- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 6 вересня 2017 р.

"БЄСПРЄДЄЛ" "ЛУГАНСЬКГАЗу" ПОЧАВСЯ У ВЕЛИКОЧЕРНІГІВСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

СЬОГОДНІ, БІЛЯ 10.30. КУПОЮ майстрів та слюсарів БЕЗ МОГО ДОЗВОЛУ ЗАЙШЛИ НА МОЮ ТЕРИТОРІЮ, ЯКА МАЄ НАВІТЬ КАДАСТРОВИЙ НОМЕР, ТА ВІДКЛЮЧИЛИ МОЮ БУДІВЛЮ ВІД ГАЗОПОСТАЧАННЯ!!!! МОТИВ ВІДКЛЮЧЕННЯ - НЕДОПУСК ПЕРЕВІРИТИ ГАЗОВЕ ОБЛАДНЕННЯ!!! ВІДЕО БУДЕ ПІЗНІШЕ, ДЛЯ КОНСТИТУЦІЇ НЕ ІСНУЄ!!! ПОПЕРЕДЖЕННЯ НИЖЧЕ ВОНИ ВІДМОВИЛИСЬ ОТРИМАТИ ПО ПОШТІ, ТОМУ Я ВРУЧИВ МАЙСТРУ КОПІЮ. ОСЬ ТАКИЙ ШАБАШ ПІШОВ!!!

ЧАС ВИБРАЛИ ГАРНИЙ - У НАС ЗАРАЗ ВІДСУТНІЙ ЗВ'ЯЗОК!!!! ДЛЯ ЦИХ ФІЗОСОБЕЙ НЕМАЄ АНІ ПРАВ ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА, АНІ КОНСТИТУЦІЇ!!! 
Правління ПАТ по газопостачанню та газифікації 
«Луганськгаз» код 05451150
Відокремлений підрозділ- філія юридичної особи 
«Луганськгаз» Старобільське МУЕГГ код 20188336
Щастинська газова дільниця
Начальнику Щастинської дільниці Старобільського МУЕГГ
Шоха С.Є. 
вул. Гагаріна , буд.3а, м. Щастя
Новойадарський район, Луганської області , 91480

Людина, Громадянин України 
Голова комітету народних представників 
територіальної громади с. Велика Чернігівка
Бондаренко О. Д.
с.В.Чернігівка,
Ст.Луганський район, Луганської області, 93611
ел. пошта oleg.bondar.2013@і.ua

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Шановний начальнику Шоха С.Є.!
21 червня 2017 року я отримав від Вас звернення, яке адресоване «мешканцю». Ретельно ознайомившись з Вашим зверненням (копія 1), повідомляю Вам наступне:
- По-перше, я є ЛЮДИНА від народження;
- По-друге, я є ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ, маючи паспорт, який посвідчує ОСОБУ ВЛАСНИКА ТА ПІДТВЕРДЖУЄ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, згідно п.1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВУ України від 2 вересня 1993 року.
На підставі цього, звертаю Вашу увагу що, згідно ст..3 Конституції України – Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Згідно ст..8 Конституції України – В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Згідно ст..22 Конституції України – Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасованими. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 
Тож , шановний начальник Щастинської газової дільниці, пан Шоха С.Є., Ваше звернення до мене, як до якогось «мешканця» є НЕПРЕПУСТИМИМ та ОБРАЗЛИВИМ, що порушує МОЇ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА! Тому, в майбутньому ПРОШУ, ПОВАЖАТИ МОЇ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА та звертатись до мене належним чином.
А тепер що стосується Вашого звернення та ПОГРОЗ про відключення моєї будівлі від газопостачання, якщо мною не буде укладений договір постачання ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Посилаючись на п.4 Правил постачання природного газу, де зазначено, що споживач зобов’язаний укласти договір постачання ПРИРОДНОГО ГАЗУ між ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та споживачем, Ви зазначаєте, що «Нові власники об’єктів (нові споживачі) разом із заявою….». Але в цьому випадку я НЕ Є НОВИМ СПОЖИВАЧЕМ, про що свідчить Типовий договір 20666 про надання послуг з газопостачання від 16.06.2007р.(копія 2), до того ж, згідно п.10 Строк дії договору, пп.10.1 цей договір Є ДІЙСНИМ, оскільки я не отримував «заяву про відмову від цього договору або його перегляд». Також я не отримав повідомлення про ліквідацію Райгородського МУЕГГ. Далі, Ви пропонуєте укласти Договір постачання ПРИРОДНОГО ГАЗУ з Старобільським МУЕГГ код 20188336. Звернувшись на сайт https://usr.minjust.gov.ua
Я НЕ ЗНАЙШОВ такої організації, про те з’ясував, що Старобільське МУЕГГ є ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ – ФІЛІЄЮ ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» код 05451150 (копія 3). Згідно цього ВИТЯГУ видно, що 
1) "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) -ВІДСУТНІЙ", 
2) Назва установчого документа – запис відсутній;
3) Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту - теж запис відсутній. 
Такі відомості визивають сумнів щодо ЛЕГИТИМНОСТІ цієї юридичної особи ПАТ «Луганськгаз», Старобільське МУЕГГ та зокрема Щастинської газової дільниці. То с ким ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ зобов’язаний підписати договір? До того ж, звертаю Вашу увагу, що згідно ст.19 Конституції України - Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Також, звертаю Вашу увагу, що Ви у зверненні посилаєтесь на укладання «Договору» на постачання ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Але згідно законодавства треба укладати Типовий договір на постачання ПРИРОДНОГО ГАЗУ. До того ж, згідно ВИТЯГУ з сайтуhttps://usr.minjust.gov.ua 
Види діяльності 
Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;
Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (основний);
Код КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів, ВИДНО, ЩО ЧОМУСЬ ВІДСУТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ З постачання ПРИРОДНОГО ГАЗУ, і Ви, шановний начальник Щастинської газової дільниці, пан ШОХА С.Є., пропонуєте підписати якийсь «Договір», з компанією, яка НЕ МАЄ СТАТУТУ, НЕ МАЄ ПРАВА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ! 
ТО ЦЕ Є ДІЇ, ЯКІ НОСЯТЬ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ!
Ну і на сам кінець, до дати 13.07.1996 року - вступу в законну дію Конституції України державною власністю було:
1) за Декларацією про державний суверенітет України №55,яка прийнята 16 липня 1990 року та вступила в законну силу 31.07.90 року і яка є основою для нової Конституції розділом VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ було встановлено,що народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України : землею, її надрами , повітряним простором , водними та іншими природними ресурсами , які знаходяться в межах території Української РСР, природними ресурсами її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, всім економічним і науково-технічним потенціалом, що створений на території України і , що національне багатство УРСР є матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.
2) за ст. 10 та 11глави 2 "Економічна система" Конституції УРСР основу економічної системи України становила соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної) , спільне надбання всього радянського народу, основна форма соціалістичної власності.
У виключній власності держави було : земля, її надра, води, ліси, основні засоби виробництва в промисловості, будівництві і сільському господарстві, засоби транспорту і зв'язку, банки, майно організованих державою торговельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне для здійснення завдань держави, майно профспілкових та інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань. 
З 28.10.90 року вступили в законну силу норми пункту 9 ЗАКОНУ Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР №404 від 24 жовтня 1990 року ,якими було припинено дію глави 2 "Економічна система" Конституції УРСР до прийняття нової Конституції Української РСР".
За нормами ст.170 розділу X. Дія Конституції і порядок її зміни Конституції УРСР закони та інші акти державних органів України повинні видаватись на основі і відповідно до цієї Конституції і так як норми ст.10 та 11 глави 2 "Економічна система" Конституції УРСР про державну ( загальнонародну ) власність національне багатство України з дати 28.10.1990 року було зупинено норми ст.34 та 35 Закон України “Про власність “ від 7 лютого 1991 року N 697 не могли вступити з дати 24.04.91 року про :
- загальнодержавна (республіканська ) власність , що складалось із : землі майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні об'єкти; єдина енергетична система; системи транспорту загального користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне (республіканське) значення; кошти республіканського бюджету; республіканський національний банк, інші державні республіканські банки та їх установи і створювані ними кредитні ресурси; республіканські резервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; майно державних підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток. 
- об'єкти права комунальної власності ,якого є майно, що забезпечує діяльність відповідних Рад і утворюваних ними органів; кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства; майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв'язку та інформації, включаючи націоналізоване майно, передане відповідним підприємствам, установам, організаціям; а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території.,у комунальній власності перебуває також майно, передане у власність області, району чи іншої адміністративно-територіальної одиниці іншими суб'єктами права власності.
Таким чином відповідно до попереднього законодавства УРСР до 13.07.1996 року власником національного багатства державної (загальнонародної) власності була держава Українська РСР на :
- національне багатство України , що обліковувалось у регіональних відділеннях та представництвах Фонду державного майна України ,основними завданнями,якого є захист майнових прав України на її території та діяльність якого підпорядкована та підзвітна Верховній раді України датою 13.07.1996 року за п.2 та 4 за Постановою Верховної ради України “Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України м. Київ” від 7 липня 1992 року N 2558 ;
- підприємства (об'єднання), організацій, установи, об'єкти виробничої і соціальної інфраструктури, які є комунальною власністю суб'єктами права власності на яке були адміністративно-територіальні одиниці в особі сільських, селищних, міських, районних, обласних Рад народних депутатів .
Отже з дати 13.07.1996 року вступив в законну силу нового засновницького договору (статуту ) держави Україна - Конституція України за якою 46 мільйонівгромадян України всіх національностей , власники національного багатства України , народ України домовились що національне багатство УРСР за нормами ст.10 та 11 глави 2 "Економічна система" Конституції УРСР та розділом VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Декларації про державний суверенітет України з дати 13.07.1996 року вступу в законну силу ст.13 ,ст.14 та 142 і 143 Конституції України є національним багатством України, об’єктом права власності Українського народу та є власністю держави Україна за нормами статей :
- 14. право власності на землю, основне національне багатство набувається та реалізується державою виключно відповідно до закону;
- 13. земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу;
- 142. матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є : рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад;
- 143. територіальні громади безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності (комунальними підприємствами , організаціями і установами ).
З набрання чинності Конституцією України 13.07.1996 року власником національного багатства України стали громадяни України всіх національностей , Український народ ,що обліковувалось:
- частина національного багатства України розташованого на своїй території адміністративно - територіальної одиниці села , селища , міста , району в місті з районним поділом , що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування , комунальна власність ( комунальні підприємства , організації і установи ) , що обліковується у територіальній громаді ( жителів за ст.1 ЗУ ” Про місцеве самоврядування ” ) зі статусом власника за нормами ст.13 ,14 та 142 та 143 Конституції України датою 13.07.1996 року ;
- все національне багатство Унітарної республіки ( лат. - спільної справи громади) України , що обліковувалось у територіальних громадах- власниках частини національного багатства України села , селища , міста , району в місті з районним поділом у Фонді державного майна України ,основними завданнями,якого є захист майнових прав України на її території та діяльність якого підпорядкована та підзвітна Верховній раді України датою 13.07.1996 року за п.2 та 4 за Постановою Верховної ради України “ Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України м. Київ” від 7 липня 1992 року N 2558 датою 13.07.1996 року.
Отже з 13.07.1996 р. за засновницьким договором ( статутом держави ) Конституцією України за її статтями 142 та 143 територіальна громада міста Кривий Ріг виникала правоздатною юридичною особою публічного права власності за ст. 23,ст. 25,ст.29 ст.86 ЦК УРСР та ч.2 ст.3 ЗУ “ Про власність” і як власник матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування частини державного національного багатства розташованого на її адміністративно - територіальній одиниці для чого треба було на 13.07.1996 року національне багатство ,що обліковувалось :
- у регіональному відділенні Фонду державного майна України міста Кривий Ріг ;
- у адміністративно-територіальних одиницях в Ради Народних депутатів міста Кривий Ріг як комунальна власність : підприємства (об'єднання ), організації, установи, об'єкти виробничої і соціальної інфраструктури ,
повинно було оформлене у власність первинного суб’єкту держави територіальної громади села Велика Чернігівка Унітарної республіки України з публічним ( відкритим , загальнодоступним ) балансом її власності за нормами ст.13 , 14 та 142 Конституції України та публічний ( відкритий , загальнодоступний ) перелік публічних власників національного багатства громадян України жителів територіальної громади села Велика Чернігівка за ст.13 та 142 Конституції України.
З вищезазначеного випливає наступне - надра України в тому числі і природний газ є власністю українського народу. Оплата за власний газ за неринковими тарифами, враховуючи лише собівартість видобутку та транспортування газу, є невід'ємним правом кожного громадянина України, оскільки газ власного видобутку належить Українському народу - громадянам України усіх національностей і обсяг та зміст такого права не може бути звужений. Таке право захищено Конституцією України.
На підставі вищенаведеного , керуючись ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію",
ПРОШУ,
у визначений законом строк надати наступну інформацію:
1.Надати копії документів, які підтверджують правовий режим власності на об’єкти газорозподільної мережі, яка знаходиться на території Великочернігівської територіальної громади Станично-Луганського району Луганської області, розподільні пункти та пристрої, земельні ділянки, на яких ці об’єкти розташовані.
2.Надати копії документів, або інші законодавчі акти про засновників, коли і ким було засноване ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» та ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ СТАРОБІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Код ЄДРПОУ ВП: 20188336
3.Надати Копію протоколів загальних зборів про створення ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ».
4.Надати копію протоколів загальних зборів про СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ СТАРОБІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Код ЄДРПОУ ВП: 20188336
5.Надати копію договору ( завірену належним чином) на право господарського відання або права оперативного управління ГАЗОТРАНСПОРНИМИ МЕРЕЖАМИ.
6.Протягом п'ятиденного строку надати публічну інформацію, а саме - завірену належним чином копію документу, яким підтверджується передача майна стосовно ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ВЕЛИКОЧЕРНІГІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ за договором на право господарського відання (господарювання)або права оперативного управління.
7. У разі, якщо наведена у п.1 і п.2 інформація є конфіденційною , службовою або таємною , то протягом п'ятиденного строку надати належним чином завірену копію документу( наказу, розпорядження, тощо) , на підставі якого вищенаведена інформація віднесена до цих категорій.
8.У разі, якщо наведена у п.1 і п.2 інформація є конфіденційною , службовою або таємною , то протягом п'ятиденного строку надати інформацію про те, з яких підстав ця інформація віднесена до:
а) конфіденційної інформації , а саме вказати якою фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, обмежено доступ інформації про точну дату п.1 п2.п3.п.4.п.5п.6 стосовно цього запиту.
б.) таємної інформації, а саме яку шкоду особі, суспільству і державі може завдати оприлюднення інформації про точну дату п.1 п.2 п.3 п.4 п.5.п.6 стосовно цього запиту
в.) службової інформації, а саме п.1 п.2.п.3 п.4.п.5.п.6 стосовно цього запиту.
1) службовою кореспонденцією, доповідною запискою чи рекомендацією, пов'язаною з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
9. У разі, якщо наведена у п.1 і п.2 п.3 п.4 п.5 п.6 інформація є конфіденційною , службовою або таємною , то протягом п'ятиденного строку надати інформацію про те, з яких підстав здійснено обмеження доступу до цієї інформації, а саме яким чином надання копії може завдати шкоду( вказати по кожному пункту) :
1) національній безпеці, територіальній цілісності.
2) громадському порядку та викликати заворушення чи злочини.
3) охороні здоров'я населення.
4) репутації або правам інших людей.
5) безпеці інформації, одержаної конфіденційно. 
6) авторитету і неупередженості правосуддя.
На підставі цього зазначу що до того часу поки я не отримаю правдиву, прозору та зрозумілу відповідь на поставленні запитання, буду враховувати це використанням службового становища для прикриття злочинів проти мене, людини та громадянкиУкраїни, які не мають строків давності, тому що держава відповідає перед людиною та громадянином України за свою діяльність, а службова особа відповідно до статті 41 п.4 КК України,
Нестиме відповідальність відповідно до статті 191-Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем КК України.
Укладення між нами Типового договору на постачання ПРИРОДНОГО ГАЗУ можливе з наданням мені документів які я вимагаю, згідно до Конституції України та законів України для ознайомлення та НОМЕРІВ рахунків територіальної громади куди я, як публічний власник маю сплачувати за СПОЖИТИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ по собівартості, як публічний власник та член територіальної громади згідно Конституції України.
Попереджаю, що дії спрямовані проти мене, ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, можливого відключення моєї будівлі від газотранспортної мережі, яка є ВЛАСНІСТТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ с. Велика Чернігівка - це є злочинні дії керівників організації з назвою ПАТ «Луганськгаз», та службових осіб які працюють в цій організації. Як що збоку цих осіб будуть до мене вчинятись злочинні противоправні дії, я буду змушений звернутись до правоохоронних органів, СБУ, МВС України. 
В Україні діє чинна Конституція України. Всі дії, рішення всупереч Основного закону, це повалення конституційного устрою.
Якщо я буду знайдений мертвим чи буду скалічений або постраждають члени моєї родини, то я звинувачую керівників ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ», та керівника у м. ЩАСТЯ начальника Щастинської газової дільниці ШОХА С.Є та службових осіб організації ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ», СТАРОБІЛЬСЬКОГО МУЕГГ!
Додаток: 1. Копія звернення Шоха С.Є. №55 від 12 червня 2017р.- 1(один)лист;
2. Копія Типового договору про надання послуг з газопостачання від 16.06.2007р.-
2(два)листа;
3. Копія ВИТЯГУ з сайту https://usr.minjust.gov.ua -2(два)листа.
Відповідь надати у письмовому вигляді на мою домашню адресу, 
с. В.Чернігівка, Ст.Луганський район, Луганської області, 93611.

“___”_____________ 2017р. _________ Людина, Громадянин України Бондаренко О.Д.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ