- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 24 березня 2016 р.

УСПІШНІ ПРАКТИКИ САМОВРЯДУВАННЯ

Випадок 1. Територіальна громада Чайківки (Житомирська область). Створена у 2013 році шляхом прийняття статуту на загальних зборах з обранням керівних органів в межах адміністративно – територіальної одиниці села Чайківка Житомирської області.


Статут громади затверджено сесією сільської ради та подано на реєстрацію в органи юстиції. Вирішено питання повернення у комунальну власність ставка та вирішується проблема щодо старих колгоспних садів. Для потреб громади купується комбайн. Спільно громадою у відповідності зі статутом проведено загальну толоку – відпрацьовано на користь громади один день усіма членами громади. Прийнято рішення про цільове використання комунальних земель громади як в межах, так і за межами населеного пункту виключно для сільськогосподарських цілей. Таке рішення пояснено намаганням залучити чергові території для видобутку титану з залученням технологій, що екологічно абсолютно є неприйнятними. Після відповідних рішень громад Чайківки, Борщева, Пилиповичів питання зовнішніх екстерналій було фактично вирішено шляхом заборони власника активу та визначення допустимого цільового використання активу. У дозволі обласної ради на продовження видобутку титану району, де створені громади, немає.
Випадок 2. Територіальна громада села Руда (Львівська область). Створена у 2012 році шляхом прийняття статуту громадськими представниками, чиї повноважені були підтверджені підписними листами. Сільська рада не затвердила статут громади, оскільки Громадою виявлено кошти за оренду невитребуваних паїв та повернуто у бюджет сільської ради. Встановлено вимогу здійснення переоцінки землі та встановлення адекватної вартості оренди паїв. Зупинено незаконну вирубку лісу та отримано компенсацію за її проведення. Після цього внормовано стосунки з Держлісгоспом та самостійно зроблено зачистку території вирубки, отримано оплату, здійснено посадку молодого лісу. Виявлено аварійний стан дренажних систем, що у попередні роки ремонтувалися та очищувалися за рахунок власних ресурсів села на безоплатній основі. Отримано з бюджету районної ради, бюджету сусіднього села, що отримує загальні «екологічні кошти» (на які має право і громада села Руда), бюджету районної ради (спільний представницький орган чотирьох сіл включно з селом Руда) вдвічі більше коштів, ніж необхідно для ремонту та модернізації дренажних систем. 
Випадок 3. Територіальна громада Гуляйпільського району (Запорізька область). Створена у 2013 році на загальних зборах, в яких взяли участь 5 з 7 тис. жителів міста.
ТзОВ «Гайчурський ГЗК» було надано дозвіл на розробку руд з урановими вкрапленнями на території Гуляйпільського родовища. Обласною радою на виконання рішення територіальної громади Гуляйпільського району Запорізької області скасовано рішення обласної ради від 24.12.2012 р. «Про погодження питання надання ТОВ «Гайчурський ГЗК» спеціального дозволу на користування надрами загальнодержавного значення з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно–промислової розробки залізистих кварцитів Гуляйпільського родовища. Фактично зупинено видобуток на території заповідника «Балка Різана», не допущено виснаження запасів питної води Гуляйпільського родовища питних вод, яке є єдиним джерелом водопостачання населення району.
Випадок 4. Територіальна громада села Сівка-Войнилівська. Створена у 2013 році зборами громадських представників та окремих жителів громади шляхом прийняття статуту та обрання керівних органів. Затвердження статуту сільською радою очікується. Інвестором підроблено документи. Фактично будівництво свиноферми іноземним інвестором відбулося на базі сфальшованої угоди (у кожної зі сторін угоди інший текст і навіть інша кількість сторінок угоди, деякі підписи поставлено по попередніх затертих коректором), а будівництво іншої планувалося на території людських паїв. Паралель з триваючими судовими засіданнями жителі села вирішили створити територіальну громаду і припинити діяльність ферми з розведення свиней, оскільки воно не супроводжувалося навіть планами будівництва біогазового заводу з переробки відходів та ставило під загрозу екологію Дністра. Відповідне рішення про цільове використання земель як в межах, так і за межами села прийнято громадою на загальних зборах.
Випадок 5. Територіальна громада села Молодаво 1. Створена у 2013 році. Очікується затвердження статуту сільською радою. Спільні дії на рівні області та уряду можуть призвести до того, що не розпайована земля Мирогощанського радгоспу перейде до приватного власника. Ця проблема стосується сіл Молодаво 1, 2,3 та Мирогоща. Фактично передача земель до складу земель радгоспу відбулася ще на базі рішення обкому КПУ Рівненської області. Нерозпайовані землі фактично передано до складу державного підприємства «Кінні заводи України», хоч розведення коней складає у господарстві менше кількох відсотків. Створення громади має очікувано у відповідності з чинним законодавством повернути у комунальну власність нерозпайовані землі колишнього радгоспу.
Випадок 6. …
Створюються
Випадок 7. Територіальна громада Наварії. Отримано підтримку громади зі сторони церкви.
Випадок 8. Територіальна громада Старичів. Відновлення громади, що існувала тут ще у 1937 – 1938 рр. Є збережений досвід, не завжди позитивний, ради територіальної громади.
Випадок 9. Територіальна громада Судової Вишні. Поєднання інтересів та спільні принципи сільської ради та територіальної громади.


Теза 1. Згідно з вимогами інституційної теорії метою фірми є мінімізація трансакційних витрат за рахунок успішного уникнення інституційних пасток. 
Теза 2. Ми можемо говорити про недоречність втручання держави у вирішення питання зовнішніх екстерналій, якщо права власності чітко визначені та виконується ще ряд вимог.
За умови відсутності територіальної громади – власника комунального майна, а також за умови незаконного розподілу власності у відповідності з неформальними інститутами з 1996 р. по цей час чітко визначених прав власності не існувало і вони відсутні на цей час за рідкісних винятком створених на сьогодні територіальних громад.
Теза 3. Територіальна громада є гарантом закріплення прав власності та їх формалізованого перерозподілу.
Теза 4. Територіальна громада є гарантом права приватної власності.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ