- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 30 червня 2014 р.

Методичні вказівки щодо підготовки проектів статуту ТГ

При підготовці проекту статуту територіальної громади будь-якого міста, чи села, як зразок варто використовувати закони про місцеве самоврядування УРСР в першу чергу 1990року (1).
(Звідти можна брати майже в незмінному вигляді як окремі статті, так і цілі розділи, які можуть скласти до 2/3 об’єму Статуту.)


Квоти представництва громади в радах, формування виборчих дільниць та проведення виборів – брати в першу чергу з закону про вибори в УРСР 1987 року (2).
Адаптацію формулювань законів УРСР до сучасних обставин та варіанти відповідей на виклики сьогодення можна знайти в проекті Статуту ТГ м.Павлограда (3)
Розбивку території проживання на виборчі округи можна знайти в старих газетах, які зберігаються в їх редакціях, історичних архівах, публічних бібліотеках і т.д.

1)                     З А К О Н  У К Р А Ї Н И
          Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
                   і регіональне самоврядування
м. Київ, 7 грудня 1990 року       N 533-XII
 ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 2, ст. 5 )
 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/533-12

2). З А К О Н  УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР 

м. Київ, 27 червня 1979 р.           N 4830-IX 
     ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1979, N 28, ст. 359 )
     { Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії ВР УРСР
       N 3687-XI (
3687-11 ) від 12.03.1987, ВВР, 1987, N 12,        ст. 223 } http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T794830.html

3). СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ПАВЛОГРАДА (проект)
Володимир Степаненко          Асоціація «ХІД»

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ