- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 12 липня 2016 р.

РЕЗОЛЮЦІЯ Центрально-Українського форуму «На захист Конституції України» що відбувся 9 липня 2016 року у місті Кіровограді

Вітаючи українців з великим національним святом Днем Конституції, змушені говорити про її злочинне невиконання і необхідність захисту!
Чинна Конституція України на момент її прийняття була визнана Європейським співтовариством однією з кращих конституцій Європи.

 
Втім, з моменту прийняття Конституції багато її положень так і не були виконані. Зокрема, це стосується статусу територіальних громад як структурних одиниць власника національного багатства країни - українського народу.
Саме територіальні громади, згідно з чинною Конституцією України та Європейською хартією місцевого самоврядування, є власниками рухомого й нерухомого майна, доходів місцевих бюджетів, інших коштів, а також землі та природних ресурсів в межах адміністративно-територіальних одиниць.
Їх право власності було порушено і злочинно порушується сьогодні.
Саме дотримання чинної Конституції в частині функціонування територіальних громад-власників, було би справжньою децентралізацією, оскільки формування органів влади та бюджету, в цьому випадку, відбувалося би знизу-догори.
У так званій децентралізації за пропонованою "новою" (зміненою) Конституцією, суть територіальних громад вихолощується. Громада стає територією.
Пропонованими олігархічними кланами змінами до Конституції:
1. Узаконюється існуючий розрив між громадами та "радянськими" органами місцевого самоврядування.
2. Закріплене Конституцією України право безпосереднього управління територіальними громадами своїм майном підміняється на практично ручне управління "відповідно до закону", якого ніхто не бачив. Фактично відміняється положення: дозволено те, що не заборонено законом.
Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії. Отже, заміна права управляти своїм майном безпосередньо, як норми прямої дії на таке ж право, але обумовлене невідомим законом, суттєво обмежує права і свободи кожного громадянина України!
Більше того, зміна Конституції під час фактичної анексії Криму та окупації частини Донбасу, де-факто узаконює порушення територіальної цілісності, оскільки апріорі не може виконуватися на територіях, де фактично не діє законодавство України.
Наслідки незаконної зміни Конституції України можуть бути катастрофічними – фактично український народ перестає бути навіть номінальним сувереном у власній державі, а його діалог з державою-узурпатором має всі перспективи до переходу в категорію національно-визвольного руху.
Попереджаємо про відповідальність народних депутатів України: чергові маніпуляції та спроби у Верховній Раді позбавити український народ належних йому конституційних прав, перетворення європейської держави в азійсько-європейський сурогат матиме серйозні наслідки для майбутнього українського народу.

Вимагаємо:

1. Залишити діючу Конституцію України без змін.
2. Виконувати статтю 157 Конституції України.
3. Усунути дискримінацію територіальних громад: 
- Щодо територіальних громад, які бажають працювати на основі закону про співробітництво територіальних громад, а не на основі закону про добровільне об’єднання,
- Щодо неможливості використовувати належну територіальним громадам землю, інші природні ресурси за межами населеного пункту в рамках адміністративно-територіальної одиниці згідно з принципом повсюдності місцевого самоврядування та чинною Конституцією України.
- Стосовно отримання частини податкових надходжень (зокрема щодо ПДФО, екологічного податку), отримання державних субвенцій (зокрема, на інфраструктурні проекти), тощо.
- Щодо усунення злочинної практики невизнання державними чиновниками статусу територіальних громад та держави як юридичних осіб.
- Щодо виконання законодавства України про реєстрацію статутів територіальних громад.

4. Усунути порушення чинного законодавства в частині ігнорування міжнародних угод до яких приєдналась Україна (зокрема, Європейської хартії місцевого самоврядування, Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами як владами).


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ