- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 8 лютого 2015 р.

Протокол №1 ЗБОРІВ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ ПО ВІДНОВЛЕННЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ в УКРАЇНІ (шаблон)

ПЕРЕДМОВА:

Відредагований Протокол зборів ініціативної групи по відновленню конституційного ладу в Україні через заснування територіальних громад – первинних суб’єктів місцевого самоврядування – власника держави з назвою Унітарна республіка Україна.

Висловлюємо подяку пані Ріммі Білоцерківській за наданий матеріал.


                                      Протокол №1
зборів ініціативної групи з  підготовки зборів  прямої участі   громадян України  – власників національного багатства  України за місцем проживання на території України   по    відновленню конституційного ладу  в Україні    і  заснуванню  територіальної громади (локальної влади) – власника держави з назвою  Унітарна  республіка  Україна    відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування та ст. 5,13 ,14, ст.69 та 140-143 Конституції України.

“02 ”  лютого  201 р.                                       
Площа- Майдан Незалежності України,
   м.Києва , Київської області,
  Унітарної республіки України

                                                                                          
Список учасників  ініціативної групи по підготовці  зборів прямої участі   громадян  України  – власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні    шляхом заснування  територіальної громади (локальної влади) - власників  держави з назвою  Унітарна  республіка України  відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування  та ст.5,13 ,14, 69  та 140-143 Конституції України, що  будуть проведені   за адресою:    площа-Майдану незалежності України в територіальній громаді міста Києва, Київської області, Унітарної республіки України: (додається)

Порядок денний:

1. Про утворення   ініціативної групи    по  підготовці загальних зборів  прямої участі   громадян України  –власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні шляхом утворення територіальної громади (локального колективу) - власників  з назвою  Унітарна  республіка України  відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування та ст. 5,13,14, ст.69  та 140-143 Конституції України, що   будуть  проведені за за адресою:    площа-Майдану незалежності України територіальної громади міста  Києва, Київської області, Унітарної республіки України.

2. Про підготовку  проектів рішень прямої дії загальних зборів прямої участі   громадян  України – власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні  шляхом утворення   територіальної громади (локальної  влади) –власників   з назвою  Унітарна  республіка України  по    відновленню конституційного ладу  в Україні    відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування  та ст. 5,13 ,14, ст.69  та 140-143 Конституції України, що будуть проведені за адресою:    площа-Майдану незалежності України територіальної громади міста  Києві , Київської області, Унітарної республіки України;

3. Про підготовку  переліку виконавчих органів  загальних зборів прямої участі   громадян України   – власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні  шляхом утворення   територіальної громади
(локальної влади) – власників  по    відновленню конституційного ладу  в Україні    відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування та ст.5, 13 ,14, ст.69 та 140-143 Конституції України, що буде проведено за адресою:    площа-Майдану незалежності України   територіальної громади міста  Києва, Київської області, Унітарної республіки України.

4. Розробити шаблон  інформаційного листа, що підтверджує повноваження громадського представника на загальних зборах;

5. Створити реєстр уповноважених громадських представників   для проведення загальних зборів;
6. Призначення виконавців  рішень цих зборів.

Слухали : ХХХ, який запропонував обрати головою зборів  ініціативної  групи ХХХ, секретарем зборів ХХХ.

Вирішили:   Обрати  головою зборів ініціативної групи ХХХ, секретарем зборів – ХХХ.

Голосували:

«За» - шість            «Проти» - немає                               «Утрималися» - немає


По першому питанню виступили:

1. ХХХ, яка запропонувала   створити ініціативну групу  по проведенню загальних зборів прямої участі   громадян –власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні.
2. ХХХ, підтримав пропозицію щодо утворення  ініціативної групи.

Вирішили:

Утворити   ініціативну групу    по  підготовці загальних зборів  прямої участі   громадян – власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні шляхом утворенні територіальної громади (локального колективу) з назвою  Унітарна  республіка України  відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування та ст.5,13,14, ст.69  та 140-143 Конституції України, що   будуть проведені  за за адресою:    площа-Майдану незалежності України, територіальної громади міста  Києва, Київської області, Унітарної республіки України у складі громадян України - власників національного багатства  Унітарної республіки України:

1.ХХХ;
2. ХХХ;
3.
4.
5.
6.

Голосували
                  
«За» - 6  «Проти» - немає                                 «Утрималися» - немає

По другому питанню виступили:

1. ХХХ, який запропонував підготовити   проекти рішень прямої дії загальних зборів прямої участі   громадян –власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні  шляхом утворення   територіальної громади (локальної  влади) назвою  Унітарна  республіка України  по    відновленню конституційного ладу  в Україні    відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування  та ст.13 ,14, ст.69  та 140-143 Конституції України, що будуть проведені за адресою    площа - Майдану незалежності України територіальної громади міста  Києва, Київської області, Унітарної республіки України.

Вирішили :

Підготовити ініціативній  групі   до «___»_________ 2014 року   проекти  рішень прямої дії загальних зборів прямої участі   громадян – власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні  шляхом утворення   територіальної громади (локальної  влади) назвою  Унітарна  республіка України  по    відновленню конституційного ладу  в Україні    відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування  та ст.13 ,14 та 140-143 Конституції України, що будуть проведені за адресою:    площа-Майдану незалежності України,  територіальної громади міста  Києва, Київської області, Унітарної республіки України.

Голосували
                  
«За» - шесть   «Проти» - немає                                 «Утрималися» - немає

По третьому  питанню виступили:

1. ХХХ, яка запропонувала   підготовити   перелік  виконавчих органів  загальних зборів прямої участі   громадян – власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні  шляхом утворення   територіальної громади (локальної влади)  по    відновленню конституційного ладу  в Україні    відповідно до  ч. 1 та 2 ст. 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування та ст. 5, 13 ,14, ст. 69 та 140-143 Конституції України, що будуть проведені за адресою:    площа-Майдану незалежності України,  територіальної громади міста  Києва, Київської області, Унітарної республіки України.

Вирішили :

 Підготовити до «____»_________ 2014 року  для виконання рішень прямої дії  перелік  виконавчих органів  загальних зборів прямої участі   громадян – власників національного багатства  України за місцем проживання на території України по    відновленню конституційного ладу  в Україні  шляхом утворення   територіальної громади (локальної влади)  по    відновленню конституційного ладу  в Україні    відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування та ст.5, 13 ,14,ст.69 та 140-143 Конституції України ,що будуть проведені за адресою:    площа-Майдану незалежності України,  територіальної громади міста  Києва, Київської області, Унітарної республіки України.

Голосували:
                  
«За» - шесть     «Проти» - немає                        «Утрималися» - немає

По четвертому   питанню виступили:

1.ХХХ запропонував визначити відповідальними  особами за виконання рішеннь цих зборів  всіх  учасників   ініціативної групи.

Голосували:
                  
«За» - шесть     «Проти» - немає                        «Утрималися» - немає

Голова зборів:                                                                   ___________________

Секретар зборів

                                                                                         ___________________

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ