- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 29 листопада 2015 р.

Методичний посібник зі створення та діяльності ОСББ

З моменту приватизації першої квартири у багатоквартирному житловому він перестав бути самостійним цілісним об’єктом права власності, тим більше державним чи комунальним об’єктом власності. Право власності на квартиру є визначальним, а право власності на спільне майно будинку – похідне від нього. Той хто став власником квартири – одночасно є співвласником всього будинку та прибудинкової території з елементами благоустрою.


Таким чином, передбачивши квартиру як окремий об'єкт права власності, ст.382 Цивільного кодексу України наділила нас правом стати власниками певного "простору" в будинку… Але ж право власності на цей "простір" не має сенсу, якщо воно не підкріплене власністю на щось дійсно матеріальне – на конструкції самої будівлі!

Саме тому ст.382 Цивільного кодексу України передбачила також, що "власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку".

Це означає, що час вже забути легенду про те, що нібито "нам належить лише повітря між стінами, а державі – будинок". Ми – власники квартир – є співвласниками багатоквартирного будинку.
Окремо підкреслюємо, що в Цивільному кодексі України виникнення права спільної власності на згадане "спільне майно" в багатоквартирному будинку не ставиться в залежність від створення чи не створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Більше того, навіть створення ОСББ не змінює основ власності в багатоквартирному будинку – ОСББ не стає власником будинку в цілому, адже не є власником квартир.
Враховуючи ці всі поняття, які до речі неодноразово роз’яснено і профільним міністерством, а також Конституційним судом України, у місті відсутній комунальний або державний житловий фонд.
Отже, якщо власники квартир є співвласниками "спільного майна", їм необхідно якось домовлятися щодо того, яким чином володіти, користуватися і розпоряджатися цим спільним майном.

Стаття 369 ЦКУ передбачає, що "співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними", а "розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників".

Відповідно до статті 322 ЦКУ, "власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом".

Відповідно, власники квартир - співвласники спільного майна в багатоквартирному будинку повинні спільно ж і утримувати таке майно.
Отже, у багатоквартирного будинку немає одноосібного власника – натомість є власники квартир, які одночасно є співвласниками спільного майна.
Знову-таки підкреслюємо, що цей обов'язок в однаковій мірі несуть і співвласники будинку, що об'єдналися в ОСББ, і ті, що уклали договори про утримання з управителями житловими будинками та прибудинковими територіями.
Хто б фізично не здійснював утримання спільного майна в багатоквартирному будинку ( управителі, найняті працівники чи ще хтось) – платити за це повинні власники цього майна, тобто власники квартир.

І знову-таки, створення чи не створення ОСББ не звільняють власника від цього обов'язку.

Так, в ситуації коли змінюється єдиний власник на колективного в особі співвласників питання щодо утримання майна спільної власності набуває нового формату. На нашу думку, саме Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» надав право співвласникам квартир об’єднуватися та створювати організаційну структуру для управління власним майном.
Однією з найефективніших форм управління спільним майном у багатоквартирному будинку є об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тому одним із основних напрямків нашої роботи пов’язано з активною позицією міста щодо створення, функціонування та підтримки ініціатив мешканців щодо управління власним майном.
Дуже багато хто плутає ОСББ з формою власності будинку, вважає що ОСББ лікує від проблем, дає можливість дешевше сплачувати за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.
У місті Кривому Розі питання ОСББ розглядається зовсім з іншого ракурсу. Для нас, в першу чергу, як прописано в законі, це є форма управління будинком, а що найголовніше, найкращим проявом свідомості мешканців, які проживають у будинку, щодо їхньої ж власності, що в свою чергу призводить до зовсім іншого підходу збереження спільного майна та його утримання.

 

Що таке ОСББ та навіщо воно потрібне


Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі ОСББ) - справа нелегка, але вдячна. В цій частині ви дізнаєтеся про переваги ОСББ як форми управління будинком.
ОСББ - це юридична особа, створена власниками приміщень, для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.
Мета створення - забезпечення та захист прав членів ОСББ і дотримання їхніх обов'язків, належне утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів ОСББ, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членами ОСББ в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю ОСББ.
Статус ОСББ. Це юридична особа, яка створюється відповідно до закону, має печатку зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами ОСББ.
ОСББ може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами. ОСББ відповідає згідно із своїми зобов'язаннями за кошти і майно ОСББ, від свого імені набуває майнові права та обов'язки, виступає позивачем чи відповідачем у суді.

 

Переваги створення ОСББ


Для власників:

·         мають можливість покращити фізичний стан будинку та умови життя в ньому;
·         мають можливість контролювати якість робіт, які проводяться у будинку;
·         обирають за конкурсом підрядників для покращання умов в будинку та зменшення спільних витрат;
·         стають реальними власниками майна, приміщень загального користування та допоміжних приміщень;
·         мають можливість створити власну управлінську структуру для вирішення проблем утримання будинку та прибудинкової території;
·         розширюються можливості щоденного спілкування мешканців;
·         з’являються реальні важелі впливу на порушників спільних домовленостей;
·         контролюють використання коштів, сплачених за утримання будинку, дотацій та субсидій;
·         беруть безпосередньо участь у ремонті та утриманні будинку;
·         отримують структуру, здатну вирішувати спільні проблеми мешканців конкретного будинку, відстоювати спільні інтереси, зокрема в суді;
·         отримують можливість використовувати трудовий внесок мешканців замість оплати послуг з утримання будинку та прибудинкової території;
·         можуть отримати кредит у банку на проведення ремонту, встановлення лічильників, тощо
.
Для органів влади:

·         створюють умови для реалізації прав та свобод громадян у житловій сфері;
·         отримують значне покращання технічного стану житлового фонду;
·         сприяють ринковим відносинам у житлово-комунальній сфері, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня надання послуг.
·         передають значну частину прав щодо рішень з утримання та використання житлового фонду громадянам;

Правові засади ОСББ

Визначені в Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 р. № 2866-ІІІ.
Порядок державної реєстрації об’єднання визначає Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.02 р. № 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» .
Власники квартир або нежилих приміщень на загальних зборах мають право вирішувати, хто обслуговуватиме будинок. Можна утримувати свій штат, а саме: голову чи управителя, двірника, слюсаря, бухгалтера (це мінімум працівників, а максимум визначається можливостями та бажаннями мешканців - консьержи, садівники тощо).
Можна укладати угоди з будь-яким підприємством з обслуговування житлового фонду, при цьому самостійно слідкувати за виконанням умов угоди та контролювати витрату коштів.
Господарем будинку з усіма відповідними правами та обов'язками є власники жилих та нежилих приміщень. Вони вирішують, які угоди та з ким їм слід укладати. Жодних вказівок, тим більше тиску „згори" на ОСББ не може бути, оскільки це незалежна організація, що існує коштом мешканців.

 

Створення ОСББ


Отже, ви вирішили стати справжнім господарем у власному будинку. У цій частині ви дізнаєтесь, які реальні та послідовні кроки варто зробити. Ви переконаєтеся, що створення ОСББ - це абсолютно реально!

ОСББ може бути утворене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також нежилих приміщень. Ініціативу при творені ОСББ мають проявити мешканці.

Крок перший - підготовка

Для початку необхідно утворити ініціативну групу зі створення ОСББ. Така ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Наймачі (орендарі) квартир не можуть бути членами ОСББ та ініціативної групи.

Ініціативній групі варто здійснити низку заходів, а саме:

·         провести роз'яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями - мета та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності, описати технічний стан будинку та довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом наявних ОСББ;
·         зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів, скласти на їх підставі списки співвласників багатоквартирного будинку (бажано запропонувати співвласникам надати копію правовстановлюючих документів);
·         підготувати усі можливі документи щодо будинку та його мешканців;
·         підготувати проект статуту ОСББ;
·         підготувати проведення установчих зборів (проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах, листка голосування тощо);
·         підшукати кандидатів у правління ОСББ.

Крок другий – установчі збори

Скликає власник будинку або ініціативна група.
Повідомлення. Для цього потрібно оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів. Про проведення установчих зборів необхідно письмово повідомити усім власникам житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається кожному власнику під розписку або рекомендованим листом.
Повідомлення про проведення зборів Повідомлення на дошках оголошень

У повідомленні вказується:

·         з чиєї ініціативи скликаються збори;
·         місце проведення;
·         час проведення;
·         проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на зборах.

Це важливо!
Кожний власник на зборах має один голос незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають в його власності.
Рішення приймаються шляхом поіменного голосування та оформлюються особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі (листках голосування) із зазначенням результату голосування („за" чи „проти"). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх, які мають право голосу.
Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше 50% власників. Якщо на зборах присутні менше ніж 50% власників, ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення зборів. Нові збори можуть бути скликані не раніше, ніж через 14 діб з дня зборів, що не відбулися.
Збори приймають рішення про створення ОСББ і затверджують його статут.

Статут ОСББ

Складається відповідно до Типового статуту. У статуті має бути визначено:
·         назва і місце знаходження ОСББ;
·         мета створення, завдання та предмет діяльності ОСББ;
·         перелік майна, яке перебуває у спільній сумісній власності (неподільного майна), права та обов'язки членів ОСББ щодо цього майна;
·         статутні органи ОСББ, їхні повноваження та порядок формування:
·         порядок скликання та проведення загальних зборів;
·         періодичність проведення зборів;
·         порядок голосування на зборах та прийняття рішень на .них;
·         перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
·         джерела фінансування, порядок використання майна та коштів ОСББ;
·         порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів ОСББ, включаючи резервні, а також порядок спільних витрат;
·         порядок та умови укладення договорів між ОСББ та кожним власником квартири, приміщення:
·         перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
·         порядок прийняття у члени ОСББ та виключення з нього;
·         права і обов'язки членів ОСББ;
·         відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
·         порядок внесення змін до статуту;
·         підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) ОСББ і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим. Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності ОСББ.

Крок третій - державна реєстрація ОСББ

Реєстрація ОСББ, назва яких збігається з іншими ОСББ, не допускається, і орган держреєстрації перевіряє, чи немає вже зареєстрованих ОСББ з таким найменуванням. При наявності ОСББ з тотожнім найменуванням, Вам буде надане повідомлення про залишення документів без розгляду, що не перешкоджає Вам усунути недоліки та надати документи для держреєстрації повторно.
ОСББ розташовується за місцем знаходження будинку.
Уповноважена установчими зборами особа (заявник) подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації такі документи:
1. Протокол установчих зборів об’єднання (рішення про створення ОСББ приймається шляхом поіменного голосування та оформлюється особистим підписом кожного, хто голосував).
2. Статут ОСББ у двох примірниках. Статут прошивається, сторінки його нумеруються та підписується особами, яких на це уповноважили установчи збори.
3. Список членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
4. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма № 1, отримується безпосередньо в місті реєстрації).
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник.
Документи, що подаються до органів держреєстрації, складаються державною мовою, прошиваються та нумеруються.
Реєстраційна картка ОСББ заповнюється заявником та зберігається в органі

Типовий статут ОСББ                    Реєстраційна картка ОСББ

1. Перевірити наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх діючому законодавству. Якщо заявник подав не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, повідомити про це заявника і повернути його документи з повідомлення про залишення документів без розгляду обо відмовою в державній реєстрації з вказанням причин. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.
2. Після прийняття документів які відповідають чинному законодавству через 3 робочі дні орган державної реєстрації надає представнику ОСББ, який подав документи для державної реєстрації один примірник статуту з відміткою про державну реєстрацію юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яка ї підтверджує факт державної реєстрації.
3. Подати у день держреєстрації реєстрації ОСББ відомості з реєстраційної картки про реєстрацію до органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.
Відмова у державній реєстрації або залишення документів без розгляду може бути оскаржена заявником або іншими зацікавленими особами в установленому порядку.

Це важливо!
Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених чинним законодавством, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.
Бланк свідоцтва про держреєcтрацію ОСББ є документом суворої звітності.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами держреєстрації в органах держстатистики і проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації ОСББ. ОСББ вважається юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про держреєстрацію.
У разі потреби, Ви можете отримати необхідну кількість виписок з Єдиного державного реєстру на платній основі (державне мито складає 17 грн. за одну)
ОСББ вважається юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

Крок четвертий - відкриття рахунку в банку

Після реєстрації ОСББ відкриває рахунок у банку. Для цього надається виписка з Ждиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Внески мешканців (квартплата) надходять на цей рахунок та витрачаються виключно на будинок.

Крок п’ятий – укладання угод.

Ви маєте укласти всі необхідні угоди з утримання будинку та прибудинкової території та надання житлово-комунальних послуг.

Крок шостий - передання будинку на баланс

Рішення про передачу житлового комплексу з балансу на баланс приймають на загальних зборах. Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом.
ОСББ може:
·         прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;
·         за договором залишити житловий комплекс або його частину на балансі попереднього балансоутримувача;
·         укласти угоду про передачу на баланс усього житлового комплексу або його частини з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності.

Рішення про прийняття на баланс основних фондів приймається відповідно до законодавства та статуту ОСББ.
При прийнятті рішення про передачу житлового комплексу на баланс ОСББ (створюється комісія у складі представників попереднього балансоутримувача та ОСББ). При прийнятті рішення про передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи - у складі представників попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої передається майно, та ОСББ. Комісію очолює представник приймаючої сторони. Комісія складає акт приймання-передачі встановленого зразка.
Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс проводиться, разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку та відповідною технічної документацією (інвентарна справа, акт прийняття до експлуатації, плани зовнішніх мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного звернення від ОСББ.
Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі, надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи скріплюються печаткою).
Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

Крок сьомий – участь колишнього власника в капремонті.

Колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до передачі на баланс об'єднанню, бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітального ремонту будинку відповідно до законодавства.

Це важливо!
Якщо у новозбудованому будинку власники квартир, приміщень протягом двох місяців після підписання акта державної приймальної комісії не створюють ОСББ і не приймають на баланс основні фонди, міська рада може своїм рішенням призначити балансоутримувача. Призначений балансоутримувач здійснює свої повноваження із забезпечення утримування управління будинком до прийняття будинку на баланс ОСББ. Витрати на здійснення цих функцій управління розподіляються між власниками пропорційно площі приміщень, які перебувають у їх власності.
Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього.
Частина багатоквартирного будинку може бути виділена в окремий житловий комплекс за умови, що надбудова, реконструкція або знесення цієї частини не порушить цілісності чи можливості використання за призначенням інших частин

Це важливо!
Якщо власників декілька, їх участь у фінансуванні визначається пропорційно часу утримання будинку на балансі, починаючи з часу будівництва або останнього капремонту.

 

Функціонування ОСББ


Після реєстрації життя в ОСББ лише починається. Головне - це робота ОСББ після неї. Необхідно чітко уявляти можливості, які ви отримали, а також механізми втілення ваших мрій у життя.

Хто і як може стати членом ОСББ

Членом ОСББ може стати фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.
Членство в об'єднанні є добровільним і може насуватися одночасно зі створенням ОСББ при проведенні установчих зборів, а також індивідуально, на основі письмової заяви, в будь який момент його існування.
Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника за згодою ОСББ. Припинятися членство може також за заявою з підстав, визначених статутом.
Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами ОСББ, можуть укладати з ОСББ угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

Власники – члени ОСББ мають такі права:

·         обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;
·         знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
·         одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;
·         вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання членами об'єднання правил добросусідства;
·         вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;
·         одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

Обов’язки власника – члена ОСББ:

Статутом об'єднання можуть бути встановлені й інші обов'язки власників - членів об'єднання відповідно до законодавства.

·         виконувати вимоги статуту об'єднання;
·         виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
·         використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
·         забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;
·         забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;
·         додержуватися вимог правил утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
·         своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
·         відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома власника;
·         виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед об'єднанням;
·         попереджувати псування неподільного та загального майна, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
·         додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 22.00 до 8.00).

Загальні права ОСББ

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:
- шляхом скликання загальних зборів:
·         створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;
·         приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;
·         визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна відповідно до статуту;
·         давати згоду на укладення договорів на виконання робіт та надання послуг для об'єднання;
·         встановлювати розміри платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
·         виключати з свого складу членів об'єднання, які не виконують своїх обов'язків;
·         брати на баланс майно об'єднання;
·         для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську діяльність в порядку, визначеному законом.
·         доручати правлінню з межах повноважень, визначених статутом;
·         визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
·         здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
·         ініціювати скликання загальних зборів;
·         захищати права, представляти законні інтереси власників в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
·         за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є членами об'єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління об'єднання.
Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати асоціації, до якої вони входять, частину повноважень власних органів управління;
Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів його членів у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання неподільного та загального майна об'єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається Кабінетом Міністрів України.
Об'єднання може стати засновником асоціації.

Права правління

Це важливо!
Правління діє за дорученням загальних зборів та в межах статутних повноважень.

Правління має право:
·         розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;
·         укладення договорів з суб'єктами підприємництва, які виконують роботи, надають послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;
Правління також має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.

Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків ОСББ має право:
·         робити членам об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
·         вимагати відшкодування збитків, заподіяних неподільному та загальному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
·         вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об'єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
·         звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об'єднання платежі, збори і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
·         виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю.
Реалізація прав об'єднання здійснюється його правлінням за дорученням загальних зборів та відповідно до статуту об'єднання.

Обов’язки ОСББ:

·         забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам об'єднання;
·         звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання за рік;
·         забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання;
·         виконувати свої договірні зобов'язання;
·         забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання, асоціації при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна;
·         припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження неподільним та загальним майном членами об'єднання;
·         у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, асоціації, представляти інтереси членів об'єднання, асоціації відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.
Виконання зобов'язань об'єднанням належить до повноважень його правління відповідно до статуту об'єднання.

 

Управління ОСББ


Органи ОСББ:
·         загальні збори;
·         правління;
·         ревізійна комісія ОСББ.

Загальні збори

Є вищим органом управління об'єднання. Вони скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об'єднання.
Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх членів об'єднання.
Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане членам об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

Рішення, які приймають виключно загальні збори:

·         затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;
·         обрання членів правління об'єднання;
·         питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності членів об'єднання;
·         затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
·         затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання;
·         визначення розмірів внесків та платежів членами об'єднання;
·         прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;
·         визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів об'єднання і правління;
·         визначення обмежень на користування об'єктами, які перебувають у спільній власності об'єднання;
·         прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності членів об'єднання, фізичним і юридичним особам;

Представники ОСББ

Це важливо!
Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав членів об'єднання, погіршують умови використання майна або умови проживання.

За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.

Правління

Обирається для керівництва поточною діяльністю об'єднання правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.
Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.
Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

Компетенція правління:

·         підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
·         здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;
·         ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;

Ревізійна комісія (ревізор)

Обирається для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах з числа членів об'єднання. Також можна залучити аудитора.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Управитель

Юридична особа, яка здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію.

Якщо балансоутримувачем є ОСББ, рішення про форму управління приймається на загальних зборах кваліфікованою більшістю голосів. Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу ОСББ може здійснювати у формі:
·         управління неподільним та загальним майном через статутні органи ОСББ;
·         передачі всіх або частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі за договором.

Майно та гроші


Майно – це те, заради чого, власне, і створено ОСББ. Слід розуміти, що саме і на яких умовах вам належить.Необхідно чітко знати, на що ви маєте право і які у вас обов'язки. Без уміння розумно розпоряджатися власним майном неможливо стати справжнім власником.
Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку:
·         неподільне (перебуває у спільній сумісній власності ОСББ та не підлягає відчуженню);
·         загальне (перебуває у спільній частковій власності ОСББ).

Платежі та утримання, експлуатація та ремонт спільного майна
Частка власників у загальному обсязі платежів на утримання і ремонт цього майна ОСББ встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень.
Розрахунок з членами ОСББ, які мають перед ним заборгованість, за використані роботи з утримання майна
Рішення про виконання членом ОСББ робіт приймаються правлінням ОСББ за заявою його члена або власною ініціативою правління у разі згоди члена ОСББ. Вартість і термін виконання робіт, а також порядок придбання необхідних обладнання та матеріалів, зазначаються в договорі між правлінням ОСББ і його членом, який виконуватиме роботи. Після виконання робіт складається акт, який підписується представником правління та членом ОСББ, що виконав роботи.
Вартість виконаних робіт зараховується правлінням ОСББ у рахунок боргу члена ОСББ. Якщо вартість виконаних робіт перевищує суму заборгованості, то правління за домовленістю з членом ОСББ зараховує різницю у рахунок майбутніх платежів або видає готівкою.
У разі зарахування вартості робіт у рахунок заборгованості або майбутніх платежів правління видає члену ОСББ відповідний документ за визначеною правлінням формою.
Доходи, отримані членом ОСББ в результаті виконання робіт, оподатковуються відповідно до законодавства.

Кошти ОСББ

Це важливо!
Кошти ОСББ надходять та зберігаються на рахунках у банківських установах і використовуються за їх призначенням.

·         залишки коштів на рахунках попереднього власника майна;
·         статутні внески, обов'язкові платежі членів ОСББ;
·         кошти, одержані ОСББ від здачі в оренду допоміжних приміщень;
·         субсидії та інші держплати на оплату житлово-комунальних послуг;
·         доходи, спрямовані на статутні цілі ОСББ, отримані у результаті діяльності підприємств, заснованих ОСББ;
·         добровільні майнові, у тому числі грошові, внески фізичних і юридичних осіб.

Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до статуту та затвердженого кошторису. Кошти ОСББ не підлягають розподілу між членами ОСББ (крім ліквідації ОСББ). В ОСББ обов'язково існують ремонтний та резервний фонди. Перелік та розміри платежів, а також порядок та строки їх сплати встановлюються статутом ОСББ. За рішенням загальних зборів ОСББ можуть створюватися спеціальні фонди.

Комунальні послуги

За технічні можливості поквартирного обліку споживання послуг (води, тепла, газу, електроенергії) власники можуть перераховувати кошти:
·         безпосередньо на рахунки підприємство-постачальників;
·         на рахунок ОСББ для подальшого передання підприємствам-постачальникам.

Це важливо!
Власники несуть відповідальність за своєчасність оплати незалежно від використання приміщень чи надання в оренду.

За технічної неможливості поквартирного обліку споживання послуг , розрахунки з підприємствами-постачальниками здійснюються за показниками загальнобудинкових приладів обліку. Розподіл загальних рахунків між власниками приміщень здійснюється відповідно до законодавства та статуту з урахуванням розміру частки належного майна та кількості мешканців квартири (з тимчасовими включно).

Якщо управителем є правління ОСББ, воно може бути колективним замовником (абонентом) побутових послуг та несе повну відповідальність за їх своєчасну

Ремонт приміщень

Власник повинен забезпечити використання, утримання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень або їх частини без завдання шкоди майну і порушення прав та інтересів власників. Розмір витрат на утримання і

Це важливо!
Власник, який заподіяв збитки спільному майну або майну інших членів ОСББ, має повністю відшкодувати їх. Також він несе відповідальність за збитки, заподіяні особою, яка проживає спільно з ним, або орендарем, якщо договір оренди не передбачає іншого. Відшкодування може бути у грошовій чи іншій формі

Оренда приміщення в ОСББ

Власник приміщення в ОСББ може здати його в оренду для проживання чи роботи, якщо це не суперечить нормам використання приміщень та не шкодити інтересам інших власників. За необхідності може бути здійснене переведення приміщення у нежиле за визначеним у місті Порядком. Важливо при цьому, щоб ОСББ мало оформлене право власності на таке приміщення.

Законодавчі та нормативно–правові акти для діяльності ОСББ

1. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2014 р. № 1875-IV ;

2. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.1992р. №2482-ХІІ ;

3. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001р. №2866-ІІІ ;

5. Цивільний кодекс України;

6. Постанова Кабінету Міністрів України " По­станова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» ;

7. Правила користування приміщеннями житлових будинків, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 №572 ;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води i водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодно та гарячої води i водовідведення» ;

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005р. №631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» ;

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. №1521 «Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2004р. №1242);

11. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 серпня 2003р. №141 «Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя» ;

12. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» ;

13. Наказ Держжитлокомунгоспу України від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг» ;

14. Наказ Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004р. №150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» .


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ