- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 2 квітня 2017 р.

Маніфест української громади

На даному етапі розвитку української державності та становлення української політичної нації наявна система державної влади, базована на радянських принципах влади рад, насильно насадженої впродовж століть на теренах європейської держави Україна патерналістичної централізованої системи, продемонструвала очевидну недієздатність та становить безпосередню загрозу існуванню української держави.

Недотримання законодавства органами державної влади, фактичний колапс судової системи, неконституційні процеси укрупнення в адміністративно-територіальному устрої, монополізації та олігархізації економіко-політичного життя, вилучення у громад власників належного їм за Конституцією майна, зокрема земель за межами населеного пункту, водних об’єктів та лісових ресурсів, вилучення народу як суб’єкта влади з конституційного процесу, планований розпродаж сільськогосподарської землі в умовах штучного збіднення громадян держави є реалістичними характеристиками сучасного етапу життя України.
Цей маніфест проголошує мету, завдання та принципи  суспільно-політичного руху української громади, покликаного оформити прагнення українського народу до змін та направити соціальну енергію в конструктивне русло.
Мета руху:
Здійснення переходу від радянської системи функціонування державної влади до унітарної децентралізованої республіки як системи територіальних громад, об’єднаних у державу.
Завдання руху:
1.          Утворення єдиної національної програми суспільно-політичної трансформації;
2.          Консолідація громадянського суспільства та політичних партій на основі єдиної національної програми;
3.          Створення суспільного інституту, здатного стати на час суспільно-політичних перетворень механізмом реалізації прямого народовладдя

Принципи руху:
1.          Найвищою цінністю української держави є людина.
2.          Громадянин має інструменти для участі в управлінні державою безперервно, а не лише під час виборів та Майдану
3.          Основна функція держави – створення умов для розвитку громадянина
4.          У державі не існує не підконтрольних громадам органів
5.          Основою інституційної дієздатності українського народу є територіальні громади, об’єднані державою
6.          Територіальні громади є базисом та основним ресурсом для суспільно-політичної трансформації української держави

СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ
Дана стратегія є результатом співпраці різноманітних груп та середовищ у форматі “динамічної мережі”. Стратегія є узагальненим баченням окремих сфер та напрямків розвитку суспільно-політичного життя людини в “українському світі” і передбачає консенсусну трансформацію з метою побудови живої ідеології українського народу. Стратегія є документом, на основі якого формується громадсько-політичний рух творців унітарної республіки Україна як держави територіальних громад.

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ  “ТУТ І ЗАРАЗ”
Сильні та слабкі сторони

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Цей документ підписали: (тисни на посилання)

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ