- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 4 березня 2017 р.

Повалення конституційного ладу почалось з Президентів України і місцевих голів

…перші замість Унітарної ДЕРЖАВИ територіальних громад (республіки) утворили Адміністрацію Президента, Націоальний банк, Фонд держмайна, як окремі приватні юрособи, а другі підробили документи про державну реєстрацію місцевих рад, так само, як приватних юросіб.
12.12.2016р. до Центру надання адміністративних послуг при Виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради мною подано запит від 12.12.2016р. про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи з назвою “Рубіжанська міська рада” (код ЄДРПОУ:26023286) (копія запит від 12.12.2016р.додається).
Як видно з отриманої заповненої реєстраційної карти №6 особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(код ЄДРПОУ: 26023286) остання нібито зареєстрована 21.05.1997р.(копія заповненої реєстраційної карти №6 особи з назвою “Рубіжанська міська рада” (код ЄДРПОУ: 26023286) додається). При цьому у цій картці на сторінці №2 у якості органу державної реєстрації зазначена “Верховна Рада”. Також в цьому документі зазначається, що після проведення державної реєстрації особи з назвою “Рубіжанська міська рада” (код ЄДРПОУ: 26023286) останній не було видано свідоцтво про державну реєстрацію (відсутній як серія свідоцтва так і номер такого, визначена лише дата без прив’язки до будь чого)
Одразу слід зазначити, що відповідно до ст.85 Конституції України, якою визначені повноваження Верховної Ради України, остання є органом законодавчої влади і ніколи не мала повноважень щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб. 
Станом на 21.05.1997р. повноваження щодо державної реєстрації юридичних осіб здійснювали виконавчі комітети міських рад.
Зокрема, відповідно до чинної станом на 21.05.1997р. редакції ч.2 ст.42 Закону від 07.12.1990 № 533-XII “Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування“ Виконавчий комітет міської (міста обласного підпорядкування) Ради крім повноважень, перелічених у пункті 1 цієї статті, здійснює такі повноваження: 
2) реєструє підприємства (об'єднання), організації і установи, інші суб'єкти підприємницької діяльності та їх статути. Щоб з’ясувати причетність Верховної Ради України до дій пов’язаних з реєстрацією юридичної особи Рубіжанська міська рада Луганської області (код ЄДРПОУ: 26023286) громадянин України направив відповідний Запит від 23 січня 2017 року на Верховну Раду України. Листом-відповіддю №18/10-40 від 24 січня 2017 року (копія-додається) за підписом заступника керівника Управління Апарату Верховної Ради України О.Кузьмін надані відомості про те, що «До компетенції Верховної Ради України не належать питання проведення згаданої вище реєстрації та видачі відповідного свідоцтва», також даний запит Апаратом Верховної Ради України був пересланий до іншого імовірного розпорядника інформації до Міністерства Юстиції України на що остання надала чітку відповідь у листі №3941/ПI-Н-201/19 від 02.02.2017 року на №вх/18/10-40 від 24.01.2017 року (копія-додається), а саме: « Станом на 31 січня 2017 року в ЄДР відсутні відомості про проведення Верховною Радою України державної реєстрації юридичної особи з назвою «Рубіжанська міська рада» (ідентифікаційний код юридичної особи 26023286), видачу Верховною Радою України свідоцтва про державну реєстрацію вищезазначеної юридичної особи».
У зв'язку з цим, до виконавчого комітету Рубіжанської міської ради мною було подано запит від 10 грудня 2016р. про надання публічної інформації про реєстрацію юридичної особи з назвою “Рубіжанська міська рада Луганської області”(Код ЄДРПОУ: 26023286)( копія запиту від 10 грудня 2016р. додається). Однак, відповідно до інформації наданої листом №001-030/551 від 26.12.2016р., виконавчий комітет Рубіжанської міської ради ніколи не проводив державної реєстрації юридичної особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286) і не має жодної інформації про це(копія листа 001-030/551 від 26.12.2016р Виконавчого комітету Рубіжанської міської ради додається).
Окрім цього вищевказана реєстраційна карта особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(код ЄДРПОУ: 26023286) була заповнена 29.11.2005р. 
Відповідно до чинної станом на 24.10.2005р. редакції ст.2 Прикінцевих положень Закону від 15.05.2003 № 755-IV “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» Державний реєстратор протягом 2004-2005 років при надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної картки, відповідно до вимог статті 19 цього Закону, зобов'язаний провести заміну раніше виданих їм свідоцтв про державну реєстрацію на свідоцтва про державну реєстрацію єдиного зразка. При цьому реєстраційний збір за заміну свідоцтва про державну реєстрацію не стягується. 
Однак відповідно до мого Запиту №333 від19.12.2016 (копія-додається) року в листі-відповіді №010-030/550 від 26.12.2016 року в матеріалах реєстраційної справи юридичної особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286) відсутнє Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з назвою “Рубіжанська міська рада”, яке підтверджує проведення державної реєстрації цієї особи до набрання чинності ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”(копія листа-відповіді №010-030/550 від 26.12.2016 року Рубіжанської міської ради Луганської області додається).
Окрім цього матеріали реєстраційної справи особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286) також не містять заповненої реєстраційної картки(Форма №1) на проведення державної реєстрації юридичної особи з назвою “Рубіжанська міська рада” та Рішення засновників про утворення юридичної особи з назвою “Рубіжанська міська рада”, один примірник якого повинен зберігатися у матеріалах реєстраційної справи якщо така особа проходила процедуру державної реєстрації юридичної особи. 
Враховуючи наведене, 21.05.1997р. ніхто не проводив державної реєстрації особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286). Крім цього державна реєстрація особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286) не проводилась і після набрання чинності Законом від 15.05.2003 №755-IV “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».
Відповідно до чинної станом на 24.10.2005р. редакції ст.4 Закону від 15.05.2003 № 755-IV “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та ст.1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація юридичних осіб(далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення юридичної особи. 
Таким чином особа з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26522196) не є юридичною особою оскільки не проходила процедури державної реєстрації і не зареєстрована у встановленому законом порядку, а факт утворення юридичної особи, яка б мала назву “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286), не засвідчений у встановленому законом порядку та не підтверджений належними доказами. 
На запит громадянина України №Вх/033/573 від 11.02.2016 року від 15.02.2016 року до Рубіжанської міської ради у листі-відповіді №33/513 від 15.02.2016 року визначено, що Рубіжанське міське управління юстиції не здійснювало реєстрацію представницького органу місцевого самоврядування-Рубіжанська міська рада Луганської області (копія лист-відповідь №33/513 від 15.02.2016 року-додається)
Також з отриманої заповненої реєстраційної карти №6 особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(код ЄДРПОУ: 26023286) видно, що засновником цієї особи нібито «Територіальна громада міста Рубіжне» (код ЄДРПОУ:26101046), але у Витягу Серія АБ №028557 Державної Реєстраційної служби України на запит від 27.11.2012 року №1522396 що до записів по юридичній особі під назвою «Територіальна громада міста Рубіжне» таких не знайдено. Пошук в Реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі безкоштовного запиту на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/home за кодом ЄДРПОУ 26101046 не дає результату. На Запит громадянина України від 21.01.2016 року до Головного управління статистики у Луганській області про надання номеру ЄДРПОУ Територіальної громади міста Рубіжне на момент заснування/переутворення тощо Державного комітету статистики України у Державну службу статистики України, відповіді не надано і досі. На мій Запит №400 від 01.02.2017 року (копія-додається) до Рубіжанської міської ради Луганської області про надання відомостей про вищій орган управління юридичної особи публічного права власності-територіальна громада міста Рубіжне Луганської області, листом-відповіддю №010-030/464 від 07.02.2017 року Рубіжанської міської ради надана інформація у вигляді копії Довідки №2167 не існуючого Державного Комітету Статистики України про реєстрацію незрозумілої організації під назвою Територіальна громада міста Рубіжне органом реєстрації котрої є Рубіжанське міське Управління Юстиції, а керівником організації особа Катишев Олександр Якович (він ніколи не був головою міста Рубіжне Луганської області і головною посадовою особою конституційної територіальної громади міста Рубіжне) (лист-відповідь №010-030/464 від 07.02.2017 року-додається). На Запит громадянина України від 16 вересня 2015 року №вх3122 (копія-додається) до Управління Державної казначейської служби України у м.Рубіжне Луганської області отримано листа-відповідь №01-04/989 від 16.09.2015 року про те, що «впродовж 2015 року в Управлінні Державної казначейської служби України у м.Рубіжне Луганської області Територіальна громада м.Рубіжне, Луганської області не обслуговувалася, та у базу даних до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів інформацію не вносили по цій установі (зверніть увагу на слово «УСТАНОВІ»). (копія листа-відповідь №01-04/989 від 16.09.2015 року - додається). На запит громадянина України Мусейко С.О. №вх/033/4501 від 28.10.2013 року (копія-додається) до Рубіжанської міської ради про надання документів щодо утворення Рубіжанської міської ради отримано лист-відповідь №33/2919 від 30.10.2013 року про те, що дана юридична особа виникла на підставі не юридичного документу «історична довідка» та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» (копія листа-відповіді №33/2919 від 30.10.2013 року-додається)
Слід зазначити, що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» взагалі не може бути засновником будь якої юридичної особи. Крім цього Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не тільки не містить жодної вказівки щодо створення особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286), а і навіть згадки про таку особу. 
Разом із цим, якщо відповідає дійсності твердження особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286) про те, що остання нібито є органом місцевого самоврядування, то вона мала бути утворена територіальною громадою м. Рубіжне Луганської області не такою, як приватна юридична особа, що протизаконно розпоряджається комунальною власністю та місцевим бюджетом котрий навіть рахунку в Державному казначействі не має та і сама, як виявилося відсутня в Державному реєстрі, оскільки відповідно до ст.143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності. 
Отже засновником органу місцевого самоврядування може бути виключно конституційна територіальна громада. 
Окрім цього відповідно до ст.12 Прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Відповідно до відомостей офіційного сайту Верховної Ради України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» був опублікований у офіційному виданні Голос України (1997 р., № 25, стор. 20, код акту 1051/1997) від 12.06.1997р., а отже ЗУ«Про місцеве самоврядування в Україні» набув чинності тільки 12.06.1997р.
Таким чином Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» навіть імовірно не міг бути ні підставою, ні розпорядчим документом для особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286) оскільки станом на день її нібито реєстрації - 21.05.1997р. він взагалі не мав статусу чинного правового акту.
Враховуючи наведене особа з назвою “Рубіжанська міська рада”(Код ЄДРПОУ: 26023286) не є і не може бути органом місцевого самоврядування оскільки відповідно до ч.3 ст.140 Конституції України Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, а як видно з заповненої реєстраційної карти №6 особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(код ЄДРПОУ: 26023286) конституційна територіальна громада м.Рубіжне Луганської області не є засновником цієї особи та взагалі не має жодного відношення до цієї особи .
Окрім вже зазначеного, наведене вище прямо вказує на те, що 29.11.2005р. з метою розкрадання власності(в тому числі коштами місцевого бюджету) територіальної громади м. Рубіжне громадянин Бусєнков Анатолій Анатолієвич підробив офіційний документ - реєстраційну карту №6, до якої вніс завідомо недостовірні відомості про нібито утворення і державну реєстрацію особи з назвою “Рубіжанська міська рада”(код ЄДРПОУ: 26023286), яких в дійсності не існувало, та використав цей документ з метою внесення цих завідомо недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб шляхом подання його державному реєстратору Шаповаловій Сніжані Віталіївні. У свою чергу, увійшовши у змову з громадянином Бусєнковим Анатолієм Анатолійовичем , перевищивши та зловживаючи наданими їй повноваженнями і владою громадянка Шаповалова Сніжана Віталійовна внесла ці завідомо недостовірні відомості 29.11.2005р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, не маючи відповідних документів і підстав, передбачених ЗУ“ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» для такої реєстраційної дії. Діючи злагоджено як група осіб, вони у реєстраційній картці від 29.11.2005 року форма№6 визначили особу Бусенков Анатолій Анатолійович як керівника виконавчого органу юридичної особи під назвою «Рубіжанська міська рада Луганської області»(код ЄДРПОУ: 26023286) наділив його тим самим тими повноваженнями які ні Конституцією України ні Законами України не передбачені, він може бути як голова міста лише керівником апарату ради та апарату виконавчого комітету, голова є, відповідно Конституції та Закону України «Про місцеве самоврядування», головною посадовою особою юридичної особи публічного права-територіальної громади. Дане угрупування на протязі років долучало до переліку своїх дій через внесення даних у вигляді паперових документів до реєстраційної справи юридичної особи приватного права «Рубіжанська міська рада Луганської області» (код ЄДРПОУ: 26023286) інших співучасників, останнім є так званий, як визначено у Реєстраційній картці форма №4 від24.11.2015року (Копія-додається) керівник юридичної особи Рубіжанська міська рада Луганської області
(код ЄДРПОУ: 26023286) Хортів Сергій Іванович тобто нахабно діюче угрупування зробило його керівником депутатського корпусу яким поповнюється юридична особа, як виборний орган під назвою Рубіжанська міська рада Луганської області (код ЄДРПОУ: 26023286). Узурпація влади та повалення Конституційного ладу на 100%. Справа за правоохоронними органами та Судом. Суд перевірено, перевіряються інші органи!

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ