦК України ,а управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування за ст.143 Конституції України та за ст.327 Право комунальної власності ЦК України.
Конституція України прийнята державним органом Верховною радою України на п,ятій сесії 28 червня 1996 року — за своєю юридичною природою є засновницьким ( установчим) документом людей ,які як Український народ на Основі власного Національного багатства утворили державу з назвою Унітарна республіка Україна і стали громадянами ( членами громади і власниками ) цієї держави і — є Основним Законом ( Законом про Основу - Національне багатство України , статутом ) держави України ( останнє речення Преамбули Конституції України та абзац другий пункту 2 мотивувальної частини Рішення від 3 жовтня 1997 року № 4-зп справа про набуття чинності Конституцією України) Конституційного Суду України ).
Національне багатство Унітарної республіки України- земля, її надр, атмосферного повітря, водні та інші природні ресурси , які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони , комунальні підприємства , організації установи : весь економічний , промисловий і науково-технічний потенціал, що створений на території України і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян ( ч.1 статті 13. , ст.14 ст.142 та 143 Конституції України та Розділом VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Декларації про державний суверенітет України №55 прийнятої 16 липня 1990 року ,що вступила в законну силу 31.07.90 ) а Державний бюджет України існує для забезпеченя потреб громадян і територіальних громад за ст.95 Конституції України).
Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах адміністративно-територіальної одиниці міста Сєвєродонецька відомості про що внесені до паспорта громадянина України ( за нормами абзац 1 ч.1 ст.1 ЗУ “Про місцеве самоврядування” та абз.2 п.1.2 ПОРЯДКУ реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів (Наказ МВС України від 22.11.2012 N 1077 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18 грудня 2012 р. за N 2109/22421) .
Територіальна громада зі статусом конституційного власника Національного багатства України — є юридичною особою публічного права власності ,яка здійснює некомерційну господарську діяльність , спрямовану на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку і в якій об'єднані жителі, що постійно проживають за паспортом громадянина України у межах міста Сєвєродонецька та їх майно : рухоме і нерухоме майно , доходи місцевих бюджетів, інші кошти , земля , природні ресурсу , комунальні підприємства , організації, установи: економічний , промисловий і науково-технічний потенціал створений на території України, що є частиною Національного багатства України розташованого на території кожної із 26 000 адміністративно- територіальних одиниць сіл, селищ, міст, районів у містах України на дату 28.06.1996 року дня прийняття Конституції України і примножений на сьогодення (за нормами ст.52 -54 та абз.3 ч.2 ст.81 Цивільного Кодексу України ст.2,ст.316 -318 Цивільного Кодексу України, першого речення ч.1 статті 13. ,ст.14 та 142 Конституції України та Розділом VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Декларації про державний суверенітет України №55 прийнятої 16 липня 1990 року ,що вступила в законну силу 31.07.90р.).
Облік Національного багатства України — здійснюється на балансах юридичних осіб публічного права власності територіальних громад адміністративно -територіальної одиниці села , селища , міста , району в місті з районним поділом ( ст.142 Конституції України , п.29 Постанови КМУ “ Про затвердження Положення про організаці бухгалтерського обліку і звітності в Україні” від 3 квітня 1993 р. N 250 та п.2 ст.11 Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” ). 
Місцевий бюджет є власністю територіальної громади , громадян України ,що проживають не меньше 6 місяців за реєстрацією на території адміністратино-територіальної одиниці міста Сєвєродонецька (за ст.142 Конституції України) .
Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними власні внутрішні органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності ( ст.143 Конституції України та ч.1 ст.6 Європейської хартіїї місцевого самоврядування ). 
Тому відповідно до частини першої статті 143 Конституції України Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності;
Таким чином Територіальна громади м. Сєвєродонецька може здійснювати управління своїм майном безпосередньо або через утворений Територіальною громадою м. Сєвєродонецька орган місцевого самоврядування. 
Відповідно до частини першої статті 16 ЗУ”Про місцеве самоврядування в Україні” Органи місцевого самоврядування є юридичними особами. 
Станом на знакову для юридичної особи з назвою “Сєвєродонецька міська рада” дату - 21.05.1997р. чинна редакція Цивільного кодексу УРСР(далі - ЦК УРСР) передбачала наступне.
Згідно ст. 25. ЦК УРСР Юридична особа діє на підставі статуту (положення). Установи та інші державні організації, що перебувають на державному бюджеті, а у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, також і інші організації можуть діяти на підставі загального положення про організації даного виду. 
Згідно ст. 28. ЦК УРСР Юридичні особи утворювались в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР. Громадські організації, порядок виникнення яких законодавством не передбачений, утворюються в порядку, встановленому їх статутом. 
Згідно ст. 26 ЦК УРСР Юридична особа має цивільну правоздатність відповідно до встановлених цілей її діяльності. Правоздатність юридичної особи виникає з моменту затвердження її статуту або положення, а у випадках, коли вона повинна діяти на підставі загального положення про організації даного виду, - з моменту видання компетентним органом постанови про її утворення. Якщо статут підлягає реєстрації, правоздатність юридичної особи виникає в момент реєстрації. 
Таким чином Сєвєродонецька міська рада зареєстрована ,як юридична особа 21.05.1996 року без рішення її єдиного можливого конституційного засновника територіальної громади за ст.143 Конституції України та ч.1 ст.6
 Європейської Хартії місцевого самоврядування та ще й у відсутність на дату її реєстрації 21.05.1996 року ЗУ” Про місцеве самоврядування в Україні” немає жодних підстав приймати статут територіальної громади міста Сєвєродонецька від імені територіальної громади міста Сєвєродонецька, яка Сєвєродонецької міської ради ніколи не утворювала. 
Відповідно до цього організація та ведення бухгалтерського обліку територіальної громади міста Сєвєродонецька ,як юридичної особи публічного права власності належать до компетенції його власника , територіальної громади міста Сєвєродонецька , так як уповноваженого органу 21.05.1997 року Сєвєродонецької міської ради територіальна громада міста Сєвєродонецька не створювала і на дату 21.05.1997 року навіть закону “Про органи місцевого самоврядування в Україні “ не було він вступив взаконну силу тільки 13.06.1997 року . 
Крім того посадова особа , міський голова пан Козаков В.В. не працює головною посадовою особою територіальної громади міста Сєвєродонецька , а є робітником Сєвєродонецької міської ради самоутвореної 21.05.1997 року ніколи не утворюваної територіальною громадою міста Сєвєродонецька і таким чином відповідно до законодавства та установчих документів (п.2 ст.8 Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”) нікому вести бухгалтерський облік юридичної особи публічного права власності територіальної громади міста Сєвєродонецька .
Але ж за нормами законодавства України міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Сєвєродонецька ( ч.1 ст.12 ЗУ” Про місцеве самоврядування в Україні” ).
І повноваження міського голови - забезпечення здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
Тому у відсутність утвореного територіальною громадою міста Сєвєродонецька органу місцевого самоврядування , статут територіальної громади міста Сєвєродонецька можливо прийняти тільки через загальні збори територіальної громади міста Сєвєродонецька юридичної особи публічного прав власності. 
Народне волевиявлення- здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії ( Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМИ Стаття 69. Народне волевиявлення Конституції України ).
За статтею 8 Загальні збори громадян ЗУ ”Про місцеве самоврядування в Україні” загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення віднесених до відання місцевого самоврядування та складовою частиною системи місцевого самоврядування , порядок проведення загальних зборів затверджений Постановою ВРУ « Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» від 17 грудня 1993 року N 3748-XII ,який передбачає ,що загальні збори скликаються головою ради ,яким є пап Казаков В.В. ,або її виконавчим комітетом не утвореної Сєвєродонецької міської ради .
Тому звертаємось до пана Казакова В.В.,який обраний головною посадовою особою територіальної громади за ст.12 ЗУ ”Про місцеве самоврядування в Україні “ та ст.140 Конституції України ,а оформлений ,як голова Сєвєродонецької міської ради та ВИМАГАЮ:
1. Провести загальні збори територіальної громади міста Сєвєродонецька відповідно до Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» від 17 грудня 1993 року N 3748-XII ;
2. На загальних зборах територіальної громади міста Сєвєродонецька визначитись чи безпосередньо територіальна громада управляє своїм комунальним майном чи через утворені нею власні внутрішні органи;
3. У випадку керування комунальним майном через утворені власні внутрішні органи місцевого самоврядування заснувати такі власні внутрішні органи місцевого самоврядування ;
4. На загальних зборах територіальної громади міста Сєвєродонецька визначити хто відповідає за ведення бухгалтерского обліку в юридичній особі публічного права власності територіальній громаді міста Сєвєродонецька : власник територіальна громада міста Сєвєродонецька , уповнажений нею та утворений нею власний внутрішній орган місцевого самоврядування , або головна посадова особа територіальної громади; 
3. Прийняти статут територіальної громади міста Сєвєродонецька ,як юридичної особи публічного права власності .
Додатки : 
1. Копія витяг ЄДРПОУ № 11514543 Серія АЕ № 866994 — 1 аркуш.
2.Запит про надання публічної інформації вх. 788 від 25.03.2014р. про те чи існує та ведеться реєстр власності Територіальної громади м. Сєвєродонецьк -1 аркуш;
3. Копія лист Сєвєродонецької міської ради від 28.03.2014р. № 730 -1 аркуш;
4. Запит про надання публічної інформації вх. 789 від 25.03.2014р. про те чи існує та ведеться реєстр власників Територіальної громади м. Сєвєродонецьк -1 аркуш;
5.Копія лист Сєвєродонецької міської ради від 31.03.2014р. № 7311 аркуш;
6. Запит про надання публічної інформації вх. 2242 від 20.10.2014рпро те чи проводились загальні збори -2 аркуша;
7.Копія лист Сєвєродонецької міської ради від 22.10.2014р. № 1750 про те Територіальної громади м. Сєвєродонецьк— 1 аркуш.


“10” грудня 2014 року _____________ Білоцерківська Р.М.

1 коментар:

  1. Римма,Здравствуй всегда и везде. А дальше? С уважением и наилучшими пожеланиями.

    ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ